עבודה זרה

חז"ל מנבאים את קריסת העבודה זרה

היום אני רוצה לעסוק בנושא חשוב מאד, שמשום מה לא ראיתי מישהו שעוסק בו כלל. הפעם אינני מדבר על נבואה של חז"ל במובן הפשוט של העניין, אלא במשהו מסוג אחר לגמרי. בתקופת הנבואה, התקופה המתוארת בספר התורה ובספרי הנביאים, האנושות כולה הייתה שטופה בעבודת אלילים. עם ישראל היה אי קטן של שפיות בתוך ים של עובדי אלילים, וגם בתוך עם ישראל היו הרבה עובדי אלילים שנביאי ישראל נלחמו בהם ללא הרף, אך ללא הצלחה. ממלכת ישראל נוסדה מלכתחילה על יסוד של העבודה הזרה של העגלים בדן, אבל גם לממלכת יהודה חדרה מדי פעם הפאגניות. בתקופת בית שני עדיין האנושות הייתה שקועה בעבודת אלילים, אבל בעם ישראל כבר לא היו נסיונות מהסוג הזה. אין בחז"ל שום איזכור כל שהוא למאבק סביב הנושא של עבודת אלילים. החל מהמאה הרביעית ואילך, החלה להתרחש מהפיכה עצומה בעולם. עבודת האלילים החלה לפנות את מקומה אט אט לטובת הדתות המונותאיסטיות. בתחילה הייתה זו הנצרות שהחלה להתפשט »להמשך

מאת: הדוס 1/29/2011 12:00:00 AM תגובות (11)