שאלים

כת השאלים

שאלה - אשמח לראות התיחסות לנושא של כת השאלים. תשובה - הנושא של כת השאלים נחלק לשני חלקים מהותיים. החלק הראשון הוא השאל הרגיל והפשוט, הנורמלי והקלאסי, שבסך הכל עושה את האשה קצת יותר צנועה. בנושא הזה אין כל כך שאלה. מה הבעיה שאשה מחליטה להיות יותר צנועה? אמנם אין זה חיוב מעיקר הדין, ואפילו לא קרוב לזה, אבל בהחלט מדובר במידת חסידות נאה. הבעיה עם כת השאלים מתחילה כאשר הדברים להתפתח לכיונים נוספים. הבעיה היא כאשר השאל הופך לאובססיה. כאשר אשה מתוסבכת בנפשה מחליטה שהשאל הנורמלי על הגוף כבר לא מספיק ועכשיו היא צריכה גם רעלה על הראש, כאן זה כבר משהו אחר. ישנו יסוד גדול מאד בהלכות דרך ארץ, יסוד שלצערי אנשים רבים אינם מבינים אותו, גם בתוך הציבור החרדי. העקרון הוא - אדם צריך להיות נורמאלי. שפוי. אסור להיות תמהוני. העקרון הזה חוזר על עצמו פעמים רבות בדברי חז"ל: "לעולם אל ישנה אדם מן המנהג" (ב"מ פו, »להמשך

מאת: נח גוטמן 12/1/2011 12:00:00 AM תגובות (20)