שונות

השתלת אברים

שאלה - קראתי לאחרונה על אנשים שהשתילו בגופם איברים של אנשים אחרים, שטוענים שחלקים מסוימים מהאישיות של תורמי האברים עברו אליהם ביחד עם האברים. האם ידוע לך על מקור תורני לתופעה זו? תשובה - א. קודם כל אני מביע ספקנות ביחס לתופעה המדוברת, כל עוד לא בדקתי את הנושא. אסור ליהודי להיות פתי ולהאמין לכל דבר. זו דרכם של אומות העולם, בין המאמינים ובין הכופרים, להאמין לכל דבר שמוצא חן בעיניהם. לא זו דרכנו. ב. לא ידוע לי על מקור מפורש. ג. במידה והתופעה אכן קיימת, אני יכול להציע על הסבר אפשרי. בספרי המקובלים כתוב שכשם שלכל אדם יש נשמה משלו, כך לכל אבר ואבר ישנו חלק מסוים מתוך הנשמה ששייך ומקביל לאותו אבר מסוים. יתכן שרובד מסוים מתוך הנשמה, אולי מהחלקים היותר נמוכים שלה, יכול לעבור ביחד עם האבר. »להמשך

מאת: הדוס 3/18/2011 9:47:16 AM תגובות (1)

ענישה קולקטיבית בתנ"ך

שאלה - בתנ"ך אנו פוגשים פעמים רבות תופעה של ענישה קולקטיבית. למשל - המצווה להרוג את כל שבעת האומות הכנעניות, ולהשמיד את העם העמלקי. כיצד ניתן להסביר את העניין? תשובה - ניתן לחלק את התשובה למספר תשובות אפשריות, שכולם נכונות, והם משלימות זו את זו. א. השאלות בנושאי אמונה נחלקות לשני סוגים. הסוג הראשון הוא "מי אמר שיש בורא לעולם" או "מנין לנו שהתורה ניתנה מפי הגבורה" והסוג השני הוא "למה התורה כותבת כך וכך". השאלות מהמין הראשון הם שאלות לגיטימיות, שאי אפשר להתעלם מהם. התורה איננה דורשת מאדם להאמין במשהו שאינו נשען על הוכחות רציונליות, ברורת וחדות, ללא צל של פקפוק. לעומת זאת השאלות מהסוג השני אינן אמורות להטריד. מדוע? מפני שאחרי שהגענו להבנה ולידיעה הברורה והמוחלטת שהתורה שבידנו נמסרה לנו על ידי אלוקים, לעיני כל עם ישראל, מאותו רגע ואילך, מוטל עלינו לקיים את דברי התורה, בין אם אנחנו »להמשך

מאת: הדוס 3/18/2011 9:25:39 AM תגובות (4)