תנ"ך

דיברה תורה בלשון בני אדם

דיברה תורה כלשון בני אדם המושג דיברה תורה כלשון בני אדם הוא אחד היסודות המרכזיים שלימדו אותנו חז"ל בגשתנו אל ספר הספרים. הרעיון הזה הוא רעיון שמוכח היטב בין בתרי תורתנו הקדושה. דוגמא בולטת לכך הוא הפסוק בפרשת שלח שבו מתוארים הערים הכנעניות כ"ערים גדולות ובצורות בשמים" למרות שבלי ספק אין כוונת הפסוק לומר שביצורי הכנענים אכן הגיעו עד לשמי שמים. שאלות רבות שנראות לפעמים לאנשים כשאלות כבדות אינם יותר מאשר חוסר הבנה בדרכה של תורה, שמדברת לבני אדם קטני דעת כמונו בשפתנו אנו. אבל, עלינו לנסות ולהבין מדוע באמת דברה תורה כלשון בני אדם. והנה, ההבנה הפשוטה בנושא זה היא שהתורה צריכה לדבר בלשון בני אדם משום שהיא ניתנה לבני אדם. אילו הייתה ניתנת למלאכים הייתה היא מדברת בלשונם של המלאכים. אבל, עדיין אין הדברים מיושבים כל צרכם, משום שדברים רבים נכתבו בתורה בצורה של משל ומליצה לשבר את האוזן, וזה וודאי שהתורה הייתה יכולה לדבר »להמשך

מאת: הדוס 7/30/2010 9:51:14 AM תגובות (8)