מדענים דתיים

אחוז הדתיים בין זוכי פרס נובל בישראל

לאחרונה פרסמתי את נתוני אחוזי הדתיים בבתי הסוהר של מדינת ישראל, שעל פיהם אחוז הדתיים בבתי הסוהר מהוה עשירית מאחוז הדתיים באוכלוסיה הכללית במדינה. הפעם, ברצוני לעמוד על נתון אחר, בנוגע לאחוז הדתיים מתוך זוכי פרס נובל בישראל. בתחום הזה, המספרים הפוכים. אם אחוז הדתיים בבתי הסוהר היה בולט במיעוטו, הרי שהנתון הזה בולט בגודלו. במדינת ישראל ישנם חמישה אנשים שזכו בפרסי נובל על עבודה מדעית. כהנמן, יונת, אומן, הרשקו, וצ'חנובר. שניים מתוכם מגדירים את עצמם "דתיים", אומן וצ'חנובר. כלומר - ארבעים אחוז מזוכי פרס נובל הישראליים במדעים מגדירים עצמם כדתיים. לעומת זאת, על פי סקר של הלמ"ס משנת 2004, רק 17% בלבד מתוך היהודים תושבי מדינת ישראל הבוגרים מגדירים עצמם כדתיים או כחרדים. אם נקח בחשבון את העובדה שהסקר כלל רק את היהודים, הרי שבשקלול סופי אחוז היהודים הדתיים והחרדים במדינה הוא בערך 13%. אם נעמיד נתון »להמשך

מאת: הדוס 5/4/2011 12:00:00 AM תגובות (27)