יאשיהו המלך

ספר התורה וחלקיהו הכהן

שאלה - בספר מלכים פרקים כב' כג' וכן בספר דברי הימים ב' פרק לד' מתואר כיצד מצא הכהן חלקיהו את ספר התורה בבית המקדש. סיפור זה סותר לכאורה את הטענה אודות רציפות מסירת התורה. תשובה - ברצוני לחלק את התשובה למספר סעיפים. א. הבנת הפסוקים - מה איננו נכון להבין. לפני שאנו ניגשים להבין מה באמת קרה שם, עלינו להבין בתחילה מה לא היה שם בשום אופן. בסעיף השני נבאר מה כן היה, ובסעיף השלישי ניגש לשלב ההוכחות מהמקרא, מהסברא, ומהמציאות. איך שלא יהיה ההסבר בפסוקי התורה, מה שבודאי לא היה שם זה מה שמנסים הכופרים לתאר - הרעיון כאילו התורה כולה השתכחה לחלוטין, כולל סיפור מתן תורה ויציאת מצרים, כל ההיסטוריה היהודית, תרי"ג מצוות, הכל השתכח וחזר והתגלה. ב. אז מה כן קרה? ניתן להסביר את הפסוקים במספר אופנים. קריאה פשוטה של הפסוקים מעלה את המסקנה כי מה שנמצא איננה התורה, אלא ספר התורה. הרי התורה עברה »להמשך

מאת: נח גוטמן 4/1/2012 12:30:15 AM תגובות (7)