שאלה לי אליך


שאלה לי אליך

המהפך 3 | Monday, June 10, 2013

בהתאם לספרו של הרב זמיר כהן. האם אתה יכול להעלות תשובות כנגד אלה שהעלו כנגד הספר?
זאת אומרת אני אראה לך סרטון של 5 דקות ואתה תפתור את זה?


כן בעז"ה, תוסיף לינק...

המהפך 2

דניאל לוי | Thursday, June 13, 2013

http://www.youtube.com/watch?v=rpqbn6aPkSs


ראה התייחסות מלאה בשני הסרטונים בקישורים המצו"ב:
http://www.youtube.com/watch?v=0sB31dhDikQ
http://www.youtube.com/watch?v=CBnRCjHt0Mg

תגובה

מישהו | Sunday, June 16, 2013

יש עשרות ממצאים ארכיאולוגיים ברורים שמאששים את כל האמור בתורה על יציאת מצרים. תראו כאן:
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%AA_%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D


הוסף תגובה(לא יוצג באתר)