על כסילותם של מבקרי המקרא

מאת: נח גוטמן | 11/29/2011 אמונה ומדע

היסוד המרכזי של רוב מבקרי המקרא המאוחרים היא ההנחה כי התנ"ך כולו נכתב או נערך תחת השלטון של ממלכת יהודה, ולפיכך תוכנו עוצב כביכול בהתאם לצרכיהם המדיניים והפוליטיים של מלכי יהודה.

ואולם, הסיבה שטיעון זה מצליח להתקבל על ליבות בני האדם נובע בעיקר מסיבה אחת פשוטה - אנשים לא יודעים מה כתוב בתנ"ך. אילו ידעו היו מבינים שהתנ"ך הוא הספר האחרון שניתן לומר עליו כי הוא משרת את האינטרסים של ממלכת יהודה. ישנם דוגמאות רבות לכך, אולם הפעם נעמוד על נקודה אחת בלבד - סיפור לידת השבטים.

בתקופת התנ"ך עם ישראל נחלק לשני ממלכות - ממלכת יהודה וממלכת ישראל. מלכי יהודה, שהיו צאצאים של דוד המלך, נמנו על שבט יהודה, מזרעה של לאה, ואילו מלכי ישראל נמנו על שבט אפרים, מזרעה של רחל אמנו.

החלוקה בין שני הממלכות כחלוקה בין שבט יהודה לשבט יוסף, מוזכרת פעמים רבות בתנ"ך.

למשל - הנביא יחזקאל מתנבא על איחודם מחדש של שני הממלכות לעתיד לבוא במילים הבאות -

ויהי דבר ה' אלי לאמר טז. ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתב עליו ליהודה ולבני ישראל חברו [חבריו] ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חברו [חבריו] יז. וקרב אתם אחד אל אחד לך לעץ אחד והיו לאחדים בידך

עכשיו ניגש אל הפרשיות בספר בראשית המתארות את לידתם של השבטים, ונבדוק האם התורה מנסה כביכול להאדיר את שבט יהודה על פני שבט יוסף, אויבם המרכזי של מלכי יהודה.

והנה אנו נגלה במהרה, שלא זו בלבד שאין שום נסיון שכזה, אלא ההיפך הגמור הוא הנכון. אילו מצאו הארכיאולוגים הכופרים את התורה בחפירות ארכיאולוגיות במדבר יהודה, הם לבטח היו משתדלים לייחס את התורה דווקא לממלכת ישראל. הכותב המוכשר ביותר של ממלכת ישראל לא היה מצליח לכתוב את ההיסטוריה בצורה כל כך משפילה לשבט יהודה, וכל כך מפוארת לשבט יוסף.

הבה נראה מספר דוגמאות בולטות לגישה זו.

  • בתורה מסופר שיעקב אבינו בכלל לא התכוין להתחתן עם לאה, אמם של שבט יהודה. הוא רצה דווקא את רחל הצעירה, אמם של שבט יוסף, ואילו לאה הבכורה ניתנה לו ברמאות.
  • גם לאחר נישואיו, רחל נותרה מרכז הבית ולא לאה - "וירא ה' כי שנואה לאה".
  • כאשר יעקב אבינו פוגש את עשיו הוא מסדר את השבטים לפי סדר חשיבותם, כאשר את החשובים ביותר הוא מניח בסוף, לגונן עליהם מפני עשיו. קודם כל השפחות וילדיהם, לאחר מכן בני לאה, ולבסוף רחל ויוסף.
  • יעקב אבינו אוהב את יוסף מכל אחיו. לאחר מכירת יוסף הוא מאמץ את אחיו הצעיר, בנימין, בנה השני של רחל אמנו.
  • במכירת יוסף, יהודה ושאר האחים הם אלו שחוטאים, ואילו יוסף הוא הצדיק.
  • יוסף, זה שצאצאיו מהוים את האויב המרכזי של ממלכת יהודה, הופך להיות השליט של ארץ מצרים. כאשר האחים שלו יורדים למצרים לקנות אוכל הוא צוחק עליהם. ומי הוא זה שמייצג את האחים המושפלים? דווקא יהודה. ("ויגש אליו יהודה")
  • בסופו של דבר, יוסף הוא זה שמציל את כולם מחרפת רעב, כשהאחים נאלצים להשתחוות לו אפים ארצה, כפי שיוסף ראה בחלומו, החלום שגרם לקנאת האחים.

אני חושב שכל אדם שפוי שקורא את הרשימה הזו, אמור לגחך וללעוג לטפשותם של מבקרי המקרא הילדותיים, קומץ נערים פוחזים המלגלגים על התורה הקדושה, הגדולה עליהם במיליארדי מספרים.

תגובות

אין פה שום חידוש, כבר קויפמן כתב על זה בשנות הארבעים

סטודנט בטכניון | 11/29/2011 9:22:32 AM

ב"תולדות האמונה הישראלית" קויפמן מביא את הטיעונים האלה, ועוד טיעונים רבים אחרים, כהוכחה לכך שבתנ"ך יש רבדים רבים, שחלק מהם אכן קדומים בהרבה מימי ממלכת יהודה.
כמו שכתבת, מבקרי המקרא טוענים כי התנ"ך "נכתב או נערך" בימי ממלכת יהודה. "נערך" - הכוונה שהוא נוצר כגוש אחד מהרבה מקורות, שחלקם נוצרו באותה תקופה וחלקם היו קדומים יותר. ככה שצר לי להגיד, החידוש היחיד בדבריך הוא שאתה כלל לא מודע לטיעונים האמיתיים של מבקרי המקרא. במלים אחרות, אתה נוקט נגדם את אותה טכניקה שלטענתך נוקטים נגדך: שם בפיהם טענה מגוחכת שהם לא העלו בדעתם לטעון (או לחילופין שמצאת מישהו אחד שטוען), ואז מפריך אותה בשמחה.

תגובת הדוס: א. גם תשעים וחמש אחוז ממה שאתה כותב פה כבר נאמר על ידי אחרים, וכנ"ל לגבי כל חומר אחר שעולה לרשת.
ב. יפה מאד שפרשת היטב את המילה "נערך". אני שמח שאנשים מבינים את דברי.

תגובה

א.א. יהדות | 11/29/2011 11:20:30 AM

לפי מבקרי המקרא, התנ"ך מורכב מ - 4 מקורות עיקריים.
אחד מהם הוא מקור שבא ממלכת ישראל.

העריכה הסופית של כל המקורות הייתה לפי דעתם בתחילת תקופת בית שני (תקופת עזרא ונחמיה).
העורכים לא שיבשו את המקור שבא ממלכת ישראל .
הם טוענים שיש ניסיון של העורכים לכפוף את יהודה וישראל למיקשה אחת, והם לומדים זאת ע"י הפסוק "שמע ישראל . . ." שממנו רצו להראות העורכים כאילו מדובר בגורל אחד לשני העמים - הישראלים והיהודאים (לדעתם כמובן).

ממלכה אחת - שתי ממלכות

א. | 11/29/2011 2:31:41 PM

למה הכתוב אינו עובר הגהה לשונית?

תגובת הדוס: כי הקותב מהוד אסוק. וקצט אנפלביט.

בענין המשפט האחרון

האריס | 11/29/2011 7:49:29 PM

"כל קורא שפוי וכו'.."

כל קורא שפוי אמור להתייחס בביטול לכותבים שבצר להם נגררים לשפה ילדותית מעין זו.
קוראי המקרא בוודאי לא עושים שימוש בשפה מעין זו. למעשה הם כלל אינם מתייחסים אליך או לאמונתך - מה לך שתטרח כל כך להתייחס אליהם?

לפני 500 שנה היית סוקל אותם באבנים (ואם היית ח"ו נוצרי - מעלה אותם על המוקד) אבל ההשכלה הכריחה את הדת לוותר על כל כך הרבה ומה שנותר זה השימוש בכינויים בסגנון "קומץ נערים פוחזים". הם בכלל לא דיברו אליך.

לסטודנט

יואב | 11/29/2011 7:51:19 PM

לא הבנתי איך ההסבר שלך מתרץ את הקושיה.
השאלה רלוונטית גם במקרה של עריכה: אם התנ"ך נערך בימי ממלכת יהודה, מדוע בחרו העורכים להכניס סיפורים שמאדירים את יריביהם ומקטינים אותם עצמם?

ליואב

שי | 11/30/2011 1:02:46 AM

הסיבה שהכניסו את היתר היא כי היה משקל כבד גם לישראלים הלא יהודאים שהגיעו מממלכת ישראל המרוסקת (ע"י אשור) אל יהודה. יש לכך גם ראיות בארכאולוגיה (התרחבות אוכלוסין עצומה פתאומית בתקופת חזקיהו). השווה את ספר שמואל (שנכנסו בו הרבה סיפורים מביכים לדוד) לספר דברי הימים (שנכתב בבית שני כאשר המחלוקת לא עמדה על הפרק ודו נחשב למלך מוערץ קדמון, והוא מהלל את דוד ככל האפשר ומתעלם מכל הסיפורים המביכים, ואם היית קורא רק בו היית חושב שדוד הוא מעין בודהא עתיק). הטכניקה הייתה מכניסים את הסיפורים המביכים כדי לרצות את הישראלים הצפוניים אך מכניסים בהם אלמנטים ש'מרככים' אותם והופכים אותם לנסבלים (למשל הסיפור של נסיון לסחיטת דמי החסות מנבל הכרמלי, ובעקבות אי הסכמתו התכנון לרצוח אותו ואת כל משפחתו ולהחרים את הרכוש, ע"י דוד וקבוצת נוער השוליים - "כל איש מצוק וכל מר נפש" - שאיתו, אז האל מסכים עם דוד והורג את נבל. יש להניח שבמסורת הצפונית, ממנה הגיע הסיפור, לא היה זה האל שהרג את נבל...). ועדיין בבירור יש אפליה בין היהודאים לישראלים (השווה הייחס לרצח אוריה בידי דוד לרצח נבות בידי אחאב, או היחס למלכים שעשו את אותם התועבות שהוא מרוכך יותר אם מדובר במלכים יהודאים, ומכאן תוכל ללמוד איך היית חושב על אדם כמו דוד אם סופר צפוני היה כותב ועורך את המוצר המוגמר).
נח - אני חושד שתמחק את זה. בוודאי נח לך להתמודד עם אנשי קש, לקבץ קבוצה שיגידו אמן על דבריך ולצנזר דעות מנוגדות. בהצלחה!

תגובת הדוס: בחשוב ברצינות. תיקח שליט אבסולוטי כמו סדאם חוסיין. נדמה לך שסדאם חוסיין היה מסכים לבנות את ספרי ההיסטוריה הרשמיים ביותר של ממלכתו באופן שמשים את השבט ממנו הגיע ללעג ולקלס איום ונורא רק בכדי לרצות איזה כמה שבטים אחרים? נו באמת.
הרוסים שלטו על הרבה עמים לא - רוסיים, ובכל זאת מערכת החינוך בברית המועצות הטיפה לעליונות הרוסית בלי לרצות אף אחד.
תחשוב עם טיפונת הגיון - שליט אבסולוטי אמיתי (זה הרבה יותר מפחיד מהדיקטטורים המודרנים שמפחדים מהמערב!!!) איננו זקוק לכל השטויות האלה כדי לשלוט ולעשות מה שלבו חפץ. התיאוריות האלו כל כך מגוחכות שלא היית מעיז לומר אותם על שום דבר מלבד התנ"ך.

שאלה טיפה לא קשורה למאמר...

יוני | 11/30/2011 3:13:57 AM

אבל באמת תהיתי, למה יעקב שנא את לאה? אני מודע לזה שהוא אהב את רחל, אבל מכאן עד לכך שכתוב שהיא אשתו השנואה ושלאה הייתה צריכה "להכריח" אותו לשכב עימה (כל מה שקרה עם ראובן והדודאים) וכו'... היו לו 7 ילדים ממנה, והיא נקברה ביחד איתו במערת המכפלה... אני באמת לא מבין את זה (אם תוכל להסביר ולהרחיב אני אשמח, תודה!)

תגובת הדוס: קודם כל בוקר טוב. לא פותחים את הבוקר עם הפצצה של חמש תגובות בלי לומר יפה שלום.
לגופו של ענין,
א. אני לא יודע אם הביטוי "שנואה לאה" מתפרש כמו שאנחנו מבינים ורגילים בשפה שלנו. יתכן שהכוונה לפחות אהבה ממה שקבלה רחל. אחת הבעיות שלנו כשאנחנו ניגשים לתנ"ך, שדווקא בגלל שאנחנו רגילים לדבר בעברית אנחנו מבינים כל דבר לפי השפה שלנו, למרות שבחלק גדול מהמילים ניתן לראות הבדלים בין השימוש של התורה לשימוש שלנו.
ניתן להוכיח את הדברים מהפסוק - "וַיָּבֹא גַּם אֶל-רָחֵל, וַיֶּאֱהַב גַּם-אֶת-רָחֵל מִלֵּאָה" (ברא' כט') משמע שאהבס את שניהם, ואת רחל יותר.
ב. ובכלל, בלתי אפשרי לאנשים כמונו "להיכנס לראש" של גדולי עולם כמו יעקב אבינו. מדובר פה באדם שדיבר עם הקדוש ברוך הוא כמה פעמים, והקב"ה כרת איתו ברית!!! אנחנו כל כך רחוקים מזה, לא רק שאנחנו לא יודעים מה זו נבואה, אלא שלא ראינו מישהו שראה מישהו שראה נביא. ולכן, כשאנחנו מנסים "להיכנס לראש" של אנשים גדולים כמו יעקב אבינו, זה בערך כמו שילדים בני חמש ינסו לנתח ולהבין את השיקולים שמנחים את הוריהם המבוגרים והמנוסים בקבלת החלטות.

תגובה לדוס

סטודנט בטכניון | 11/30/2011 11:10:31 AM

התיאוריה מגוחכת רק לאנשים שחושבים בצורה שבלונית ולא מבינים איך באמת מתנהלת פוליטיקה ואיך מועברות מסורות.
בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת: איך זה שהיטלר, שליט אבסולוטי מאין כמוהו, שהיה אנטי נוצרי מובהק, לא ניסה אפילו באופן משמעותי להכרית את הנצרות בגרמניה, ואפילו השתמש ברטוריקה נוצרית בנאומיו? איך זה שסטלין, גם שליט אבסולוטי, אמנם ניסה להכרית את הדת ברוסיה, אבל נכשל בכך, ובסופו של דבר נאלץ להתיר לממסדים הדתיים להתקיים והסתפק בפיקוח הדוק עליהם?
התשובה היא ששליטים לא יכולים לעשות הכל. והתנ"ך הוא תוצאה של אינסוף מאמצים של הרבה אנשים ושליטים, שהתמודדו עם הרבה מסורות שונות שהתקיימו בעם, ומכל הפשרות והטלאים האלה נוצר התנ"ך.

תגובת הדוס: א. אחרי כל הסברים היפים שלך, על היטלר וסטאלין, מה הייתה אומר אם מישהו היה מראה לך ספר היסטוריה שמתאר את מוצאו של היטלר בצורה מבזה ומשפילה, ומתאר מצד שני את המוצא של האנגלים שנואי נפשו בצורה יפה ונעלה, ואותו אדם היה טוען לך שספר זה נערך על ידי משרד החינוך הגרמני בשנת 1942? אתה הייתה צוחק עליו, נכון? למה? לאיפה נעלמו כל התיאוריות היפות? הרי כידוע ש"ששליטים לא יכולים לעשות הכל" ולמה לא לומר ש"תוצאה של אינסוף מאמצים של הרבה אנשים ושליטים, שהתמודדו עם הרבה מסורות שונות שהתקיימו בעם, ומכל הפשרות והטלאים". הא????????
ב. התנ"ך נערך במשך תקופה ארוכה על ידי אנשים הרבה, אבל כולם כולם הגיעו מאותו מקום - ממלכת יהודה, תחת מלכי בית דוד.

צר לי, אבל אין שום קשר בין הדוגמא שלך לבין התנ"ך

סטודנט בטכניון | 11/30/2011 2:09:31 PM

אף אחד לא טוען שבשיא הפריחה של ממלכת יהודה נערך על ידיהם ספר שמשפיל את דוד המלך ומרומם את אחאב ואת ממלכת ישראל.
הטענה היא, שספר התנ"ך עבר שלבי עריכה רבים, ונערך סופית בכלל בימי שיבת ציון. באותו שלב כבר לא היו מלכים משושלת דוד שהיה להם אינטרס פוליטי מיידי להאדיר את עצמם, ומצד שני היו הרבה מאוד ספרים שונים, שהגיעו במסורת, ושהיו כבר מקודשים ואי אפשר היה לבטל אותם, אז נאלצו להכליל את כולם ביחד.

תגובת הדוס: בימי שיבת ציון עשו רק את הקאנוניזציה הסופית, אבל הספרים עצמם התחברו בתקופת המלוכה של בית דוד ותחת שלטונם האבסולוטי.
השלטון הזה ערך ארבע מאות שנה ברצף, וכל התנ"ך כולו הגיע אך ורק דרך הצינור הזה. אני לא יודע מה זה משנה שיא הפריחה או לא שיא הפריחה. אצל קדאפי וסדאם להבדיל טריליוני הבדלות לא יכולתה לעולם להוציא כזה ספר ועוד להפוך אותו לספר החשוב ביותר בממלכה, לא בשיא הפריחה ולא בשיא הצניחה.

בוקר (או לילה טוב) גם לך

יוני | 12/1/2011 1:08:11 AM

תודה על התשובה, ומצטער על ה5 תגובות אבל לא יצא לי להיות באתר כבר שבועיים, ועכשיו גם יש את הפורום לבדוק...

תגובת הדוס: בכל מקרה, העברתי את השאלה לפורום.
אתה יכול להגיב כאוות נפשך, סתם צחקתי.