לימוד תורה ושוויון בנטל

מאת: אלי גולד | 4/23/2013 יסודות היהדות

 

נושא השוויון בנטל דובר ונשחק עד תום בתקופה האחרונה, ואין כוונתי להכנס לויכוח בעניין זה ולא לנקוט עמדה כזו או אחרת, בנוסף אין בדברי פניה לאנשים אשר אינם מאמינים בתורה ובנותן התורה, אלא לאנשים אשר אמונתם בבורא קיימת רק שאינם יודעים איך להתמודד עם הויכוח ועם איזה צד להסכים.

שאלה נוספת שבכוונתי לתת לה מענה בדברים אלו היא בעניין הרלוונטיות של התורה גם לזמננו אנו.

לפני שנדון כלל על לימוד התורה, ברצוני לשאול אותך הקורא- האם פעם בחייך למדת תורה באופן רציני? האם פתחת תלמוד בניסיון להבין מה כתוב בה?

אם התשובה לשאלות אלו היא שלילית, יתכן ותרצה קודם לנסות לטעום מטעם התורה, ורק אחר כך להמשיך לקרוא.

[ובהערת אגב, אם אתה אדם כנה ואמיתי ואף פעם לא ניסית, איך אתה יכול לדון בדבר שכלל אינך מכיר??]

תורת ישראל נחלקת לשני חלקים עיקריים, האחד, לימוד התורה, והשני, קיום מצוותיה. הדגש בדברי הוא על החלק הראשון, מה שנוגע ללימוד התורה ולא על החלק השני שהוא קיום המצוות הכתובות בה בפועל.

רוב היהודים המתגוררים בארץ זכו לבוא לבקר בכותל המערבי, ולשים פתק בין שורות האבנים העתיקות. מה המיוחד כל כך במקום זה שהוא המתויר ביותר בארץ? מה המיוחד במקום זה שלפתע כולנו מיסטיקנים ומאמינים באמונות תפלות (לכאורה) שאם נשים פתק, תענה משאלת ליבנו (הרי אם לא, אז למה ביקרנו, ולמה שמנו פתק?!) מדוע אף מיליוני גויים באים למקום זה, כולל ראשי מדינות וידוענים?

כנראה שבתוך תוכם מאמינים כולם שיש משהוא במקום זה שבכוחו לעזור לך בעת צרתך ובכוחו למלא את משאלות לבך.

מהו כוחו של מקום זה? פעם שאלת את עצמך?

הכותל, הלא הוא מקום בית המקדש, הוא המקום שבו אלוקים מתגלה לבני האדם, שומע את תפילתם ומאזין לבקשותיהם.

בזמן המקדש, ראו בחוש את גילוי האלוקים בשרשרת של ניסים מדהימים, ואין כאן מקום להאריך בעניין זה.

מה יש בבית המקדש שדווקא שם אלוקים מתגלה?

מדוע אלוקים בכלל ביקש ממשה רבנו שבני ישראל יבנו את המשכן במדבר?

"ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם" (חומש שמות, פרשת תרומה, פרק כ"ה פסוק ח')

התשובה כתובה- אלוקים רצה להגלות אל בני האדם ולהיות קשור איתם ולכן ביקש שיעשו עבורו משכן- מקדש.

הבה ננסה לראות מה הייתה עבודת המקדש, עיקר העבודה הייתה הקרבת קרבנות מבעלי חיים ועוד דברים כמו הקטרת קטורת הדלקת נרות במנורה ועוד. היה מן הראוי לראות ולהבין את עיקר גילוי האלוקים במקדש דווקא בדברים אלו, אך באמת אין זה כך- מקום אחד היה במקדש שבו כמעט לא עבדו עבודה ויותר מכך אף לא נכנסו לשם כי אם פעם אחת בשנה- בית קדש הקדשים, המקום בו היה מונח ארון הקודש.

מה היה מונח בארון? מדוע זה המקום הקדוש ביותר? ועוד יותר, חכמינו מלמדים אותנו שדווקא שם התגלה אלוקים לדבר עם משה רבנו, מדוע?

הארון, נקרא בתורה- ארון העדות, משום שבתוכו היה מונח ספר התורה ולוחות הברית שהם העדות שישראל עושים את רצון הבורא.

מה שרואים מדברים אלו הוא, שיותר מכל המקדש דווקא במקום שבו מונחת התורה, שם האלוקים מתגלה. מקום החיבור בין אלוקים ואדם אינו בעבודה מכל סוג שהיא אלא אך ורק בלימוד התורה.

דבר נוסף מלמדים אותנו חז"ל- שכל ישראל היו שותפים בבניית הארון (אם במעשה, אם בתרומה ואם אפילו רק במחשבה) וזאת למה? משום שכל ישראל צריכים שיהיה להם חלק בתורה.

אם נפרט זאת במילים אחרות, יוצא, שמטרת חייו ושאיפתו של כל יהודי צריכה להיות לימוד התורה, שהרי רק כך יוכל להיות קשור עם הבורא וע"י זה להגשים את ייעודו בעולם, ומי שאין לו חלק בתורה, אין לו קשר עם הבורא.

עוד למדנו שחלק בתורה אינו דווקא ע"י לימודה, שהרי לא כל אחד מתאים לזה, אלא ע"י תמיכה בלימוד התורה, ג"כ יש קשר וחלק עימה. (כמו בארון הקודש שלא כולם היו שותפים בפועל בבנייתה אך היו שותפים בדרך אחרת).

עכשיו ננסה  לחזור לשוויון בנטל, ואולי פתאום נבין שהנושא אינו מתחיל. כל אחד מאיתנו יש לו חלק בתורה, אם זכה- לומד בעצמו, אם לא זכה- מסייע בידי אחרים ללומדה, אם אין לו חלק- במה הוא יהודי? היכן מתבטא הקשר עם אלוקים?

אם טעמת פעם טעם של לימוד תורה אמיתי, הרי הטעם הזה הוא טעים באופן מיוחד, כן גם אם אתה חילוני במוצהר שאינך שומר כלל מצוות, אם תלמד תורה ע"מ להבין (לא בשביל ביקורת או אנטי) גם אתה תחווה את התחושה המדהימה הזאת של סיפוק ואושר.

מה זה? מה הטעם הזה שיש אחר כך שפתאום נותן לך משמעות אחרת לחיים?

לאור הדברים הנ"ל, התשובה היא פשוטה- לימוד התורה הוא הקשר עם אלוקים, לקשר עם אלוקים יש טעם רוחני, לא טעם גשמי, לכן אתה מרגיש כך.

עכשיו, האם יש מקום לדיבורים שהתורה אינה רלוונטית? מיושנת?

הרי כל מי שלומד אותה מבין ומרגיש עד כמה היא נוגעת אליו עד לעומק, עד כמה היא עכשווית וממלאת באופן מיידי.

עדיין לא ניסית??

לך תנסה, שווה.

 

למאמר זה לא ניתן להגיב