הדוס

זכויות האשה בתורה

את ביאור גישתה של התורה לעניין קביעת הזכויות לאיש ולאשה, נחלק לשלושה שלבים הבנוים זה על זה. א': ההבדלים תהומיים הקב"ה שברא את האיש והאשה, יודע היטב תכונתם וטיבם. בתורה ובדברי חז"ל בכמה מקומות ישנו מסר ברור: האיש והאשה אינם יצור זהה, התורה מגלה לנו שכשם שברור לנו שגוף האיש שונה מגוף האשה, כך גם במובן הנפשי הם שני יצורים בעלי שוני מהותי, והשוני נועד דוקא כדי שיצטרכו אחד את השני וישלימו אחד את השני. "שוני" לא אומר שאחד "יותר טוב" מהשני, כשם שאי אפשר לומר ש"מזלג" יותר טוב מ"סכין", הרי המזלג והסכין הם שונים כיון שיש להם גם תכלית שונה, ודווקא השילוב של שניהם מאפשר את האכילה. עד לפני מספר שנים, הפסיכולוגים היו סבורים שאיש ואשה הם יצור זהה מבחינה נפשית. מה שמתנהגים שונה, הוא בעקבות שמילדותם גידלו אותם בצורה שונה, לבת נתנו בובה ולבן מכונית. ואולם בשנים האחרונות, אחר מחקרים »להמשך

מאת: Win Dos 10/23/2011 10:02:15 PM היה ראשון להגיב