חוק טל

חוק טל ונבואה שנזרקה מפיו של הרב שך

בספר "מראש אמנה" בפרשת האזינו מופיע קטע מדהים שבו רבנו הגרא"מ שך זצ"ל מנבא את מצבנו העכשוי בצורה ברורה ומפורטת. מדובר בקטע מדהים ונדיר, היות והרב שך היה רחוק מאד מטיפוס הבבא עושה המופתים, ואף סלד מטיפוסים כאלו. ובכל זאת יכולים אנו לראות בבירור את החכמה האלוקית, שלא לאמר רוח הקודש המבצבצת מבין השורות, השורות היוצאות מפיו של זקן בן 97, שבקושי רואה ובקושי שומע, אבל את העתיד הוא רואה בלי עינים ושומע בלי אוזניים. הספר נדפס בשנת תש"ס (2000), והשיחה נמסרה על ידו בשנת תשנ"ב (92) בישיבת פוניבז'. "השלטון החילוני מעמיד אותנו במצב של עת צרה. כרגע הם עסוקים בענינים המעיקים עליהם ובמידה מסוימת הם תלוים בנו ולפיכך אינם מציקים לנו ביותר. אולם, יבוא זמן שבו הם ישתחררו מהתלות בנו ובעיותיהם הבוערות, ואז הם יתפנו לטפל בנו. מרכז מעיינם יהיה לימוד התורה. הם ישתדלו לצמצם את מקומות התורה, את הישיבות ואת »להמשך

מאת: נח גוטמן 5/8/2012 9:39:14 PM תגובות (30)