דע מה שתשיב

כמה סיבות טובות להאמין באלוקים

תגובה למאמר "כמה סיבות טובות לא להאמין לאלוקים" המאמר הנ"ל מופיע באתר המשעשע "חופש". במאמר נוטף השנאה מתיימרים אנשי "חופש" לתת לנו סיבות שלא להאמין באלוקים. לכל אורך קריאת המאמר הייתי בטוח שאני עדיין בהקדמת המאמר משום שלא ראיתי משהו שקשור איכשהו למובטח בכותרת. רק כשלפתע נגדע המאמר בעודו באיבו הבנתי שזהו זה, ונאלצתי להסתפק במה שיש. מתוך בליל המשפטים חסרי הפשר מן הגורן ומן היקב הצלחתי לדלות במאמץ רב כמה טענות שאינם חסרות פשר לחלוטין.הבא נסקור אותם אחת אחת ונלמד איך לנער מעלינו את תרגילי אחיזת העינים של אנשי הכפירה אכולי השיטנה. א. חובת ההוכחה מוטלת על המאמין. בקטע הזה הכותב מתאר באריכות רבה את הטיעון של תערו אוקהם, לפיו בכל תופעה המוטלת בספק חובת ההוכחה היא על המחייב ולא על השולל, טיעון שכבר מוזכר בחז"ל הרבה פעמים. כדרכו בקודש הכותב מאריך לבאר את העיקרון הכל כך פשוט, שניתן לכתיבה בשורה »להמשך

מאת: הדוס 3/18/2010 12:00:00 AM תגובות (21)