ציונות

עתיד הציונות החילונית, מול הגרעין האירני

הרב שך זצ"ל היה אומר, שהיסטוריה מודדים במאות שנים. ברצוני לבאר את כוונתו. לכל דבר בעולם יש את הקנה מידה שלו. מחברת מודדים בסנטימטרים, ואף אחד לא ינסה למדוד אותה בקילומטרים. לעומת זאת כשמודדים תוואי של כביש בין עירוני, מודדים אותו בקילומטרים. למדוד אותו בסנטימטרים זה מאד טיפשי ומסורבל. על אחת כמה וכמה אם אדם ינסה למדוד מרחקיםן בין גלקסיות במטרים או בקילומטרים. בשביל זה יש מידה אחרת לגמרי - שנות אור. כשאנחנו רוצים למדוד את ההתפתחות וההשלכות של תהליך היסטורי, אסור לנו למדוד את הדברים בקנה מידה של שנים בודדות, ואפילו לא בקנה מידה של עשרות שנים. רק ממרחק של מאה שנה אפשר להתחיל לללמוד את המשמעות של ההיסטוריה. היום ברור לכל דרדק שהמהפיכה הקומוניסטית הייתה כישלון מחפיר, אבל לפני חמישים שנה זה היה נראה להיפך. אי אפשר למדוד כאלו דברים בלי לעמוד ממרחק גדול מאד. אחת המוסכמות הרווחות בחברה הישראלית כמוסכמה שאין לערער אחריה, היא הקביעה »להמשך

מאת: הדוס 11/1/2010 12:00:00 AM תגובות (10)