חומש דברים

חומש דברים בביקורת המקרא

שאלה - החוקרים טוענים שישנם בספר דברים מילים שמופיעות רק בספרים המאוחרים יותר שבספרי התנ"ך, מה שמוכיח שספר זה לא חובר עם ארבעת החומשים הראשונים באותו זמן. כיצד ניתן לענות על טיעון זה? תשובה - התשובה על שאלה זו איננה מסובכת כלל, ואדרבה, הדברים מסתדרים היטב עם הידוע לנו במקורות. קודם כל עלינו לדעת כמה ידיעות חשובות - א. יש שיטה בגמרא (גיטין ס' א') הגורסת שהתורה "מגילות מגילות ניתנה", כלומר - כל חלק מהתורה נכתב בזמן אחר, בהתאם לזמן ההתרחשויות המתוארות בו (מלבד ספר בראשית שנכתב על ידי משה רבנו זמן רב לאחר גמר ההתרחשויות). ב. חשוב לדעת, שכל המאורעות המתוארים בארבעת החומשים הראשונים (חוץ מכמה פרשיות בסוף חומש במדבר), אירעו במהלך השנה הראשונה (ועוד כמה חודשים) לצאת בני ישראל מארץ מצרים. אי לכך, ישנו פער כרונולוגי של קרוב לארבעים שנה שבהם לא אירע שום אירוע משמעותי, מהסיפור של המרגלים עד »להמשך

מאת: נח גוטמן 12/26/2011 12:00:00 AM תגובות (8)