לך לך

ניצוצות לפרשת לך לך

קו פרשת המים פרשת לך לך מתחילה נושא חדש. בתחילת הפרשה, אנחנו נפרדים מהעולם החיצון. בשתי הפרשיות הראשונות, התורה דיברה על העולם, על הבריאה, ועל המין האנושי. מכאן ואילך, אין התורה מזכירה לכל אורך התנ"ך שום אירוע חיצוני שאיננו נוגע בצורה כזו או אחרת לעם ישראל. תולדות אברהם אבינו התורה איננה מספרת לנו שום פרט משמעותי על מעשיו וצדקותו של אברהם אבינו לפני שנגלה אליו הקב"ה. לא כתוב שהוא היה צדיק. את זה התורה השאירה לחז"ל. מדוע? אינני יודע. מלחמתו של אברהם אבינו בעבודת האלילים מן הראוי לצטט את דברי הרמב"ם המתאר את מעשיו של אברהם אבינו על פי חז"ל - ...וידע שכל העם טועים, ודבר שגרם להם לטעות, זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות, עד שאבד האמת מדעתם; ובן ארבעים שנה, הכיר אברהם את בוראו. כיון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים ולערוך דין עימהם, ולומר שאין זו דרך האמת, שאתם »להמשך

מאת: נח גוטמן 11/5/2011 10:54:58 PM תגובות (4)