ניצוצות לפרשת לך לך

מאת: נח גוטמן | 11/5/2011 ניצוצות מפרשת השבוע

קו פרשת המים

פרשת לך לך מתחילה נושא חדש. בתחילת הפרשה, אנחנו נפרדים מהעולם החיצון. בשתי הפרשיות הראשונות, התורה דיברה על העולם, על הבריאה, ועל המין האנושי. מכאן ואילך, אין התורה מזכירה לכל אורך התנ"ך שום אירוע חיצוני שאיננו נוגע בצורה כזו או אחרת לעם ישראל.

תולדות אברהם אבינו

התורה איננה מספרת לנו שום פרט משמעותי על מעשיו וצדקותו של אברהם אבינו לפני שנגלה אליו הקב"ה. לא כתוב שהוא היה צדיק. את זה התורה השאירה לחז"ל. מדוע? אינני יודע.

מלחמתו של אברהם אבינו בעבודת האלילים

מן הראוי לצטט את דברי הרמב"ם המתאר את מעשיו של אברהם אבינו על פי חז"ל -

...וידע שכל העם טועים, ודבר שגרם להם לטעות, זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות, עד שאבד האמת מדעתם; ובן ארבעים שנה, הכיר אברהם את בוראו. כיון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים ולערוך דין עימהם, ולומר שאין זו דרך האמת, שאתם הולכים בה.  ושיבר הצלמים, והתחיל להודיע לעם, שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם, ולו ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך--כדי שיכירוהו כל הברואים הבאים; וראוי לאבד ולשבר כל הצורות, כדי שלא יטעו בהן כל העם, כמו אלו שהן מדמין, שאין שם אלוה אלא אלו. כיון שגבר עליהם בראיותיו, ביקש המלך להורגו; נעשה לו נס, ויצא לחרן.  והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול לכל העם, ולהודיעם שיש אלוה אחד לכל העולם, ולו ראוי לעבוד.  והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא, שנאמר "ויקרא שם--בשם ה', אל עולם" (בראשית כא,לג). וכיון שהיו העם מתקבצין לו ושואלין לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם.  ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים.  והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומחזיר; ויצחק הודיעו ליעקוב ומינהו ללמד, וישב מלמד ומחזיר כל הנלווים אליו.

"ואגדלה שמך"

אברהם אבינו הוא ככל הנראה האדם המפורסם ביותר שחי בתקופה ההיא. כמעט שאין ילד בכל העולם שלא שמע על אברהם אבינו. שמו מוזכר בפי כל בהערצה.

כמובן שנתונים אלו לא היו קיימים בתקופת התנ"ך.

איש לא יכל לצפותם בשכל האנושי.

ישמעאל - "והוא יהיה פרא אדם"

חלפו אלפי שנים, וכלום לא השתנה. פרא אדם היה, פרא אדם נשאר.

איזו שמחה... ההמונים בעזה חוגגים. מה קרה? זכו בלוטו? הכלכלה פורחת? לא ולא. משהו אחר. הם הצליחו להרוג כמה יהודים. לא סתם להרוג, להרוג להרוג. בדם קר.

כלכלה? שלום? תיירות? את מי זה מעניין. שתיחרב הכלכלה, שתמות התיירות, העיקר שיהיה כבוד. וגם טילים והרבה דם, איזה כיף.

תגובות

התעלמות?

מישו | 11/6/2011 10:32:02 PM

אני לא חושב שהתורה מתעלמת מהעולם החיצון כלשונך, זה פשוט לא הנושא שלה.

תגובת הדוס: זה לא הנושא שלה, כי זה לא הנושא של הבריאה... העולם נברא בשביל התורה, כל היתר תפאורה בלבד.

ציטטת את הרמב"ם באופן מעניין

אהדה לתורה | 11/8/2011 12:36:05 AM

לדעתי, מהרמב"ם ניתן להסיק שאברהם היה מין סוג של מדען. למעשה, הוא חקר את הכוכבים והגיע למסקנה שאינם יכולים להיווצר ע"י פסלים בלבד. הוא עורך דיבייטים עם אנשי עירו בעיראק ולמעשה הרמב"ם מסביר באופן גשמי את הסיבה למה אברהם עזב את אור- כי המלך ואנשי עירו סילקו אותו, אין זה סותר את הסיבה למה גם אלוהים התגלה אליו, אולי זה אפילו מסביר מדוע- בעצם הקב"ה ראה שאברהם הוא כעת האיש היחיד באותה תקופה הדבק בעיקרון של אל אחד שבאופן מהפכני גם אינו פסל- אלא חסר צורה. התיאור הגשמי של הרמב"ם עוזר לנו להבין את ההסבר הרוחני המקורי של התורה באופן מעניין ביותר.

תגובת הדוס: הגדרה נכונה, אברהם אבינו היה חוקר שהגיע לאמת דרך התבוננות בטבע.
אגב, הרב אביגדור מילר בספרו "לאן" מאריך להסביר איך אברהם אבינו למד את כל עיקרי האמונה מתוך הבריאה ולא רק את מציאות הבורא.
לגבי היציאה מאור כשדים, אני חושב שאלוקים נגלה אליו בחרן, לא באור כשדים. בסוף פרשת נח כתוב שהוא יצא מאור כשדים לחרן, ואח"כ נגלה אליו אלוקים.

אתה צודק בהחלט.

אהדה לתורה | 11/9/2011 5:41:42 PM

בשל שהמלך סילק אותו הוא הלך לחרן. בחרן הקב"ה נגלה אליו והוא יצא במסע ארוך לארץ-ישראל.

חיפשתי מקום מתאים לשתף את הגולשים בקטע הזה ולא מצאתי. אז הנה זה פה....

רעות | 11/16/2011 12:28:03 PM

אדם נכנס למספרה ובאמצע התספורת החלו הוא והספר לשוחח על מגוון נושאים,
הם הגיעו לנושא שדן בקיומו של אלוקים..
"אני לא מאמין שיש אלוקים בעולם" אמר הספר,
"למה אתה אומר אתזה?" שאל האיש "די לצאת לרחוב ולראות שאלוקים שם!"
תגיד לי אתה, אם אלוקים היה קיים, אתה חושב שהיו אנשים חולים?
שהיו אנשים נטושים?
אם אלקוים היה קיים—לא היה צער וכאב!!
אני פשוט לא יכול לדמיין אלוקים אחד אוהב שהיה מרשה לכל הזוועות האלה להתרחש..
חשב האיש לרגע, אבל העדיף לשתוק כדי לא להתחיל ויכוח.
הוא קם לדלת, עמד לצאת לרחוב, ואז ראה הומלס, שוכב ממש בכניסה למספרה,
הוא נראה מוזנח מאוד עם שיער פרוע וזקן עבות..
חזר האיש לעבר הספר ואמר:"אני לא מאמין שקיימים ספרים!!"
מה??- שאל הספר?? זה בלתי הגיוני להגיד כך...! הרי רק לפני שנייה סיפרתי אותך!
לא!! ספרים לא קיימים!! כיווןם שאם היו קיימים, לא היו בעולם אנשים עם שיער ארו וזקן עבות!,
כמו האדם הזה שבחוץ.."
אה..- ענה הספר- "זה לא שאין ספרים, זה מה שקורה שאנשים לא באים אלי.."
"בדיוק!" ענה האיש, " זו הנקודה. אלוקים בהחלט קיים, אבל זה מה שקורה לאנשים שלא באים אליו ולא פונים אליו לעזרה. מכאן מגיע כל הצער והכאב שבעולם!!"

תגובת הדוס: אם תביאי לזה מקור, אני יכול להעלות את זה לאתר כמאמר בפני עצמו.