מי אני

 

מטרתו המרכזית של האתר שלפניכם היא ההתמודדות הישירה עם פרסומים שונים של דברי כפירה ומינות מסוגים שונים המתפרסמים חדשות לבקרים מעל הבימה האינסופית של מרחבי המדיה המקוונת הישראלית. בישראל ובעולם קיימים אתרי אינטרנט רבים העוסקים בעבודת הקודש הנפלאה של הפצת אור התורה והדעת לכל יהודי באשר הוא שם, אולם לצערי הרב נוכחתי כי בדרך כלל אתרים אלו אינם נוהגים להתפלמס עם שיטות הכפירה באופן ישיר וחסר מורא. גישה נפוצה למדי בציבור הדתי והחרדי כאחד טוענת כי העיסוק בנושאי אמונה באופן ישיר מיותר לחלוטין, מכיוון שמרבית הכופרים אינם בוחרים בדרך החילוניות והכפירה מסיבות שקשורות לחשיבה רציונאלית, אלא מסיבות רגשיות ומחשש מכבליה המגבילים לכאורה של הדת. מכיוון שקשה להפריד בין האמונה הערטילאית לבין קיום חיי תורה מלאים, אשר על כן בוחרים הכופרים לכפור בכל מכל כל. מלבד זאת, על פי כל הסקרים בארץ ובעולם, בכל החברות האנושיות קיים רוב מוצק של אנשים המאמינים בבריאה ובכתבי הקודש, ואף על פי כן הם אינם חיים על פי אמונה זו. אנשים מסוג זה אינם זקוקים להוכחות רציונאליות של עיקרי האמונה, אלא אך ורק להרגיש ולחוש את יופיה וקדושתה של התורה. עלינו להראות להם את הזוהר הנפלא של חיי תורה, הזוהר שמאפיל בעוצמתו על כל ההנאות המדומות של חיי ההפקר הרקובים והעלובים, כידוע לכל אדם שזכה לטעום את "טעם החיים".
 
ואכן, ישנו צדק רב בגישה זו, במה שנוגע למרביתם של בני האדם. אנשים בדרך כלל אינם מתעניינים בשאלות פילוסופיות עמוקות, אלא מחפשים את מה שטוב ונעים עבורם פה ועכשיו, ברגע זה. אולם, אי אפשר להתעלם מכך שגם אם מרבית בני האדם הם כאלו, עדיין ישנו מיעוט קטן ואיכותי של אנשים רציניים שמבקשים לדעת את האמת בצורה שכלית ורציונאלית לחלוטין.
 
חשוב לציין כי לחלק מארגוני הקירוב ישנו חומר איכותי ביותר בנושאים אלו, אך הם אינם מעלים חומר זה לרשת מסיבות השמורות עימם.
 
האמת ניתנת להיאמר, כי אלמלי הייתי נוכח לראות במו עיני עד כמה רבה העזובה בשטח זה, לא הייתי מעלה בדעתי את הרעיון להקים אתר יהדות משלי באינטרנט. אך לאחר שהזדעזעתי לראות את המצב המביש, כיצד הרשת הישראלית מלאה עד גדותיה בדברי כפירה ומינות, לעתים באיצטלה מדעית ולעיתים בלעדיה, ואילו אתרי היהדות עסוקים בנושאים אחרים, נאלצתי להיות איש במקום שאין אנשים, ולהרים את הכפפה הלא פשוטה שהצליחה לשמחתי מעל ומעבר.
 
ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שיערה עלינו רוח טהרה ממרום, רוח דעת ויראת השם, ומלאה ארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, או אז לא נצטרך יותר לאתרים מסוג זה, ונוכל לשבת וללמוד ולקיים את תורתו בשלוה ובנחת, לטוב לנו כל הימים לחיותנו כיום הזה.
 
 
בברכה,
 
נח גוטמן: