מגילת מיוזה

מגילת מיוזה

 ויהי בימים ההם ויאמר האל אבולוציה אל דארוין הכהן הגדול מדוע לו הגישותה לי מיוזה? הטרם תדע כי מיוזה אנוכי רוצה, וכי בהם דבקה נפשי? ומה אעשה בכל החיידקים אשר אביאותה לי אם לא תביא לי מיוזות מהר ומתו כל החיידקים?  ויחר אף אבולוציה בדארוין , ויקרא אבולוציה בקול גדול תהי מיוזה!! ויהי מקול הרעש הגדול נבהלו מאד שקדי המרק הבראשיתי אשר בצלחת המרק הבראשיתי אשר על פני מזבח מקדש האל אבולוציה.וכול השקדי מרק והגזרים והתפוחי אדמה והלוקשים אשר במרק בוכים בקול גדול. ותאמר שקד אחת אל רעותה, הבה נתהפכה למיוזה מהר, אולי תצלח דרכנו ונכפרה את פני אדונינו ואל יחר אפו בנו. עוד הם מדברים ותתהפכנה אשה אל רעותה מקול הרעש הגדול, ויהיו למיוזה. וזה דבר המיוזה. שלבי המיוזה לפני תחילת המיוזה החומר התורשתי מוכפל, כאשר כל כרומוזום צמוד לעותק שלו, וכל אחד מהם קרוי "כרומטידה אחות" ולא נחשב כרומוזום עצמאי. למיוזה שני שלבים »להמשך

מאת: הדוס 1/14/2010 12:00:00 AM תגובות (5)