שונות

אל תקראו להם שדים

  העולמות הנסתרים, שהיו חלק מרכזי מעולם המיסטיקה המושמץ, חזרו לפתע מהדלת הקדמית של עולם המדע, אלא שהפעם הם מופיעים תחת שמות יפים ומודרניים. האמונה בדבר קיומם של כוחות על חומריים, כגון מלאכים, שדים ורוחות,  הקיפה בעבר הלא רחוק את כל אנשי העולם. לא היה מדובר על אמונות דתיות, שכן אמונות אלו הקיפו את כל התרבות האנושית, מכל הדתות והתרבויות גם יחד. אפילו אריסטו ויתר הפילוסופים היווניים האמינו בקיומם של כוחות על טבעיים, שנקראו בפיהם "שכלים נבדלים". התפיסה הרווחת והמקובלת מדור לדור לא ראתה את עולמנו כעולם אחד בלבד של חומר, אלא כמרכיב אחד קטן בתוך אינספור מערכות שונות ומשונות, של עולמות שונים ומשונים, המשפיעים מזה לזה. הפילוסופים היווניים האמינו שנשמת הפילוסוף זוכה לידבק ב"שכל הפועל", שהוא הגורם הרוחני היותר קרוב לעולמנו אנו. בכל תרבות ותרבות נתפסו אותם »להמשך

מאת: הדוס 3/30/2011 12:00:00 AM תגובות (2)