אברכים

ניצוצות לפרשת בחוקותי: לימוד התורה, אמצעי או מטרה?

פרשת בחוקותי פותחת בפסוק מוזר "אם בחוקותי תלכו, ואת מצוותי תשמורו ועשיתם אותם",  האם אין כאן כפילות? מהי הליכה בחוקים אם לא קיום המצוות? תשובתם של חז"ל קשה עוד יותר: חז"ל דורשים פסוק זה לאמור  כי חלקו האחרון מדבר על קיום מצוות "את מצוותי תשמורו ועשיתם אותם", כך שהרישא המדברת על "הליכה בחוקים" מתייחסת ללימוד התורה.  לימוד תורה?  האם מוטל עלינו ללמוד את התורה? ללמוד בשביל ללמוד? מילא אם היינו צריכים ללמןוד את התורה כמו ספר תאוירה ללימוד נהיגה, לדעת איך מסתדרים בכביש, האם זכות קדימה נותנים או גם לוקחים, האם לאחר שהנהג משמאל אותת אפשר לעקוף אותו מימין, זה מובן. אבל בשביל זה לא כולנו צריכים ללמוד. לשם זה אין צורך במצווה מיוחדת ללימוד תורה. בוודאי לא בהרכב המופיע בתורה "ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך", או כפי שהרמבם מגדיר »להמשך

מאת: יאיר טיילור 5/11/2012 11:02:59 AM תגובות (1)

למה יש אברכים?

שאלה משונה, אה? מי צריך לומדי תורה? קרה פעם שלא היו לומדי תורה בעם ישראל? עם ישראל שרד 1940 שנות גלות ללא מדינה, אבל כמעט לא שרד 70 שנות קומוניזם בלי תורה. אבל בזמן שנער הפייסבוק, מר לפיד, פונה לקהל היעד הרדוד שלו, במסר המגלם את מלוא עומק המחשבה של ד"ר-ללא-תעודת-בגרות, ואשר התחנך על מורשת "פפריקה", ובשתי מילים מציג את כל עושר החשיבה שלו: "איפה הכסף?" (אני, כבוחר פוטנציאלי, די נעלבתי)   לא אכנס כעת לדקויות על תקציבים למוסדות תקשורת, או על רכב זול בשווי של 360,000 ש"ח (במקום הBMW היקרה יותר...) סכום שחרדי ממוצע לא רואה ב10 שנים, למרות שהוא יושב על השיבר הכי ראשי של המדינה ומלהטט בתקציב כאוות נפשו. איך זה? כשתוציאו דוקטורט בלי תעודת בגרות (וגם יהיה לכם ג'ל בשיער ואחלה פוזה) תבינו גם את זה.   אבל למה לנו לרדת לשפת הרחוב? אנחנו צריכים לתת לעצמינו הסבר הולם: מדוע אברך »להמשך

מאת: יאיר טיילור 5/2/2012 10:19:54 PM תגובות (20)

נשים עובדות והבעלים לומדים - מנהג חדש או עתיק

ההנחה המקובלת גורסת כי המנהג הנפוץ כיום בחוגי האברכים שלפיו האשה הולכת לעבוד ולפרנס את משפחתה על מנת שהבעל יוכל לשקוד על תלמודו עד כמה שהדבר מתאפשר, הוא מנהג חדש, המצאה של הדורות האחרונים. אולם עיון קצר במקורות ילמדנו כי מנהג זה היה רווח במקומות רבים בקרב חוגי תלמידי החכמים במשך הדורות. הגמרא במסכת קידושין כותבת שבני בבל ישאו אישה ואחר כך ילמדו תורה, ואילו בני ארץ ישראל ילמדו תורה ורק לאחר מכן ישאו אשה, מפני שאם ישאו אשה יהיו טרודים בפרנסת הבית ולא יוכלו ללמוד תורה. הר"ן במקום מסביר את הדברים כך - "ואחרים פרשו דבני בבל היו נשותיהן מתעסקין במשא ומתן ובמלאכה (ולכן יכולים היו ללמוד גם לאחר נישואיהם נ.ג.) ובני ארץ ישראל היו נשותיהן מעונגות ואוכלות ואינן עושות". הגאון מוילנא מביא את דברי הר"ן הללו בביאור הגר"א אה"ע סימן א' סק"ח. וכידוע שכשהגר"א מביא ציטוט כזה בביאורו הוא מהוה »להמשך

מאת: נח גוטמן 12/29/2011 8:47:52 AM תגובות (10)