החרדיות - המצאה חדשה או הדרך העתיקה?

מאת: הדוס | 5/6/2011 בקורת ערכים בויקיפדיה

ציטוט מויקיפדיה, ערך "חרדים" -

לא ניתן לתארך במדויק את תחילת הופעתה של השקפת העולם החרדית, ומאפייניה השמרניים הם תוצר של תהליך ארוך. עם זאת, אחד מציוני הדרך של השקפת עולם זו הוא בראשית המאה ה-18, אז פעל החתם סופר - מי שנחשב לדמות שמרנית ומגדולי המתנגדים לתנועת ההשכלה - שטבע את אחד ממטבעות הלשון המזוהים עם החברה החרדית: "חדש אסור מן התורה"; בדבריו אלה החת"ם סופר השתמש כפרפרזה בדין מדאורייתא העוסק באיסור אכילת תבואה חדשה לפני הנפת העומר, כדי להביע את עמדתו השוללת כל חידוש.

כלומר -

הרעיון של שלילת החדש והיצמדות לישן, הוא המצאה של החתם סופר.

והנה, לפנינו קטע ידוע מאד מהספר "חובות הלבבות", אחד מספרי המוסר המקובלים והמרכזיים ביותר מדורי דורות, ספר שנלמד הרבה יותר מאשר ספרי הסיפורים על החתם סופר, ונכתב לפני קרוב לאלף שנה, על ידי רבי בחיי בן יוסף אבן פקודה -


ונאמר, כי החכמה כשמנהיגים אותה על דרכה, תהיה רפואה לכל מדווה, וכשנוטים בה מנתיבתה, תהיה מדווה כולל שאין לו רפואה ולא ארוכה. ועל כן נמשלה התורה באש.
כמו שכתוב (ירמיה כג) הלא כה דברי כאש וגו', מפני שמאירה העיניים באורה.
כמו שאמר (תהלים יט) מצוות ה' ברה מאירת עינים.
ואמר (שם קיט) נר לרגלי דברך וגו'.
ושורפת ביקודה מי שנוטה מנתיבתה.
כמו שנאמר (ישעיה סו) כי באש ה' נשפט.
ואמר (תהלים יא) ימטר על רשעים פחים.
ואמר (ירמיה כ) ואמרתי לא אזכרנו ולא אדבר עוד בשמו והיה בלבי כאש בוערת וגו'.

על כן הזהר שלא תטה אשורך מדרך האבות ונתיב הראשונים אל הבדיאות, ותסמוך על שכלך ותתייחד בעצתך ותתבודד בסברתך, ואל תחשוד אבותיך במה שמסרו לך מאופני טובותיך, ואל תסתור עצתם במה שהורו אותך, כי אין עצה שתעלה בדעתך שלא קדמוך לדעתה ועמדו על כל מה שמביאה אליו מטוב ורע.

ואפשר שקדם לדעתך אופן יושר המחשבה ההיא בתחילתה, ונעלם ממך אופן ההפסד אשר יהיה ממנה באחריתה, ואתה במיעוט יישובך תראה יושרה ולא תראה טעותה ואופני הפסדה.
ואמר החכם (משלי כב) אל תסג גבול עולם.
ואמר (שם יח) שמע בני מוסר אביך.
ואמר במי שמשנה מחוקי אבותיו (שם ל) דור טהור בעינו ומצואתו לא רוחץ דור אביו יקלל.
ואמר (שם) עין תלעג לאב.

תגובות

החרדיות החלה עם האבות.

פיני | 5/6/2011 8:15:41 AM

נמחק.

תגובת הדוס: יש אתרים ניאונאצים שמחפשים בנרות כותבים מהסוג שלך. אולי תשלח קורות חיים.

אני מציע ל"דוס" לפרסם את דבריו של פיני

אהוד | 5/6/2011 5:28:41 PM

אני מניח שאלו דברים מבחילים, אבל זה גם ייתן לנו פרספקטיבה על עולמם האומלל של האתאיסטים האנטי דתיים.

תגובת הדוס: אינני מסוגל.

ציטוט נפלא.

Tomer | 5/7/2011 7:19:56 AM

נמחק.

תגובת הדוס: נא לכתוב בדרך ארץ. החובת הלבבות איננו חבר שלך.
לגוף הטענה, יש לי תשובה, אם תכתוב בצורה מכובדת אתיחס לענין.

אין לי מושג מה פיני כתב אבל..

רעות | 5/7/2011 9:33:13 PM

שיקח בחשבון שבשואה הוא והדוס ביו באותו המעמד בדיוק. לא הבדילו בין מי שחובש כיפה לבין מי שלא. עצם היותך יהודי בגנים גרמה לשנא. חבל שהגויים צריכים כל פעם מחדש להזכיר לנו את זה במקום שנבין לבד שיהודי הוא בריה מיוחדת של הקב"ה שיש לו תפקיד מיוחד בעולם. בהצלחה לך בגידופים.

מציע לקרוא את

איתי | 5/17/2011 8:40:16 PM

http://www.tchelet.org.il/article.php?id=325

ציטוט רלוונטי משם

"ואולם, בעוד ששלילת המודרניות נתפסת בעיני החרדים כביטוי עילאי לדבקותם במסורת אבותיהם ואבות אבותיהם, המחקר האקדמי רואה בדחייה זו תופעה חדשה בתכלית, שהתגבשה במהלך מאתיים השנים האחרונות כתגובת נגד לאמנציפציה ולהתערות היהודים בחברה המערבית. החוקרים המחזיקים בדעה זו מצביעים על שורה של עקרונות ודפוסי התנהגות שאומצו בידי הזרם החרדי בניסיון לשמר את המסגרות המסורתיות - אלא שבפועל אמצעים אלו שינו את דרך החיים שעליה ביקשו להגן, והולידו אגב כך דפוסים חברתיים חדשים.9"

תגובת הדוס: מאמר יפה מאד.
כמובן שהציטוט שהבאת, זהו בדיוק הדבר שאני הוכחתי את הפכו.

לא הבנתי את דבריך

משה | 8/30/2012 1:14:49 AM

האם מדברי חובות הלבבות אתה לומד שאסור לנטות בשום דבר מדרך האבות? אם כן, לשיטתו אסור להשתמש במחשב, רכב, חשמל, טלפון ושאר המצאות מודרניות. - האמנם?

כמובן שחובות הלבבות מדבר על יסודות האמונה, ואומר אתה לא יותר חכם מהם בעניין זה.
- האם זה אומר שאסור לבטל את ה"מציצה" בברית מילה?
- האם זה אומר שאסור לבנות ישיבות עם סדרים חדשים (חצי יום הלכה וחצי יום תנ"ך)?
- האם זה אומר שאסור להזיז את הבימה בבית הכנסת קדימה?
וכן הלאה.

הגישה שלא לערוך שינויים מסוג זה התחדשה בימי החת"ם סופר, כתגובת נגד להשכל ולרפורמה. זו טענת החוקרים, שנשמעת לי סבירה, אע"פ שאני נוטה לפקפק באופן כללי ב"מדעי" ה"יהדות", המשתמשים בדרך כלל בסגנון מדעי כדי לומר טענות לא מדעיות, ובדרך כלל הם גם שטחיים.

תגובת הדוס:
אנחנו לא כת האמיש, מותר להשתמש בטכנולוגיה, כל עוד אתה לא עובר על איסורים הלכתיים. כמובן, יש גם את רוח היהדות (מה שמוכנה "רוח ישראל סבא"). בד"כ מי שיש לו השקפה תורנית טובה, מרגיש כמעט באופן אוטומטי מתי הוא מתנהל ע"פ דרך היהדות, ומתי הוא סר ממנה.