חרדים

החרדיות - המצאה חדשה או הדרך העתיקה?

ציטוט מויקיפדיה, ערך "חרדים" - לא ניתן לתארך במדויק את תחילת הופעתה של השקפת העולם החרדית, ומאפייניה השמרניים הם תוצר של תהליך ארוך. עם זאת, אחד מציוני הדרך של השקפת עולם זו הוא בראשית המאה ה-18, אז פעל החתם סופר - מי שנחשב לדמות שמרנית ומגדולי המתנגדים לתנועת ההשכלה - שטבע את אחד ממטבעות הלשון המזוהים עם החברה החרדית: "חדש אסור מן התורה"; בדבריו אלה החת"ם סופר השתמש כפרפרזה בדין מדאורייתא העוסק באיסור אכילת תבואה חדשה לפני הנפת העומר, כדי להביע את עמדתו השוללת כל חידוש. כלומר - הרעיון של שלילת החדש והיצמדות לישן, הוא המצאה של החתם סופר. והנה, לפנינו קטע ידוע מאד מהספר "חובות הלבבות", אחד מספרי המוסר המקובלים והמרכזיים ביותר מדורי דורות, ספר שנלמד הרבה יותר מאשר ספרי הסיפורים על החתם סופר, ונכתב לפני קרוב לאלף שנה, על ידי רבי בחיי בן יוסף אבן פקודה - ונאמר, כי החכמה כשמנהיגים »להמשך

מאת: הדוס 5/5/2011 12:00:00 AM תגובות (6)