ויחי

נצוצות לפרשת ויחי - על חובתנו בשעה זו

"...הם היו משוכנעים כי כאשר שיירה כה משונה מופיע במחוזותם, אין דבר יותר מתבקש מאשר לקבל את פניה במטר אבנים. תגידו על הכפריים מה שתרצו. אולי הם אינם יודעים לכתוב, אולי גם לא לקרוא, ואולי אינם יודעים לעשות דבר, אבל בדבר אחד הם מקצועיים ביותר - בהשלכת אבנים." בהפטרת הפרשה מתואר כיצד דוד המלך נותן לשלמה בנו מספר הוראות לפני מותו. אחרי שדוד המלך מסיים לחזק את בנו בענייני תורה ויראת שמים, הוא פונה לתת לבנו מספר הוראות לגבי ניהול הממלכה. דוד המלך מצוה את שלמה להרוג שני אנשים - את שמעי בן גרה ואת יואב בן צרויה. מצד שני הוא מצוה אותו לגמול חסד עם בני ברזילי הגלעדי, לעשותם מאוכלי שולחנו. והנה, גם יואב בן צרויה וגם שמעי בן גרה היו אנשים חשובים ביותר בממלכה, ממקורבי בית המלכות. יואב היה שר הצבא של דוד המלך, ואילו שמעי היה רבו של דוד המלך. מצד שני, ברזילי הגלעדי היה סתם יהודי זקן שגר בהרי הגלעד בעבר הירדן, איש בין האנשים בלי שום »להמשך

מאת: נח גוטמן 1/7/2012 8:49:58 PM היה ראשון להגיב