בריאה

פשט וסוד בפרשת הבריאה.

שאלה - ברצוני להעלות נושא חדש להתייחסות - מדור זה נראה המקום הטוב ביותר להציגו. נקודת המוצא היא ההנחה הבאה: " העולם נברא ע"י בורא באופן התואם את המדע,  והבורא בחר להתגלות לאדם היום"  - השאלה היא כיצד יוכל הבורא לתאר את הבריאה לאדם היום, וכיצד יסתכלו על כך בעוד 2000 שנים? נביט בדבר הבסיסי ביותר - יהי אור - לצורך הדיון (וכפי שיש טוענים כך)  אור זה הוא הוא האור של המפץ הגדול - וכך ניתן לפחות לתאר את הבריאה לנן היום. בעוד 2000 שנה - אין ספק שההבנה שלנו את היקום היום תראה פרימיטיבית ביותר. עכשיו נשליך אחורה - האם נראה למישהו שהעם - דור המידבר של זמן מתן תורה היה מסוגל בכלל להבין מושגים כמו אנרגיה בצורתה המופשטת? - שוןןיון בין חומר ואנרגיה? מפץ גדול, גלקסיות מתרחקות? - לא. וטענה לדיון היא זו:  הבריאה המתוארת בתורה נכתבה כך שתהיה מובנת לדור המידבר - בערך כמו שמדען אטום ינסה להסביר »להמשך

מאת: הדוס 2/20/2011 2:10:36 PM תגובות (4)