תחיית המתים

שאלה לגבי תחיית המתים

שאלה - האם לעתיד לבוא כל אחד יקום עם אותו גוף שבו נפטר? תשובה - ציטוט מדברי המדרש - "מלמד שכל צדיק חוזר כמו שהיה נפטר מזה העולם, מי שהוא עיוור חוזר בתחייתו עיוור, מי שהוא פסח חוזר בתחייתו פסח, וכן כל המומין, בשביל שיהיה כל אחד ואחד מכיר את חברו שלא יאמרו בריות אחרים הם אלה, ואח"כ מרפא הקב"ה אותם שנאמר אז ידלג כאיל פסח ותרון לשון אלם. " אוצר המדרשים ע' 394 (בית המדרש ח"ו 117) »להמשך

מאת: הדוס 11/23/2011 8:40:50 PM תגובות (18)