גיל העולם

גיאולוגיה – פרק א'

  אחת הבעיות הקשות ביותר ביחסי התורה והמדע קיימת בתחום הגאולוגיה בשאלת גיל העולם. סתירה זו נראית בלתי ניתנת לגישור למי שאינו בקיא ורגיל בדברי חז"ל . אבל אם נעיין בדברי חז"ל נראה שאין כאן שום קושיא, לא דובים ולא יער.   כל שיטות התיארוך המקובלות במדע בנויות כולם על הנחת יסוד אחת, שבנפול אותה הנחת יסוד יפול עימו הבניין כולו. הנחת יסוד זו קובעת שכל חוקי הטבע הנוהגים כעת נהגו באותה צורה מאז ומעולם. רק מתוך הנחה זו אפשר לחשב כמה זמן נדרש לעולם "להיווצר" וכמה זמן לקח לפחמן 14 להגיע לרמתו הנוכחית אצל מאובן כזה או אחר. ברור אם כן מאיליו שאם אני אביא מקורות רבים לכך שחכמינו הקדושים קבעו כבר לפני אלפי שנים שכל חוקי הטבע השתנו במהלך ההיסטוריה פעמים רבות יש בזה פירכה רבתי לכל שיטות התיארוך הקיימות. בפרט יהיה הדבר נכון שבעתיים אם אראה מקורות בדברי חז"ל לכך שאותם תהליכים שמתרחשים »להמשך

מאת: הדוס 1/5/2010 12:00:00 AM תגובות (29)