השתלת אברים

מאת: הדוס | 3/18/2011 שאלות ותשובות

שאלה -

קראתי לאחרונה על אנשים שהשתילו בגופם איברים של אנשים אחרים, שטוענים שחלקים מסוימים מהאישיות של תורמי האברים עברו אליהם ביחד עם האברים. האם ידוע לך על מקור תורני לתופעה זו?

תשובה -

א. קודם כל אני מביע ספקנות ביחס לתופעה המדוברת, כל עוד לא בדקתי את הנושא. אסור ליהודי להיות פתי ולהאמין לכל דבר. זו דרכם של אומות העולם, בין המאמינים ובין הכופרים, להאמין לכל דבר שמוצא חן בעיניהם. לא זו דרכנו.

ב. לא ידוע לי על מקור מפורש.

ג. במידה והתופעה אכן קיימת, אני יכול להציע על הסבר אפשרי. בספרי המקובלים כתוב שכשם שלכל אדם יש נשמה משלו, כך לכל אבר ואבר ישנו חלק מסוים מתוך הנשמה ששייך ומקביל לאותו אבר מסוים. יתכן שרובד מסוים מתוך הנשמה, אולי מהחלקים היותר נמוכים שלה, יכול לעבור ביחד עם האבר.

תגובות

כלומר:

| 3/18/2011 12:15:32 PM

אם ה"תופעה" אינה קיימת - הרי שהדבר מקובל עלי שכן כיהודי אינני פתי שמאמין לכל דבר כמו הגויים והכופרים.

אם ה"תופעה" אכן קיימת - אני יודע למצוא הסברים יהודיים לה.


כמה טיפוסי.

תגובת הדוס: נכון מאד. בדיוק כך. אינני יודע אם התופעה נכונה, אך היא נכונה הרי ההסבר. הבנת היטב, כל הכבוד.