מעמד האשה ביהדות

מאת: יאיר טיילור | 10/24/2011 עניינים שונים

 

מעמד האשה ביהדות.

נושא זכויות ומעמד הנשים ביהדות משמש ככלי ניגוח מרכזי בידיהם של ארגוני הכפירה. העבודה בנושא הזה היא קלה מאד עבור מנגחי הדת. בניגוד לנושאים אחרים שבהם נאלצים הם לסלף ציטטות ולפברק נתונים, בנושא הזה הם מביאים אכן דברים כהויתם. כל הציטוטים שלהם בנושא הזה הם נכונים. אמת לאמיתה. אז איפה טמון השקר? האם משנאי הדת הצליחו הפעם לשמור על מאוזנות מינימלית?

הסילוף המרכזי בנושא הזה אינו טמון במה שהם כן מביאים, אלא במה שהם אינם מביאים. כנגד כל מאמר חז"ל שמעמיד את הנשים כפחותות בנושא מסוים, ישנו מאמר חז"ל הפוך בנושא אחר שמעמיד אותם בעמדת עליונות בנושא אחר. מכפישי הדת יודעים לצטט למשל את "נשים דעתם קלה", אך לעולם לא יביאו את "בינה יתירה ניתנה בנשים". הם יביאו את העובדה שאשה אינה יורשת, אך לא יספרו לכם שבעל חייב במזונות אשתו, ובכל צרכיה, והיא איננה חייבת לפרנס אותו, ואת העובדה שבניגוד למה שכתוב בתקשורת, ההלכה הזאת מקויימת על ידי רוב הציבור החרדי. זוהי זכות שניתנת לאישה על ידי התורה, זכות שאינני מאמין שקיימת באיזושהי מערכת משפט מערבית.

משום מה, כאשר נעיין ב'אתרים מובילים' כמו "חופש" למשל, בתקווה לגלות מהי עמדת היהדות על הנשים, נגלה דווקא את המשפטים הבאים: "נשים דעתן קלה" הקבלת האישה לחרש שוטה וקטן "מה שקנתה אישה קנה בעלה", ועוד אי אילו ציטטות חד סטריות, המעידות כי הכותב עשה עבודת שורשים כלשהי על מעמד האישה במקורות, והעובדה כי הוא השמיט משפט כמו "נתן הקב"ה בינה יתירה באישה יותר מבאיש" או "בזכות נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו" את הפסוק "שארה כסותה ועונתה לא יגרע" ועוד, אינה מבורות, אלא מגמתית ומכוונת. טוב, יש כמובן כותבים יצירתיים יותר, הללו ידברו גבוהה גבוהה על דיכוי האישה בדת היהודית בכלל ובחברה החרדית בפרט.

כמובן שאין בדבר זה מלפטור אותנו להבין לעומק מה בדיוק קורה כאן, או במילים אחרות להשליט סדר בבלגן-לכאורה הזה, ואני מדגיש: לכאורה. או.קי. אז ככה. הדבר הבולט ביותר במעמד האישה הוא הפטור המיוחד שיש לה מכל מצוות עשה שהזמן גרמן. קרי חיובים תלויי זמן, בכלל זה נכללים רבות וחשובות מן המצוות היהודיות כמו סוכה, תפילין, שופר ועוד. דבר המראה לכאורה כי מעמדה נחות ולכן אפילו לא חלים עליה חיובים אלו. הדבר השוני הנוסף הוא אי- חיובה של האישה ממצות לימוד תורה, אחת המצוות החשובות והמרכזיות בחיי היהודי. והצלע השלישי הוא אי קבילות עדות האישה, דבר המראה לכאורה כי מעמדה נחות ואין לה אמינות. אפשר גם להוסיף כי מבחינת חלוקת הרכוש, הגבר הוא יהיה במעמד של מחזיק הממון ואילו ביחס לאישה נאמר: "כל מה שקנתה אישה קנה בעלה".

מצד שני, מעניין לראות את יחס התורה, אפילו בתקופה המאוד מאוד קדומה, בה האישה הייתה מעין שפחה של המין הגברי, משהו פרימיטיבי ונחות, שלא נטל חלק בניהול החברה במלחמות, בפוליטיקה, בכלכלה ועוד. והנה גם בתקופה בה נכתבה התורה (2500 לבריאת העולם, המאה ה-13 לפנה"ס) אנו מוצאים התחשבות רחבה מאד בזכויות הנשים, החל מחובתו של הבעל לפרנס את אשתו (כל עוד אין היא מסרבת לכך, כמו במקרים בהם יש לה יכולת קיום כלכלית) עבור דרך זכותה להסכים לנישואין/ לדרוש גט, (ודרישת גט יכולה לכלול אף מאסר של הבעל,) וכלה באפשרות ליטול חלק או אף להנהיג את העם. כדוגמא נוכל לציין את מרים הנביאה, אחות משה, שנטלה חלק בהנהגת העם הראשונה במדבר, ואת דבורה "היא שופטה של ישראל בימים ההם" אז הייתה היא המנהיגה הבלעדית של המעצמה, מבחינה כלכלית, פוליטית, חברתית, רוחנית וכמובן צבאית.להשלים את התמונה יש צורך להוסיף את ההתבטאות של חז"ל ביחס לניסי יציאת מצרים ועוד: "בזכות נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו" לאמרה זו משקל גבוה מאד בחברה בה התפקיד הרוחני הוא הדומיננטי, והיררכיה מבוססת בין היתר על מעמד רוחני (כמו כהן גדול, נביא וכו') כאן המקום לציין את דברי חז"ל על הפסוק (אותו מצווה הא-ל לאברהם) "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה"- מכיוון שהיה אברהם טפל לשרה בנבואות.

עוד משהו, חשוב לא פחות. המוטיב המרכזי בכל חברה, וביהדות בכלל, הוא נטילת האחריות של הפרט על מעשיו. רק כאשר אנו מטילים את אחריות המעשה לעושה, יש מקום להטלת עונשין וממילא לחברה מתוקנת. והנה, ביהדות גיל האחריות האישית אצל גברים מתחיל בגיל 13, ואילו אצל נשים הוא מוקדם בשנה תמימה! דבר נוסף, האישה ביהדות אינה מצווה למלא את גחמתו של אף גבר, גם בתקופה הפרה-קדומה בה היה עניין זה לנוהל נפוץ. התורה לא בררה במילים: "לטוב בעיינכן תהיין לנשים" נאמר לבנות צלפחד. ורק כדי להשלים את הבלגן נוסיף את "היהלום שבכתר" של העורך הדומע מאושר מאתר חופש: הכיצד זה הגבר מברך מידי בוקר "ברוך שלא עשני אישה" מה קרה? אישה היא לא בן- אדם?

 

כדי לעשות סדר בכל הכאוס הזה, בואו ננסה קודם כל להבין (ותסלחו לי על השאלה) מה זה בדיוק אישה?

ובכן, האישה הינה כמובן, המין הנקבי במין האנושי. מה זה אומר? הבה וניתן קודם כל לטבע עצמו לדבר. הנה: "השרירים של האישה חלשים יותר ב- 30% בממוצע משל הגבר, ותצורתם דקה יותר" ויקיפדיה. מאוד לא פופולארי היום לומר את זה, אבל לא אני אמרתי את זה, זה ויקי בכבודו ובעצמו. נמשיך הלאה: משקל המוח הממוצע אצל נשים הוא 1200 גרם בעוד אצל גברים הינו 1400 גרם. אבל העיקר עוד לפנינו, המחקרים מראים כי האונה השמאלית, זו שאחראית על החשיבה הלוגית, עיבוד נתונים ולמידת דבר מדבר מפותח יותר אצל נשים, בעוד אצל גברים האונה השלטת היא הימנית, זו שאחראית על הצד היצירתי. (בחז"ל: "נתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאיש" (מסכת נדה מ"ה), בינה: הבנת דבר מתוך דבר) כמו כן, אצל רוב הנשים מפותח מאוד הפן הרגשי באישיות. ניקח לדוגמא את האמיגדלה, אותו חלק במוח האחראי על התגובות הרגשיות. מחקר שנעשה באוניברסיטת הארווארד הראה שכאשר נשים חוו חוויה רגשית, הופעל רק החלק האחראי על החוויה הרגשית, ואילו אצל גברים הופעל דווקא החלק האחראי על התפקוד הרציונאלי בלבד. אבל מה לנו כי נרחיב במחקרים, בעוד שאם נשאל כל פסיכולוג הוא יספר לנו כי אחוז הנשים בהן מפותח התחום הרגשי הוא גבוה בהרבה ממקבילו הגברי.

אבל לא תאמינו למשפט הבא: לרגל יום האישה הבינלאומי, רואיינה אחת מנשות הקריירה המצליחות והמוצלחות במדינה באחד מכלי התקשורת הפופולאריים במטרה לקדם את מודעות העסקת הנשים יציאתן לעבודה, ומעל לכל: קידום השוויון המוחלט בין גברים לנשים. וכך היא אומרת שם, ואני מצטט: "אנו רוצות את הגברים שלנו חזקים, איתנים ונושאים בתואר ראש המשפחה". אני מוחץ את כפות ידי אל ארובות עיניי בתימהון: אופס! איך זה יצא לה? ככה מקדמים היום נשים? זה שוויון זה? נו, אבל היא אמרה! ואם היא אמרה, כנראה שכך היא מרגישה! וזה אומר שכך מרגישות גם היום נשות קריירה סופר פמיניסטיות המהוות מודל לחיקוי. דבר זה אומר דרשני. דרך אגב- שימו לב גם, שאף פעם לא תראו מודעה "דרוש מזכיר", בדרך כלל מודעת דרושים כזו תנוסח: "דרושה מזכירה" וגם זה בגלל תכונתה המיוחדת של האישה לעבוד על מספר דברים במקביל.

אז מה זה אומר?

ובכן, זה אומר הרבה מאוד. ולמה, מכיוון שאנו יודעים שהעולם לא נוצר מאליו, יש מי שברא אותו, וברא אותו עם מטרה ועם תכלית, הוא גם בוודאי נתן הוראות כיצד לחיות בו. הוראות שימוש. ואם יש הוראות, יש גם כלים שעל ידם אפשר יהיה למלא את ההוראות. ואתם יודעים מה, אפילו מגישה לא אמונית. אם יש שוני, וגם יש רצון למימוש הפוטנציאל, כך לפחות על פי סולם מאסלו, הרי שיש להתאים את המימוש לפוטנציאל, ואת הפוטנציאל לכלים. לא?

מהו הפוטנציאל הנשי, או: כיצד ממשים באופן הפרודוקטיבי ביותר את התכונות הנשיות?

ובכן, כל חברה אנושית בעולם, עיקר חוסנה וכוחה בא מחוסנה כחברה. קרי, לא מכלכלה איתנה, לא מצבא חזק, אלא מחברה חזקה. ודבר זה מוצא ביטוי פעמים רבות במהלך ההיסטוריה. ניקח לדוגמא את החברה הגרמנית (וצר לי שעלי לפרגן לעם זה במסגרת זו) במוצאי מלחמת העולם השנייה, גרמניה אז הייתה לעיי חרבות, כלכלה קורסת, לא רק בה, גם בעולם כולו המלקק את פצעיו. והנה, בתוך שנים מועטות הצליחו הגרמנים לבנות את ארצם מחדש, לחזק את כלכלתם ולהפוך מחדש לכוח משמעותי בתחום הכלכלי, הפוליטי, ומאוחר יותר גם הצבאי. מה הכוח שגרם לתמורה הזו? הלא לא הייתה להם אז תשתית כלכלית, לא מדינית ובוודאי שלא צבאית? התשובה אחת וברורה: חוסן של חברה. חברה שידעה לחרוק שיניים, לעבוד קשה ולהביא לתוצאות. כך גם אפשר לציין את החברה הישראלית בראשית דרכה, אז עוד היו עולי מזרח אירופה חדורים ברוח התנדבותיות חלוציות ופטריוטיות, לפחות ברמה שאפשר להציג למתנדבים תמימים, בכוח זה הצליחו אותם אנשים להחזיק מעמד במלחמת הקיום שניחתה עליה עוד לפני שקמה ולהרים את הראש מעל המים. (איפה הם היום? נושא למאמר אחר...) האם לא היה זה צ'רצ'יל שהבטיח בפאתוס לעמו "דם, יזע ודמעות" אשר שלוש אלה שהתקבלו בבגרות ובאחריות על ידי העם הביאו לעמידה האיתנה מול גרמניה הנאצית ובסופו של דבר לתבוסתה של האחרונה?

דבר נוסף: עורכי מהדורות החדשות, טורחים להזדעזע עבורנו עד היום, במידה ונעשה פשע על ידי "בני-טובים". מה זה אומר? וכי זהו זן חדש של אנשים בלתי נגועים ביצרים, שלא יודע כיצד עושים רע ומה מרוויחים מכך? התשובה היא פשוטה: חברה חזקה, שיודעת לתת לבניה חינוך איכותי, לא מוציאה משורותיה פשיעה. היא מוציאה איכות. זוהי התשתית הבסיסית של כל חברה, זהו חוסנה וזה עתידה. את התפקיד הכל כך מרכזי והכל כך קריטי הזה, נתנה התורה לנשים. ודווקא להן, בהילקח בחשבון כל תכונות הנפש והיכולות הקוגנטיביות בהן התברכו הנשים. ומי כמוהן מתאים לזה. אין זה מקרה אפוא, כי האישה היא זו שיולדת, מינקת ומגדלת את ילדיה. זוהי הסיבה שנתן בורא העולם לה את הכלים הפיזיים והנפשיים הדרושים לכך. ולא להפך. כעת מובן למה פטורות הנשים מכל מצוות עשה שהזמן גרמן. הזמן שלהן פשוט יקר, ומאוד יקר. ולא רק להן אלא לכל העם. לכן, כשם שנפטור חייל בשדה הקרב מחובות אזרחיות שגרתיות, וכשם שנפטור עתודאי משרות צבאי רגיל, כך נפטור את הנשים העוסקות בחשובה שבמלאכות, מכל מצווה תלוית זמן העלולה להסיט אותן ממטרתן החשובה. ברור מאוד שמצוות לימוד התורה לא ניתנה לנשים, שכן זמנן מנוצל למטרות חשובות לא פחות. אך אין הן מופקעות ממצווה זו, וכך פוסק הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה: אישה שלמדה תורה, יש לה שכר. אם כי חשוב לציין בשולי הדברים כי לימוד התורה הנצרך להן, היינו לימוד ההלכות אותן עליהן לקיים, בודאי שמחובתן ללמוד ולדעת. (בשונה ממצוות לימוד תורה על ידי הגברים שם יש את מצוות ידיעת התורה כמטרה בפני עצמה, וכן כדי להעביר אותה לדורות הבאים, וזה נושא למאמר אחר)

אמור מעתה, אין כאן תחרות בין הגברים לנשים. אין ראשון ואין שניה, יש חלוקת תפקידים ברורה, לכל אחד ואחת על פי יכולותיו ובהתאם לתכונותיו. מובן גם שחובת הפרנסה באופן אוטומטי מוטלת על הבעל, ראשית, מפני שהאישה טרודה בדברים חשובים יותר. שנית, גם כיום קשת המקצועות שאישה יכולה לעסוק בהן הינה קצרה הרבה יותר מזו של הגבר. קשה למצוא נהגת טרקטור או מפעילת עגורן. נוכל לומר כי היטל הפרנסה על הבעל אינו זכות כי אם חובה. אם כי, בשלב זה חשוב מאוד לציין, שכאמור התורה מכירה באפשרות שהאישה היא מפרנסת. (יצוין כי הכרה זו נעשתה בעידן בו הדבר היה בלתי פופולארי בעליל, וספק רב אם מצוי בכלל.)  ולמה היא אינה יורשת? ובכן, היא יורשת! כל עוד אין היא נשואה, הוצאות מחייתה הינם על העיזבון. אלא שברור שכאשר היא נשואה, אזי היא מצויה בתוך תא משפחתי האחראי על פרנסתה, ואכן בעלה יורש את אביו...  באופן כללי חלוקת התפקידים בין הגבר לאישה דומה לחלוקת תפקידים בעבודת צוות בין תסריטאי לשחקן, נניח. לכל אחד כישרון לדבר מסוים, ומשבצת אותו עליו למלא עם הכשרונות הייחודיים שלו. שימו לב, אגב, כי במטוסי פאנטום ובמטוסי הF15 E מיועד המושב הקדמי לטייס, ואילו המושב האחורי לנווט (למה האחורי, למה? מה זה כל האפליה הזו, אז מה אם זה בהסכמה, הא?)

 

כעת נותר לטפל בכמה סעיפים קטנים-

אז למה אישה פסולה לעדות?

ובכן, אישה נאמנת. ולא סתם נאמנת, אלא סופר נאמנת. בדברים הכי קריטיים, ועל בסיס יומיומי, המילה של האישה היא מילה מילה. ניקח לדוגמא שני איסורי כרת: איסור נדה ואיסור אכילת דם. לגבי איסור נדה נאמר: "וספרה לה" היא הסופרת והיא המודיעה הבלעדית. במילים אחרות, כל אדם מישראל, בכל יום, באחד מהאיסורים החמורים ביותר, סומך על אמינות של אישה! כמו כן איסור אכילת דם, אנו מצווים להכשיר בשר בקר ועוף מהדם המצוי בו, אכילתו כרוכה באיסור כרת. מי היא המכשירה בדרך כלל? האישה. כשמגיע הבעל בצהרי היום לביתו לסעוד את ארוחת הצהריים ממי הוא מקבל אינפורמציה על כשרות המאכלים? מאשתו!  כמו כן מצינו כי נאמנת יולדת לומר זה יצא ראשון וזה שני, ועוד. אם כן ברור, שהסיבה בגינה אין אישה מעידה אין זה משום חוסר אימון, אלא מכיוון שאין זה יאה לכבודה של האישה שיזמנו אותה לבוא ולהעיד בפני דיינים. שכן "כל כבודה בת מלך פנימה." לשם המחשה נוכל לציין כי כאשר יש צורך לחקור אדם פרטי, עליו להתייצב על פי זימון בתחנת המשטרה. אך כשמתעורר צורך לחקור ראש ממשלה, חוקרי המשטרה יעשו את דרכם אליו...

ועל מה בדיוק מברך הגבר "שלא עשני אישה"? ובכן, ברכות השחר מתייחסות לקיום המצוות, אנו מודים על האפשרות שניתנה לנו לקיים את המצוות. וכיוון שבסופו של יום, ויהיו הנימוקים אשר יהיו, גבר מצווה במצוות רבות יותר, עליו להודות על כך יותר.

 

ויש עוד סעיף, די שולי הייתי אומר, המתייחס להחצנת האישה, או תכונותיה הנשיות בנוכחות גברים. אין זה אומר שאישה חרדית אינה מופיעה בלהקת באלט, שאישה חרדית אינה מופיעה כזמרת סופרן זה אומר בהחלט שגברים לא ישתתפו בהופעה הזו.

נו, טוב. אז בכל זאת "למה באוטובוסים הנשים יושבות מאחור, מה כל האפליה המשפילה הזו"??? האמת הצרופה היא שבכל פעם שאני נתקל בשאלה הזו אני לא יודע אם לצחוק או לבכות, וזה לא רק בגלל שיש בתי שימוש נפרדים לנשים (שיא האפליה, ההשפלה והגזעניות שאפשר רק להעלות על הדעת בחלומות הכי פרועים) וגם לא מפני שגם בבתי כנסת, למשל, יש "עזרת נשים" וגם בבית המקדש הוקמה "עזרת נשים" מין קתדרה גבוהה עליה עמדו הנשים לצפות בשמחת בית השואבה. אלא שמעניין שבישראל 2010 יש צורך להסביר דבר כל כך פשוט, שאי הפרדה בין מינים במקומות מאוד צפופים, ואני מדגיש מאוד צפופים (ומי שלא יודע על מה אני מדבר, שיתכבד ויעשה סיבוב על קו 2 של אגד בירושלים ביום שישי אחרי הצהרים למשל, ושלא ישכח למסור אחר כך את הבגדים לגיהוץ) איננה כל כך אתית, ובוודאי לא מאוד מנומסת או נעימה.

 

הערה קטנה לסיום.

על פי נתוני דו"ח אגף המחקר של הכנסת, המבוסס על מחקרים רבים שנעשו בשנים האחרונות, שיעור הנשים בישראל השרויות בדיכאון, כפול משיעור הגברים. וכאן הבן שואל, למה? האם בישראל אין שיוויון זכויות? האם בישראל נשים מדוכאות?

מבחן האושר הוא המבחן הסופי. כל המילים הגבוהות אינם שוות כקליפת השום. ובמבחן הזה השיטה המערבית כשלה ובגדול.

 

תגובות

ברכות לפו הדוס היקר שהצטרף לאתר

אביהו | 3/13/2010 11:18:27 PM

שלום ושבוע טוב

אם הבנתי נכון את המאמר שכתבת פה בעצם טענתך העיקרית בעניין שבעצם ההבדלים בין האישה והגבר הם לאו דווקא אפליה אלא חלוקת תפקידים פוטה שנובעת מהשנות הבסיסית בין גבר ואישה. אני מכבד את זה אך אני מעוניין לשים את האצבע על נקודה מסוימת של לאו דווקא קשורה לתורה הקדושה אלא לחברה החרדית הרי החברה שלכם לא בנויה לפי התורה הקדושה אלא לפי מסגרת שיצרתם לפני עשרות שנים שעוזרת לכם כביכול לממש את התורה הקדושה בוא נסתכל על זה בכמה נקודות והלא:
1) התלבשות המיותר של הנשים בעשרות בדים שונים אני יספר לך על דודתי החרדית שלובשה כערביה (רק בלי הכיסוי לפנים) ומגבילה את תנועתהרק בשם הצניעות אדני הנכבד במטרה לשמור על צניעות לפי רצונו של ה אין צורךךךךךךך עשרות שכבות אלא רק בלבוש בסיסי מסכנות הנשים שמקבלים קודים לבוש חרדיים רק בשם הצניעות הרי שרוולים קצרים לא יגרמו לפיתוייי אלא רק קצת פחות חום לאישה המסכנה.לדעתי כמובן
2)טענה 2 מתיחס לדברים שאמרת לאותה חלוקת תפקידים כביכול מסודרת אדני הנכבד הדברים לא נחצבו באבן התורה לדעתי כמובן- כן כן מי שאומר שהתורה בעצם כפתה את חלוקת התפקידיםהזאת זה שקר גמור לדעתי אלא רק תוספת לתורה הקדושה. בנוגע לחלוקת מצוות אין בעיה אבל תוכיח לי שהתורה מונעת מהבעל לעסוק בגידול הילדים והכנת האוכל זה רק מסורת של ימי הבניים כיוון שפעם העבודות היו פיזיות מאוד ולכן הנשים נמנעו מכך אבל היום השים יכולות יותר להצליח ואף להתעלות על הגברים.
3)אותו ביטוי אומלל: ברוך ה של עשני לאישה שאינני יודע מי הרב שהכניס אותו לסידור ולכן אני מקפיד לדלג עליו מידי בוקר. פו היקר אין זה משנה מה פרשנות הפירוש ולא משנה כמה תעלל את האישה זה ביזיון לדעתי רק תחשוב על זה שמידי יום מיליוני יהודים קמים ופוגעים במעמד האישה ואל תגיד שמעריכים את האישה הרי זה ידוע שבחברה החרדית גם אם לא בכוונה הדעה של האישה זה פחות והבעל מנהל הכל וזה מתחיל בדברים הקטנים בביטוים הקטנים שאתם אומרים מידי בוקר.

לסיכום החברה החרדית פגומה גם אם כיבכול המטרה לשרת את ה ביראה זה מוביל לחברה שלדעתי ה לא גאה בה חברה שלעיתים הולכת בדרך הרע יש בה חוליים ומה שהזכרתי זה רק על קצה המזלג המטרה הנעלה והקדושה לשרת את השם יתברך נפגעת על ידי משפטים כמו המחמיר ישא ברכה לא!!! משפט זה שורש להחמרהה החרדית שפגעה בתורה ובמצוות בשורש די להוסיף הרי גם בתנ"ך (אברהם) אנשים עבדו ימים אים היה אלהם כמות הדרישות שיש לחרדים הם לא יכלו לעבוד בחלקאות שזה מקצוע תובעני לכן אדני מישיבה ולמידה של זמן מה ההבנה שלי שהיהדות פשוטה ורזה אך קפדנית ודורשת וויתורים על מטעמי החיים ומי שמקשיב לכל הדקדוקים על הדברים הקטנים פוגע בשם יתברך שעבודתו פשוטה ביותר ומבוססת על התנ"ך יותר מהתורה שבעל פה שהיא בעצם השלמה ולאו דווקא כמו שהוסיפו לה עשרות הרבנים עשרות דיקדוקים (אני כבר לא יודע מה תוספת ומה לא)

לכבוד פו הדוס היקר והמשך והצלח באתר ותאיר את עינהם של עם ישראל לתורה הקדושה.

תגובת הדוס: ויתור על מנעמי החיים???
חלילה!!!!
התורה איננה אומרת לאדם לוותר על מנעמי החיים. התורה אומרת לאדם תהנה, אבל עם גבולות. אל תהפוך לבהמה. מצד שני התורה נותנת לך משפחה בריאה, חברה חמה ותומכת, יש לי סבתא זקנה מופלגת שהבית שלה שוקק חיים, ילדים, ילדות, היא עומדת בראש המשפחה כמלכה בגדוד. כל מילה שלה זה קדוש, כולם משתחוים לה. יש לך כזה דבר?

לכבוד פו הדוס היקר

אביהו | 3/14/2010 5:30:35 PM

לא התיחסת לתגובה שלי אלא לביטוי שלא הובן כהלכה אשמח להתיחסות הולמת לכלל התשובה בהרחבה בדומה למאמרך.

בנוגע למה שכתבתי הכוונה במטעמי החיים לא להנות של החיים ואכן זה היה כוללני מידי הכוונה הייתה לדברים פשוטים כמו אכילת ביקון ולשחק כדורגל בשבת וכו ברור לכולם שהתורה בהחלט לא מונעת ממנו להנות בחים אלא רק שמה גבולות כמו שאמרת במדויק התכוונו בעצם לאותו דבר.

בכבוד רב אביהו

תגובת הדוס: א. עשרות שכבות? על מה אתה מדבר? אם תשוה את הצורה שהוכים גברים חילוניים בקיץ, לאיך שהולכים נשים חרדיות המרחק מבחינת החום הוא לא כזה גדול. בסך הכל עוד כמה סנטימטרים בשרוול. מצד שני חצאית הרבה יותר מאווררת ממכנסיים.
ב. בקשר לעבודה, דבר אחד אני יודע, שכמעט כל הנשים החרדיות שאני מכיר במשפחתי, מעדיפות לשבת בבית עם הילדים מאשר לצאת לעבוד. זה האופי הבסיסי של אישה, כל עוד היא לא חונכה לחיות נגד הטבע שלה. ולכן נשים בעולם המערבי כל כך אומללות, כי זה נגד הטבע שלהם. האידאולוגיה הזאת זו התעללות בחסרי ישע. מצד שני אם אישה רוצה בדווקא לעבוד לא נראה לי שמישהו ימנע ממנה.
ג. יש בעולם הרבה פרמטרים של מוצלחות. יש גבוהים ונמוכים, רזים ושמנים, עשירים ועניים, יפים ופחות. יש מאות פרמטרים כאלו. כל אדם בעולם יש לו כמה דברים שהוא היה שמח שיהיה אחרת, שלאחרים יש ולו אין. אפשר לבוא לקב"ה בטענות למה אני נמוך? או למה אני טיפש? הקב"ה לא חייב לנו כלום. כולנו היינו כלולים בנשמתו של אדם הראשון, וכשהוא חטא מצד מידת הדין היה עליו ועלינו שהיינו חלק ממנו לרדת מיד לשאול. אז עצם זה שיש לנו אפשרות לתקן זה חסד ומתנה. האם אפשר לומר למי שנותן מתנה למה לא נתת לי יותר? מלבד זאת שבגמרא מבואר שבעולם הבא הנשים יקבלו יותר שכר מהגברים. (גדולה הבטחה שנאמרה בנשים מבאנשים, ברכות יז')
ד. לשחק כדורגל בשבת זה הנאות החיים? הנאות החיים שלי זה שיום אחד בשבוע אני מנותק מכל העולם, ויושב עם המשפחה שלי כל היום, בלי לשמוע בתקשורת את הצרות של כל העולם ועל הסכנות שעומדות או שלא עומדות להמיט עלינו אסון. הנאות החיים שלי זה לחיות בתוך חברה חמה ותוססת, עם לכידות משפחתית שאין בעולם המערבי. הנאות שלי זו משפחה יציבה, ולא להתגרש פעמיים. ההנאות שלי זה להיות מחובר להורים שלי, לקבל מהם חכמת חיים שעוזרת לי על כל צעד ושעל, ולא להסתכל עליהם כמי שאבד עליהם הכלח. מצד שני, אני אוכל את אותה חביתה בארוחת בוקר. אלא מה, אתה יכול לטעון שלאכול דווקא לא כשר, זה שווה יותר. וששווה לשלם את המחיר של כל כך הרבה משפחות הרוסות, כדי לקבל דברים אחרים. אתה יודע מה, אולי זה עניין שנתון לויכוח. אבל זה ממש לא כזה פשוט כמו שאתה כותב.

זה בדיוק העניין!

עם כבוד כזה, עדיף להיות לכלוכית | 3/16/2010 12:32:40 AM

אתה מתאר יפה את הבעיה ביחס של הדת לאישה. כמו לילד קטן שנדחף לכל מני מקומות, גם לאישה אומרים: את חכמה, בת מלך - עכשיו תשתקי ותעשי מה שאומרים לך.

אם "נתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאיש", מדוע אין פוסקות הלכה (אותודוקסיות)? התשובה כמובן, כי בנות לא לומדות את הש"ס בצורה עמוקה. מדוע? כי היעוד שלהן שונה. מי קבע כך? רבנים גברים. למה היעוד של נשים נקבע ע"י גברים? כי אין פוסקות הלכה. וחוזר חלילה.
כך אנו מקבלים "אוצר יהודי" שכולל בתוכו ביטויים כגון: "מַרְבֶּה נָשִׁים - מַרְבֶּה כְשָׁפִים" (מסכת אבות פרק ב משנה ז).

מה מקור הזלזול בבנות שעולות לתורה? במקום לעודד אותן לעשות זאת? הן בנות 12, אין להן "חובות משפחה" עדיין. אולי משום "ישרפו דברי תורה ואל ימסרו לנשים" (ירושלמי, סוטא דף ט"ז א'). צר לי שהסבר זה לא תקף בעיני.

בעניין ההשוואה בין אוטובוסים לשירותים, אם אינך רואה את ההבדל בין מקום בו אדם מתעסק באיבר מינו לבין מקום ציבורי - כנראה שהבעיה היא אצלך (אם זה המקרה, יש טיפולים, סירוס כימי למשל, שיעזרו לך להיות יותר שקול בעניין. ויפה שעה אחת קודם).

תגובת הדוס: אם התוצאה של שיעור דיכאון של נשים כפול מזה של גברים זה בעיניך הצלחה נשית מסחררת, אז בבקשה, תמשיך להנות מהבוץ.

ומי גילה רז זה לבני?

למגיב העלום | 3/16/2010 1:49:07 AM

מי אמר לך שהגברים החליטו על כל אלה? אולי הייתה זו מרים הנביאה? אולי דווקא חולדה הנביאה?
חבל שאתה טורח לסלף את דברי הירושלמי, שם היה מדובר של הפסד שעורים ועל כך נאמר ישרפו השעורים וכו'
ועל כל היתר, אני אייצג אותך בשמחה בתביעתך מול המורה שלך להבנת הנקרא.

ועוד משהו על מעמד האישה

| 3/16/2010 12:18:07 PM

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3863307,00.html

תגובת הדוס: לא יאומן גודל הצביעות.
אם כמה מתנחלים היו מקריבים קרבן פסח במסגד אל קודס, והערבים היו זורקים עליהם כסאות, אתה היית מזדעק?
מגיע להם.

גרוע

| 3/16/2010 6:59:31 PM

ענית:"
תגובת הדוס: לא יאומן גודל הצביעות.
אם כמה מתנחלים היו מקריבים קרבן פסח במסגד אל קודס, והערבים היו זורקים עליהם כסאות, אתה היית מזדעק?
מגיע להם.
"
התשובה היא כן. אלימות זה לא פתרון. אם כסא שזרקת פגע במישהי (פרובוקטורית ומעצבנת ככל שתהיה) קשה, אז זכותה לתבוע אותך על כל שקל שיש לך, הו טרוריסט בריון שכמותך.
כּן!

תגובת הדוס: אין חברה בעולם שלא משתמשת באלימות. שוטרים מכים פורעי חוק, שופטים מכניסים אותם לכלא, ובארצות הברית אפילו שולחים אותם לגהנום. זה לא אלימות? אלא מה, שזו אלימות חוקית ומוסרית, מבוקרת וממוסדת. כי יש כללים בסיסיים שמי שמפר אותם אפשר להשתמש נגדו באלימות. העובדה שהחוק מתיר לבני הדת הריפורמית לערוך טקסים בתוך אתר יהודי לא הופך את זה ללגיטימי. המרחק בין הריפורמים ליהדות הוא הרבה יותר גדול מאשר בינם לבין הנצרות. הנוצרים מאמינים בבורא, ואילו הריפורמים הם אתאיסטים הרבה פעמים, ובכל מקרה אינם רואים בעיה להיות ריפורמי-אתאיסטי.

עדיין גרוע

ן | 3/17/2010 5:54:35 PM

אלימות בתוך אוכלוסיה שבאיזשהו און נותנת גושפנקא לאלימות זאת (כמו שטורים וכל זה) זה דבר אחד- נקרא לו אכיפה של נורמות.
אלימות בין אנשים מאוכלוסיות שונות היא משהו אחר וזה מלחמה.
זה גרוע שאתם מנהלים מלחמה נגד חבורה של נשים כי אתם יותר מדיי רגישים.
אגב, פורעי חוק שחוטפים אלימות משוטרים הם מסוכנים לסביבתם והאלימות היא מרסנת. אחרת האכיפה היא מתונה יותר ומערבת הליכים שקולים- משפט דיונים וכו'.
זה היה המון זועם שהגיב מרגש ולא גוף אוכף כלשהו.
תסובב את זה כמה שאתה רוצה- זה עדיין גרוע.
בנימה אישית מעציב אותי שאתה תומך בהתנהגות כזאת, ועם זאת מראה סימני שכל בריא לפעמים. אם קוף מתנהג כמו קוף זה משהו אחד- כשבנאדם עושה את זה זה משהו אחר, ומשהו עצוב.
חבל


תגובת הדוס: אם חיילים היו יורים על קבוצה של מחבלות היו מדווחים בתיקשורת על ירי לעבר קבוצת נשים? לא. היו מדווחים על ירי לעבר קבוצת מ-ח-ב-ל-ו-ת. ולכן גם כשזורקים כסאות על קבוצת ר-פ-ו-ר-מ-י-ו-ת, זה לא לעבר נשים, אלא לעבר קבוצת רפורמיות. אבל בתקשורת דברו על נשים, ורק באותיות קטנות כתבו משהו על "התנועה המסורתית" שם נרדף לריפורמים.
בכל מדינה מתוקנת הנשים הללו היו נתפסות על ידי המשטרה ישר לכלא. אם קבוצת מוסלמים היו רוצים לקיים טקס מוסלמי בוותיקן או בכנסיית הקבר היו נותנים להם?
אולי אתה לא יודע מה זה ריפורמים. הריפורמים מנסים לטעון שהם זרם ביהדות. אני שואל אותך, האם מישהו שאינו מאמין שמוחמד היה נביא יכול להיחשב מוסלמי? אז תדע לך שהריפורמים אינם מאמינים בתורה, ואפילו אתאיסטים במקרים רבים. לתת להם לעשות טקסים בכותל, זה הרבה יותר גרוע מלתת למוסלמים מקום בכנסיית הקבר.

אתה יודע מה

למגיב | 3/17/2010 6:06:41 PM

אני לא יודע אילו הייתי שם אם הייתי מרים כיסא (ובכנות, איך שאני מכיר את ווינט, אני לא יודע באמת כמה כסאות אם בכלל עשו את דרכם בניגוד לכח המשיכה, אבל זה נושא אחר) אבל הייתי מאוד מאוד כועס! זו שערוריה שאין כמוה! זו התגרות ופרובוקציה חמורה ביודעין ועם מטרה אחת ויחידה! (חידה: מה הקשר בין הקרן החדשה לישראל, לדו"ח גולדסטון, לנשות הכותל?)

הצביעות היא שיוויון הנפש בה אנו מקבלים 'ענישה' של מתנחלים אחרי פרובוקציה, אבל לחרדים אסור להגיב, סופסוף מדובר בציבור!

נראה שההשכלה היהודית של הדוס היקר לוקה בחסר

| 3/18/2010 1:25:42 AM

היהדות מתחלקת לשלושה זרמים עיקריים:
אורתודוכסים - שעיקר יחודם הוא "חדש אסור מן התורה"
קונסרבטיבים - שעיקר יחודם הוא שילוב בין מחוייבות מלאה להלכה והתאמה שלה לחיים המודרניים.
רפורמים - שעיקר יחודם הוא חוסר המחוייבות להלכה, תוך אמונה שהמוסר האישי גובר על כל ציוויי הדת.

התנועה המסורתית היא תנועה של יהודים קונסרבטיבים, ולא של רפורמים.

אגב, מה פרובוקטיבי בנשים שמגיעות לכותל להתפלל? האם אישה שמתפללת - אין לה שכר?

תגובת הדוס: דבר ראשון אל תדבר בכזה ביטחון עצמי.
את כל מה שאתה יודע על יהדות אני יודע. תאמין לי. אני מכיר ויודע את כל השטויות שלימדו אותך על יהדות.
ובכן.
א. אין שום הבדל מהותי בין הריפורמים לבין הקונרבטיבים. שניהם אינם שומרים על ההלכה ומה שהכי חשוב, שניהם אינם מאמינים שהקדוש ברוך הוא נגלה למשה על הר סיני, עפרא לפומיהו. להציג אותם כזרם ביהדות זה כמו להציג אדם שאינו מאמין שישו היה נביא כמוסלמי.
ב. ישנם אך ורק שני מגזרים שדוגלים באמת בשמירת ההלכה. האחד הוא הציבור החרדי, והשני הוא הציבור החרד"לי. ותו לא.
ג. הציבור החרדי לא המציא שום דבר. אנחנו פשוט ממשיכים את הדרך המקורית של עם ישראל מאז שאברהם אבינו ניתץ את האלילים של תרח, וכך אנחנו ממשיכים לנתץ וללגלג על כל האלילים המודרנים. העיקרון של חדש אסור מן התורה זה פסוק מפורש ולא המצאה חדשה.
לֹא תֹסִפוּ עַל הַדָּבָר אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם וְלֹא תִגְרְעוּ מִמֶּנּוּ לִשְׁמֹר אֶת מִצְו‍ֹת יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם
ובכלל, מה זה חדש אסור מן התורה, איך אני משתמש בפלאפון למשל? ובמחשב? הרי שניהם דברים חדשים? חדש הכוונה לאידאולוגיות חדשות!!! לנו יש את התורה ותו לא. זו האידאולוגיה היחידה ותו לא. מי שבאמת דבוק בתורה כמו שדבקו אבותינו ואבות אבותינו איננו זקוק לקנות את הסחורה הרקובה של אומות העולם שהמציאו את הלאומנות והסוציאלים ושאר אידיאלים נבובים מעשה ידי אדם, פה להם ולא יראו אזניים להם ולא ישמעו אף אין יש רוח בפיהם, כמוהם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם.

אין שום הבדל מהותי בין הריפורמים לבין הקונרבטיבי?

| 3/18/2010 8:03:44 AM

אם אתה חושב שקונרבטיבי=רפורמי, סימן שההכרות והידע שלך בנושא דומים לידע המדעי שלך. כלומר אתה יודע בדיוק לדקלם את שטיפת המוח שעשו לך, והיא הצליחה כ"כ עד שאתה שונא את הרפורמים/קונסרבטיבים/מדענים/אתאיסטים (ובקיצור כל מי שלא חרדי) ברמה שלא מאפשרת לך ללמוד את הנושא הרלוונטי.

אני חייב ללכת - המשך תגובה מאוחר יותר

תגובת הדוס: תאמר לי ידידי, יש הבדל בין אינדיאני שמשתחוה לשמש לבין הודי שמשתחוה לירח?
ודאי שיש הבדל. מה השאלה.
אבל מבחינת היהדות שניהם אותו דבר. הם יהודים באותה מידה.

מתוך ויקיפדיה

למגיב | 3/18/2010 8:40:05 AM

"...הרפורמים מאידך, אינם רואים עצמם נאמנים כלל להלכה, ובוחרים רק במה שנבחר בעיניהם כרלוונטי להיום. הקונסרבטיבים אימצו את גישת הביניים בין אלו - הם רואים את ההלכה כתשתית החיים היהודיים, אך מאמינים כי היא צריכה להשאר גמישה ולתפוס צורה בהתאם לאתגרים של ימינו."
במילים אחרות, שתי התנועות לא רואות מחויבות למה שנכתב בתורה ובשולחן ערוך. שתיהן מסכימות כי עושים מה שנוח ומה שמתחשק ולא מייחסות שום ערך לציווי העליון, ההבדל הוא עד כמה הם מרגישים בנוח להתרחק מהמקור ועדיין לכנות זאת יהדות.

מתוך האתר של התנועה המסורתית

| 3/18/2010 8:47:02 PM

"
יהדות קונסרבטיבית: שורשים והתפתחות
שורשיה הרעיוניים של התנועה הקונסרבטיבית ראשיתם באמצע המאה ה-19 בגרמניה, באסכולה הפוזיטיבית- היסטורית מיסודו של זכריה פרנקל. אסכולה זו דגלה בגישה היסטורית- התפתחותית להלכה הנעזרת בכלי המחקר המודרני לצד נאמנות להלכה. האסכולה קמה כתגובה לתנועת הרפורמה שלא ראתה עצמה מחויבת להלכה וכן כתגובה לגישה האורתודוכסית ששללה התפתחות בהלכה והתבצרה בסיסמה: "חדש אסור מן התורה"."

תגובת הדוס: מה רצית שהם יכתבו על עצמם? שהם אתאיסטים? שהם שונאי דת?

ואם כבר התחלנו עם ויקיפדיה

| 3/18/2010 8:52:59 PM

תופעת החרדיות החלה בראשית המאה ה-19. את צמיחת החרדיות יש לראות בעיקר כתגובת נגד לשתי התפתחויות משמעותיות שהחלו בשנים אלו: תחילה תנועת ההשכלה, ואחריה הופעת התנועה הציונית. צעירים רבים נהו אחר החילוניות והלאומיות, והחרדים, בהשראתם של הרבנים, בתגובה לכך, התכנסו בתוך עצמם, והשתדלו לשמור על מסגרת קהילתית שמרנית, כדי למזער את החשיפה לגורמים העשויים לפגוע באמונה ובשמירת המצוות, ובין היתר גם התבדלו מהתנועות הציוניות שקמו אז. עד היום מתאפיין רוב הציבור החרדי, בהסתייגותו מהתנועה הציונית ומהלאומיות היהודית, הסתייגות שבאה לידי ביטוי בדרגות שונות, החל מאדישות וכלה בהתנגדות חריפה מאוד. הסתייגות זו מהתנועה הציונית, מהווה את ההבדל האידאולוגי, המבדיל בינם לבין הדתיים לאומיים. עקב הסתייגות זו וכן עקב חשש מחילון, רוב הרבנים החרדיים לא עודדו עלייה המונית לארץ ישראל בתקופה שבין מלחמות העולם. חלק מהם, כמו הרב מנחם זמבא, התנגדו נחרצות לעלייה לארץ ישראל.

תגובת הדוס: אתה מצטט את זה באותו ביטחון עצמי שהפולני לפני 400 שנה ציטט את הכומר שלו שאמר מפורשות שהיהודים אוכלים את המצות עם דם של ילדים נוצרים.
שתי המנהיגים החרדים בדור שלפני השואה היו החפץ חיים הליטאי והאמרי אמת החסידי, שניהם עודדו עליה לארץ, מי שמנע את עלית החרדים כולל עליתו של הרב מנחם זמבא הי"ד הייתה הסוכנות היהודית שרצתה לראות הרבה דם חרדי.

אגב, התירוץ של הדוס לקרוא לתנועה המסורתית רפורמים

| 3/18/2010 8:59:00 PM

נשמע כמו ילד שמבקר עם אביו בגן החיות, מצביע על היפופוטם ואומר "אבא, אבא, תראה איזה פיל!". וכשאביו אומר לו "זה לא פיל, בן יקר, זהו היפופוטם", הוא עונה "כן, התכוונתי מהבחינה שזו חיה גדולה".

תגובת הדוס: לא, זה דומה לילד שמצביע על חמור קטן ואומר: "אבא, אבא, תראה איזה חמור!" ואביו עונה לו: "לא בן יקר, זהו חתול."

מה פרובוקטיבי בנשים שמגיעות לכותל להתפלל? האם אישה שמתפללת - אין לה שכר?

| 3/18/2010 9:01:34 PM

זו הייתה הפואנטה בסופו של דבר שלא עניתם לי עליה.

תגובת הדוס: אכן, אשה שמתפללת שכרה מובטח. גם אשה שבאה להראות בפומבי ובמקום רגיש כי יהודי ואתאיסט אינם דברים סותרים, תצפה אף היא לגמולה.

אז הנה מה שהדוס היקר לימד אותנו בתגובות האחרונות

| 3/18/2010 10:55:27 PM

א. ויקפדיה אמינה כשהיא מתארת תנועות לא חרדיות. לעומת זאת, ויקיפדיה לא אמינה כשהיא מתארת תנועות חרדיות.
ב. אם תנועה מפרסמת את ה"אני מאמין" שלה, וזה סותר את ידיעות הדוס בנושא - הם משקרים. בכלל, זכות ההגדרה העצמית ניתנת רק לחרדים.
ג. אמנם התנועה המסורתית קונסרבטיבים, אבל מאחר והדוס קרא להם רפורמים - הם רפורמים. מבחינת היהדות כמובן, אין סתירה סתירה בין השניים, שכן גם על קונסרבטיבים וגם על רפורמים מותר לזרוק כיסאות.
ד. אישה שמתפללת - שכרה מובטח, אבל אם היא עושה את זה עם נשים נוספות - אז היא קונסרבטיבית, ואם בכותל רח"ל - הרי שהיא קונסרבטיבית להכעיס. מה שגורם לדוס להכריז שהיא וכל התנועה שלה רפורמים, ולכן מותר לזרוק עליהם כיסאות. אין סתירה לסעיף ג', כי גם על קונסרבטיבים שהם בעצם רפורמים מותר לזרוק כסאות. ובכלל, הנשים הקונסרבטיביות התרחקו כ"כ מההלכה - הן צריכות להתפלל לבורא עולם שיעשה להן תשובה שלמה, עדיף בכותל. ותפילת רבים עדיפה.

תגובת הדוס: א. אני לא ציטטתי מויקיפדיה, תחתית החבית של הידע האנושי.
ב. אחמדינג'ד טוען שהוא לא אנטישמי, האם אתה מקבל את ההגדרה הזו? אגב, גם סאדם חוסיין ראה עצמו כדמוקרט.
ג. מבחינת היהדות מי שאינו מאמין בתורה משמים אינו זרם ביהדות אלא דת חדשה, גם אם הוא יקרא לעצמו יהודי משיחי כמו שמגדירים עצמם חלק מהנוצרים. אם אנשים שאינם מאמינים במוחמד היו מנסים להתגרות במוסלמים במכה או בנוצרים בוותיקן, הם היו יוצאים משם בשקיות או לא יוצאים בכלל. וסתם ככה- מזלם של הנשים שהם נפלו לידי החרדים ולא לידי מתפרעי בלומפילד, הם עשו עסק טוב ונראה שהם ידעו היטב עם מי יש להם עסק ועם מי זה מסוכן.

מעניין מאוד מה שאתה אומר

למגיב המגניב | 3/19/2010 12:11:05 AM

כתבת שלנשים אסור להתפלל יחד כי אז הן רפורמיות. מעניין מאוד שעזרת הנשים בכותל קיימת מזה 42 שנה, ובה מתפללות נשים רבות ובצצותא, למיטב זכרוני, וזכרוני מצויין, לא הושלכו באופן סתמי כסאות לעבר המתפללות...

2- מטרידה אותי מאוד ההגדרה של דתי-אתאיסט, הרבה יותר מקומוניסט-דמוקרטי או נמר-עכבר . אבל אצלך העולם כל כך פשוט ומובן, הרשה לי לקנא בך על בהירות זו. ובהזדמנות אם תוכל תסביר לי מה הקשר בין דו"ח גולסטון לנשות הכותל. (רמז:$)

למגיב המוגנב

| 3/19/2010 9:59:37 AM

כמובן שלא הושלכו סתם, אסור להשליך על נשים אורתודוכסיות - רק על רפורמיות וקונסרבטיביות. השלכת כיסאות זה עניין של אמונה, ומי שלא מבין זאת - הוא אתאיסט שמאמין בדארווין, ולכן רפורמי שצריך גם עליו להשליך כיסאות.
כמובן שנשות הכותל קשורות לד"וח גולדסטון, קשר הדוק יותר ממה שנראה לעין. הרי הן באות לכותל להתפלל, ולצורך כך משתמשות בסידור, תפילין וטלית - הבנתם? טלית! כמו הדגל של מדינת ישראל! ברור שהן ציוניות, ימח שמם, ולכן הן מנסות להעביר את כל היהודים על דתן. שונאות ישראל שכמותן. לכן הן אלה שעומדות מאחורי דו"ח גולדסטון, כדי לחזק את החמאס נגד הציונים הארורים. הן כמובן לא כתבו מילה בדו"ח הזה, אבל התפילה שלהן בכותל, ועוד עם טלית, מעידה כאלף זורקי כיסאות ומשליכי אבנים, על היותן אתאיסטיות-דתיות ולכן עמלק. והדוס היקר כבר לימד אותנו בפורים מה צריך לעשות לעמלק, אז שיגידו תודה שזורקים עליהם כיסאות.

ומאחר והמגיב המוגנב כבר יודע את כל זה, אחדש לו קצת בעניין האמונה באלוהים של הקונסרבטיבים. מתוך האתר של התנועה המסורתית: "אמונה באלהים
חשיבות האמונה באלהים ביהדות אינה ניתנת לערעור. התורה מתחילה בפסוק: "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ", וקובעת שיש בורא עולם אחד שעשה את הכל. המשנה פותחת בדיון על "קריאת שמע" ומפרשת אותה כקבלת עול מלכות שמים, כלומר שהיהודי חייב לאשר פעמיים ביום לא רק שהוא מאמין בקיום האל, אלא שהוא מוכן לראות את עצמו בכל רגע תחת מרותו של ה' בלבד. הרמב"ם פותח את היד החזקה שלו במילים: "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל הנמצא...".
אם כן, האמונה באלהים הייתה הבסיס של היהדות במשך כל הדורות מאז אברהם ועד העת החדשה. רק בתקופה המודרנית עדים אנו לתופעה חדשה -- יהדות בלי אמונה בקיום האל.
לתנועה המסורתית, שהיא תנועה דתית, משמשת אמונה זו כבסיס למרות הספקות והבעיות שהתעוררו בתקופתנו. אין התנועה אומרת שיהודי שאינו מאמין אינו יהודי, אבל היא טוענת שהשקפה כזאת סותרת את מסורת הדורות ואינה אותנטית.
אנו סבורים שיש ביהדות מקום לתפיסות שונות של מהות האלהים, אבל שלילת קיום האל אינה יכולה לשמש כבסיס ליהדות."

סוף ציטוט.
אבל זוהי רק הטעיה. כך הם מחנכים את ילדיהם, אבל עמוק בפנים הם אינם מאמינים באלוהים ולכן הם אתאיסטים רפורמים ...

תגובת הדוס: א. מוסלמי שמגיע להפגין נגד הנוצרים בכנסיית הקבר, ונוצרי שבא להפגין במכה נגד מוחמד, וריפורמי שבא להפגין בכותל נגד התורה, לכל אלו מגיע הרבה יותר מאשר כיסאות פלאסטיק.
ב. הריפורמים על כל פליהם הם שונאי הדת ושונאי עם ישראל הגדולים ביותר.
ג. בשביל להיות יהודי לא מספיק להאמין במציאות האלוקים. גם המוסלמים והנוצרים מאמינים במציאות האלוקים. בשביל להיות יהודי צריך לכל הפחות להאמין בנבואת משה. מי שלא מאמין בזה אינו יהודי כשם שמי שאינו מאמין שישו היה משיח אינו נוצרי. באותו קטע שאתה מצטט כתוב כך "אנו סבורים שיש ביהדות מקום לתפיסות שונות של מהות האלהים, אבל שלילת קיום האל אינה יכולה לשמש כבסיס ליהדות". פירוש הדברים - אתה יכול להאמין באלוהי שפינוזה ולהיות קונסרבטיבי!! אלוהי שפינוזה לא נגלה למשה רבנו ואינו מתעניין כלל בנעשה בעולם. הנוצרים הם הרבה יותר קרובים ליהדות ובכל זאת אף בית משפט לא יכיר בהם כיהדות. הנוצרים לא זו בלבד שהם מאמינים באלוקים חיים, אלא שהם מקבלים את כל התנ"ך כולו כאמת אבסולוטית. אז למה הם לא יהודים? מה יקרה אם הנוצרים ידרשו שהרבנות תתן להם סמכות לגייר גוים?

חה חה חה! תודה על שעה של הומור ובידור.

למגיב המגניב | 3/19/2010 1:51:38 PM

רגע רגע, הנה גמרתי לנגב את הדמעות ואני ממשיך,
"אנחנו מכירים בכך שנאמנות לחוק במדינת ישראל, אנחנו רק סבורים לתפיסות שונות של החוק, תפיסות שונות של המונח "רצח", תפיסה שונה של הצבע האדום ברמזור.
סאדאם דיקטטור? מה פתאום! הוא רק רואה תפיסה שונה את המונח דמוקרטיה!
ככה עבדו עליך בעיניים ולא שמת לב?
ולמי שלא מבין רמזים אוסיף רמז: הקרן החדשה לישראל (וכשלא מבינים שותקים, לא צריך לומר בקול "לא הבנתי")

לא ננהל כאן את הויכוח "מיהו יהודי", אבל הנה עוד קטע מאתר התנועה המסורתית, ללמדך שבתורת משה הם מאמינים

| 3/20/2010 9:39:07 PM

ציטוט:
מדוע ההלכה מחייבת? מדוע עלינו לקיים את ההלכה?
• ההלכה היא הדרך שבה העם היהודי לדורותיו הבין את התגלותו של ה' בהר סיני ופירש את רצונו של ה'. יהודי השומר מצוות ממלא את רצונו של ה' כפי שכלל ישראל הבינו במשך 3,500 שנה.
• התורה והמצוות מבטאות את הברית הנצחית שנכרתה בין הקב"ה לעם ישראל, כדברי משה רבנו: "ולא אתכם לבדכם אנכי כורת את הברית הזאת ואת האלה הזאת; כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני ה' אלוהינו ואת אשר איננו פה עמנו היום", (דברים, כ"ט, 13 - 14) ורש"י מפרש:"ואף עם דורות העתידים להיות". הברית המתבטאת בקיום המצוות מקשרת אותנו מצד אחד עם הקב"ה ומצד שני עם כל יהודי בעבר, בהווה ובעתיד.
• ההלכה היא המלט המאחד את הלבנים הפזורות של בית ישראל בארץ ובגולה. בלי המלט הזה העם היהודי יתפורר ויתמוטט. המצוות המעשיות מקשרות כל יהודי בעולם לכל יהודי אחר בעולם. ואף אם מחר כל היהודים בעולם יעלו ארצה ההלכה עדיין תגשר על הפערים בין העדות השונות ותיצור הרגשה של אומה אחת ותרבות אחת.
• ההלכה היא מעין גשר המקשר אותנו ואת ילדינו לאבותינו ולתולדות עמנו. בלעדי ההלכה תאבד היהדות את המשכיותה ונישאר יתומים בהיסטוריה.
• ההלכה מהווה תמצית של הערכים המוסריים והחברתיים הנשגבים של העם היהודי לדורותיו. ערכים אלה יכולים לקדש את חייו של היהודי הפרטי ולשמור על רמה מוסרית גבוהה בקב העם היהודי והחברה הישראלית.
אפשר להוסיף עוד הרבה תשובות לשאלה: למה לקיים את ההלכה? אבל בסופו של דבר ביהדות "לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה" (אבות א': י"ז).

תגובת הדוס: אתה עצמך הבאת את הקטע שבו הם כותבים ש"יש מקום לתפיסות שונות בקשר למהות האלוקים". מה זה "תפיסות שונות"? ההלכה הראשונה היא "אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים". זאת אומרת אלוקים חיים, משגיח, מצווה. והם לא מאמינים בזה!!! הם המדברים על "תפיסות שונות"!!!
הם מקיימים כמה הלכות, אבל לא בגלל שככה אלוקים אמר. מי שמאמין בשפינוזה אינו מאמין באלוקים שבאמת ניגלה על הר סיני ונתן לעמו חוקים ומשפטים!!!
אם תקרא שוב את הקטע שאתה בעצמך ציטטת, תראה שבאותו הקטע עצמו, כתוב מפורש מה שאמרתי.
הם שואלים למה לשמור את ההלכה. מה עונה יהודי מאמין על השאלה הזו? התשובה של כל יהודי מאמין היא - "כי ככה ציווה אותנו אלוקים על הר סיני". הם לא עונים כך! מה הם עונים? הם עונים - "ההלכה היא הדרך שבה העם היהודי לדורותיו הבין את התגלותו של ה' בהר סיני ופירש את רצונו של ה'." אתה רואה? מה הם כותבים? "העם היהודי" "הבין" "פירש". הם לא אומרים שכך ציווה השם. למה? התשובה היא שהם בכלל לא מאמינים בשום דבר. הם מאמינים באלוהי שפינוזה, עבודת אלילים מודרנית, אלוהי עץ ואבן, רוח העולם, לא אלוקי ישראל, זה שנגלה לנביאים, זה שהוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים. אלא מה, שפה בארץ ישראל יש רוח טהרה מיוחדת, שכורמת גם לאנשים חילונים להיות מחוברים ליהדות האמיתית ולא לקנות חיקוים מגוחכים. ולכן כשהם מנסים לשווק את עצמם כאן, הם לא יאמרו לך אנחנו מאמינים באלוהי שפינוזה, כמו שהם יגידו למתבולל האמריקאי, כי אתה מספיק חכם לא לקנות את זה. ולכן הם יעטפו את זה בכל מיני ניסוחים מעורפלים. "תפיסות שונות", "הבינו", וכולי.

שתי הערות חשובות

מגיב למגיב | 3/20/2010 9:59:20 PM

א. עצם העובדה שיש צורך לנמק את קיום ההלכה גורם לתחושת אי נוחות מסויימת. היהודי לא חש צורך לנמק את עצמו (וחלק מהנימוקים נשמעים כמעט כמו התנצלות) מדוע הוא מקיים את ההלכה, זה הדבר האלמנטרי ביותר ביהדות: להאמין בא-ל ולקיים את מצוותיו.
ב. העובדה כי התנועה הנ"ל מכירה בתפיסות שונות של קיום הא-ל היא כפירה גמורה לדעת היהדות (ולדעתי גם אובייקטיבית) באופן שגם אם יקויימו כל תרי"ג המצוות זה לא יחפה על הנקודה המרכזית.

סליחה?! ההלכה אינה פרשנות? היא ציווי אלוהי??

| 3/21/2010 1:26:19 AM

האם אתה כותב מחוסר ידיעה? או אולי מהרצון שלך לשמר את הדעות הקדומות שלך?
כשכותבים "הברית הנצחית שנכרתה בין הקב"ה לעם ישראל" - מדברים על אלוהי שפינוזה? אלוהי עץ ואבן, רוח העולם, לא אלוהי ישראל?

והנה מה שהם אומרים ל"מתבולל האמריקאי" (מתוך אתר התנועה המסורתית באנגלית):
* Belief in God is the foundation of the Torah: One God, Creator of the universe, Sustainer of life, who requires us to do that which is right and good.Jewish tradition interprets this belief in many ways.
* Recognition of the Torah, through its manifold ancient and modern interpretations, as the teaching derived from the continual search for the will of God.
* The Torah and halakha are the heritage of all Jews, regardless of gender.
* Commitment to halakha, emphasizing the concept of performing mitzvot – the fulfillment of faith through actions and daily moral behavior.
* Halakha, in its very essence, is dynamic and evolving; its principles take into consideration the changing circumstances in each generation.
* The study of Jewish sources should be rooted in love and respect for the traditional study methods, while embracing academic research tools that Jewish Studies employ.
* Religious faith and science can coexist. Religion engages in values, life norms and ethics. Science engages in determining facts and presenting explanations for them.

ולמגיב:
א. הציטוט לקוח מדף עמדה של התנועה באתר. הוא מנמק את הדעה של התנועה המסורתית. אדם רפורמי, למשל, שאינו מחוייב להלכה, עשוי להכנס ולשאול את השאלה הזו. ובעזרת התשובה, יוכל להבין את התפיסה של התנועה וכך להחליט אם לקבל עליו את ההלכה ולהצטרף לזרם הקונסרבטיבי.
ב. קרא שוב בבקשה: "יש ביהדות מקום לתפיסות שונות של מהות האלהים" - מהות, לא קיום. אין כאן סתירה עם אף אחד מעיקרי היהדות.

תגובת הדוס: הנה לך קטע מהאתר שלהם שבו הם כופרים בתורה כולה.
"בהמשך לשאלה זו נשאלת השאלה השנייה - האם יכול האלהים לפעול בניגוד לחוקי הטבע? האם ניסים במובן זה באמת חלו? מעניין שגם במאמרי חז"ל יש רמזים לעיסוק בשאלה זו. למשל, האיסור על תפילת שווא (ברכות ט';ג') מצביע על התפיסה שחוקי הטבע אכן קיימים ואפילו האלהים הכל יכול אינו פועל בסתירה להם.
דומני שעיקר האמונה באלהים אינו מבוסס על ניסים מסוג זה אלא על הרעיון שהטבע עצמו וחוקותיו הם כולם פועל יוצא של רצון האלהים, לכן טענתי היא שהחוקים הקיימים, המבוססים על סדר, מצביעים על כוח עליון המסוגל לכוון חוקים כאלה. הקביעה של היהדות היא, שכל זה אינו באקראי ואינו דבר מכני גרידא, כלומר לא שהיה איזה כוח שהפעיל את העולם ומאז אין לו מגע איתו. אלא כמו שכתוב בסידור "המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית" ו"... על ניסים שבכל יום עמנו". הכוח העליון לא רק ברא את הכל אלא פועל כל הזמן וכל דבר בעולם הוא נס. ייתכן שהבנתנו החדשה את חוקי הפיסיקה דורשת עדכון של השקפותינו, אבל אין בכך כדי לסתור את רעיון קיום האל. גם בעבר הייתה התפתחות. עד תקופת הרמב"ם, למשל, היו שלא ראו שום סתירה בין צורה גופנית של האלהים לבין השקפת היהדות, אבל בא הרמב"ם ולמיד שאמונה זו היא בניגוד למושג נשגב של אלהים. היו שחלקו עליו אך בסופו של דבר, נתקבלה דעתו על היהדות כולה. יתכן שגם היום חייבים לתפוס את אלהים אחרת מאשר רבותינו תפסו אותו. אבל יש הבדל עצום בין הטענה שחייבים לשנות את השקפתנו ולהתאימה לידע המקובל היום. השקפתנו חייבת להיות מתוחכמת יותר ומתקבלת על הדעת אבל אין צורך לשלול את אמונתנו. הבעיה השלישית היא בעיה מוסרית - צדיק ורע לו - בעיה שאינה חדשה אבל עולה ביתר חריפות בתקופתנו."
אז הם לא מאמינים בניסים. הם לא מאמינים ביציאת מצרים. אפיקורסים גמורים, שפינוזאיות מוחלטת. במה הם יהודים בדיוק? הנוצרים והמוסלמים כן מאמינים בזה, ובכל זאת בית משפט ישראלי קבע שאין ליהודים המשיחיים אפשרות לטעון שהם זרם ביהדות. והם, שהם לא מאמיניפ ביציאת מצרים שהיא היסוד של כל היהדות, הם כן יהודים. הפלא ופלא.
הם עוטפים את זה בבלה בלה ארוך כדי לעבוד עליך בעינים. חבל שאתה קונה את זה.

עיקרי היהדות

| 3/21/2010 11:56:10 AM

מהם הקריטריונים שלך לגבי יהודי מאמין? לובש שטריימל וזורק אבנים בשבת?
לא יודע אילו עיקרים אתה למדת, אבל כשאני למדתי 13 עיקרים - לא הוזכר שם "אמונה בניסים".
אגב, "הכוח העליון לא רק ברא את הכל אלא פועל כל הזמן וכל דבר בעולם הוא נס" - לא מספיק אמונה בניסים בשבילך?

הדבר הכי גרוע בעמדה שלך זה הפראנויה שמעורבת בזלזול כלפי דעות של אחרים, כדוגמת "הם עוטפים את זה בבלה בלה ארוך כדי לעבוד עליך בעינים". כן. כולם רוצים לרמות אותי, אותך, את כולם. הם בנו אתר שלא משקף את דעתם רק כדי "לעבוד" עליך. תל"י, נוע"ם, חנתון - זה הכל כדי לבלבל אותך.

תגובת הדוס: האמונה באלוקים אינה קשורה ליהדות יותר מאשר דתות אחרות. העיקר הראשון ביהדות הוא "אני מאמין באמונה שלמה שנבואת משה רבנו עליו השלום הייתה אמיתית". זה הבסיס של כל היהדות. והם לא מאמינים בזה, כי משה רבנו אמר שהיו ניסים והם אומרים שלא היו ניסים. מלבד זאת שמי שמאמין בשפינוזה אינו מאמין בנבואה בכלל. למה בכל האתר שלהם הם לא כותבים מפורש "אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא נגלה למשה בהר סיני" כמו שהם כותבים על מציאות הבורא?

נבואת משה

| 3/21/2010 11:47:03 PM

כשמדובר על "התגלותו של ה' בהר סיני", לא מדובר על התגלות לשפינוזה. ספק אם שפינוזה מוזכר בכלל באתר שלהם. מדובר נבואת משה, על ההתגלות למשה. אתה יכול לצעוק שפינוזה עד מחרתיים, אין לזה שום קשר לאמונה הקונסרבטיבית. תפתח את העניים וותסתכל סביבך, יש הרבה תתי זרמים ביהדות. יש הרבה לא חרדים ששומרים מצוות ומאמינים בשלושה עשר עיקרים, בצורה לא פחות עמוקה. אני לא יודע בן כמה אתה, אבל יש לי תחושה שאתה אדם צעיר שעדיין לא למד שהעולם לא שחור-לבן, שיש הרבה גוונים באמצע ואפילו צבעים שונים.

תגובת הדוס: יש לך הסבר לפיסקה גישות שונות למהות האלוקות חוץ משפינוזה? כן או לא.
אני רוצה להבהיר, אני לא מדבר על היהודי החילוני-מסורתי הישראלי המצוי. היהודי הזה הוא בהחלט חלק מהיהדות. עד כמה שהוא שומר בא נאמר 10% מהיהדות, אבל היהדות שלו היא יהדות. הוא חלק מהעם היהודי. אבל שמה באמריקה כל המהלך הוא אחרת. בכל זאת קדושת ארץ ישראל עושה משהו לאנשים.
בקשר לגוונים, אכן יש הרבה גוונים, אבל הגוון של הנצרות הרבה יותר קרוב לגוון של היהדות מאשר הקונסרבטיבים.
אתה יודע מה? אולי תיתן לי הגדרה מהי יהדות, באופן שהנוצרים והמוסלמים יהיו בחוץ והקונסרבטיבים יהיו בפנים. אולי תמצא הגדרה, אבל הרבה יותר קל למצוא הגדרה הפוכה.

כן

| 3/22/2010 2:10:30 AM

קטונתי מלהיות דובר התנועה המסורתית, עם זאת - הנה דוגמא לתפיסות שונות של מהות אלוהים:
למשל, יש תשובות רבות לשאלה: "אלוהים הוא טוב וכל יכול, אז מדוע יש רוע בעולם?". אני אציג שתיים מהן:
1. ה' הותיר את העולם במצב לא גמור בכוונה תחילה. העולם נוצר בלתי שלם. זוהי המשמעות למנוחתו של ה' בסוף היום השישי ולא עייפותו. הוא ללא ספק לא היה עייף! "וישבות ה'" – שביתה. פירושה, שה' הפסיק באמצע עבודתו. מדוע? כדי שלאדם תהיה הזדמנות לקחת חלק בשיפור ובעיצוב העולם, שיהיה לאדם מה להשלים.
2. כפי שציטטת את חז"ל במאמר אחר, "לית נהורה אלא נהורה דנפיק מגו חשוכא" - כלומר, כדי שיוכלו לשים לב לטוב - צריך שיהיה רע.

כלומר בטענה הראשונה, אלוהים רוצה לשתף את האדם בבריאה, בעוד שהטענה השניה מתארת את אלוהים באופן כמעט פיזיקלי. כל טענה מציגה מהות שונה של אלוהים, שניתן לקבלה וניתן לא לקבלה בלי קשר למידת האמונה היהודית.

חשוב לשים לב שהטענה שאליה אתה מתייחס היא ש"אנו סבורים שיש ביהדות מקום לתפיסות שונות של מהות האלהים", כלומר המשפט לא מתאר את האמונה לפי הקונסרבטיבים - אלא איזו אמונה נחשבת בעיניהם כיהדות, ואיזה לא.

תגובת הדוס: לזה אתה קורא מהות האלוקים? זה לא נושא של מהות האלוקים אלא הנהגת הבורא בעולם.
בקשר למשפט האחרון - די! באמת! תפסיק להיות כזה נאיבי.

הגדרה מהי יהדות

| 3/22/2010 2:35:13 AM

לא צריך לעבוד קשה, אפשר להסתמך על עבודת הרמב"ם בשלושה עשר עיקרים כפי שהזכרתי קודם.
לפי העיקרים:
האיסלם לא רלוונטי - כי הוא לא מכיר בתורה.
הנצרות לא רלוונטית - כי הם לא מאמינים ביחידות אלוהים.
הקונסרבטיבים, לעומת זאת, מאמינים בכל שלושה עשר העיקרים.

תגובת הדוס: יפה מאד!! זו התשובה הנכונה!! י"ג עיקרי האמונה להרמב"ם הם הבסיס המינימלי ליהדות.
הבעיה היא שאתה כנראה לא יודע מה הם עיקרי האמונה של הרמב"ם. העיקר הי"ג הוא "אני מאמין באמונה שלימה שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו". נו, תגיד לי, הם מאמינים בזה? הרי הם כותבים שהם לא מאמינים בניסים!!!

נשים בתנ"ך

מישהי | 3/22/2010 9:27:39 AM

למה הנשים בקושי מוזכרות בתנ"ך? מה, יש פה עניין של צניעות? אם הן כל כך חשובות ותורמות, היית חושב שגם נראה את זה בכתובים.

תגובת הדוס: הם מוזכרות בתנ"ך בדיוק באותה מידה שהם מוזכרות בכל ספר היסטוריה. מאז קום המדינה הייתה רק ראש ממשלה אשה אחת בלבד!! למרות שאין שום מניעה חוקית או חברתית. כמה ממנהיגי העולם, אנשים כמו צ'רצ'יל וושינגטון היו נשים? בארה"ב עוד לא הייתה נשיאה אחת. זה נובע מגזענות? לא ולא. פשוט העיסוק הפוליטי באופן נורמלי לא מעניין את הנשים. בתנ"ך יש נשים מנהיגות. דבורה הנביאה, וחולדה הנביאה, יש בהחלט נשים, אבל היחס הוא נמוך בדיוק כמו במדינת ישראל המודרנית, שמתוך כל ראשי הממשלה הייתה אשה אחת.
אתרי הכפירה אוהבים לומר שהתורה רואה בנשים שפחות ושאר דברי הבל. באמת? אז איך דבורה הנביאה משלה בעם ישראל? הם היו נותנים לשפחה לשלוט עליהם? זה פשוט דיס אינפורמציה.

נשים בתנ"ך

מישהי | 3/22/2010 9:45:30 AM

אני לא מדברת על מנהיגות. אופי האישה פחות מתאים לתפקידים מנהיגותיים.
אבל בכל אופן, אתה אומר שתפקיד האישה הוא מאוד מהותי, נכון? התנ"ך לא בא רק ללמד אותנו הסטוריה ומי היה מנהיג מתי, אלא הרבה הרבה יותר מזה. אם כך, לא הגיוני שיראה את המהות החשובה שיש לנשים?

זה שבעמים אחרים יש אפליית נשים לא מעניין אותי, זה בעיה שלהם, אני מדברת על היהדות.

תגובת הדוס: על איזה ספר בתנ"ך את שואלת?
חמישה חומשי תורה, יהושע, שופטים, מלכים, דברי הימים, עזרה, נחמיה, דניאל, כל הספרים האלו עוסקים בהיסטוריה של עם ישראל. מטבע הדברים נשים פחות בולטות בעיסוק היסטורי, כמו שציינתי, ובכל זאת נשים מופיעות בתנ"ך בערך באותו יחס כמו שהם יופיעו בכל ספר היסטוריה, ואפילו יותר.חוה, שרה, רבקה, רחל, לאה, כל אלו נשים שמופיעות בספר בראשית, כי ספר בראשית לא עוסק במנהיגות של אומה אלא בחייהם הפרטיים של האבות ולכן שמה הנשים דומיננטיות מאד. הקב"ה אומר לאברהם "כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה". גם אצל רבקה ויצחק רבקה היא זו שאוהבת את יעקב ואילו יצחק מעדיף את עשיו, ובמי הוא הצודק? רבקה, ולא יצחק. שוב האשה מנצחת. אנחנו רואים שני ויכוחים, בין אברהם לשרה ובין יצחק לרבקה, ובשני המקרים התורה קובעת שהיא צדקה.
הדמויות שהתורה מציגה כדמויות לחיקוי זה האבות. הגמרא אומרת "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, אברהם יצחק ויעקב". הגמרא לא מזכירה שום דמות אחרת. זו הסיבה שהתורה מתארת את חייהם הפרטיים בצורה מדוקדקת. חוץ מהאבות אין עוד אדם אחד בתנ"ך שהתנ"ך מפרט את חייו הפרטיים. אפילו משה רבנו מוזכר רק בהקשר הציבורי שלו, ועל חייו הפרטיים אנחנו לא יודעים כלום. מאחרי תקופת האבות התנ"ך עובר לעסוק בהיבטים ציבוריים מדיניים ולא בענינים פרטיים, ולכן באופן טבעי העיסוק בנשים פוחת.
שאר הספרים בתנ"ך מלבד אלו שמניתי אינם עוסקים לא בגברים ולא בנשים. הם עוסקים בנבואות אחרית הימים, הם עוסקים בפילוסופיה, כמו ספר איוב וקוהלת, הם לא עוסקים בבני אדם פרטיים בכלל.

למישהי

מישהו | 3/22/2010 10:02:03 AM

כאחד שקורא תנ"ך, אינני סבור שמוזכרות בו נשים פחות מגברים. ראי כמה מסופר על שרה, רבקה, רחל, לאה, תמר, המיילדות, יוכבד, מרים, דבורה, חולדה, אסתר, רות, נעמי ועוד ועוד. מדובר על סיפורים בעלי ערך תרבותי עמוק ומוסר השכל. אני לא סבור שישנה איזושהי צנזורה על מעשי נשים, כל מעשה של אשה מסופר מתואר ונלמד. גם בתורה שבעל-פה. עיקרי הלכות גרות לדוגמא נלמדים דווקא מרות ונעמי.

שכר הנשים בעוה"ב

מישהי | 3/22/2010 11:42:53 AM

קיבלתי את התשובה, או לפחות מה שאני מבינה ממנה: איפה שהתנ"ך אמור לספר הסטוריה, יש פחות נשים. איפה שאמור ללמד יותר על התנהגות, יש נשים.

שאלה נוספת:
ידוע שהשכר בעולם הבא הוא "צדיקים יושבים ועטרות בראשיהם" או משהו כזה, ואותי לימדו שהכוונה האמיתית היא שכפי מה שהאדם השיג בעולם הזה - זה בעצם השכר בעוה"ב.
זאת אומרת: בעוה"ב יש לימוד תורה ורוחניות.
אם האדם למד להנות מהרוחניות בעוה"ז, אם למד לאהוב את לימוד התורה, ממילא יהנה בעוה"ב וממילא העוה"ב שלו יותר גדול. ואם לא למד להנות מרוחניות ולימוד תורה, ממילא השכר שלו יותר קטן כי לא נהנה שם.
לפי ההסבר הזה, מה השכר שהנשים מקבלות בעוה"ב??

תגובת הדוס: כשמדברים על לימוד התורה לעתיד לבא ובעולם הבא ודאי שאין הכוונה שישבו וילמדו את הגמרא שאנחנו לומדים היום. הכוונה היא לשורשי התורה, ושורשי המצות. הכוונה לאורות הגבוהים שטמונים בתורה והמצות. כמובן שהמילה אורות זה משל בלבד. בעולם הזה כל האורות מלובשים בדברים גשמיים, ולכן אנחנו לא מרגישים אותם היטב. מי שבאמת מצליח להיות יותר רוחני יכול להרגיש את האורות האלו בכל תפילה ובכל לימוד, אבל זה רק ניצוץ קטן שאפשר להרגיש גם בעולם הזה. אבל בעולם הבא שהוא רוחני, גם האורות האלו יופיעו בצורה רוחנית, בלי כל הכיסוים שלהם. ולכן התורה לא תהיה עטופה בלבוש שיש לה היום. וכשכל ההשגות הגבוהות האלו יהיו גלוים, אז לא תהיה לאנשים שום רצון ושאיפה אחרת חוץ מלהשיג אותם. גם בעולם הזה יש אנשים שמגיעים לכזו דרגה. הרב שך לא היה מסוגל להפסיק ללמוד, באמצע הנתוח בהרדמה מלאה היו צריכים לקשור לו את הידים כי הוא התחיל לדבר על איזה קושיה. למה? כי הוא הגיע למצב שהמאור שבתורה האיר עליו. אבל בעולם הבא כולם יגיעו לזה. ושוב, אין הכוונה שהתורה תיגלה כמו שהיא מתלבשת בעולם הגשמי, אלא משהו אחר לגמרי.

כנראה שבתחיית המתים הם מאמינים

| 3/22/2010 10:35:23 PM

שכן בתפילת הבוקר הם טרחו לשנות את "ברוך שלא עשני אישה" ל - "ברוך שעשני כרצונו" (כלומר גם גברים אומרים זאת). לעומת זאת, "מחיה מתים בחסד", "ונאמן אתה להחיות מתים" לא נפקדים מהתפילה הקונסרבטיבית.

גם בציטוט שהבאת אינם כותבים שהם לא מאמינים בניסים, אלא "דומני שעיקר האמונה באלהים אינו מבוסס על ניסים מסוג זה אלא על הרעיון שהטבע עצמו וחוקותיו הם כולם פועל יוצא של רצון האלהים, לכן טענתי היא שהחוקים הקיימים, המבוססים על סדר, מצביעים על כוח עליון המסוגל לכוון חוקים כאלה." - כלומר הם טוענים שאמונה בניסים אינה עיקר האמונה היהודית, אלא אמונה בבכך שהעולם כמו שאנו רואים אותו הוא ביטוי של רצון האלוהים וגו'

אגב, גם על ישעיהו ליבוביץ היית מתיר לזרוק כסאות וקורא לו רפורמי? הרי הוא טען שלתחיית המתים אין חשיבות דתית.

תגובת הדוס: תגיד אתה נורמלי? אתה יודע לקרוא?

נראה שבכל זאת התקדמנו

| 3/23/2010 1:12:01 AM

כפי שכתבתי, הקונסרבטיבים מאמינים בתחיית המתים - זה חלק מהתפילה שלהם.
אך גם אם אינם מאמינים בתחיית המתים - זהו? זו הבעיה שלך עם קונסרבטיבים? תחיית המתים? אם הצלחנו לצמצם את הקונפליקט לנקודה הזאת - האם תסכים שזריקת כיסאות על מתפללים קונסרבטיבים היא מעשה נבלה?

האם על ישעיהו ליבוביץ היית מוכן לזרוק כיסאות?

תגובת הדוס: תסלח לי, מי שלא מאמין בניסים, וכותב זאת מפורש, אינו מאמין בתחיית המתים. נקודה. הם ממשיכים לומר את זה כי זה חלק מה"פלוקלור" היהודי, עפרא לפומיהו. למה הם מחקו את שלא עשני גוי? כי זה לא מצטייר יפה לאוזן המערבית וכל היהדות שלהם היא יצירה אנושית שמטרתה למצוא חן בעיני אנשים, בניגוד לתורה שלנו שבאה למצוא חן בעיני אלוקים. תחיית המתים לא מעצבן אף אחד ולכן השאירו את זה.
אתה בעצמך אמרת שי"ג עיקרי האמונה הם הבסיס ליהדות, ותחיית המתים זה אחד מי"ג עקרים. זה אתה אמרת, לא אני.
בנוסף, מי שלא מאמין בניסים לא מאמין כמעט בשום עיקר מי"ג עקרים. אחד העיקרים הוא האמונה בנבואת משה. והנה משה רבנו כותב שניסים כן היו, וזה כל הסיפור של יציאת מצרים, אז מי שלא מאמיו בניסים לא מאמין שתורת משה היא אמיתית.
הלאה. נעבור לעיקר הראשון. אני מאמין באמונה שלימה שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים. שמת לב לנוסח? לא רק בורא, אלא גם מנהיג. אם אין לו אפשרות להתערב בחוקי הטבע, הוא לא יכול להנהיג.
בקיצור, כופרים גמורים, יינם יין נסך, ופיתם פת עכו"ם.

טעיתי, אני מודה: לא התקדמנו.

| 3/23/2010 1:20:06 PM

אם זה חלק מהתפילה שלהם זה כי זה חלק מה"פלוקלור" היהודי? לא יכולה להיות אמונה לאדם שאינו חרדי? מהיכן מגיעה זחיחות הדעת הזו? הם מחקו את ברוך שלא עשני גוי כי זה לא חלק מתפיסת עולמם! התפילה אינה קדושה, היא רק תקנה שנכתבה בסוף ימי הסנהדרין.

אנא, קרא שוב את הדיון שלנו - והסבר לי איך הגעת למסקנה שאינם מאמינים בנבואת משה ושאינם מאמינים בניסים. להזכירך:

• ההלכה היא הדרך שבה העם היהודי לדורותיו הבין את התגלותו של ה' בהר סיני ופירש את רצונו של ה'. יהודי השומר מצוות ממלא את רצונו של ה' כפי שכלל ישראל הבינו במשך 3,500 שנה.
• התורה והמצוות מבטאות את הברית הנצחית שנכרתה בין הקב"ה לעם ישראל, כדברי משה רבנו: "ולא אתכם לבדכם אנכי כורת את הברית הזאת ואת האלה הזאת; כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני ה' אלוהינו ואת אשר איננו פה עמנו היום", (דברים, כ"ט, 13 - 14) ורש"י מפרש:"ואף עם דורות העתידים להיות". הברית המתבטאת בקיום המצוות מקשרת אותנו מצד אחד עם הקב"ה ומצד שני עם כל יהודי בעבר, בהווה ובעתיד.

בציטוט שהבאת אינם כותבים שהם לא מאמינים בניסים, אלא "דומני שעיקר האמונה באלהים אינו מבוסס על ניסים מסוג זה אלא על הרעיון שהטבע עצמו וחוקותיו הם כולם פועל יוצא של רצון האלהים, לכן טענתי היא שהחוקים הקיימים, המבוססים על סדר, מצביעים על כוח עליון המסוגל לכוון חוקים כאלה." - כלומר הם טוענים שאמונה בניסים אינה עיקר האמונה היהודית, אלא אמונה בבכך שהעולם כמו שאנו רואים אותו הוא ביטוי של רצון האלוהים וגו'

ואם התשובה שלך, כמו בעבר כוללת רק את התוכן "תגיד אתה נורמלי? אתה יודע לקרוא?" , כנראה שאתה פשוט נאחז בדעות הקדומות שלך כאדם האוחז בקרנות המזבח. במקרה זה - אתה חי באפלה מתוך בחירה - שיבושם לך.

תגובת הדוס: טוב. נמאס לי להתוכח עם אדם שלא נותן לעובדות לבלבל אותו. לפחות אני יודע שכל אחד שיקרא את ההתכתבות מתחילתה ועד סופה יבין עם מי יש פה עסק.

תוספת

אהרון | 3/27/2010 11:05:36 PM

ברצוני להאריך מעט בנושא זה של מעמד האישה אולי אינני מוסיף על המאמר אך בכוונתי לפשט אותו מעט.
א. אפילו נניח שמעמד האישה אכן מושפל ביהדות מי הוא זה שיבוא לתת עצות לאלוהים כיצד להתנהג אם הוכחנו שהתורה מן השמים אז זהו..
ב. לבד מזאת זה גם אינו נכון התורה אינה משווה בין נשים לגברים ועושה אותם לאיש אחד אלא היא מכירה ביכולת ותיפקודי כל אחד וכי יכולה אישה להרות ולהניק ולהיות אשת קריירה ? הלוא כל אחד מכיר שהאישה רגשנית היא יותר מן האיש ועוד כהנה וכהנה שלל שינויים היא אינה "אשת העולם הגדול" כל נסיון להפוך את האשה לרעשנית קולנית ומפורסמת הוא הינדוס מסוכן שאת תוצאותיו אנו רואים כיום באחוז הגירושין הגבוה בציבור הכללי המעיד יותר מאלף עדים על מצב המשפחה הגרוע האשה אינה אם לילדיה מכורח התפקיד שהטילו עליה היא אם לילדיה משום שזהו טבעה היא זקוקה לכך והילדים זקוקים לכך אשת קריירה אינה אמא לילדיה חד וחלק וכל נסיון להופכה לכך הוא התאכזרות לילדיה האומללים של האם ו..כן גם לאם בהטלה עליה תפקידים שאינם מתאימים לה ג. הבקשה ללכת מהנשים בצניעות הינה פשוטה בתכלית לא ביקשו מהם ללכת ברעלה אלא ללכת בצורה נורמלית כשם שגברים הולכים בכדי שלא להכשיל את הגברים מדוע זה כ"כ קשה ?  
ד. אשה פסולה לעדות מהסיבה הפשוטה שהשופטים עשויים להזדהות עם מינה יותר מאשר עם דבריה ולבד מזאת כל חשיפה של אישה בציבור הוא מנוגד לעצם מהותה כ"כל כבודה בת מלך פנימה" כשם שאין חושפים את מלכת אנגליה לעיני כל וברמב"ם כתב "גנאי הוא לאשה שתהיה יוצאה תמיד פעם בחוץ פעם ברחובות, ויש לבעל למנוע אשתו מזה ולא יניחנה לצאת אלא כמו פעם אחת בחודש או פעמים בחודש כפי הצורך, שאין יופי לאשה אלא לישב בזוית ביתה שכך כתוב כל כבודה בת מלך פנימה" עם זאת במקום שאין אפשרות אחרת נאמנת היא "כשרה היא להעיד כגון במקומות בעזרת נשים או בבית המרחץ" (תרומת הדשן סימן שנג ונפסקו דבריו ברמ"א סימן לה סעיף יד) "נאמנת אישה על עגלה ערופה" (סוטה מז.) "על סוטה שנטמאת" (שם לא.) "נאמנת בדברים שבינו לבינה" (יבמות סה.) "מיילדת נאמנת לומר זה יצא ראשון" (קידושין עג:) "נאמנת האם כל שבעה לומר זה בני בכורי" (שם עד.) "אישה נאמנת באיסורים לומר זה חלב" (גיטין ב:) והרבה מקומות כגון דא אם חסרון קבלת האישה משום שאינה מדייקת בעובדות מדוע נאמנת בכל המקומות הללו.
לבד מזאת איננו מבינים את כל דיני התורה והרי קרוב פסול לעדות אף לחובת קרובו ושני אחים פסולים שם זה וודאי אינו אפליה ומדוע באישה כן.
ה. הכינויים המזלזלים בנשים הינם עקב מצבן השכלי הירוד של הנשים דאז, כבוד לאשה אינו מחייב להאמין באמונה תמימה שהנשים הם החכמות בתבל ואינם מפטפטות כלל.
ו. ונציין מספר מקורות המראים על מעמדן של הנשים בעיני חז"ל: • יבמות סב: : האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו, עליו הכתוב אומר: וידעת כי שלום אהלך.
• בבא מציעא נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר ולאברם הטיב בעבורה. והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא: אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו.
• רמב"ם הלכות אישות פרק טו הלכה יט כן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז.
וראה באנצקלופדיה מקראית ערך חותם "חותמות אלו הינם עדות למעמדה הנכבד של האשה העבריה" ובספרו של השופט חיים כהן זכויות האדם במקרא ובתלמוד עמ' 61 ובספר סיכום חוקי התורה (שאול ברקלי) עמ' 89 עוד על מעמדה הנכבד של האשה העבריה.

תגובת הדוס: פנית אלי במייל וכתבת כתובת לא תקינה, אם תוכל לשלוח שוב עם הכתובת הנכונה.

תפיסות שונות של מהות האלקים קיימות כבר ביהדות עידן ועידנים

איש | 7/19/2010 2:16:06 AM

לדוגמה, התפיסה הפילוסופית המיימונית שאלקים לא ניכר עפ"י עצמותו אלא על דרך השלילה, ומצד שני התפיסה הקבלית המתייחסת לאל על דרך החיוב (הספירות).
אגב הדיבור על " 13 עיקרי אמונה" אינו מוסכם ביהדות, זוהי דעתו של הרמב"ם, אך רב נסים גאון למשל או רב חסדאי קרשקש אינם מונים את כל ה13 עיקרים לעיקרי האמונה ויש להם מנין אחר.
עוד נקודה. קשה לדבר עלינו כעל "עותקים" של אבותינו בהר סיני, כי היהדות עברה התפתחויות רבות וכל תקופה הינה ייחודית לזמנה. תקנות רבות של חז"ל הם פשוט תקנות שלהם שלא היו לפניהם. ישנם שינויים מבחינה הלכתית וודאי מבחינה תיאולוגית, אבותינו במדבר לא למדו חסידות מחד גיסא, ולא השתיתו את אמונתם באל על תורת הפילוסופיה של הרמב"ם מאידך גיסא (פילוסופיה המושתת על תורת אריסטו וחבריו, ואף הטרמינולוגיה שלה היא כזאת, הרמב"ם עצמו מתייחס לזה למה הוצרך להוכיח בצורה זו).
אין בכל הנ"ל להוות סתירה לאמונה בה' או קריאה לכך, ואין בכל הנ"ל סתירה לשמירת תורה ומצות או קריאה לכך חלילה. צריך להאמין ולשמור תורה מתוך אמונה של גבורה ולא מתוך אמונה של פחד

תגובת הדוס: א. אין שום סתירה בין תפיסת הרמב"ם למקובלים. הרמב"ם מדבר על האלוקים בעצמו והמקובלים על יחסי הבורא לעולם, והדברים מפורשים במקובלים ובזוהר אין ספור פעמים, והגר"א מגדיר זאת שבמקום שנגמרת הפילוסופיה שם מתחילה הקבלה.
ב. על י"ג עקרי האמונה אתה צודק.
ג. חז"ל אכן תיקנו הרבה תקנות שלא היו קודם, אין שום ויכוח בנושא. אבל המצוות דאורייתא לא עברו שום שינוי.

פו הדוס היקר? היכן אתה מוצא בדברי התנועה הקונסרבטיבים

יהודה | 7/19/2010 2:42:45 AM

כפירה בניסים? דוקא הרעיונות על "נס נסתר" דהיינו חוקי הטבע, כבר מבוארים ברמב"ן עה"ת (בראשית מו, שמות ו, ויקרא כו ועוד). והאמירה בדבר חידושו התמידי של הבורא את הבריאה (וממילא הנגזרת שלה שההשגחה האלקית מתמידה בכל נמצא ונברא) היא אמירה אורטודוקסית לחלוטין, אפילו הרמב"ם במורה (ח"ג פי"ז) טוען שההשגחה היא רק במין האנושי וז"ל: "אני אאמין שההשגחה האלהית אמנם היא בזה העולם התחתון, ר"ל מתחת גלגל הירח, באישי מין האדם לבד, וזה המין לבדו הוא אשר כל עניני אישיו ומה שישיגם מטוב או רע נמשך אחר הדין, כמו שאמר כי כל דרכיו משפט, אבל שאר בעלי חיים וכל שכן הצמחים וזולתם, דעתי בהן דעת אריסט"ו, לא אאמין כלל שזה העלה נפל בהשגחה בו, ולא שזה העכביש טרף זה הזבוב בגזרה מאת השם ורצונו האישי עתה, ולא זה הרוק אשר רקק אותו ראובן התנועע עד שנפל על זה היתוש במקום מיוחד והרגו בגזרת השם, ולא שזה הדג שחטף ובלע זאת התולעת מעל פני המים ברצון אלהי אישי, אבל אלו כלם אצלי במקרה גמור כמו שחושב אריסט"ו". ושם בפי"ח מסייג דבריו שאף ההשגחה במין האנושי הוא לצדיקים הקרובים אל האל "אמנם הסכלים הממרים, כפי מה שחסרו מן השפע ההוא היה ענינם נבזה וסודרו בסדר שאר אישי מיני בעלי חיים, נמשל כבהמות נדמו, ומפני זה היה קל להרגם... והרחוקים ממנו מוכנים למה שיקרה שימצאם, ואין שם מה שישמרם ממה שיתחדש כהולך בחשך שאין ספק שיכשל".

תגובה

מישהו | 1/16/2011 5:37:36 PM

ג. חז"ל אכן תיקנו הרבה תקנות שלא היו קודם, אין שום ויכוח בנושא. אבל המצוות דאוריתה לא עבורו שינוי
ואיך תסביר את פרוזבול הרי יש פה שינוי גדול מדברי התורה ולא משנה אם זה נעשה לטובת הציבור או לא אלא רק האמירה שלך שלא נעשה שינוי ויש עוןד כמה דוגמאןת כמו 40 מלקות שנהפכו ל39 מכות

תגובת הדוס: הפתח לרעיון של פרוזבול טמון כבר בדברי התורה שהיא הגבילה את שמיטת הכספים דווקא לאדם פרטי. גם 39 המלקות נלמדות על ידי התורה שבעל פה מתוך הטקסטים על פי הכללים שניתנו להילמד על ידם (13 מידות שהתורה נדרשת בהם)

(מופיע לפני רק ג. ועל זה עניתי, היו לך עוד שאלות שאינן לפני?)

תגובה

מישהו | 1/24/2011 8:08:25 PM

ואת העובדה שבניגוד למה שכתוב בתקשורת, ההלכה הזאת מקויימת על ידי רוב הציבור החרדי
ולכן אין נשים חרדיות שעובדות מיכוון שבתוך עמי אני חי אז ככה רוב הנשים החרדיות עובדות ורוב הגברים החרדים לא עובדים ןלכן לא מקיימים את מה שהתחיבו בכתןבה כסותה (כלכלתה)

מה זה בדיוק אישה? אישה זה המקבילה של הגברולכל אחד יש את היתרונות שלו והחסרונות שלו ומדוע שגברים יקבעו לנשים את אורחןת חייהם כל ההגבלות על נשים ןלא יעזור לך יש הגבלות על נשים נקבעו עלידי גברים למה באיזה זכות יש למו אחד לקבוע לשני את זכויותיו וחובתיו מזה כל כבודה בת מלך פנימה זה אומר שאישה צריכה לשבת בבית ולא לצאת החוצה ולמה זה לא תופס במיגזר החרדי ששןלח את נשותיו לעבוד בימקומו ושלא תבין אותי לא נכון זכותם של נשים לעבוד ללא קשר לגברים אם מאשרים או לא
צניעות למה שגברים יקבעו מה זה צנוע שהאישה תיקבע לעצמה את רמת צניעותה ןלא הגבר ואם לגבר יש בעיה עם איך שהיא ניראת שיסים מחסום לעניו אם לגברים יש בעיה שלעודף הורמונים שיגבלו את עצמם ושהם ישארו בבית תחת מים קרים
מובן גם שחובת הפרנסה באופן אוטומטי מוטלת על הבעל, ראשית, מפני שהאישה טרודה בדברים חשובים יותר. מה לנקות את הבית לבשל ולקפל בגדים הרי החינוך של הילדים כמעט ולא מושפע מהנשים הרי רוב שעות היום הם או בחדר או בישיבה וההשפעה של האמה זה רק בשוליים הרי ללמד אותם תורה היא לא יודעת ןלחדש להם הרבה היא לא יכולה כי איננה יודעת אז נישאר לה תפקיד המשרתת איזה כף
כל הענין של הגבלת הנשים זה רק בגלל החשש למידותן של הנשים נקודת ההנחה הגברית היא בחזקת שור מועד שיכולה להזיק וכדי לשמור על הכבוד הגברי כביכול אנחנו נגביל אותה והיא תצא רק עם ליווי שלא תתיבלבל חס וחלילה
אלא מכיוון שאין זה יאה לכבודה של האישה שיזמנו אותה לבוא ולהעיד בפני דיינים. מי קובע ? אתה שאלתה את דעתה או אתה קובע את דעתה ולמה ללכת לעבודה בזמנו ללקט חיטים או לשאוב מים ןבזממנו ללכת לעבודה או לסופר או לרופא זה בסדר ןללכת לבית הדין זה הגברית היא שקבעה לאורך ההיסטוריה את סדר הדברים ולכן היא קבעה את החוקים ומי עושה מה
ואת כל זה כותב גבר

תגובת הדוס: א. הנשים יוצאות לעבוד מרצונן, ומתוך הכרה בחשיבות לימוד התורה של בעליהן. במידה והן מעוניינות להפסיק, על הבעל מוטלת החובה המלאה לפרנס. כנ"ל אם עבודתה לא מספיקה או מה שלא יהיה.
ב. הקריטוריונים של צניעות לא נקבעו ע"י הגברים אלא ע"י התורה ובורא האדם שמכיר את המכונה שלו טוב יותר מכל אחד אחר.

תגובה

מישהו | 1/25/2011 7:00:16 PM

הנשים יוצאות לעבוד מרצונן, ומתוך הכרה בחשיבות לימוד התורה של בעליה
לא הנשים יןצאות לעבודה כי הגברים החרדים לא יוצאים לעבודה ואין בררה מישהו צריך לפרנס ואתה יודע טוב מאוד למה אני מיתכוון מה לא היו חכמי ישראל תנאים ואמורים שעבדו למיחיתם ולמדו אבל זה לא הנושה הנושה הוא כבודה בת מלך פנימה על האישה להישאר בבית ולא לצאת ועכשיו מיסבות של התחמקות זה כבר לא נורא אם אישה יוצאת אז בלי צביעות כשנוח זה בת מלך פנימה ובשה לא אז לא?

ע"י התורה ובורא האדם שמכיר את המכונה שלו טוב יותר מכל אחד אחר ומה זה אומר שהגבר הוא יצור ללא שליטה והאישה היא חפץלסיפוק תאוותיו כצת יותר קרדיט לגבר ויותר כבוד לאישה
מי כתב את התורה גבר מי כתב את כל החוקים גברים בבקשה תביא חוק שאשה כתבה למעט בנות צלופחד ששם שונה חוק מקפח
עיבוד נתונים ולמידת דבר מדבר מפותח יותר אצל נשים
והמסקנה צריכה להיות נשים ללמוד גברים לשאר הדברים מה הוא לימוד אם לא למידת דבר מדבר ומי כמוך יודע שגמרא זה לימוד דבר מדבר אז האישה היתה צריכה לשבת הישבה ולילמוד בטוח שהיתה מגיעה להשגים גבוהים יותר מהגברים כל זה אתה אמרת אז למה זה הפוך?
בה נבחן את טקס הנישואים הגבר מקדש את האישה ולא להפך והגבר קונה את האישה מאת אביה מה זה האם האישה היא חפץ שצריך לקנןת ומהו המוהר אם לא קניה של האישה מאביה וזה מראה בדיוק את היחס לנשים כחפץ ןלכן אפשר להכתיב לה את כל אורחות חייה
ולשלוט עליה ולה אין דעה ומעמד ומכסים על זה באמירה בת מלך פנימה אנחנו רק מגנים עליכם אתן חלשות אןמיסכנות מאוד מסוכן בחוץ יש חיות טרף בדמות גברים שיטרפו אתכן אז לשבת בשקט ואנחנו נידאג לכן זו רק ההיתנשות של הגברים על הנשים ותו לו

תגובת הדוס: בשורה התחתונה, הנשים בחברה שמרנית דתית יותר מאושרות מאשר בחברה החילונית ליברלית שמתעללת בהם ומכריחה אותם להיות גברים, מה שנוגד את טבען.

--

מתעניינת | 4/26/2011 12:26:30 AM

אני מבינה שכשנשים חיות בחברה המצויה הן הופכות להיות מין גוש בשר מושך (משום מה), ותו לא. הן מתלבשות באופן שגורם להן להתבזות בעיני עצמ, ולגברים להביט בהן מנקודת מבט מסויימת מאד! אני מבינה גם שהדבר הטוב ביותר שיכל לקרות לנשים הוא שהן יכירו בכך שהיעוד שלהן בבית ויפסיקו לדרוש מעצמן כ"כ הרבה ולהתמוטט כל שני וחמישי- כי זה באמת מידת הכח הפיזי וגם הרגשי של הנשים. אני גם מבינה שכאשר אשה נמצאת בבית ולא מתבלטת היא מוגנת ושומרת על עצמה ועל כבודה.
אני רק לא מבינה מדוע העולם נוצר כך שהנשים לא רק שיהיו שונות במהותן מן הגברים אלא פחותות מהן בכל. אין לי ספק לגבי זה שהגברים חזקים יותר נפשים ופיזית וטכנית ולוגית אני רק תוהה לשם מה יצר האלוקים מין אחד כביכול מקופח בתכונות שקיבל. לשם מה? הרי יכל ליצור את האשה ליעוד שנבראה גם עם שיוויון בינה לבין הגבר?

תגובת הדוס: אני לא מסכים עם הקביעה שנשים נחותות מגברים בהכל. יש לפחות תחום אחד שהוא מאד מאד מרכזי, שבו דווקא לנשים יש כישורים עצומים. אני לא יודע איך לקרוא לזה, אין לזה שם מודרני, אולי "אינטלגנציה חברתית". כלומר - החוש החברתי. למשל - לדעת לשכנע מישהו אחר לעשות משהו, אפילו נגד האינטרס שלו בעצמו. או למשל - לזהות מצב רוח של בן אדם. בתחומים מהסוג הזה, הכישורים של אשה אחת, זה כמו של עשר גברים, בלי גוזמה. רק להמחשה, ישיבה זה מקום שמסתובבים רק גברים. בחור בישיבה יכול להסתובב בלי מצב רוח, ואף אחד כולל החברים הטובים ביותר לא ישים לזה לב. לעומת זאת, אדם שחוזר לביתו בלי מצב רוח, אין מצב בעולם שאשתו לא תזהה את זה, איך שהוא רק דורך על מפתן הבית. אשה יכולה להסתיר מבעלה את המצב רוח שלה. אבל להיפך - אין מצב.
וכמה זה מרכזי בחיים?
לדעתי, זה הכישור החשוב ביותר להצלחה בחיים. עם הכישור הזה, אי אפשר להחליף את הפלורוסנט, אבל אפשר לגרום למישהו אחר לעשות את זה... יש סוג מסוים של נשים חזקות ושתלטניות. כל אחד מכיר בסביבתו מישהי מהסוג הזה. הם מצליחות לגרום לכל מי שחי בסביבתן, לעשות בדיוק מה שהם רוצות, ואפילו לרצות בזה. וכל זה, בלי להפעיל שום כח פיזי. גברים לעולם אינם מסוגלים לעשות כזה דבר. גבר יכול להגיע למצב שאשתו תשמע בקולו, אבל הוא לא יכול לשעבד את כל הסביבה שלו, אלא אם כן הוא הבוס או שיש סיבה טובה לפחד ממנו.
כמובן שזה רק דוגמאות. הענין הוא - החוש החברתי. היכולת לזהות כל ניואנס בנפש של בני אדם, והיכולת לפרוט על אותם נקודות.
הכישורים האלה הם כל כך חשובים, שלדעתי זה בעיקר מהוה את הבסיס להצלחה או אי הצלחה של אנשים בחיים. יש אנשים שהכשרונות הלוגיים שלהם מאד נמוכים, ובכל זאת הם מצליחים בגלל הכישורים החברתיים שלהם, וכן להיפך.
לדעתי, כשחז"ל קובעים שלנשים יש "בינה יתרה" הם מתכוונים בדיוק לנקודה הזאת.

השאלה שלי-

מתעניינת | 4/26/2011 12:40:10 AM

איך היה ניתן בעבר -גם על פי התורה- לשאת יותר מאשה אחת? וגם היום זו לא עבירה מהתורה לשאת יותר משאה אחת.? הרי אין פגיעה יותר גדולה לאשה מאשר בגידה של הבעל עימו היא חייה??? לחשוב על זה שהגבר היה מצוי כל יום עם אשה אחרת לפי רצונו?1!ויותר מזה- עצם הנטייה שטבע הבורא בגברים לתור אחרי נשים ולהסתקרן על יופיין זה כשלעצמו בגידה מסוימת באשה. שהרי תמיד חייה בפחד שמא אשה זרה תפתה את בעלה. כמו שרואים גם בתורה שקרו מקרים כאלו אפילו אצל אנשים רמי מעלה. ושלמה המלך שנשא 1000 נשים (והיה החכם באדם) הבורא לא הסכים לחלוטין עם המעשה הזה.והמסר הוא שהדחף חזק כ"כ שא"א להאמין באף גבר עד יום מותו. שמעתי סיפור על רב זקן מאד, אולי בן 80 שכשנכנסה לחדרו המשרתת הצעירה אמר- אתם חושבים שאני מלאך? תבקשו ממנה לצאת. סימן שזה משהו כמעט לא נשלט אצל גברים. זה כשלעצמו מעמיד את האשה במקום נחות. היא משמשת כמין מילוי תאווה. ויעידו מספר הבגידות בשנים האחרונות, גם בציבור הדתי. אשמח לקבל תשובה מפורטת אם זה לא מטריח. תודה.

תגובת הדוס: א. צריכים להבין נקודה חשובה. מי שלומד גמרא יודע, שאנשים בדורות ההם, כל ה"ראש" שלהם, כל צורת החשיבה שלהם, הייתה כל כך שונה משלנו, שהרבה פעמים אנחנו פשוט לא מצליחים להבין אותם. זה לא נוגע רק לגבי ביגמיה, אלא לגבי הרבה דברים. ולכן, מאד קשה לנסות להיכנס להסתכלות שלהם לפי ההבנה שלנו.
ב. על פי דין, כל אשה יכולה הייתה להתנות עם בעלה לפני החתונה שאסור לו לקחת אשה אחרת, ואם הוא יקח הקידושין בטלים. למה רוב הנשים לא עשו כך? זה כבר קשור לסעיף הקודם...
ג. היצר הרע הוא באמת מאד מאד חזק. היום, אני קורא לפעמים שכותבים שאדם צריך לדעת להתמודד עם היצרים שלו, ומי שעושה גדרים הוא חלש, וכולי וכולי. זו פשוט התעלמות מהמציאות. ברור שאנשים חזקים יכולים להתמודד עם היצר הרע, אבל למה לחפש צרות? חז"ל תקנו איסור מיוחד, איסור יחוד. זה לא יאומן, כמה פשעים היו נמנעים אם אנשים היו שומרים על האיסור הכל כך חיוני הזה. כמה חיים לא היו נהרסים. כמה משפחות לא היו נחרבות. כל כך הרבה סבל אנושי היה נמנע, אם היינו שומעים בקול חז"ל, ומתייחסים ליצר הרע כמו שמתייחסים לאריה. הדבר הזה צריך להיות ברור כשמש, שפריצות מביאה רק סבל, צרות יגון ואנחה. זה הורס את התא המשפחתי, ולבסוף האדם מוצא את עצמו בגיל ארבעים וחמש, בלי משפחה, בודד, ומסכן. הבעיה היא, שבגיל עשרים לא מבינים את זה. מי שלא הקים בית, לא יכול להבין את זה. וכשמבינים את זה, כבר מדי מאוחר.
כשחיים עם גדרי הצניעות, אז האשה היא בן אדם אמיתי. אדם מכובד. ואגב, עד לפני מאה מאתיים שנה, גם הגוים הבינו את זה.

יש לי עוד שאלה בנושא

מתעניינת | 7/20/2011 10:35:23 PM

איך אתה מסביר את זה שבת לא מקבלת ירושה מאבא שלה ע"פ התורה וכן אחרי שבעלה נפטר לא יורשת גם אותו?! לא אכפת לתורה ממה תחיה אשה שבעלה נפטר? ילדיו יורשים הכל והיא נשארת מחוסרת כל? וכן- מה פירוש "כל מה שקנתה אשה קנה בעלה"? אם אשה עובדת מבקר עד ליל המשכורת שלה שייכת לבעלה ע"פ התורה והיא אף לא יורשת לאחר מכן את מה ששלה ביושר?

תגובת הדוס: מצד שני -
הגבר חייב לפרנס את אשתו, והאשה אינה מחויבת לפרנס את בעלה.
האשה יכולה לומר לבעלה "איני ניזונת ואיני עושה", ובעצם לפתוח חשבון בנק נפרד. הגבר לעומת זאת, אינו יכול לעשות את זה.
כאשר אדם נפטר ומשאיר בנים ובנות קטנים, ואין מספיק כסף, הבנות ניזונות מנכסיו ולא הבנים.
אדם חייב לפרנס את בתו, ואינו חייב לפרנס את בנו.
כלומר - התורה יצרה מערכת שבה לגבר יותר קל להתעשר, אבל הוא גם יכול להפוך לעני ורעב ללחם הרבה לפני האשה, ואילו ביחס לאשה התורה יצרה מצב של סוציאליזם. פחות אפשרות להתעשר, אבל יש לה סוג של "הבטחת הכנסה" שתמיד יהיה לה כדי צרכה.
נ.ב. אשה שבעלה נפטר זכאית להמשיך לגור בביתו ולהתפרנס מנכסיו כל ימי חייה. כל הנידון של הירושה לגבי הכסף שמעבר לכל הסכום העצום הזה.

בענין מעמד האשה ביהדות

מישהו | 9/15/2011 9:56:07 PM

תראו כאן מאמר נחמד:
http://vitaminim.org/1/index.php?topic=19201.0