צניעות

צניעות מול שליטה עצמית

הקטע הבא מופיע בערך "צניעות ביהדות" בויקיפדיה. הגבר נתפש כבעל תאוות וכמי שקשה לו לעמוד ביצרו. בעקבות דימוי זה, האישה נדרשת לשמור על צניעותה כדי לעזור לגבר, שלא ייכשל מחמת תאוותו הבלתי נשלטת. ראו, למשל, פירוש המשניות לרמב"ם בנושא עזרת נשים במקדש "...כי העם היו מתקנים מקום לאנשים ומקום לנשים, ומקום הנשים למעלה ממקום האנשים, כדי שלא יסתכלו האנשים בנשים". גם ההנחיות למבנה עזרת הנשים בבתי הכנסת בנויים על הנחה זו, למנוע בעיקר הסתכלות של האנשים בנשים ולא להפך. אינני חולק על הנאמר בקטע זה. אמת ויציב, זוהי עמדת התורה. חז"ל מדגישים באינספור מקומות את העובדה שהיצר הרע הוא מאד מאד חזק, ובלי שהאדם ילחם בו ויגביל אותו אין לאדם שום סיכוי לנצח אותו. הדברים מודגשים במיוחד ביחס ליצרים מסוימים, ובמיוחד ביחס ליצר הרע מהסוג הידוע. אבל, אם אני מבין נכון, מי שכתב את הקטע המדובר בויקיפדיה, איננו מסכים בעצמו עם ההשקפה »להמשך

מאת: הדוס 12/5/2010 12:00:00 AM תגובות (15)