חינוך חובה

הידעת - אוריינות וחינוך חובה בעולם ובעם ישראל

חוק חינוך חובה, שנראה בעינינו כדבר בסיסי ומובן מאליו, נחקק רק במאות האחרונות במדינות המערב. כמו כן, עד למאה התשע עשרה אחוז יודעי קרוא וכתוב בכל האומות והתרבויות היה נמוך ביותר. אפילו באנגליה, שהייתה אחת מהמדינות המתועשות והמפותחות ביותר לפני מאה וחמישים שנה, היו כמעט חצי מהאוכלוסיה אנאפלבתים, שלא ידעו לכתוב אפילו את שמם. ואילו חכמנו זכרונם לברכה, חכמי ישראל, תקנו את חוק חינוך חובה כבר לפני אלפי שנים. המחוקק הראשון של חוק חינוך חובה היה הכהן הגדול יהושע בן גמלא, שעליו נאמר בגמרא במסכת בבא בתרא (כא ע"א): "אמר רב יהודה אמר רב: ברם זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל, שבתחילה מי שיש לו אב מלמדו תורה, מי שאין לו אב לא היה למד תורה... עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע". וכך כותב הרמב"ם בפרק שני מהלכות »להמשך

מאת: הדוס 4/15/2011 12:00:00 AM תגובות (6)