דיברה תורה בלשון בני אדם

מאת: הדוס | 7/30/2010 יסודות היהדות

דיברה תורה כלשון בני אדם

המושג דיברה תורה כלשון בני אדם הוא אחד היסודות המרכזיים שלימדו אותנו חז"ל בגשתנו אל ספר הספרים. הרעיון הזה הוא רעיון שמוכח היטב בין בתרי תורתנו הקדושה. דוגמא בולטת לכך הוא הפסוק בפרשת שלח שבו מתוארים הערים הכנעניות כ"ערים גדולות ובצורות בשמים" למרות שבלי ספק אין כוונת הפסוק לומר שביצורי הכנענים אכן הגיעו עד לשמי שמים. שאלות רבות שנראות לפעמים לאנשים כשאלות כבדות אינם יותר מאשר חוסר הבנה בדרכה של תורה, שמדברת לבני אדם קטני דעת כמונו בשפתנו אנו.

אבל, עלינו לנסות ולהבין מדוע באמת דברה תורה כלשון בני אדם. והנה, ההבנה הפשוטה בנושא זה היא שהתורה צריכה לדבר בלשון בני אדם משום שהיא ניתנה לבני אדם. אילו הייתה ניתנת למלאכים הייתה היא מדברת בלשונם של המלאכים. אבל, עדיין אין הדברים מיושבים כל צרכם, משום שדברים רבים נכתבו בתורה בצורה של משל ומליצה לשבר את האוזן, וזה וודאי שהתורה הייתה יכולה לדבר בצורה אחרת. אינני יודע אם השאלה ברורה, אבל אני חושב שדרך התשובה תתברר השאלה.

כדי לענות על שאלה זו עלינו להתבונן בנקודה חשובה.

אם ניגש לארון ספרים מכל סוג שהוא נראה שכל ספרות וספרי העמים נחלקים לשלושה סוגים. הסוג הראשון הם ספרי מדע, פילוסופיה והגות עמוקים שעוסקים בנושאים שונים ברמה המקצועית. ספרים אלו על פי רוב כתובים בשפה קשה שמיועדת בעיקר לאנשים משכילים ושוחרי דעת. אדם שטחי וחסר השכלה לא מבין כמעט דבר בספר שכזה, וגם אם הוא מבין הוא אינו מגלה בו ענין על פי רוב. הסוג השני הם ספרים רגילים המדברים אל אנשים עם רמת השכלה ממוצעת. ספרים אלו מובנים לכל אדם, אין בהם מילים קשות ומשוואות מורכבות, אבל הם עדיין אינם מיועדים לילדים בגיל הרך. לילדים קטנים ישנו סוג שליש של ספרים, בעלי מסרים פשוטים וקליטים, הכתובים בשפה ברורה ומעניינת שאיננה דורשת ריכוז גבוה במיוחד. אין בנמצא ספרים שעונים בבת אחת על כל שלושת ההגדרות. גם ספרי המדע הפופולרי לילדים אינם עונים על ההגדרה הראשונה, שכן אדם בעל השכלה גבוהה בתחום מסוים לא יגלה שום עניין בספר מדע לילדים שמנסה להסביר את המושג דואליות גל חלקיק בעזרתם של ציורי קומיקס צבעוניים.

יוצא מן הכלל הוא ספר התורה. בספר זה עוסקים בד בבד ענקי רוח כחז"ל וחכמי הדורות כולם מהרמב"ם והאבן עזרא ועד החפץ חיים והרב אלישיב, ומצד שני גם הגננת בגן הילדים מלמדת את בני בן השלוש את אותם פרשיות ממש שבהם מוצא החפץ חיים את רעיונותיו הנשגבים.

כדי להשיג את המטרה הזו, לזה בדיוק הוצרכה התורה לדבר כלשון בני אדם. אילו לא דיברה התורה כלשון בני אדם ממש, הרי שהיא הייתה הופכת לנחלתם הבלעדית של כמה ענקי דעת, יחידים ממש. אבל לא בשביל זה ניתנה התורה, התורה ניתנה לכולם. למרות שמצד אחד התורה מלאה באינסוף רעיונות עמוקים, וכל מי שיפתח קצת ספרים על התורה יראה מיד כמה תילי תילים של רעיונות תלויים בכל פסוק ופסוק, בכל זאת התורה נכתבה באופן כזה שכל ילד קטן יכול ללמוד אותה ולמצוא בה את מבוקשו. בשביל זה הייתה התורה צריכה לקחת את כל הרעיונות הללו ולעטוף אותם בתוך סיפורים שנראים פשוטים וברורים מאין כמוהם.

ניקח לדוגמא את נושא הנסיונות שמהוה יסוד חשוב בהשקפת התורה. התורה הייתה יכולה לכתוב פרק שלם על כך שהקדוש ברוך הוא מנסה את האדם בימי חייו לראות האם הוא ירא שמים וכו'. אבל, הפרק הזה אמנם היה מאד מתאים לרמב"ן והאבן עזרא, אבל לא לבני הפעוט. מה עשתה התורה? במקום זה היא מספרת סיפור, "ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים ניסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני. ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אלל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך". וכאן הולכת התורה ומגוללת את מעשה עקידת יצחק שבו טמונים כמה וכמה יסודות הקשורים בענין הנסיונות, שחכמי ישראל מבארים ומוציאים אותם מפרשה זו. בפרק הזה אנחנו למדים למשל שכל הנסיונות הם רק למראית עין אבל לבסוף האדם לא מפסיד כלום משמוע לדברי השם, ועוד ועוד. כשבני הפעוט שומע את הסיפור הזה הוא שומע סיפור שמכניס לו מגיל אפס יראת שמים, ואילו כשהגאון מוילנא קורא את אותם פסוקים ממש, הרי זה פשוט מדהים מה שהוא רואה, נפתחו השמים ואראה מראות אלוקים.

ספר התורה הוא ספר שאיננו מיועד לפרופסורים ופילוסופים, אלא ספר שמיועד לכולם. מצד אחד כתובים בו הרעיונות העמוקים ביותר ומצד שני הוא מובן לכל אדם באשר הוא שם, החל מהרמב"ן וכלה בזקנה אנאפלבתית. כדי לעמוד במטרה זו היה על התורה הקדושה לכתוב את כל רעיונותיה ללא יוצא מן הכלל בתוך עטיפה פשוטה וקליטה של סיפורים פשוטים ומובנים ומצוות שכתובות בתכלית הקיצור והפשיטות, כשמצד שני קבלו חז"ל איש מפי איש את השיטה והצופן שבהם רמוזים בתורה כל הדברים והפרטים שאינם מוזכרים בפסוקים בעצמם.

 

תגובות

לא מתאים לך ל-"הרים כדור להנחתה"

Polar Bear | 10/31/2010 11:19:55 AM

ראשית אפשר להתווכח על שאלת המקצועיות - שכן המקצועיות של חכמי התורה נגזרת מהספר עצמו - אין זה כך בספר בפיסיקה למשל.

אין בנמצא ספרים שמיועדים לילדים, למבוגרים ולפילוסופים ???

קרא למשל את הגרסא המבוארת של "מבעד למראה" או של "אליס בארץ הפלאות".

האם אני משווה את הספרים לתנ"ך - לא, הם ספרים שונים שנכתבו למטרות שונות - אני מתייחס להתאמה שלהם לקהלים שונים.

התנך (או התורה) גם אינו ספר יחיד - אלא אוסף - שחלקו אפשר לספר לילדים - וחלקו לא.

וכשאתה מציין: " כשבני הפעוט שומע את הסיפור הזה הוא שומע סיפור שמכניס לו מגיל אפס יראת שמים"

אני רואה בכך את הטרגדיה של של כל אדם דתי באשר הוא - מפחידים אותו מגיל אפס, כאשר הוא פגיע במיוחד - בצורה כזו - שהוא *לעולם* לא מסוגל להתנתק מכך ולחשוב בצלילות.

חשוב על כך: כמעט ללא יוצא מו הכלל כל אדם דתי בכל אמונה שהיא:

1. מאמין באמונה שהוריו מחזיקים בה
2. טוען שהסיבה העיקרית לכך היא שהאמונה
שלו - היא זו המתקבלת ביותר על הדעת -
ובמקרים מסויימים מוכן להרוג או לההרג
בגללה.

לא ממש הגיוני... האין זאת ?

אני באופן אישי מעדיף את "מבעד למראה" לפחות אף אחד לא מת ואל הרג בשמו של המפטי דמפטי ..תגובת הדוס: א. על דבריך בקשר לגדולי התורה לא אגיב.
ב. אין קטע אחד בתורה שלא מתאים לילדים, ואין קטע אחד שלא מתאים לאבן עזרא והרמב"ם.
ג. כל ההטפת מוסר על החינוך מגיל אפס, מתעלמת לחלוטין מכך שגם החברה שלך, וכל חברה בעולם מחנכת לערכים מגיל אפס. אני מחנך ליראת שמים, ואתה מחנך לפריצות מינית. אני מחנך לאמונה ואתה מחנך לכפירה, אם לא במציאות הבורא אז באמיתות התורה. למה מה שאתה מחנך זה לגיטימי ומה שאני מחנך זה שטיפת מוח? אחרי שהילד שלך יראה סרטי פורנו בכמויות הוא כן יוכל "להתנתק ולחשוב בצלילות"? אחרי שתרגיל אותו לרמת חיים גבוהה שתהפוך אותו לעבד של עצמו לכל החיים, במקום להנות ולהיות רגוע הוא יהיה כל החיים לחוץ להשיג משכורת של עשרות אלפי שקלים בחודש כדי לספק את ההרגלים שאתה דחפת לו בכח. למה זה יותר בסדר? אתה חושב שאני הורס לילד שלי את החיים, ואני חושב בדיוק אותו דבר עליך. מה ההבדל?
ד. גם רוב האתאיסטים נולדו בכזה בית, וגם הם חושבים שהם רציונלים. אז מה ההבדל? נכון שפעם היו הרבה דתיים שהילדים שלהם הורידו את הכיפות, אבל היום יש תופעה הפוכה, אז שוב, מה ההבדל?
ה. מעשי הטבח האיומים ביותר בהיסטוריה נעשו על ידי אתאיסטים גמורים.

מטא-תגובה...

Polar Bear | 11/1/2010 7:27:12 AM

אני צריך ללכת .. - אשיב מאוחר יותר

אתה מגיב רגשית "מהבטן" נראה שנפגעת מהדברים - ראשית אין כוונתי לפגוע.

שנית כפי שהבחנת בוודאי - יש דברים הנוגעים גם לחינוך שבהם אני מסכים עמך הסכמה כמעט מוחלטת (הטלוויזה מונחית הרייטינג למשל).

תגובה

Polar Bear | 11/1/2010 2:54:17 PM

ניכר מתגובתך כי היא, לפחות במידה מסויימת ריגשית, ואפילו פגועה - אם אכן כך הדבר - לא מתוך כוונה הדבר.

לתגובה עצמה:
לא הגבת לכך שיש בהחלט ספרים שאינם התורה המתאימים לקהלים שונים.

א. לגבי גדולי התורה - אין הדברים נועדו לגרוע (או לצורך הענין להוסיף) לגבי מקצועיות גדולי התורה בתורה - אלא להתייחס לכך שהמקצועיות נגזרת מספר עצמו - לא שונה, לדעתי, מפיסיקאי שיהיה מיקצועי ב-*ספר* של פיינמן על QED.

ב. יש קטעים בתורה שאינם, לדעתי, מתאימים לילדים - קטעים למבוגרים בלבד למשל:
1. רחב הזונה מלשון מזון - אל תצחק - כך באמת לימדו אותנו בבית הספר
2. איך תסביר לילד מה רצו בנות לוט מאביהן?
3. סיפור פילגש בגבעה?
4. שחיטת נביאי הבעל?

דברת על פורנוגרפיה ואלימות? - התנ"ך עשיר בתאורים גרפיים למדי של שניהם.

ג. נסחפת בתגובך - מי דבר על מוסר? - מדובר על דבר אחד - יראה = פחד. כל מה שמתחיל ב:
אם (לא) תעשה .... ומסתיים ב- אלוהים יעניש אותך.

כמו כן - מניין לך למה אני מחנך? - אני התייחסתי לדברים *שאמרת* שאתה עושה ("מכניס לו מגיל אפס יראת שמים") - ואתה מייחס לי דברים שלא אמרתי - מניין לך?
קצת הגינות בבקשה.

ד. ההבדל שלא מפחידים - וכי מה נגיד? "שתבוא מפלצת הספגטי המעופפת ותעניש אותך?"

ה. נו באמת - היטלר סטאלין ומאו אני מניח?
אז כך: סטאלין והיטלר אכן היו רבי מרצחים רשעים גמורים.

סטאלין היה אתאיסט - אבל הוא לא עשה את מעשיו *בשם האתאיזם*

היטלר יותר מסובך - מצד אחד הוא אכן עיוות את תורת דרווין (דרוויניזם חברתי) והשתמש בו ככלי להצדיק את מעשיו - מצד שני הוא לא היה אתאיסט אלא נוצרי קתולי, והרבה להתייחס לדת בדבריו - וגם האנטישמיות ביסודה היא אותה אנטישמיות נוצרית ישנה.

מאו בדברים הנוראים ביותר שלו (הרפורמה החקלאית והמהפכה התרבותית שהרגו רבים מאד ולקחו את סין אחורה) לא באמת רצה להרוג המונים מבני עמו - הוא היה פשוט אוויל שחשב שהוא מועיל לעמו.

איך אתה משווה כל זאת לרציחות ההמוניות שהיה ועדין ישנן *בשם הדת* ?


תגובת הדוס: א. אם אתה יודע, ואם לא אז תדע, שכל הארון ספרים העצום של היהדות, הוא כולו פירוש על התורה, או פירוש של פירוש. יש לך ספר שאפשר לכתוב עליו כל כך הרבה פירושים? ועוד איזה פירושים. הרי ההתעסקות הזאת הולידה את העם הכי גאון, עם כמות של פרסי נובל הגדולה בעולם.
ב. אני לא חושב שצריך להסתיר משהו מילדים. לא צריכים להסביר בדיוק, אבל אין ענין להסתיר. יש דברים שלא עוסקים בהם אבל אין ענין להסתיר.
ג. שחיטת נביאי הבעל - פשוטו כמשמעו. התורה לא דוגלת בדמוקרטיה, ואין סיבה להעלים את זה. מצחיק אותי לראות חומר של רבנים "פושרים" שמנסים ליפות את התורה ולצבוע אותה בצבעי כחול-ירוק.
ד. מה הבעיה להפחיד? כי אתה חושב שזה מזיק. ואני חושב שמתירנות זה מה שמזיק לאיכות החיים של הילד. אני מאד נהנה מהחיים שלי בלי להיות עשיר. החיים מאד יפים כשלעצמם, אבל מי שהתרגל לחיי מותרות מוגזמים - מאבד את הטעם בחיים כשלעצמם.
ה. יראת שמים היא היראה היחידה בעולם שעושה את האדם מאושר. אתה לא מאמין לי? תנסה בעצמך. אתה יכול בקלות לגרום לעצמך לרגש של יראת שמים לכמה דקות, תלמד ספר מוסר לכמה דקות, ואחרי זה נראה אם תרגיש יותר מאושר או פחות.
ו. היטלר לא היה נוצרי קתולי. לא נכון. הוא היה משהו לא ברור, כמו רוב אנשי העולם. אבל התיאוריה שלו הייתה בנויה על האבולוציה. בנוסף, היטלר היה רק בורג קטן. הפושעים האמיתיים היו כל האומה הגרמנית, ובפרט אנשי האקדמיה, והאומה הזאת, בתקופה המדוברת, הייתה שיא האתאיזם מאז ומעולם.

תגובה

Polar Bear | 11/3/2010 10:10:28 AM

א. לגבי פרסי נובל - נכון (לפחות באופן יחסי) , ואכן זו תוצאה של מורשת תרבותית שמקדשת את הלמידה. אבל לא כי יהודים הם נעלים יותר מנוצרים למשל (אצל הערבים זהו סיפור עצוב - הם היו בחזית המדע כמה מאות שנים אחורה, ועם התעצמות האיסלאם הקיצוני הם נסוגו עד כי לא נותר כמעט כלום)

לגבי: "כל הארון ספרים העצום של היהדות, הוא כולו פירוש על התורה" - גם כן נכון, אולם אני לא רואה בזה יתרון *בימינו אנו* מכוון ש:

שאלה: כמה פרסי נובל לדעתך נקבל בעתית אם העם היהודי ימשיך ללמוד תורה ותורה *בלבד* ?

ב. הטענות "אין קטע אחד בתורה שלא מתאים לילדים" ו- "יש דברים שלא עוסקים בהם" - לא מתיישבות- מדוע לא עוסקים בהם ?

ה. ההיתי שם - תודה, אבל לא תודה. מוסר הוא נושא מעיניין ונרחב בפני עצמו - לא אכנס איליו כרגע.

ה. היטלר היה כל חייו נוצרי קתולי - הוא מעולם לא עזב את הכנסיה, ולמרבה הבושה הכנסיה מעולם לא "העזיבה" אותו משורותיה.
נכון שכבוגר הוא לא השתתף הטכסים - אבל הוא בהחלט טען (1926) שהוא ממשיך דרכו של ישו במלחמה נגד היהודים והיכן שישו נכשל הוא יסיים (טענה אידיוטית כי ישו *היה* יהודי כל חייו)
הוא החזיק פריטי לבוש עם הכתובת "אלוהים עימנו" ואף התייחס לנאציזים עצמו כסוג של תנועה דתית - הוא בהחלט לא היה אתאיסט ותיעב אתאיסטים (שהיו בעינייו = קומוניסטים).

טענתך כי: "התיאוריה שלו הייתה בנויה על האבולוציה. בנוסף, היטלר היה רק בורג קטן."
מדברת בעד עצמה ואין צורך להוסיף (וגם יכולה לפגוע באנשים רבים).

לגבי העם הגרמני (או הפולני) - כנראה שלמעט סין הקומוניסטית - האתאיזים הוא ותמיד היה במיעוט גורף - האנטישמיות באירופה היא משורשים דתיים לחלוטין - ניסיונך לייחס זאת לאתאיזם - גם כן מדבר בעד עצמו...

תגובת הדוס: א. הפער היחסי בפרסי הנובל, לא דומה כלל לשום פער טבעי והגיוני. זה פער אלוהי...
ב. אם היו לומדים רק תורה לא היו מקבלים פרסי נובל, כי היו משקיעים את הכישרון האדיר בדברים החשובים באמת, תורה, צידקות, מידות טובות, ויראת שמים. את התפקיד השולי של בניית עולם החומר, היינו משאירים לגוים.
ג. מה שכתבתי שיש דברים שלא עוסקים בהם, אין כוונתי לחלקים בתורה שלא לומדים עם ילדים, אלא שלא צריכים להרחיב בכיוונים מסוימים, וילד אמור להבין מעצמו.
ד. יראת שמים מוסיפה אך ורק שמחה, בריאות ואושר. וזה נתון שהוכח מדעית. אתה יכול למצוא את המחקרים האלו באינטרנט. אינני סבור שזו סיבה להיות מאמין או ירא שמים. צריך לקיים את התורה רק משום שזו האמת ולא בשביל טובות הנאה, סגולות, ישועות,נחמות, באבות, מכשפים, וכולי וכולי.
ה. להיטלר היו "יציאות" מכל הסוגים והמינים, היו לו התבטאויות נגד הנצרות כבת של היהדות. העובדה שהתיאוריה שלו הייתה בנויה על אבולוציה איננה מוטלת בספק, וגם העובדה שגרמניה בכלל ובתקופה ההיא בפרט הייתה המעוז החזק ביותר של האתאיזם שהיה אי פעם, ברורה לגמרי.
ו. אתה רוצה הוכחה שהאנטישמיות איננה נובעת מדת? כיום, האנטישמיות במערב נפוצה בעיקר איפה שהדת חלשה, קרי - באקדמיה. בארה"ב הדתיים תומכים בישראל, והאנטי דתיים מתחנפים למוסלמים.

תיקון

Polar Bear | 11/3/2010 10:22:23 AM

צ"ל

שאלה: כמה פרסי נובל לדעתך נקבל בעתיד אם העם היהודי ימשיך ללמוד *רק* תורה ?

(המילה תורה הופיע פעמים וזה משנה את המשמעות - השאלה לא נוגעת ללמוד התורה עצמו - בוודאי שאפשר ללמוד תורה, אלא לבלעדיות של לימוד תורה בלבד.)

תגובה

Polar Bear | 11/4/2010 9:34:45 PM

א. הפער באמת משמעותי - לדעתי נובע מתרבות של לימוד שהיא כלעצמה מאד חיובית.

ב. מאחל לך ולי שלעולם לא נזדקק לתפקיד השולי של עולם החומר - רפואה וכיו"ב.

ד. נכון - אבל לא מתאים לי - עבורי הדת - גורמת אושר ככל שתהיה - היא אשליה.

ה. להיטלר היו יציאות - נכון - אבל הן לא היו אתאיסטיות - להיפך הוא גם המשיל את התנועה הנאצית לדת.

בין "אבולוציה חברתית" ואבולוציה אין דבר וחצי דבר - זוהי השמצה פרועה.

מעוז של אתאיסטים? - זו דמגוגיה - ראשית הנאצים לא היו אתאיסטים שנית אתה שוכח את הפולנים שלא היו בדיוק אתאיסטים ושלישית כמה בדיוק זה מעוז? 12% במקום 5%?

ממליץ לך ללמוד קצת על אתאיסטים ותרומתם לעולם - סטאלין לא היה היחיד אתה יודע ...

ואם הזכרת כמות לעומת כמות יחסית - ממליץ לך לבדוק את כמות האתאיסטים בכלא יחסית לכמותם בחברה
 
ו. האנטישמיות הנוצרית נבעה מדת ועוד איך - מההאשמה כי "היהודים צלבו את ישו" (למרות שהרומאים הם שצלבו את ישו - ולמרות שמעוז הנצרות הוא בבירה הרומאית) ועד ההאשמה שהיהודים מכינים מצות מדם ילדים נוצריים - הכל סובב סביב הדת ושום הכחשה לא תשנה זאת.

הנוצרים הדתיים תומכים בישראל מתוך האינטרס הנוצרי שלהם - עבורם אנו כלי בדרך לחזרתו של ישו.

לגבי האקדמיה - אתה חוטא בחטא ההכללה,
גם לא ראיתי אקדמאים אנטישמים רבים - אנטי ציונים כן - אבל כאלה יש גם חרדים.

תגובת הדוס: האנטישמיות משנה את פניה לפי האופנה. כשהדת באופנה - היא דתית, כשאקדמיה והמדענות באופנה - פתאום היא אקדמאית. כיום האנטישמיות מתרכזת באקדמיה.
שנאת מדינת ישראל=אנטישמיות. בא לא נהיה תמימים. החרדים האנטי ציונים זה סיפור שונה. הם לא שונאים את ישראל כי היא יהודית, אלא מהסיבה ההפוכה ממש, שהיא לא מספיק יהודית.

"שינאת מדינת ישראל" היא עיניין מורכב יותר

Polar Bear | 11/5/2010 9:16:58 PM

האנטישמים המסורתיים שונאים את ישראל וזו אכן אנטישמיות.

הערבים והמוסלמים (שהם שמיים בעצמם) - לר=א מונעים מאותה אנטישמיות - אמדניגאד מתחבק עם חרדים אנטי ציונים - שם מדובר בצווי דתי - ישראל היא דאר אל חרב ועוד איך (מוקפת בארצות שהם דאר של איסלם, והייתה בשילטון מוסלמי ומכילה מוסלמים) - זוהי מלחמת לאומית ממניעים דתיים בציונות - לא ביהדות - אם כי הגבולות מטשטשים וכן רואים גם אנטישמיות.

שאר העולם בוחן אותנו בסטנדרט כפול - זו עובדה. קינאה - אנטישמיות ? בהחלט יכול להיות.

אקדמיה ? - תלוי מי ומה - חומסקי אנטישמי? - הוא שמאלן קיצוני נכון - (ויהודי בעצמו) אבל לא אנטישמי.

תגובת הדוס: א. דבר ראשון אני מודיע לך שאני לא ימני כלל וכלל. אינני דוגל בהתגרות באומות בשום פנים ואופן. עלינו להשתחוות לגוי כלפי חוץ, ולבוז לו בלב. הפוך מהלאומני שעושה עליו שרירים כלפי חוץ ורוצה למצוא חן בלב.
ב. במערב, האקדמיה היא המעוז של שנאת מדינת ישראל, שלדעתי זו אנטישמיות גמורה. תמיד תמצא את האנטישמי מחוץ לאקדמיה ולהיפך, אבל בגדול זו התמונה.
ג. היום נוצר יצור כלאיים חדש - יהודי אנטישמי. היהודי הזה מנסה להתנער מעברו וזהותו היהודית על ידי בעיטה בכל מה שנודף ממנו ריח יהודי.
אינני יכול הוכיח את זה, אבל כך אני רואה את הדברים. אתה בטח לא מסכים.

סליחה שאני מביא לך כאן את השאלה (אל תפרסם את השאלות)

החפץ בעילום שמו | 7/26/2011 9:48:51 AM

אתאיסט פירם מאמר בפייסבוק שלנו ואני רוצה תשובות מספקות למאמר שלו אני מבקש שלא תעתיק את המאמר ותענה לי תשובה מספקת מבלי לפרסם את המאמר
המאמר נמחק לבקשת הכותב.

תגובת הדוס:
הנה חלק מהתשובה בפייסבוק א' אין שום קשר בין הנפילים שלפני המבול לבין הנפילים לאחר המבול ורש"י כבר דיבר על כך במפורש שזה בכלל לא אותם נפילים כי כבר כתוב במפורש שכולם נכחדו אלה שאלו נפילים אחרים בכלל

ב' אין שום איסור דאורייתא לאכול בשר וחלב האיסור הוא רק לבשל בשר וחלב וזה ידוע וחז"ל תיקנו שאסור גם לאכול ביחד וזה מובא בגמרא במפורש

ג' אין שום איסור לישראל להקריב קורבונות מחו...ץ לבית המקדש וכל האיסור של והזר יקרב זה רק בבית המקדש אבל מחוצה לה יש עוד עשרות הלכות שמותר ואין שום בעיה להקריב קרבן על ידי זר מחוץ לבית המקדש וכל האיסור הוא רק בית המקדש

ד' היה שתי בית מקדש והאם לא שמעת ששלמה בנה את הריאשון ואת השני בנה עזרא

ה' היה כמה מזבחות ובתורה כבר כתוב במפורש שיש מזבח הזהב מזבח הנחושת ומזבח של אהל מועד וכל הסתירות אינם סתירות בכלל אם אחד מכיר את הכל לא צריך להגיע לחז"ל ולא לתירוצים בכלל

ו' מאיפה לך מתי יהודה התחתן לפני מכירת יוסף או אחרי מכירת יוסף ? משמע מהתורה שיהודה התחתן הרבה הרבה לפני מכירת יוסף וככה משמע ביברור

לגבי הנפילים – אינני מבין מה הבעיה, כשם שהם נולדו לפני המבול כך נולדו אחריו.
ב. אברהם אבינו היה לפני מתן תורה, ואז התורה הייתה שונה.
ג. שירת האזינו זו שירה בעלמא, הכל בצורת משל בלבד, אין להביא שום ראיה.
ד. המנחה לדוד לא הייתה רק עבורו ולא רק לארוחה אחת, אלא לכמה ארוחות. גם היום אם תרצה להביא למישהו משלוח שיספיק לו לכמה ימים, או אפילו ליום אחד, אתה תכניס שם בשר וחלב, אוי ואבוי רחמנא ליצלן.
ה. האיסור של הקרבה על ידי אדם שאינו כהן הוא רק בבית המקדש ולא בזמן היתר הבמות, וגם רק מקבלת הדם ואילך ולא קודם לכן.
ו. השולחנות של שלמה המלך ושל יחזקאל אינם קשורים כלל למזבח. על המזבח היו זורקים את הדם, אבל את השחיטה יכלו לעשות ברוב הקרבנות בכל העזרה, או בחלק ממנה.
ז. בעשרים ושתים שנה אין שום בעיה ללדת שלושה בנים, שיכולים להתבגר מינית, שזה גיל תשע בהלכה, שאז אפשר לייבם. אינני יודע מהיכן שאב הכותב את המידע שפרץ התבגר לפני הירידה למצרים. זה שזה כתוב קודם, זה בגלל שהתורה כתובה לפי נושאים, והרבה פעמים התורה לא עוברת לנושא הבא לפני שהסתיים הענין הקודם, למרות שהענין השני התרחש עוד לפני סיומו של הענין הראשון.
ח. מכל שרשרת השטויות הילדותיים והשטחיים של הכופר הטיפש, הדבר היחיד שאני צריך לבדוק זה הענין של חנוכת בית המקדש, אם כי גם בזה זכור לי שכתוב משהו, רק אין לי זמן לעיין.