שאלות נפוצות

קרבנות וזכויות בעלי חיים בתורה

שאלה - כיצד התורה מתירה שחיטה בכלל, ובפרט כאשר היא משתמשת בפעולת השחיטה לעבודת הבורא על ידי הקרבנות בבית המקדש? כיצד כל זה מסתדר עם החמלה והרחמים? תשובה - קודם כל, אני לא מתיימר לירד לעומקם של טעמי המצוות. כל הנושא של טעמי המצוות הוא נושא שנמצא רחוק למדי מהשגותינו. מבחינתי, די לי בכך שאני יודע כי מצוות אלו ניתנו לנו על ידי הקב"ה. גם כאשר הינך מתייעץ עם רופא מומחה במיוחד אתה נוטה לקבל את עצותיו ודעותיו גם אם אין לך שמץ של מושג על מערכת השיקולים שמאחורי הוראות הרופא. אין לך מושג אלו רכיבים מכילה התרופה שבידך, ובכל זאת הינך משוכנע שככל הנראה הרופא לא הטמין לך רעל... והנה, המרחק בין הידע שלך לידע של הרופא המומחה ביותר הוא אפילו לא אחד ממיליון מהמרחק שבין המוח של בן אנוש לחוכמה האלוקית האינסופית. ובכל זאת אומר כמה מילים. ישנם שתי כיוונים כללים שבהם ניתן להתייחס לשאלת היתר הבשר ומצוות הקרבנות. התשובה הראשונה אומרת »להמשך

מאת: נח גוטמן 4/28/2012 9:33:02 PM תגובות (5)

ספר התורה וחלקיהו הכהן

שאלה - בספר מלכים פרקים כב' כג' וכן בספר דברי הימים ב' פרק לד' מתואר כיצד מצא הכהן חלקיהו את ספר התורה בבית המקדש. סיפור זה סותר לכאורה את הטענה אודות רציפות מסירת התורה. תשובה - ברצוני לחלק את התשובה למספר סעיפים. א. הבנת הפסוקים - מה איננו נכון להבין. לפני שאנו ניגשים להבין מה באמת קרה שם, עלינו להבין בתחילה מה לא היה שם בשום אופן. בסעיף השני נבאר מה כן היה, ובסעיף השלישי ניגש לשלב ההוכחות מהמקרא, מהסברא, ומהמציאות. איך שלא יהיה ההסבר בפסוקי התורה, מה שבודאי לא היה שם זה מה שמנסים הכופרים לתאר - הרעיון כאילו התורה כולה השתכחה לחלוטין, כולל סיפור מתן תורה ויציאת מצרים, כל ההיסטוריה היהודית, תרי"ג מצוות, הכל השתכח וחזר והתגלה. ב. אז מה כן קרה? ניתן להסביר את הפסוקים במספר אופנים. קריאה פשוטה של הפסוקים מעלה את המסקנה כי מה שנמצא איננה התורה, אלא ספר התורה. הרי התורה עברה »להמשך

מאת: נח גוטמן 4/1/2012 12:30:15 AM תגובות (7)

נשים עובדות והבעלים לומדים - מנהג חדש או עתיק

ההנחה המקובלת גורסת כי המנהג הנפוץ כיום בחוגי האברכים שלפיו האשה הולכת לעבוד ולפרנס את משפחתה על מנת שהבעל יוכל לשקוד על תלמודו עד כמה שהדבר מתאפשר, הוא מנהג חדש, המצאה של הדורות האחרונים. אולם עיון קצר במקורות ילמדנו כי מנהג זה היה רווח במקומות רבים בקרב חוגי תלמידי החכמים במשך הדורות. הגמרא במסכת קידושין כותבת שבני בבל ישאו אישה ואחר כך ילמדו תורה, ואילו בני ארץ ישראל ילמדו תורה ורק לאחר מכן ישאו אשה, מפני שאם ישאו אשה יהיו טרודים בפרנסת הבית ולא יוכלו ללמוד תורה. הר"ן במקום מסביר את הדברים כך - "ואחרים פרשו דבני בבל היו נשותיהן מתעסקין במשא ומתן ובמלאכה (ולכן יכולים היו ללמוד גם לאחר נישואיהם נ.ג.) ובני ארץ ישראל היו נשותיהן מעונגות ואוכלות ואינן עושות". הגאון מוילנא מביא את דברי הר"ן הללו בביאור הגר"א אה"ע סימן א' סק"ח. וכידוע שכשהגר"א מביא ציטוט כזה בביאורו הוא מהוה »להמשך

מאת: נח גוטמן 12/29/2011 8:47:52 AM תגובות (10)

חומש דברים בביקורת המקרא

שאלה - החוקרים טוענים שישנם בספר דברים מילים שמופיעות רק בספרים המאוחרים יותר שבספרי התנ"ך, מה שמוכיח שספר זה לא חובר עם ארבעת החומשים הראשונים באותו זמן. כיצד ניתן לענות על טיעון זה? תשובה - התשובה על שאלה זו איננה מסובכת כלל, ואדרבה, הדברים מסתדרים היטב עם הידוע לנו במקורות. קודם כל עלינו לדעת כמה ידיעות חשובות - א. יש שיטה בגמרא (גיטין ס' א') הגורסת שהתורה "מגילות מגילות ניתנה", כלומר - כל חלק מהתורה נכתב בזמן אחר, בהתאם לזמן ההתרחשויות המתוארות בו (מלבד ספר בראשית שנכתב על ידי משה רבנו זמן רב לאחר גמר ההתרחשויות). ב. חשוב לדעת, שכל המאורעות המתוארים בארבעת החומשים הראשונים (חוץ מכמה פרשיות בסוף חומש במדבר), אירעו במהלך השנה הראשונה (ועוד כמה חודשים) לצאת בני ישראל מארץ מצרים. אי לכך, ישנו פער כרונולוגי של קרוב לארבעים שנה שבהם לא אירע שום אירוע משמעותי, מהסיפור של המרגלים עד »להמשך

מאת: נח גוטמן 12/26/2011 12:00:00 AM תגובות (8)

זכויות האשה בתורה

את ביאור גישתה של התורה לעניין קביעת הזכויות לאיש ולאשה, נחלק לשלושה שלבים הבנוים זה על זה. א': ההבדלים תהומיים הקב"ה שברא את האיש והאשה, יודע היטב תכונתם וטיבם. בתורה ובדברי חז"ל בכמה מקומות ישנו מסר ברור: האיש והאשה אינם יצור זהה, התורה מגלה לנו שכשם שברור לנו שגוף האיש שונה מגוף האשה, כך גם במובן הנפשי הם שני יצורים בעלי שוני מהותי, והשוני נועד דוקא כדי שיצטרכו אחד את השני וישלימו אחד את השני. "שוני" לא אומר שאחד "יותר טוב" מהשני, כשם שאי אפשר לומר ש"מזלג" יותר טוב מ"סכין", הרי המזלג והסכין הם שונים כיון שיש להם גם תכלית שונה, ודווקא השילוב של שניהם מאפשר את האכילה. עד לפני מספר שנים, הפסיכולוגים היו סבורים שאיש ואשה הם יצור זהה מבחינה נפשית. מה שמתנהגים שונה, הוא בעקבות שמילדותם גידלו אותם בצורה שונה, לבת נתנו בובה ולבן מכונית. ואולם בשנים האחרונות, אחר מחקרים »להמשך

מאת: Win Dos 10/23/2011 10:02:15 PM היה ראשון להגיב

מוסר אנושי מול מוסר אלוקי

פעמים רבות, אפילו מאוד, נתקלתי בשאלה המתריסה: "נו, אז מה? אתה דוס? אז לכן אתה יותר טוב ממני? נו בכיאת, אני לא מוסרי / איש נחמד / בלה בלה בלה?" אני מניח שהרבה חוזרים בתשובה, ואפילו חלקית, ייתקלו רבות בשאלות מסוג זה, חלקן בהתרסה, חלקן בהתגוננות, וחלקן, כרגיל, מתוך סקרנות ועניין אמיתיים. קל לי מאוד לקחת את הנושא הזה לכיוונים שונים. כמו למשל נוקדת המוצא של השואל היקר שברור לו, משום מה, שלחזור בתשובה אומר להיות אדם טוב יותר, ולא רק ללפף את הזרוע ברצועה שחורה מידי בוקר. אני גם יכול לשפוך הררי דיו ווירטואלי על עיקרון ה"מוסר" והמשקל האבסולוטי של "ערך" שאינו יכול להיות נגזר, אפילו תיאורטית, מהלכי רוח, מודרנה או אופנות שונות. [על ההשלכות הנוראות של הגישה האחרונה כתבתי במאמר מצמרר תחת הכותרת "מוסר אתאיסטי, יש חיה כזו?"] אבל במאמר זה אני כן רוצה להתמקד בשתי נקודות, שבהם המוסר האנושי הנאור ביותר, »להמשך

מאת: יאיר טיילור 9/11/2011 12:00:00 AM תגובות (25)

מי ברא את הבורא

אחת השאלות שעולות פה באתר הרבה פעמים זו השאלה מי ברא את הבורא. השאלה הזו משמשת אנשים כ"נשק יום הדין", מין פטנט קסם, נשק אטומי שמשתמשים בו כמוצא אחרון. השאלה הזו כמו כל שאלה אחרת כבר נידונה בארוכה בספרי היהדות, וכמו תמיד יש תשובה שרק צריכים ללמוד אותה. התשובה לשאלה הזו היא מאד עמוקה, ואינני בטוח שמן הראוי לכתוב אותה מעל בימה אינטרנטית, ולכן לו אסביר אותה יותר מדי אלא במילים קצרות. מי שיבין יבין ומי שלא יבין יבין. אני אינני מתכוין להסביר הסברים נוספים. התשובה על השאלה הזו היא שהבורא יתברך הוא מחוייב המציאות. כל החפצים והעצמים שאנחנו מכירים מהעולם הגשמי הם אינם מחוייבי המציאות. מי אמר שהחומר והאנרגיה אינם מחויבי המציאות? התשובה היא שאם החומר היה מחויב המציאות הוא היה ממלא את כל הקוסמוס ולא היה בעולם מקום פנוי ממנו. שכן אם הוא מחויב המציאות איך יתכן שיש מקום שבו הוא לא קיים. אבל לגבי הבורא הענין הוא שונה לחלוטין, שכן »להמשך

מאת: הדוס 10/21/2010 12:00:00 AM תגובות (18)

אלוקים והשואה - כך הופכים הוכחה לקושיא

עם התקרב יום השואה הבא עלינו שלא לטובה, מתחילה מקהלת המחזירים בשאלה את החזרות לקראת המופע הגדול, בעת שיחלו לזמר את הפיזמון הקבוע "איפה היה אלוקים בשואה". שאלת האלוקים והשואה נחשבת בעיני שונאי הדת לאחת הקושיות החזקות ביותר שהצליחו לדלות ולגרד ממעמקי מוחם המבריק, בין חג הפסח עם החמץ ליום העצמאות עם החרדים שלא עומדים בצפירה, ניצב לו בגאון יום השואה עם שאלת המחץ, איפה היה אלוקים בשואה. שאלת האלוקים בשואה מהוה את הדוגמא המאלפת ביותר לכוחה העצום של מכונת התעמולה. הכלל הוא שכל שקר שתחזור עליו אלפי פעמים יהפוך לאמת. אתה יכול לומר הכל. אתה יכול לומר שממצאי המאובנים מתאימים לאבולוציה, שהישוב היהודי בארץ הוקם על ידי החילונים, שכדור הארץ מרובע, שאחד ועוד אחד שוה שמונים, לא משנה, העיקר שתקפיד לחזור על הנתונים הללו אלפי פעמים והציבור יקנה את הלוקש כעובדה מדעית. רק בצורה כזו יכלה "שאלת" השואה להפוך לשאלה. האמת היא כמובן »להמשך

מאת: הדוס 4/11/2010 12:00:00 AM תגובות (42)

השיטה החרדית, שאלות ותשובות.

בזמן שפתחתי את האתר, לא תכננתי לרגע אחד לעסוק בנושא של החברה החרדית. הנושא המקורי של האתר הוא אמונה,ותורה מול מדע.  אבל לאחר שצברתי קצת נסיון בתחום, אני מגיע לאט לאט למסקנה שאי אפשר לדלג על הנושא הזה. מה שקובע את סדר היום זה ההתענינות של הגולשים, ולכן אין ברירה אלא לעסוק בנושא הזה לפחות במאמר אחד. במאמר הזה ברצוני להעלות מספר שאלות נפוצות בנושא החברה החרדית, ולהשתדל לענות עליהם עד היכן שידי מגעת. אינני מתכוין להציג את החברה החרדית כעולם שכולו טוב, מין גן עדן קסום שמסתובבים בו מלאכים צחורי פנים וטהורי כנפיים. לא ולא. כל מה שאני רוצה זה לנסות לערער קצת את התדמית המפלצתית שהתקשורת הזוועתית שלנו, שממומנת מכספינו הפרטי, הצליחה להדביק לנו, לציבור החרדי. ניגש לשאלות. שאלה: למה החרדים מתבדלים מהחברה הכללית? תשובה: כאשר אתה חי בתוך חברה שונה ממך ואתה רוצה לשמור על מערכת הערכים שלך אתה חייב ליצור איזו שהיא חומה. אילולי »להמשך

מאת: הדוס 2/14/2010 12:00:00 AM תגובות (15)

"למה דווקא האלוקים שלך?"

"למה דווקא האלוקים שלך" את השאלה הזו, אני שומע שוב ושוב. מאחורי השאלה הזו מסתתר חוסר הבנה בסיסי בדתות בפרט,  ובדתות המונותיאיסטיות בפרט. עצם המחשבה כאילו לכל דת בעולם  יש את האלוקים שלה, זו טעות חמורה. לאדם שאיננו בקיא בנושא מצטיירת התמונה כאילו כל הדתות בעולם נחלקות בשאלה מי ברא את העולם. היהודים מייחסים את זה לאלוקי ישראל, המוסלמים לאללה, היוונים לזאוס, וכן הלאה. ממילא כמובן שצפה ועולה השאלה, אתה מוכיח שמישהו ברא את העולם, אבל למה להניח שזה היה דווקא האלוקים שלך. התפיסה הזו איננה נכונה לחלוטין. הויכוח בין הדתות הוא הרבה יותר קטן ממה שאנשים חושבים, הן ביחס לדתות המונותיאיסטיות, והן ביחס לעודי עבודה זרה. הדבר הראשון שעלינו לדעת בנושא הזה הוא, שכל שלושת הדתות המונותיאיסטיות, היהדות, הנצרות והאיסלאם, מאמינים באותו אלוקים בדיוק. כל אחד קורא לו בשם אחר, אבל הבסיס הוא אותו דבר. הדתות הקרובות ביותר, הם »להמשך

מאת: הדוס 2/7/2010 12:00:00 AM תגובות (1)

טענות נפוצות של אתרי הכפירה

מי ברא את האלוקים? הסיבה שאנחנו מחפשים בורא לעולם החומר, זה משום שאת חוקי החומר-אנרגיה אנחנו מכירים, ואנחנו יודעים שעל פי חוקי החומר, אין שום אפשרות שהעולם ייווצר מעצמו, או יהיה קיים מאז ומעולם. החומר אינו מחויב המציאות, שאם לא כן היה הוא ממלא את כל חלל הקוסמוס. אחרת היה מקום לומר שהוא מחויב המציאות. הבורא באמת מילא את כל המציאות לפני בריאת העולם, מכיוון שהוא מחויב המציאות. ולכן אינו זקוק לבורא. ללימוד נוסף – מורה נבוכים לרמב"ם. האלוקים צריך להיות מורכב לא נכון. הסיבה שמטוס צריך להיות מורכב הוא מכיוון שתכונת התעופה איננה תכונה עצמית, אלא תכונה מקרית, שנובעת ממנגנון שלם. גז הליום, למשל, אינו צריך להיות מורכב כדי להתרומם, מכיוון שתכונת ההתרוממות שלו איננה מקרית, אלא עצמית. אצל הבורא, אין שום תכונה מקרית, אלא כולם עצמיות. ללימוד נוסף – מורה נבוכים לרמב"ם. אלוהי הפערים – הדת באה לסתום את »להמשך

מאת: הדוס 1/31/2010 12:00:00 AM תגובות (48)

"תיאוריה מדעית צריכה לספק תחזיות"

"תיאוריה מדעית צריכה לספק תחזיות" יש אנשים שחושבים שבאמצעות המשפט הגאוני הזה, הם יכולים לנפנף את כל ההוכחות המוחלטות למציאות הבורא. ככה הם החליטו. תעשה משהו. גם אם הם יראו את האלוקים במו עיניהם, הם יודיעו שהם לא מאמינים בו, כי הרי אין תחזית, ואם אין תחזית אז זה לא מדעי, והם הרי אנשי מדע דגולים, שרואים את כל העולם דרך מיקרוסקופ ונוסחאות מתמטיות, ומה שלא מדעי לא קיים, ובכלל, הרי הדוסים נורא חשוכים, והם אפילו עושים הפרדה באוטובוסים, אז וודאי שאין אלוקים, ובכלל מי אתם שתגידו לי מה לעשות ותעוף לי מהעיניים. ובכן, רבותי. אני רוצה לבשר לכם שליהדות דווקא יש כמה ניבויים מאד חשובים. וכן, הניבויים האלו כולם התקיימו , ואלו שלא, אנחנו כבר בשיאו של התהליך. מי שרוצה ללמוד את העניינים האלו בצורה רצינית, עליו ללמוד את כל חומש דברים, חוץ מהפרשיות ההלכתיות שבו ולהשוות את מה שכתוב למה שקרה בפועל. אבל היות ואני צריך למלא את האתר »להמשך

מאת: הדוס 1/21/2010 12:00:00 AM תגובות (26)

אפשרות ההפרכה

אחת הטענות שאני מקבל כל הזמן היא, שכל תיאוריה  שאי אפשר להפריך אותה, היא איננה תיאוריה מדעית. זהו עיקרון ההפרכה, אותו טבע קרל פופר. על פי טענה זו, מציאות הבורא איננה מדעית, שהרי לא ניתן להוכיח שאין מציאות על טבעית. במאמר הזה אני רוצה לטפל בטיעון זה. ראשית כל, אני מבקש חגיגית מכל מי שסומך בעיניים עצומות על כל הגיג של פרופסור כזה או אחר, ולא מוכן להפעיל את הקופסה הקטנה שיש לו במוח, שיעשה לי טובה, ושלא יקרא את המאמר הבא. אין לי עסק עם שוטים. אחרי שנפטרנו מכל הנודניקים, בואו ונבדוק את הטיעון. לפי טיעון זה, דבר שאין אפשרות להפריכו, איננו נכון, גם אם יהיו לו מאות אלפי ראיות, מן הגורן ומן היקב. אפילו אם יודו כל חכמי תבל שהראיות לקיומה של אותה תופעה הם חזקות כצור חלמיש, שום דבר לא יעזור. שידברו לקירות. אין אפשרות להפריך? גמרנו! הטיעון של מבחן ההפרכה הוא טיעון מוזר ולא הגיוני. מה היינו עושים, אם ביום בהיר אחד אלוקים בכבודו »להמשך

מאת: הדוס 1/20/2010 12:00:00 AM תגובות (38)

למה דווקא יהדות?

אחרי שהגענו בפרקים הקודמים למסקנה שיש בורא לעולם, ושאותו בורא ברא את העולם למטרה מסוימת, שהמטרה קשורה אלינו, ושהוא היה אמור לידע אותנו מה התפקיד שלנו, עכשיו הגיע הזמן לברר, מה באמת התפקיד שלנו ואיך אלוקים גילה אותה לנו. לשאלה הזו ישנם מספר גדול מאד של תשובות. כמספר הדתות. לכאורה יש פה בעיה קשה. למה להחליט שדווקא הדת שלנו היא הנכונה? שאלה זו מקבלת חיזוק רציני מהמספר הגדול של הדתות הקיימות בעולם. זה נשמע קצת נאיבי להחליט שדווקא הדת שלי היא הנכונה. ראיתי פעם ספר שמישהו כתב, אנציקלופדיה לדתות. היו שם אלף דתות, מספר מרשים לכל הדעות. אבל, אם נקדיש קצת מחשבה בעניין, נגלה שמספר הדתות הרלוונטי הוא קטן בהרבה. והבחירה ביניהם אינה קשה כלל. הסיבה לזה היא העובדה ש99.7% מאותם אלף דתות הם דתות של עובדי עבודה זרה. ברגע שנגיע למסקנה שעבודה זרה זה אמונה טפילה, ישארו לנו שלושה דתות בלבד. אז למה לא עבודה זרה? כדי להבין את זה, בואו נבדוק מהי בכלל »להמשך

מאת: הדוס 1/18/2010 12:00:00 AM תגובות (25)