חוק טל

חוק טל ונבואה שנזרקה מפיו של הרב שך

בספר "מראש אמנה" בפרשת האזינו מופיע קטע מדהים שבו רבנו הגרא"מ שך זצ"ל מנבא את מצבנו העכשוי בצורה ברורה ומפורטת. מדובר בקטע מדהים ונדיר, היות והרב שך היה רחוק מאד מטיפוס הבבא עושה המופתים, ואף סלד מטיפוסים כאלו. ובכל זאת יכולים אנו לראות בבירור את החכמה האלוקית, שלא לאמר רוח הקודש המבצבצת מבין השורות, השורות היוצאות מפיו של זקן בן 97, שבקושי רואה ובקושי שומע, אבל את העתיד הוא רואה בלי עינים ושומע בלי אוזניים. הספר נדפס בשנת תש"ס (2000), והשיחה נמסרה על ידו בשנת תשנ"ב (92) בישיבת פוניבז'. "השלטון החילוני מעמיד אותנו במצב של עת צרה. כרגע הם עסוקים בענינים המעיקים עליהם ובמידה מסוימת הם תלוים בנו ולפיכך אינם מציקים לנו ביותר. אולם, יבוא זמן שבו הם ישתחררו מהתלות בנו ובעיותיהם הבוערות, ואז הם יתפנו לטפל בנו. מרכז מעיינם יהיה לימוד התורה. הם ישתדלו לצמצם את מקומות התורה, את הישיבות ואת »להמשך

מאת: נח גוטמן 5/8/2012 9:39:14 PM תגובות (30)

חוק טל - החוק להסדרת פעילות השמש

שישים וארבע שנים חלפו מאז הואיל בטובו ראש הממשלה הראשון לחוקק חוק אשר יסדיר באופן חוקי את פעילותה של השמש. היה זה מייסד המדינה שהבין במהרה כי חבל לו לעם היושב בציון לבזבז אנרגיה יקרה על המלחמה בשמש, ולכן החליט הוא באופן יוצא דופן בצעד דרמטי וממלכתי לחוקק חוק היסטורי אשר יאפשר לשר הביטחון לתת רשיון זמני לפעילותה החורגת של השמש במדינת ישראל, רשיון שיחודש מפעם בפעם. ממילא, אמר לעצמו בן גוריון, סופה של השמש קרב ובא. שמש עתיקה זו שייכת היא לעבר, לעולם העתיק. בודאי כוחה תש והיא תדעך ותיעלם לאט לאט. שישים וארבע שנים חלפו להם ביעף. ראש הממשלה הראשון שוכב בקברו, ועל מצבתו המוהדרת זורחת לה השמש בעוז. מצחקקת, מלגלגת, סונטת. נראה כאילו כלום לא אירע. השמש העתיקה ממשיכה לפכות את קרני הודה לכל עבר, באותה רעננות ועליצות צעירה שבה עשתה זאת על ראשיהם של השומרים, הבבלים, הפרסים, והפרעונים העתיקים. שישים וארבע שנים חלפו, והעם החליט לא עוד. »להמשך

מאת: נח גוטמן 5/7/2012 9:38:37 PM תגובות (23)