כת השאלים

מאת: נח גוטמן | 12/27/2012 אקטואליה

שאלה -

אשמח לראות התיחסות לנושא של כת השאלים.

תשובה -

הנושא של כת השאלים נחלק לשני חלקים מהותיים. החלק הראשון הוא השאל הרגיל והפשוט, הנורמלי והקלאסי, שבסך הכל עושה את האשה קצת יותר צנועה. בנושא הזה אין כל כך שאלה. מה הבעיה שאשה מחליטה להיות יותר צנועה? אמנם אין זה חיוב מעיקר הדין, ואפילו לא קרוב לזה, אבל בהחלט מדובר במידת חסידות נאה.

הבעיה עם כת השאלים מתחילה כאשר הדברים להתפתח לכיונים נוספים. הבעיה היא כאשר השאל הופך לאובססיה. כאשר אשה מתוסבכת בנפשה מחליטה שהשאל הנורמלי על הגוף כבר לא מספיק ועכשיו היא צריכה גם רעלה על הראש, כאן זה כבר משהו אחר.

ישנו יסוד גדול מאד בהלכות דרך ארץ, יסוד שלצערי אנשים רבים אינם מבינים אותו, גם בתוך הציבור החרדי.

העקרון הוא - אדם צריך להיות נורמאלי. שפוי. אסור להיות תמהוני. העקרון הזה חוזר על עצמו פעמים רבות בדברי חז"ל: "לעולם אל ישנה אדם מן המנהג" (ב"מ פו, ע"ב).

נקודה נוספת.

במסילת ישרים פרק כ' מופיע פרק שלם בשם "משקל החסידות". הפרק הזה הוא פרק חשוב מאד, שלדעתי מי שלא מכיר את הפרק הנ"ל יש לו חור מהותי בהשכלתו התורנית. בפרק זה הרמח"ל מבאר חילוק מאד יסודי בין דברים הנהוגים מעיקר הדין לבין חומרות והנהגות טובות. על פי דברי הרמח"ל, כל דבר שחיובו הוא מעיקר הדין על האדם לקיימו בלי שום חשבונות צדדיים. גם אם נדמה לפעמים שהדבר עלול להביא לתוצאות לא רצויות, אף על פי כן על האדם לנהוג על פי התורה ולהשאיר את מלאכת ניהול העולם לקדוש ברוך הוא. ואולם, כל זה רק ביחס לדברים שנוהגים מעיקר הדין, אולם לגבי הנהגות של מידת חסידות צריך האדם לשקול היטב לא רק את המעשה בעצמו אלא גם את כל התוצאות הישירות והעקיפות, המיידיות והרחוקות העלולות לצוץ ביום מן הימים ממעשה זה. (א)

כאשר אנו מתבוננים על התוצאות של כת השאלים, אין ספק כי התופעה החלה להביא בעקבותיה תופעות לא רצויות, ואשר על כן על האדם להיות חכם ולא רק צודק.

אז מה בשורה התחתונה?

אינני יודע. לא ראיתי עדין אמירה ברורה בנושא מרב מרכזי בציבור החרדי, אולם הרגש הטבעי שלי כחרדי שגדל בבית חרדי (בניגוד לחלק גדול אם לא רוב נשות השאלים שמגיעות מציבור בעלי התשובה) הוא שמשהו פה לא מריח טוב.

=============

(א)  http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/mesilat/mesilat20-2.htm

תגובות

בזכות נשים צדקניות שלא שינו לבושן נגאלנו ממצרים.

פיני | 12/2/2011 7:05:18 AM

השימוש במילים אובססיה, נורמלי, תמהוני, אינו ראוי במקומותינו. כי בעיני רוב הציבור בארץ, אוטובוס מהדרין זה אובססיה, מדרכות נפרדות לגברים ונשים, לא נורמלי, אדם חובש שטריימל הוא תמהוני..

תגובת הדוס: הגדרת תמהוני ונורמאלי בענין זה נמדדת לפי המקובל בציבור היראים את דבר ה', המדקדקים בקלה ובחמורה (עם דגש ענק על המשפט האחרון).

"לעולם לא ישנה אדם מן המנהג"

גדי | 12/2/2011 2:35:27 PM

ראיתי תמונות של נשים יהודיות מתפללות בכותל לפני כמאה שנה, ובגדיהן אז היה רחוק כמזרח ממערב מבגדיהן היום, וקרוב מאוד ללבוש נשות השאלים. אז מי כאן שינה המנהג?
ובסמוך לאותה אישה בתמונה, עמד יהודי עבדקן והתפלל בדביקות לה', למרות שלא היתה מחיצה ביניהם.

תגובת הדוס: המנהג השתנה, העולם כולו התהפך שלוש פעמים, אז היום צריכים להתנהג כמו שמקובל כיום. זה לא ענין הלכתי אלא ענין של דרך ארץ, ולכן לא משנה מה עשו פעם אלא מה עושים היום.
לגבי המחיצה, כשהנשים נראות ככה מי צריך מחיצות?

אז עכשו הוא מתהפך םעם רביעית.

גדי | 12/3/2011 7:56:54 PM

אחרי שרבנים חשובים הביעו את דעתם בעד התופעה, היא הולכת ומתרחבת,רק חבל על הפאניות הרבות המפרנסות משפחות כדי שבעליהן יוכלו ללמוד,שלא יוכלו יותר לפרנס משפחותיהן, ובעליהם יצטרכו לצאת לעבודה.

"לעולם לא ישנה אדם מן המנהג"

אמת | 12/4/2011 8:47:16 PM

על זה התנבא כבר הנביא וסר מרע משתולל, זאת אומרת לפני ביאת המשיח מי שירצה לסור מרע הבריאות יאמרו עליו שהוא משונה שהוא משתולל שצריך להיות כמו כולם, צריך פאה פרוצה כמו כולם, לקרא עיתונים חרדים כמו כולם, ולגלוש באתרי חרדים כמו כולם, ללכת לפסיכולוגים ולמנחים למינהם כי בתורה ח''ו אין תשובה לבעיות שלנו, הקיצור להמשיך לחיות חיים חומריים ושיקריים העיקר להיות כמו כמו כולם בתלבושת חרדית

תגובת הדוס: יש פה פירוש חדש לסר מרע משתולל- כשהאיש הסר מרע יראה בעקבתא דמשיחא את הבעיות מסביב, הוא פשוט יתחיל להשתולל ולירות לכל הכיונים בלי הבחנה...

מה יהי הסוף

שמעון | 12/5/2011 7:50:22 AM

כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ”

מכתב גלוי לכבוד רע-בני ומנהיגי "העדה הרעה הזאת"

אם אתם חושבים שבגזירות שמד של רשעיות הציונים, והעדה החרדית בגיבוי עשקנים מ"עדה הרעה" יצליחו למנוע אפילו יהודי אחד, או יהודיה אחת, או ילדה אחת, מללבוש כמו שלבשו אמותינו הקדושות, טעות גדולה היא זאת. העדה פשוט בושה וחרפה היא לנו בשעה שסימני גאולה מתממשים ובאים, ולא מדברים על הפריצות החרדית [על לבישת הפרוצות והחצאיות הקצרות והבגדים הצמודות שבנות ונשות ישראל לובשות היום]

עברנו את פרעה 210 שנים ולא שינינו שמותינו לבושינו ולשונינו.

עברנו את נבוכדנצר 70 שנה.

וגם עברנו את אנטיוכוס ומלכות יון.

וגם את מלכות רומא עברנו והמשכנו להיות יהודים.

עברנו, והמשכנו להיות יהודים חרדים "המכונים היום "טאליבאנים" ע"י "כת העדה החרדית"

נעבור גם את "כת העדה החרדית" עם הבריונים שלהם אפ' עם דוידוביץ ובלוי ואורי סופר וחתניו...

הרדיפה הזאת דומה בדיוק לרדיפת שונאי הדת ימ"ש, שאם הי' נדמה להם עוולה אצל בעל זקן ופיאות היו מאשימים את כל בעלי הזקנים ופיאות. וכן המכתב של הרה"ג ר''מ ברנדסדורפר שליט"א ל"העדה הרעה הזאת" נכתב בדברים מדי מדומים רק בכדי לגרות יותר את האש נגד הצניעות ר"ל

כן נעבור את גם את שלטונות הציונים, שהיום הם יד ביד עם העדה החרדית מירושלים, וגם את העשקנים והשופטנים שלהם, ואנחנו בשם ה' נעשה ונצליח, שהרי הצניעות היא מעל הכל. נראה לי שכולכם מקנאים בהן, אחרת אני לא מבין את גודל הפרסום נגדם! הגיע הזמן שנאמר את האמת.

אפילו פרעה הרשע, לא גזר אלא על הזכרים, ואתם גוזרים גם על הבנות והנשים, אבל משום שבם"ד נשותינו תוכם כברם, הכי צנועות מכל העולם, בוודאי הם ימשיכו ללבוש כמו שלבשו אמותינו ואמות אמותינו מדורי דורות בלי שום שינוי (ליתר פירוט והבהרה: לבוש יהודי 'טאליבאני' לחלוטין) ויאבדו הם ואלף כיוצא בהם.

נגמר עולם הגאווה והשקר ! גאולה התחילה ! אורו של משיח נמצא! משיח בדרך לתת פקודות לניהול העולם, וכל מי שמתחזקת בצניעותה מקרבת יותר ויותר את הגאולה!!!!

מרן המשגיח רבי יחזקאל לוונישטיין זצ"ל היה מספר שבקלם שבליטא היו שני רחובות אחד לגברים ואחד לנשים. וגם היום בבני ברק, בירושלים, ובבית שמש, יש שני דרכים, הצנועות-והפרוצות.

כבר היה הרבה אנשים שרצו לעקור את יסודי תורותינו הקדושה, אתם לא הראשונים, מי אתם שתשפטו אותם, הצניעות שלהם בקדושה וטהרה מעל כל קיום המצות שלכם. ובס"ד יקויים אלו אצל הצנועות, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, אמן כן יהי רצון.

לאחרונה ה' יתברך מכה לנו במיתת הגדולים זצוק"ל, ובטילים ועוד איומים מאיומים שונים,ר"ל שובו בנים שובבים, שובו.. למה זה כך? משום... "רבי יוסי בן אלישע אומר אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק "בדייני ישראל" שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל (הבד"ץ)"דייני ישראל"

תגובת הדוס: תשמע אחי.
ממתי שאתה גומר לעשן חשיש ולשדוד זקנות, ועד שאתה מתחיל למתוח ביקורת על הרבנים הזקנים והמנוסים, אתה צריך תקופת צינון של ארבעים שנה. באותם ארבעים שנה, אתה צריך ללמוד תורה הרבה. לא מספיק ליקוטי מוהר"ן ולרקוד על הגגות, צריך ללמוד בעיקר גמרא עם רש"י ותוספות. אחרי שתלמד הרבה מאד גפ"ת, אז לאט לאט תבין מה עיקר ומה טפל, מה חשוב וממה צריכים לברוח כמו מאש.

רמז לכת השאלים מהתורה.

פיני | 12/5/2011 8:41:18 AM

"כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך"
צריך להחזיר עטרה ליושנה לימים ראשונים אשר היו לפנינו, בהם נשות ישראל התלבשו כנשות השאלים.

תגובת הדוס: מרגש.

לא הבנתי..

jhhctu | 12/5/2011 11:20:55 PM

בס"ד
איך הגעת למסקנה ששמעון הוא אחד ש"קורא ליקוטי מוהר"ן(בלבד) וקופץ על גגות",ואיני מעריך כלל את ההקשר הכמעט טבעי שעשית בין השתיים הקשר בין החברה שקופצים על גגות לברסלב יותר רחוק מהקשר בין החרדים לדבר השם ונשות השאלים ובעליהם. יש לי הרבה אי הבנות בכל הנוגע לברסלב..אך אין זה אומר שאיני מכיר אנשים יראי שמיים יותר מרבים בדור המיוחסים לברסלב ולרוב פחות מוכרים ע"י הציבור כברסלבים.. מה עוד שלדעתי חוץ מיחידים אין כמעט יהודים שיכולים לשרוד באמת בדור הזה ללא עצותיו של רבי נחמן וכל הרבנים האחרונים שכותבים עצות לחיזוק בעבודת השם בדור הזה כך או אחרת לוקחים מרבי נחמן ולרוב ללא הזכרת שמו,אין זה אומר שלומדים רק ליקוטי מוהר"ן וכפי ששמעתי מברסלבר שאני מעריך שרבי נחמן בעצמו היה אומר שהוא רוצה שתלמידיו ילמדו כמו היושבים בישיבות שבליטא.
וכנ"ל.

תגובת הדוס: חס וחלילה. אני לא מזלזל לרגע אחד ברבי נחמן, אבל אני מדבר על ההדגשים. כדי להיות תלמיד חכם אמיתי ולקבל הבנה אמיתית אין שום תחליף ללימוד הגמרא. הברסלבים המקוריים יודעים את זה, אבל חלק גדול מהבעלי תשובה הברסלבים לא.
אני לא יודע אם אותו שמעון שייך בדיוק לברסלב, אבל בדרך כלל אדם שיש לו עברית טובה מצד אחד, מה שאומר שהוא לא קנאי מבטן ומלידה, ומצד שני הוא כותב כל כך בלהט לטובת השאלים, תוך שימוש בטרמינולוגיה משיחית דביקה ביותר, מסתבר שהוא בערך באזור הזה של המפה...

ברסלב

jhhctu | 12/7/2011 12:06:49 PM

בס"ד
ממה שכתבתה נראה שאין אתה מכיר את ברסלב..
הגישה בברסלב למשיח לא שונה מהגישה הליטאית,אין עניין מיוחד במשיח יותר מלצפות לבואו ולקוות שיגיע במהרה בימנו אמן,נכון שחב"ד שהיא גם משורש החסידות מאד מדגישים את נושא המשיח לא כן ברסלב העיקר בברסלב בשונה מן הליטאים הוא שתפילה היא העיקר בדור הזה ולימוד תורה מישני לה..

תגובת הדוס: אני מקבל את מה שכתבת, יש בזה מן הטענה בנקודה של המשיחיות.
אני מאד מקוה שהשורה האחרונה בדבריך איננה מייצגת את ברסלב. "אני מאמין באמונה שלימה שזאת התורה לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו", ואם חז"ל קבעו שתלמוד תורה כנגד כולם, חלילה ממש לחשוב שזיז אחד מהתורה ישתנה בדור כזה או אחר, רחמנא לישזבן מהאי דעתא, יאבדו שלמה וכו'.

צניעות בנוייה על המוסרת ודעת תורה,ולא על רגשות בטן חולניים.

שמחה | 12/7/2011 8:09:22 PM

נקדים ונאמר, שכל אישה הרוצה לחבוש שאל עם רעלה ואפי' רק עין אחת להשאיר פתוח, שיהיה לה לבריאות...., אין דרך דמוקרטית למנוע זאת, כמו שלצערנו אין דרך למנוע מחילוניות לא להתלבש.
אישה הלובשת שאל לא פוגעת באף אחד חוץ מעצמה ובבעלה בדרך כלל, ונעשה מתוך שיגעון והפרעות נפשיות ותסביכים נוספים. מדובר בקבוצות שלא למדו ולא שנו, והתדרדרו לתהומות ריקנים ומסובכים בנפשם עד צוואר, ובאו ממקומות ריקים לגמרי מיהדות בחסות משרד החינוך.
גילו את הדת ולא יודעים מה לעשות עם זה, ונסחפים לתוכה ללא הנהגה והדרכה, ומקבלים השראה ופועלים מרגשות בטן הזויות, ללא רב ומנהיג שהתחנך וקיבל השקפה ממעבירי המסורת.
אישה פרוצה פוגעת בכולם, ברגשות הדת, במרחב הציבורי כולו, ואחראית בהרבה על ניפוץ מצפון המוסר האנושי, ודרדור מעמד המשפחה, וביזוי האישה בכללותה. יש מקום במדינה דמוקרטית להטיל הגבלות מינימאליות סבירות על חובת לבוש האדם, במרחב הציבורי, וזה לצערנו לא נעשה.
אולם זה נבלה וזה טריפה, זאת מתועבת, וזאת חולה. ואין טעם להתדיין ולהתקשקש עם דעות פרובוקטיביות ובלתי מאוזנות שכלית משני הצדדים.
נושא הצניעות באספלקריה הלכתית, כלל ראשון הוא היצמדות לדעת תורה המסורה לנו, ולפוסקי ההלכה שלנו, נושא הצניעות הוא אחד מאבני היסוד של ההלכה וההשקפה היהודית, כל סטייה קלה הימנה סופה חורבן.
אישה צנועה לא מדגישה ומבליטה עצמה, עדינה ואצילית, שומרת על עצמה ולא נכשלת ומכשילה, כל כולה למען הבעל האחד שלה. לבושה והתנהגותה בהתאם, מכוסה ולבושה עדין ויפה.
הפרדה עם גברים חייבת להיות בעיקר בתנאים הבאים, במצב חברתי כמו חתונות, לימודים, וכו', ובצפיפות עם גברים כמו אוטובוסים, תורות וכו', זו המסורת, ההיגיון, ופסקי ההלכה שלנו.
בדברים אלה יש כמובן ניואנסים ותתי תנאים ומצבים מסויימים, ששיקול הדעת התורני מתחשב בהם, אולם הכיוון הוא למנוע כמה שיותר מפגשים מתקילים היכולים לגורם לשתי הצדדים לחטוא, ולהשלכות החטא החמורות.
לבישת רעלה, לעולם לא הייתה קיימת בעם ישראל, גם התמונות של הכותל אינם ברעלה, במטפחת מהדורות דאז. ושום רב, פוסק, אפי' לא דרבן או שיבח דבר כזה, גם לא כהידור. זה מחוץ למסגרת ולמחנה בכלל.

לא נכנסנו לעניין שירת נשים שהשמאל הפמיניסטי האלים הבהמי, מצא לו זמן לעלות על ראש 'הערכים'. ובקול שני להטיף לחרדים להתגייס.... ב"ה בהזמנות אחרת.

תובנות מכת השאלים

גולש | 12/7/2011 11:28:40 PM

א. בשורה לפמיניסטיות: כת השאלים היא הזרם הראשון בהיסטוריה היהודית שהשתייכות המשפחה אליו נקבעת לפי זהות האשה!

ב. חב"ד- כבר לא הכת הכי קרובה ליהדות!

ג. בקרוב בגאולה (ואני לא צוחק)- שאלים סטייל פריז 2012, קייצי קליל, להשיג- "שאליידי". (ופאשקווילים בענין שאלים צמודים כמובן).

סליחה על ההומור המעצבן, אבל צריך להתעורר מהשיגעון בטרם יהיה מאוחר מידי

בתור אשה-

רעות | 12/8/2011 9:31:39 PM

אני הרבה יותר מזועזעת מנשים שהולכות ערומות בחוצות רחוב מאשר מנשים שלובשות שאל בחוצות רחוב.
וזה כמובן לא אומר שאני בעד קיצוניות כזו.

תגובת הדוס: ברור. עדיף להיות מדי טוב מאשר מדי רע.

נחזיר עטרה ליושנה

| 12/11/2011 12:47:11 AM

כיצד הלכו אמותנו הקדושות שרה רבקה רחל ולאה? בטח לא עם חולצה מכופתרת חצאית עד הברך וגרביים שקופות!!! הגיון פשוט! אנחנו רוצות להיות דומות לאמותינו הקדושות שהיו עטופות ומעוטפות!!! אנחנו נגביר את הצניעות בעם ישראל! זאת התרופה של הדור הפרוץ הזה. לנשים יש לב לאביהם שבשמיים ושאף רב לא יקח לנו את הלב!!!! על מה אתם נלחמים? על צניעות? בכל דבר שבקדושה יצר הרע עושה מלחמות! תפסיקו את הבלבול והשנאה שאתם גורמים בעם ישראל! לכבוד מה אשה לובשת שאל? לכבוד עצמה? למען ציווי בורא עולם, למען בני ישראל שישמרו את עצמם מהרהורי עברה! בס"ד בקרוב יגיע המשיח ויעשה פה סדר גדול, תפסיקו להכפיש, לגנות ולעורר מחלוקת על דבר שבקדושה, תלחמו בצר בקצר בגרביים השקופות, בחגורות! הסערה שאתם עושים נגד צניעות מראה לנו בעיניים פקוחות שאנחנו ממש ערב הגאולה! תתחילו לפחד!

תגובת הדוס: על מה נלחמים?
על כת משוגעים שעושים מעשים שלא יעשו נגד דעת תורה, כמו הסיפור האחרון עם החופה, נגד כל הנהוג, הכתוב והמקובל. זה הרבה יותר חמור מגרביים שקופות.

הערך המוסף של תופעת השאלים.

פיני | 12/12/2011 1:31:55 PM

מאז החלה התופעה, עיקר ההפגנות וההשתוללות של החרדים הם נגד חרדים אחרים, ובזכות זה אין כמעט הפגנות נגד חניון קרטא והחילונים בכלל, מה שמאפשר לשוטרים סוף סוף לנוח בעיקר בשבת.

תגובת הדוס: דמגוג בגרוש.
ערב אחד של פשע בתל אביב מספק למשטרה ולשב"ס תעסוקה כמו חמישים שנות הפגנות בכביש בר אילן.

דעת תורה משו"ת הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א

יעל | 12/14/2011 3:49:12 PM

שאלה - 88641
שלום לכבוד הרב,
רציתי להבין על הנושא של השאלים המדובר לאחרונה והפיצו ברבים שכאילו הבד״ץ וגדולי הדור אסרו זאת , ורבים שואלים האם אנחנו צריכים להרחיקם ממחנינו ?
תשובה:
עירבוב ענינים עשו כאן , אנשים אינטרסנטים יחד עם כל תקשורת המכונים חרדים , וזורים חול בעיני הציבור. בד״ץ העדה החרדית שיושבים בו גדולי הדור הרבנים וייס ושטרנבוך שליט״א ענקים בתורה כולה, הוציאו פסק הלכה שאין בו דבר או חצי דבר ולא ריח של ביקורת על נושא לבוש השאלים , אדרבא, זה כמה שנים שפירסמו פסק הלכה המעודד את עטיפת השאל סביב גוף האשה כפי שנהגו כל הדורות. הפסק דיבר מפורשות על קבוצה מאוד מצומצמת בירושלים שהמציאו ובדו מנהגים משלהם, על נישואים נגד ההלכה , בגיל צעיר , ועוד דברים שלא ניתן להעלותם על הכתב , גם נמנעים מללדת בבתי חולים וגורמים סכנת חיים ליולדות וליולדים , גם מונעים מילדיהם טיפולים רפואיים , גם אינם שולחים את ילדיהם למסגרות חינוכיות , ועושים ככל העולה על רוחם , על אלה ואלה בלבד יצא קצפם של גדולי הדור אוהבי ישראל. על כיסוי הגוף בשאל איך נוכל לצאת נגד זה , בעוד שכל אמותינו הקדושות מכל ארצות המזרח עד לפני שישים שנה הלכו באופן זה , וכנזכר בספרי ההלכה , ככתוב באליהו רבה פרק ד, מ״א . וכך נזכר בתלמוד במסכת שבת ע״ז שכך היו לובשות , ושם צ״ח , ב. ובפסחים ג, א בדברי רבנו חננאל שם. ועיין בדברי הרמב״ם ז״ל אישות י״ג י״א , שלא תצא לשוק עד שתניח על מלבושיה רדיד החופה את כל הגוף כמו טלית . וכנזכר בספר חוקי הנשים לרבנו יוסף חיים ז״ל פרק י״ז אשר זכיתי לפני למעלה משלשים שנה לתרגמו מערבית ללשון הקודש. וכן בספר חכמה ומוסר פרק ג לגדול רבני חלב הרב אברהם ענתבי ז״ל , וכן פסק בשו״ת הרדב״ז ח״ב סימן תש״ע . גם באיגרת התשובה לרבנו יונה סימן ע״ח כתב דברים חוצבי להבות אש בענין זה , ובשו״ת מהרש״א אלפנדרי חושן משפט סימן ל״ב , ובאמרי שמעון להגאון המקובל רבנו שמעון אגסי ז״ל האריך בזה מאוד , והתריע על כל שלפני שמונים שנה התחילו באיזה בתים לקצר השמלות שהיו ארוכות וכן להסיר את הרדיד מעליהן , ואמר לי אדוני אבי ז״ל שהיה איש אלקים קדוש מאוד וזכה לדעת כל תורת הקבלה על בוריה , שכל מה שזכה הוא בעבור קדושתה וצניעותה של אמו שהיתה יוצאת לרחוב עם גלימה ורדיד על ראשה ולא נראה ממנה אלא כפות ידיה ופניה בלבד . לא באתי הנה לומר שצריכים ללבוש מלבושים כאלה דוקא כולן , אלא לבקש להפסיק את ההסתה והשנאה מאלה המעטפות עצמן בשאל , אני לא בעד שיכסו את פניהן ולא זה הנדון המדובר . אלא באתי ולהתחנן בפני אלה ההולכות בבגדים צמודים וצרים ויש גם קצרים ומושכות את עיני האנשים ומביאות אותם שלא במודע לידי חטא . והן נודע מה שכתבו חז״ל שכל אשה ההולכת בצניעות תזכה שבניה יהיו גדולים בתורה וביראה . והאם בדור אשר כזה שבעוונותינו הרבים רבים וטובים נופלים ויוצאים מדרך הישרה , ואסונות נוראים פוקדים את בתי ישראל , תינוקות מתים בעריסותיהם , אמהות צעירות מסתלקות בחטף ומניחות יתומים ועוללים רכים , העל אלה לא נבכה ולא נעשה חשבון נפש ? ואברך את כל הנשים הצנועות שיזכו לחיים טובים וארוכים ומתוקנים וישמחו בצאצאיהם כולם קדושים כולם ברורים.

.

| 12/14/2011 10:33:49 PM

ישר כח על התשובה האחרונה. סוף כך סוף יש דעת נורמלית שעושה הפרדה בין טמא לטהור. תודה רבה על החיזוק בצניעות. ברוך מלך העולם.