הידעת - אוריינות וחינוך חובה בעולם ובעם ישראל

מאת: הדוס | 4/16/2011 הידעת?

חוק חינוך חובה, שנראה בעינינו כדבר בסיסי ומובן מאליו, נחקק רק במאות האחרונות במדינות המערב. כמו כן, עד למאה התשע עשרה אחוז יודעי קרוא וכתוב בכל האומות והתרבויות היה נמוך ביותר. אפילו באנגליה, שהייתה אחת מהמדינות המתועשות והמפותחות ביותר לפני מאה וחמישים שנה, היו כמעט חצי מהאוכלוסיה אנאפלבתים, שלא ידעו לכתוב אפילו את שמם.

ואילו חכמנו זכרונם לברכה, חכמי ישראל, תקנו את חוק חינוך חובה כבר לפני אלפי שנים. המחוקק הראשון של חוק חינוך חובה היה הכהן הגדול יהושע בן גמלא, שעליו נאמר בגמרא במסכת בבא בתרא (כא ע"א): "אמר רב יהודה אמר רב: ברם זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל, שבתחילה מי שיש לו אב מלמדו תורה, מי שאין לו אב לא היה למד תורה... עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע".

וכך כותב הרמב"ם בפרק שני מהלכות תלמוד תורה -

"מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, ובכל פלך ופלך.  וכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן--מחרימין את אנשי העיר, עד שמושיבין מלמד תינוקות; ואם לא הושיבו, מחריבין את העיר:  שאין העולם מתקיים, אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן."

"עשרים וחמישה תינוקות, למדים אצל מלמד אחד.  היו יתר על חמישה ועשרים--עד ארבעים, מושיבין עימו אחר לסייעו בלימודן; היו יתר על ארבעים, מעמידין להם שני מלמדי תינוקות."

תגובות

האם זה היה עם שיוויון?

מתעניינת | 4/17/2011 5:42:50 PM

האם בעבר גם הגברים וגם הנשים לא ידעו קרוא וכתוב? או שהתלמוד עודד רק גברים ללמוד ולדעת? וכן לגבי העולם הכללי. המאמרים שלך באופן כללי הם מושקעים ונכונים. תודה על ההשקעה באחד מן האתרים המוצלחים ביותר ברשת!

תגובת הדוס: את האמת -לא.
ברור שרמת ההשכלה של הגברים הייתה גבוהה מזו של הנשים, שאינם חייבות בלימוד תורה.
ואולם, חשוב לציין נקודה חשובה מאד -
גם רמת האוריינות של נשים הייתה גבוהה מאד, בלי שום השוואה לרמת האוריינות הכללית. רק לדוגמא - הספר "צאנה וראינה" שהיה מיועד לנשים יהודיות דוברות אידיש במזרח ארופה, נדפס בלא פחות ממאה וחמישים מהדורות!!!! זהו מספר עצום, שנובע מהעובדה הידועה שהספר היה נפוץ בכל בית יהודי באירופה. וכל זה בתקופה שבאזורים של הריכוזים היהודיים הגדולים במזרח אירופה, האוכלוסיה הגויית הייתה אנאפלבתית כמעט לחלוטין, בקרב הגברים, וקל וחומר בקרב הנשים.
ובכלל, בעולם הישן, לנשים לא היה זמן להשקיע במשהו מחוץ למסגרת החיים הפשוטים וניהול הבית. היום, יש תנור ומכונת כביסה, מקפיא ומקרר, ואפשר לקנות אוכל מוכן. אף אחד אינו שוחט תרנגולת בביתו ומורט את נוצותיה. בעבר, זה היה אחרת. היום, אשה יכולה לנהל בית של עשרה נפשות, בעבודה של שעתיים ביום, ולהקדיש את שאר הזמן ללימודים, עבודה, פעילויות חברתיות ומה לא. לפני מאתיים שנה, כדי לנהל משפחה כזו, או אפילו חצי מזה, האשה הייתה צריכה לקום בחמש בבוקר, ולעבוד קשה עד הלילה. וגם הבעל היה צריך לעבוד קשה מאד, בשביל שלא ימותו ברעב. היום, מי שרוצה לחיות ברמת החיים שלפני מאתיים שנה, יכול לעבוד שעתיים ביום. ולכן, בחברות שבהם לא ראו בלימוד וההשכלה ערך עליון, לא הייתה מציאות כזאת, לא בקרב גברים, וקל וחומר בקרב נשים.

מה לגבי אתר- הדוסית?

מתעניינת | 4/22/2011 12:28:10 PM

הייתי מעוניינת לשאול מספר שאלות "נשיות" יותר ופה באתר שמתי לב שרובם גברים ותחומי עיסוקיהם. לא מצאתי מקום לשאול את שאלותי אלא במעמד האשה ביהדות- אך לא ניתן כבר להוסיף שם תגובות. אולי אפשר לפתוח איזשהו תת- מדור מיוחד לנשים? או שאני האשה היחידה שמתעניינת מלבד הגברים?

תגובת הדוס: א. לא ידוע לי על בעיה להוסיף תגובות על "מעמד האשה". ליתר בטחון ניסיתי להוסיף וזה עבר.
ב. האחוז של הנשים באתר נמוך מאד, עד אפסי. לא יודע למה, אבל ככה זה.
ג. הרעיון של מדור נשים הוא רעיון לא רע. בשביל זה אני צריך אשה שתנהל אותו, מאד לא ראוי שמדור כזה ינוהל על ידי גבר. כרגע אין לי מי שתעשה את זה, אם תהיה אוכל לפתוח מדור כזה בלי שום בעיה. אני תמיד מתקשה למצוא כותבים חדשים באתר, הדרישות שלי גבוהות מאד.

--

מתעניינת | 4/26/2011 12:13:50 AM

היה מענין מאד שאשה מהעולם החרדי תשתף את הגולשות באתר- (שאני מקווה שיתווספו, אין לי מושג מדוע נשים לא מתעניינות באתר הזה, הוא ממש על רמה!! ) בתחושותיה ומחשבותיה לגבי כל מיני עניינים. אך כמובן שרק אם תהיה דרישה מצד נשים נוספות זה יהיה שווה. אגב- מעולה שאתה לא מכניס כל הוגה דעות פשוט לכתוב על ענינים כאלו חשובים, אלא רק מי שבאמת מתאים. בהצלחה.