הנבואה שמתגשמת בימים אלו

מאת: הדוס | 12/13/2012 יסודות היהדות

במאמר "תיאוריה מדעית צריכה לספק תחזיות" הרחבתי על הנושא של נבואות שהתגשמו. התופעה של נבואות שהתגשמו, כאשר מדובר על נבואות שנכתבו באריכות, בפירוט, ובשפה שאינה משתמעת לשני פנים, היא תופעה יחודית שקיימת אך ורק בדתות אמיתיות שניתנו מבורא עולם. זו הסיבה שהתופעה הזו, כמו תופעות רבות אחרות מהסוג הזה, איננה קיימת בשום דת מלבד היהדות. אני יודע שהצהרות בומבסטיות מהסוג הזה מקוממות הרבה אנשים אבל זו היא המציאות. לא אני הוא זה שמצהיר הצהרות בומבסטיות, ההיסטוריה היא הבומבסטית.

בתגובה למאמר ההוא קבלתי שאלה שחזרה על עצמה בכמה מקומות. אתה מביא לנו נבואות שהתגשמו בעבר. למה אתה לא יכול להביא לנו משהו שיתממש מול עינינו?

ובכן רבותי, יש לי נבואה ידועה ומפורסמת שהולכת ומתממשת אל מול עינינו. כדי לראות אותה הולכת ומתממשת איננו זקוקים ללמוד הסטוריה, איננו נאלצים להרחיק נדוד, ואפילו לא לחפש בגוגל. כל מה שעלינו לעשות הוא לצאת לרחוב, ולפתוח את העינים.

את כל הנבואות והתחזיות, בין בנבואות דתיות ובין בתחזיות של כל מיני מכשפים, באבות ושאר מאחזי עינים, אפשר לחלק לשני מינים. המין הראשון הם נבואות שכתובות בשפה ברורה, במילים פשוטות, ובתיאורים ארוכים ומפורטים שאינם מותירים מקום לפרשנויות. דוגמה לדבר הם הנבואות שמופיעות בספר דברים. הנבואות הללו מתארות את ההסטוריה של עם ישראל באריכות רבה, במילים פשוטות ומפורשות, שאינם מותירות מקום לפרשנויות. הסוג השני הם נבואות שכתובות בשפה מליצית, בקוצר אמרים, שעל כל קטע וקטע אפשר לפרש בכל מיני צורות. דוגמה לדבר הם הנבואות שבספר דניאל. הנבואות הללו כתובות בשפה מליצית, עד כדי כך שאדם רגיל שקורא אותם אינו מבין מילה אחת. אפילו מפרשי התנ"ך בעצמם מגששים באפילה, ועל פסוק אחד יכולים להיות שלושה פירושים.

כאשר אנחנו מדברים על נבואות שהתגשמו עלינו להביא רק נבואות מהסוג הראשון. נבואות מהסוג השני אינם קבילות. התנאי הזה מוריד מעלינו את כל ה"נבואות" של כל מיני מאחזי עינים שמשתמשים בשיטה של עירפול ושפה המשתמעת לעשרות פנים. אמת הדבר שגם בתנ"ך ובחז"ל מופיעים נבואות מעורפלות, אבל הנבואות המרכזיות, אלו שמתארות את עתידו וגורלו של עם ישראל, הנבואות הללו לא נאמרו בשפה לוטה בערפל. לצורך העניין אני מציע לקבוע מודד ברור, שעל פיו כל נבואה שאם ניתן לילד בן עשר לקרוא אותה הוא יבין את משמעותה בקלות רבה, זו היא נבואה ברורה. וכל נבואה שהשפה בה היא נכתבה איננה נהירה לילד בגיל הזה שייכת לסוג השני. הנבואה הזו יכולה להיות נבואה קדושה ונשגבה, אבל היא איננה רלוונטית לענינינו.

הנבואות המרכזיות ביהדות, אלו שמופיעות בתנ"ך ובדברי חכמינו בכמות הרבה ביותר ובבהירות החדה ביותר, הם בעצם נבואה אחת ארוכה, שמתארת את ההיסטוריה של עם ישראל לפרטי פרטים. כמעט כל הנבואות בתנ"ך הם פרטים קטנים בנבואה הזו. המבנה המרכזי בנבואה הזו מנבא, שעם ישראל יחטא, יגלה מארצו, יעבור סבל רב בגלות ההיא, ובסופו של דבר יחזור לארצו. הנבואה הזאת באופן כללי נחלנקת לשני חלקים. לגלות, ולגאולה. כל אחד משני החלקים הללו נחלקים לחלקים רבים. אבל שני נבואות אלו ממלאות את כל נבואות התנ"ך. במאמר הקודם התעסקנו בעיקר בנבואת הגלות, הנבואה הנוראה שהתממשה בעוונותינו ובעוונות אבותינו עד הפרט האחרון. במאמר הזה נעסוק בנבואת הגאולה, זו שחוזה את תקומת ישראל בארצו.

נבואת הגאולה היא הנבואה שמתוארת באריכות רבה הן בתנ"ך והן בחז"ל, והייתה ידועה ומפורסמת בכל הדורות לכל ילד יהודי עוד לפני ידעו טוב ורע. בתורה עצמה מופיעה נבואה זו בצורה ברורה ביחד עם נבואות הגלות. בספרי הנביאים הנבואה הזו ממלאת ספרים שלמים, כישעיהו דניאל ועוד. תקומת ישראל מתוארת בספרי הנביאים באריכות רבה, בביטוים מרטיטים, ובאין ספור צורות ביטוי ומשלים. די להתבונן בשבעת ההפטרות, "שבעה דנחמתא", שנקראות בשבעת השבועות שלאחר תשעה באב, כדי לראות באיזו ערגה דברו נביאי ישראל על הגאולה האחרונה. גם בספרי חז"ל מופיע המשיח באין ספור מקומות, עד שהגדיל לעשות הרמב"ם שמנה את ביאת המשיח בתוך י"ג עקרי האמונה שכל שאינו מאמין בהם יצא מכלל ישראל. אף אפיקורוס נמוך דעת אינו יכול לטעון שנבואת הגאולה היא המצאה מאוחרת מהמאה העשרים, כשם שאינו יכול לטעון שהנבואה "שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו" נכתבה לאחר מסיבת העיתונאים הראשונה של היטלר ואחמדיניג'אד.

עד לפני מאתיים שנה גאולת ישראל הייתה בגדר אמונה. אמונה חזקה, אמונה איתנה, אבל אמונה.(לגבי המספר מאתיים, ולא מאה כמו שמקובל, יעויין במאמר "השתלטות חרדית") כיום, אמונת הגאולה איננה אמונה. אמנם עדיין לא זכינו לגאולה, אבל רק עיור מושלם אינו רואה שאנחנו הולכים ומתקרבים לגאולה השלמה. הגאולה הנכספת הולכת וקורמת גידים אל מול עינינו.

אינני אומר שמדינת ישראל היא הגאולה, ואפילו לא אתחלתא דגאולתא. מדינה שמלמדת את ילדי ישראל אבולוציה ובקורת המקרא איננה אתחלתא דגאולתא. התנועה הציונית היא זו שהצליחה להוריד את הכיפה מעדות המזרח. היא זו שגזרה לתימנים את הפיאות, והיא זו שגזלה את ילדי טהרן שבאו מבתים חרדיים והכניסה אותם בכח לקיבוצים חילוניים. זו אינה גאולה. זו היא גלות נוראה ביותר. הרמב"ם כותב בהלכות מלכים שביאת המשיח היא רק אמצעי כדי שנוכל להתקרב לקדוש ברוך הוא בלי הטרדות ומניעות. כלומר שהגאולה איננה מטרה, אלא אמצעי להתקרב לעבודת ה'. אם כך, התנועה הציונית שלא קרבה את ישראל לאביהם שבשמים בלשון המעטה, איננה יכולה להחשב כגאולה. אבל מצד שני, עצם העובדה שבארץ ישראל נמצא קיבוץ של מיליוני יהודים, עם כלכלה חזקה ותשתיות לכל אורכה ורחבה של ארץ האבות, מראה לנו שאנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך לקראת הגאולה. משל למה הדבר דומה לאדם שרואה כיכר מרכזית שהמשטרה חסמה את כל האזור לתנועה. במרכז הכיכר עומדת בימה גדולה, מאחורי הבימה ישנו שלט אדיר, וצבא שלם של עיתונאים מתמקמים ממול הבימה. האם הוא רואה כאן עצרת? הפגנה? לא ולא. העצרת עדין לא התחילה והכיכר ריקה מאדם. אבל אם הוא לא מבין שכאן הולכת להיות עצרת אז הוא עיוור מושלם.

אבל מה עם משרד החינוך שמחנך מיליון ילדים על אבולוציה ובקורת המקרא? ומה עם העובדה שרבים מהתלמידים שמסיימים את המערכת, הם בורים לחלוטין בכל הנוגע למסורת היהודית ותורת ישראל?

התשובה על שאלה טמונה בסיפור ידוע על הרב מפוניבז' והחפץ חיים. הסיפור הזה ידוע ומפורסם, אבל אני שמעתי אותו מכלי ראשון, מיהודי ששמע אותו ישירות מפיו של הרב מפוניבז'. בסוף ימיו של החפץ חיים החלו להתקדר עננים אפורים בשמי אירופה. היטלר עלה לשלטון בגרמניה, העולם כולו נשטף בגל של אנטישמיות, והחפץ חיים דיבר כל הזמן בפחד עצום על העתיד הנורא שנראה באופק. מצד אחד עליית הנאצים, ומצד שני הסוכנות היהודית שדאגה לנעול את שערי הארץ בפני יהודים חרדים. הרב מפוניבז' ששמע את נבואות הזעם של החפץ חיים נבהל, ושאל אותו אז מה יהיה. ענה לו החפץ חיים, כתוב בפסוק "ובהר ציון תהיה פליטה", ולכן בארץ ישראל לא תבא הרעה. שאל אותו הרב מפוניבז', הרי בהמשך הפסוק כתוב "והיה קודש", ואיך שנראה כרגע הישוב בארץ ישראל לא הולך להיות כל כך קדוש. עומדת לקום שם מדינה חילונית שתישלט על ידי השמאל, ותעביר את עם ישראל על דתו. ענה לו החפץ חיים, לא כתוב בפסוק ובהר ציון תהיה פליטת קודש, אלא והיה קודש, כלומר שזהו שלב שני. בשלב הראשון המדינה לא תהיה קודש. ממש לא. אבל בהמשך תהיה שם מהפיכה רוחנית, ואו אז תהיה אותה מדינה קודש קודשים.

לימים, כאשר בנה הרב מפוניבז' את ישיבת פוניבז', הוא הורה לכתוב על חזית הבנין את הפסוק שעדין מתנוסס עד עצם היום הזה.

"ובהר ציון תהיה פליטה, והיה קודש"

תגובות

צר לי לאכזב אותך, אבל בכל דת יש נבואות שהתגשמו

סטודנט בטכניון | 3/7/2010 12:13:31 PM

הקמת מדינת ישראל היא נבואה שהתגשמה גם באיסלם. הנבואה המוסלמית אומרת שיבוא יום שבו המוסלמים ייענשו על חטאיהם בכך שהכופרים יתחזקו, ובפרט אפילו היהודים יהיו חזקים וינצחו את המוסלמים, כל זאת בשביל שהמוסלמים יחזרו בתשובה ואז אללה ייתן להם שוב את הניצחון.

תגובת הדוס: לכל דת יש מתנגדים שמתחזקים מדי פעם. אני גם יכול לנבאות שאויבי ההינדואיזם יתחזקו. זה בטוח יקרה מתי שהוא. אבל את המסלול של גלות וגאולה אין עוד אומה שעברה.

תשובת האפיקורוס

מלך המשיח | 3/7/2010 1:50:20 PM

אתחלתא דגאולה? ואני חששבתי שרק המיזרוחניקים מדברים על סימיני הגאולה ואילו החניוקים תמיד הזהירו אותנו לא לעלות בחומה ולא למרוד במלכות!
אתה מתקלקל, חביבי, ובעזרת השם, בהמשך הדרך, עוד תגיע לדרגם אפיקורוס, כמוני....
עוד אינני מבין את קביעתך שבארץ יש כלכלה חזקה. מה לך ולכלכלה? אתה ושכמותך נתתם שכם לבנות אותה? אתה בכלל עבדת יום אחד בבחייך? לא עבדת וגם לא תעבוד, אתה ובנך ונכדיך. כולכם תהיו פרזיטים אוכלי חינם....

לסטונדנט

רוני | 3/7/2010 1:55:38 PM

לא יודע מה אומרים המוסלמים, אבל כל הדת הזו נוצרה למעלה מאלף שנה אחרי היהדות. אצל היהדות ישנם עוד עשרות נבואות היסטוריות בקנה מידה היסטורי ובינלאומי שהתממשו בדיוק רב, עדות זו היא עוד אחת בשרשרת.

למושיח

רוני (ב.ג.) | 3/7/2010 1:57:57 PM

את זה שרמת השכלתך ביהדות נמוכה משל תלמיד כיתת גן מצוי הוכחת לעיל בכישרון רב, חוץ מזה אתה מתחיל לשעמם! תחזור לעצמך!

לרוני - כמו הנבואה על גלות מצרים,למשל?

סטודנט בטכניון | 3/7/2010 2:28:22 PM

האם בין הנבואות שהתגשמו אתה מונה, למשל, גם את הנבואה של הנביא יחזקאל על כך שהמצרים יגלו מארצם ואז ישובו אליה? מתי בדיוק הגלות הזאת התרחשה?

תגובת הדוס: סנחריב הגלה את כל האומות במזרח התיכון. המצרים של היום הם לא המצרים הקדמונים. חזרת המצרים לארצם תהיה רק לאחר ביאת המשיח, שיעשה סדר עולמי חדש.

לסטודנט

רוני | 3/7/2010 2:47:41 PM

אני מדבר על חטאי ישראל, חורבן בית ראשון ושני תור תיאור הזוועות שיתרחשו באותו זמן, תיאור הגלויות עמצן וצורתן (פרשיות בחוקותי- כי תבא) שיממון הארץ כאשר בני ישראל לא יהיו עליה (ויקרא כ"ו "והשימותי אני את הארץ ושממו אותה איביכם הישבים בה, וכן דברים כ"ט), הפרחת הארץ סמוך לגאולה (לא בגאולה עצמה, סמוך לה, לתשומת ליבו של האפיקורס) (יחזקאל ל"ו ותלמוד סנהדרין דף צ"ח)
נצחיות העם היהודי העומד בניגוד גמור לכל קריטוריון היסטורי (מרק טווין, ניקולאי ברדייב ועוד)ואפילו פרטים 'קטנים' כמו נצחיותו של הכותל המערבי, למרות שהעיר נחרשה תשע (!) פעמים מאז בנייתו, נצחיות התורה, למרות שהתלמוד נשרף שלוש פעמים והוכרזה עליו מלחמת חרמה ברבות מהתרבויות השלטות, וקיום ברית מילה גם בדור האחרון (זכריה ט') על ידי הרחוקים מן התורה.
ועוד ועוד

תשובת האפיקורוס

מלך המשיח | 3/7/2010 4:04:32 PM

אתחלתא דגאולה? ואני חששבתי שרק המיזרוחניקים מדברים על סימיני הגאולה ואילו החניוקים תמיד הזהירו אותנו לא לעלות בחומה ולא למרוד במלכות!
אתה מתקלקל, חביבי, ובעזרת השם, בהמשך הדרך, עוד תגיע לדרגם אפיקורוס, כמוני....
עוד אינני מבין את קביעתך שבארץ יש כלכלה חזקה. מה לך ולכלכלה? אתה ושכמותך נתתם שכם לבנות אותה? אתה בכלל עבדת יום אחד בחייך? לא עבדת וגם לא תעבוד, אתה ובנך ונכדיך. כולכם תהיו פרזיטים אוכלי חינם....
קביעתך כאילו הסוכנות מנעה עליה מיהודים חרדים היא עלילה דם ושקר גס שבגללה עתה עתיד להישרף בגהינום - עם הוא אומנם קיים.
ההפך הוא הנכון: הרבנים החרדים, כמו הרבי מסאטמר החסידי והרב קוטלר הליטאי, הם אלו שמנעו את עליית היהודים ארצה בגלל התנגדותם לציונות, ולא היה איכפת להם שצאן מרעיתם נשלחו לתאי נגזים, בעוד הם דואגים להציל את לעצמם ואת מקורביהם, וכך הם הגיעו לאמריקה שם נימצא הכסף, כידוע.
הסיפור ששמעת אודות החפץ חיים והפוניביז'ר הוא סיפור נורא: הצמד- חמד הפרימיטיבי הזה, חפץ חיים@פוניביז'ר, לא התרגשו מהשואה הממשמשת ובאה על יהודות אירופה, וכל דאגתם היתה בפן 'הרוחני' , יעני, כלומר בעבודת האלילים כפי שהיא מבוצעת ע"י החרדים, שאין לה נגיעה כל שהיא ליהדות האמיתית.

תגובת הדוס: הסוכנות היא זו שדאגה שיהודים חרדים לא יוכלו לעלות לארץ. לאגודת ישראל נתנו רק 6% מאשרות הכניסה, והם נוצלו עד תום. הסוכנות גם דאגה להשתיק את הרב וויסמנדל שניסה למחות על שתיקת העולם, כי הם רצו שהנאצים יהרגו את יהודי אירופה הגלותיים. והם הצליחו. כל הכבוד.
גדולי התורה מעולפ לא התנגדו לעליה ובניית הארץ. הם רק תבעו לעשות את זה בזהירות ובשקט כדי שלא ליצור התגרות באומות. ואכן כל זמן שהעליה נווטה על ידי חכמי התורה הערבים לא פצו את פיהם. הצרות החלו מהיום שבו נתפשה הנהגת הישוב בידי אנשים שלא יודעים איך עם ישראל צריך להתנהג.

מאיפה המצאת את הקשקוש על משרד החינוך?

יוני | 3/7/2010 8:16:36 PM

תהיה סמוך ובטוח שמשרד החינוך לא כלל בתוכנית הלימודים את האבולוציה, ביקורת המקרא לומדים, אם כבר, רק באקדמיה ומעולם, מעולם לא שמעת וראית או נודע לך בדרך כלשהי שיש חינוך להומוסקסואליות. זה קיים רק בדמיונך.

אתה באמת חושב שמתקיים שיעור שבו נכנסת המורה לכיתה ואומרת לתלמידים "היום ילדים, נלמד איך להתחיל עם גבר?..." ?

להפך... דוחפים לילדים בבתי"ס חילוניים לימודי דת מסיביים ללא כל פרופורציה למקצועות אחרים. יש יותר שעות תנ"ך משעות חשבון. בביה"ס של הבן שלי, לדוגמא, הכניסו לתוכנית הלימודים את "זמן מסע" של לב לבייב, ורק לאחר מאבק קשה ועיקש נגד המערכת הופסקה והוצאה התכנית הזו מחומר הלימודים.

באשר לשאר, אתה לא הראשון שרוצה "מהפיכה רוחנית". במזרח התיכון זה מאורע שמדי פעם מתגשם, ע"ע איראן ואפגניסטן. חלומות נעימים :-)


תגובה לדוס הבור בהיסטוריה

סטודנט בטכניון | 3/7/2010 10:06:21 PM

יש לי בשבילך עצה ידידותית: תתחיל ללמוד היסטוריה מספרי היסטוריה שנכתבו על ידי מומחים, ולא ממה שהרב שלך אומר.
המצרים הקדמונים מעולם, מעולם לא הוגלו מארצם. הסיפור "שסנחריב הגלה את כל האומות במזרח התיכון" לא היה ואף משל לא היה. הקופטים של היום, אם פעם שמעת על העם הזה, שורשיהם במצרים הקדומה, והשפה הקופטית באה מהמצרית העתיקה.

תגובת הדוס:
עשרת השבטים הוגלו על ידי סנחריב, ובמקומם הובאו השומרונים. אז איך זה שהשומרונים מדברים וכותבים בשפה העברית, ומסתובבים עם התורה היהודית? אלא מה, שסנחריב השאיר להם כוהנים שילמדו אותם את "משפט אלוקי הארץ" ודרך זה הם קיבלו את השפה העברית. בדיוק כך המשיכה השפה הקופטית. פשוט וקל.

ליוני

דור | 3/7/2010 11:30:19 PM

רק שתדע ביקורת המקרא בהחלט לומדים אז הקפד על דבריך! אך חשוב לציין שנותנים גם את הפירוש הדתי לנושא אך יש בעיה בתחום הנ"ל מורים הם לא בדיוק ניטרליים בעניינים האלה ומשפיעים את דעתם על התלמידים ורובם חילוניים ככה שיש במובן מסויים הטפה חילונית בבתי הספר התיכוניים אך זה יכול להיות גם להפך זזת הקפד בדבריך.!!!!

לדוס, הבור לא רק בהיסטוריה

סטודנט בטכניון | 3/8/2010 10:06:24 AM

אם תלמד קצת תנ"ך ודברי חז"ל (כן, לא היסטוריה של כופרים, תנ"ך פשוט ומשנה פשוטה), אז גם שם כתוב במפורש שעשרת השבטים לא הוגלו. הוגלתה האליטה של ממלכת ישראל, אבל חלק גדול מאוד אם לא רוב האוכלוסייה נשארה במקומה, ובנוסף הובאו עוד כותים.

תגובת הדוס: אתה מתבלבל בין גלות ישראל על ידי סנחריב לגלות יהודה על ידי נבוכדנצר. בכל אופן יפה שאתה יודע משהו.

תשובת האפיקורוס

מלך המשיח | 3/8/2010 11:54:38 AM

הסוכנות רצתה שהנאצים יהרגו את היהודים הגלותיים? איך אתה מעז, נבל שכמוך!! אתה מבין למה שונאים אתכם, פארזיטים שקרנים, סלפנים ומעלילי עלילות דם! אין עליך מורא מלכות שמיים שאתה מהין לצאת בהאשמה שיקרית כזאת?

גדולי התורה לא התנגדו לעליה ולבנית הארץ? אין סוף לשקרים ולעלילות שלך!
בדידי הווה עובדה: קרוב משפחתי רצה לעלות ארצה כשהנאצים עלו לשלטון, והראבל'ה החמור שלו אסר זאת עליו, והבטיח שלא יאונה לו כל רע. כמובן שהוא אשתו וילדיו עלו כולם השמימה בעשן הכבשנים, ואני מקווה שרבי הזה, ימח שמו, נשרף גם הוא בגהינום - אם הוא אומנם קיים.
ידועה האגרת ששלח אחיו של הרבי מבאלז לצאן מרעיתו שהשתוממו על כך שהרבי ברח והשאיר את חסידיו בידי הנאצים. הוא הבטיח להם שלא יאונה להם כל רע, כאילו, בעוד הרבי ברח בגלל שהוא ביקש להציל את עורו המסריח, בלי שיהיה איכפת לו מהחסידים המסכנים.
ידועה גם פרשת קסטנר שעזר לרבי מסאטמר לברוח, כשהוא משאיר את חסידיו מאחור.
העליה נווטה ע"י תלמידי חכמים? אין קץ לשקרים ולסילופים שלך! ממתי ראבל'ך מסוגלים לעשות משהו חוץ מלשנורר כספים? היהודים החופשים הם אלו שנלחמו במשך 100 שנה על הקמת המדינה ועל הגנתה, ובנו בעבודה קשה מדינה וחברה פורחת, ואלמלא הם, היכן הייתם חיים עכשיו? ממי הייתם סוחטים כספים עבור הבטלנות שלכם בישיבות ובכויללים המאכלסים חבורות של אוכלי חינם?

תגובת הדוס: ממש מצחיק אותי שאנשים מתרגזים על הערבים שמשכתבים את ההסטוריה ומוחקים כל זכר לנוכחות יהודית. מה רוצים מהם? הם בסך הכל עושים את מה שאתה עושה. על קופת רמב"ן שמעת? אז איך יכול להיות שגדולי התורה התנגדו לעליה לארץ?

תשובת האפיקורוס

מלך המשיח | 3/9/2010 1:53:31 PM

אה, איך יכולתי לשכוח את 'קופת הרמב"ן'! הקופה הדגולה שהקימה את תל אביב, גאלה את אדמות עמק יזרעאל, יבשה את ביצות חדרה, עבדה את אדמת הארץ כדי שלחנויקים אוכלי החינם יהיה מזון, הקימה מפעלי הי-טק כדי שהעובדים בה ישלמו מיסים, אותם מעבירים לחניוקים הסחטנים והבטלנים, ואנשיה נלחמו ונהרגו בשדות הקרב להגנת המדינה ויושביה, כולל החניוקים המשתמטים - איך יכולתי לשכוח את כל הניסים והנפלאות שעשתה קופת הרמב"ן!!

תגובת הדוס: בלי הקופה הזאת שהוקמה על ידי חרדים שתרמו את נשמתם לישוב הארץ, אתה לא היית יושב פה עכשיו מול המחשב. כפוי טובה. כל הפעולות ה"הירואיות" של יבוש הביצות נעשו רק אחרי שהישוב הוקם על ידי עבדקנים כמוני.

הערה ל-מלך המשיח ולסטודנט

אהרון | 3/28/2010 2:18:59 PM

א. נבואה: בפסוק בפרשת בחוקותי "ושממו עליה אויביכם הגרים בא" קיום: במשך אלפיים שנה מזמן גלות ישראל, הארץ הייתה שוממה, מלאה שודדים, ומחלות. בספר מסעותיו של ר' בנימין מטולדה ובספרי נוסעים אחרים, ואפילו נוסעים שאינם בני ברית, כותבים על הקללה האיומה הרובצת על הארץ. ופתאום, במשך זמן קצר מאוד, ישראל מתפתחת בקצת היסטרי. זה לא תהליך אלוהי ???
ב. גם עם הרבנים היו נגד העלייה לארץ, הם אינם רשעים, מקסימום טועים, וגם זה לא. הארץ ניצלה בנס מוחלט ללא כל הסתברות, ולפי שיקול דעתם, והנתונים שעמדו לפניהם, הם ענו את התשובה הנכונה ביותר. אך גם פרט זה אינו נכון. ההכללה: "כל הרבנים" שנמצאה בדברי מה"מ אינה נכונה ! רבנים רבים הורו לתלמידיהם לעלות לארץ. וכך מסופר על החפץ חיים שהורה לשואליו: "ובהר ציון תהיה פליטה" והרב מבריסק והרב שך ועוד רבנים עלו לארץ.
כדאי שתלמד קצת עובדות במקום לצווח כמו תרנגול.
ג. הסוכנות ששה על הריגת יהודים מה לעשות זוהי האמת ראה בחוברת שרופי הכבשנים מאשימים ובספרו של הרב וויסמנדל
ד. הנבואה במלכים יג על כך שיקום מלך בשם יאשיהו אינה נבואה ?  

שאלה בנושא והערת שוליים

יואב | 10/6/2010 7:41:04 PM

שאלה בנושא:
אני מוצא את עצמי תוהה איך נבואות עובדות.
ההסבר שאני מכיר הוא שהבורא יודע את מה שיקרה כאילו כבר קרה, כי מגבלות הזמן שתופסות לגבינו לא תופסות לגביו.
אבל אם המידע הזה מגיע אלינו, מה מונע מאיתנו לשנות את מה שנאמר בנבואה? הרי הנבואה אמורה להתגשם בעולם, ולנו יש השפעה על העולם. אם למשל הנבואה היא שנחטא, אנחנו יכולים לעשות הכל כדי שזה לא יקרה.
כדי שהנבואה תתגשם בכל זאת, זה מחייב שאין לנו יכולת להשפיע על נושא שניתנה בו נבואה, או
שיש לנו יכולת להשפיע, אך הבורא יתערב על-מנת לנטרל את השפעתינו.
להבנתי, יש שלוש דרכים שבהן הבורא יכול להתערב במה שקורה בעולם:
1. ניסים.
2. השפעה על החלקים האקראיים בעולם הפיזי (אני לא מחשיב את זה לנס, מכיוון שזה לא מפר את חוקי העולם הפיזי שהבורא יצר).
3. השפעה על החלק הרוחני שבאדם (כפי שהוא מתואר במאמרים שלך על תודעה ועל הקשר שבין גוף לנפש). הדוגמא שבאה לי לראש בהקשר הזה היא הקשחת לב פרעה.

אף אחת מאפשרויות שלמעלה לא מניחה את דעתי.
אשמח לשמוע את דעתך בנושא.
אולי אפילו במאמר נפרד?


הערת שוליים:
כתבת שהמערכת מחנכת ילדים להיות הומוסקסואליים. זה לא נכון.
גם בציבור החילוני, הנורמה היא להיות סטרייט.
הגיל שבו מגלים את המיניות הוא גיל שבו קשה מאוד מבחינה חברתית להיות שונה מחבריך לכיתה, ונטיות הומוסקסואליות הן שונות מהרוב ומקשות מאוד על חיי הנער החווה אותן, גם בחברה שבה זה "חוקי" להיות הומוסקסואל.
אני בכוונה לא רוצה להיכנס לדיון האם נטיות כאלה הן גנטיות או נרכשות, ומה מידת הרע שיש בהן אם בכלל, כי זה לא נושא המאמר.

תגובת הדוס: א. נכנסת לשאלת הידיעה והבחירה, אולי זה הנושא המורכב ביותר בפילוסופיה של הדתות בכלל והיהדות בפרט. אני צריך הרבה זמן כדי לסקור את הנושא הזה, יש על הרבה חומר מהראשונים. אין לי כרגע את הזמן וכוח לזה, אני רק יכול להפנות אותך למקורות בנושא, יש על זה קטע ברמב"ם בהלכות תשובה אי שם בסוף אחד הפרקים האחרונים, תסלח לי שאני מתעצל לקום ולחפש את המקום המדויק. הוא עונה שם תשובה לא ברורה, תראה את ההשגה של הראב"ד במקום שתוקף אותו, ואני חושב שבאבי עזרי יש איזה הסבר על דברי הרמב"ם.
ב. נהנתי מאד מהחלוקה שכתבת על שלושת הדרכים להתערבותו של הבורא, ולדעתי העניה, ההשפעה דרך נפש האדם היא ודאי נכונה וקיימת. לגבי היתר, דעת הרמב"ן בסוף פרשת בא שכל הנהגת הבורא בעולם היא על ידי ניסים נסתרים. הייתי ממליץ לך מאד לעבור על הרמב"ן ההוא שנחשב בישיבות אולי לרמב"ן היסודי ביותר, הוא מסביר שמה שזהו יסוד התורה כולה. כמובן שהרמב"ן לא מתכוין שבאמצע הלילה כשאתה ישן מסתובבים לך מלאכים קטנים בבית ועושים כל מיני דברים, אלא שהקב"ה מתערב ברמת התפקוד של החומר וזה נוגד את הגישה הדטרמניסטית.
ג. לגבי החינוך המיני, אולי אתה צודק. אתה מן הסתם מכיר את המערכת יותר טוב ממני.

למלך המשיח. אתה רצוף שקרים ושנאה.

אחד שלא מתבלבל. | 10/7/2010 9:21:07 AM

בשואה נטבחו יותר חילונים ציונים מחרדים.
מה זה בגלל שלא רצו לעלות לארץ? ואלו שעלו בגלל שנסו להציל עורם??? שחכת את השלטון האנגלי, הספר הלבן, מכסות באשרות שהסוכנות שלטה בה, וכל הבעיות אז??
היהדות החרדית היא זו ששמרה וטפחה במשך דורות בכלל את המושג של 'ארץ ישראל' את השיבה אליה ואת הקדושה.
בעוד כל זרמי ההשכלה רפורמים טשטשו והתביישו בזה, וטענו שזו לא לואלי כלפי המדינות שגרו בם!
מי אם לא הרבנים עודדו ודרבנו את העלייה לארץ, מימות הראשונים הרמב"ן , לבית יוסף האור החיים והרמח"ל , עד לתלמידי הבעל שם טוב והגר"א, ועד לקרן היישוב של אגודת ישראל,
ליבם ונפשם כמהו לארץ ישראל ובזכות זה הציונים כאן.
אולם הציונים חפשו שלטון ורבונות כאן, בניגוד לחרדים שמעניין אותם יישוב ארץ ישראל, וההרפתקעה הלאומית הזו, של הקמת לאום יהודי כנסת, דגל, והמנון, להיות עם ככל העמים, היא שעוררה את חמתם של כל עמי האיזור, ואנו כבר סופרים מעל 23 אלף הרוגים!
החרדים התיישבו כאן הרבה לפניכם והצליחו לחיות - פחות או יותר בשלום ובשקט עם שכנינו, כי חפשנו להתיישב ולחיות כאן ולא 'למשול'. רק אתם מחרחרי מלחמה וריב, עקב תאוותכם הריבוני, גרמתם לכל הסמטוכה כאן.
ובדרך רמסתם כל זכות בסיסית של חרדים שניסו לעלות, שלטתם על מכסת הסרטיפקטים, על האדמות, ועדיף פרה בעמק יזראל מכל יהודי נולאבקי [מרכז החרדי של וורשא] זו היה הסיסמה.
ואלה שכן עלו נלחמתם בהם בסדיזם קומוניסטי, והעברתם אותם בכוח מדתם.
ההיסטוריה ידועה ולא תצליח לשכתב אותה.

כל נבואות הגאולה מתגשמים

יהושע | 5/27/2011 4:42:21 PM

מה שמעניין שבאותו זמן שרואים את תהליך הגאולה שמתגשמת לנגד עינינו על ידי שיבת עם ישראל לארצו, [מיד אחרי שעברנו את התקופה הכי קשה כמו שכתוב בחז"ל ייתי ולא אחמיניה,והיה נראה שעם ישראל הולך להכחד ח"ו כמו שכתב הרמב"ם שכשה כל הגוים יחשבו שעם ישראל לא תהיה לה תקומה לעולם אז תבוא הגאולה,]בעצם באותו זמן רואים שכל מה שכתוב ברמב"ם שיהיה בעת הגאולה מתחיל להתגשם בהדרגה, כמו השפע הגדול שיש היום, החזרה בתשובה,רבוי לומדי תורה, גם מה שכתוב והשבתי חיה רעה מן הארץ,ולא ישא גוי אל גוי חרב,פחות מחלות ואריכות ימים, כמו שכתוב בחז"ל גאולתן של ישראל קמעא קמעא.

תגובת הדוס: אני מאד מקוה שמה שאנחנו רואים היום זה לא הגאולה
גדולתן של ישראל קמעא קמעא

יהושע | 5/28/2011 11:41:21 PM

וודאי שלפני התקופה של והיה קודש זה לא הגאולה רק הכנה לגאולה,אבל אחרי שיהיה והיה קודש יהיה אתחלתא דגאולה,והתהליך של והיה קודש כבר התחילה שיש היום מאות אלפי בעלי תשובה ולומדי תורה מתרבים מאוד,הרב דסלר כותב שקשה לקרוא למצב אתחלתא דגאולה אבל יש קצת מאורות הגאולה,כשספרו לאמרי אמת על קום מדינת ישראל אמר הרי ככה זה אמור להיות כמו שכתוב בחז"ל גאולתן של ישראל קמעא קמעא אבל אני לא רוצה לראות את זה,הבעל הסולם אמר שהקב"ה מצדו נתן לנו את הגאולה רק אנחנו לא קבלנו את זה

דוס יקר שלום

גבריאל | 12/12/2012 4:24:38 PM

אני חוזר בתשובה טרי, האמונה שלי רחוקה מלהיות שלמה -
הגעתי לכאן כשניסיתי לחפש חיזוק. אני עקשן ואני מקווה שאאמין בלב שלם יום אחד.

אז אפתח ואגיד שאני קודם כל מודה לך מאד על הכתיבה שלך.

במסעותיי היום יומיים בין החברות השונות בישראל אני חושב שקיבלתי כלי,
מעצם היותי מתבונן מהצד ולא שייך לכלום , אולי קל לי לראות ביקורת -
הבנתי שאדם תמיד צריך להשאיר מקום קטן של צניעות בראש שלו, מקום של פתיחות שאולי הוא טועה בדרכיו, אולי חינכו אותו על אידיאל שלא בהכרח נכון ואולי רגש ויצר רע מנחה אותו במקום רציונל ו/או מצפון.

החברה החילונית שריקה מאמונה דתית אכן מחנכת באיזשהו מקום לקבל את
השונה ממך - ערך שהוא בפניי עצמו יפיפה.

במקום שריק מאלוהות ודת, היכולת לפתח ערך כזה של סובלנות כלפיי השונה ממך הוא מאד יפה!

אתה שהגעת ממקום חזק יותר של אמונה, מצווה לראות את הדברים היפים האלו ולשפוט את אחיך לכף זכות על אף מצבם.

אם אמונה היתה דבר כל כך פשוט אזי שהאתר הזה לא היה קיים, אך הקשיים והמניעים הם נשגבים מאיתנו, בני אדם.

מקווה למענה =]
חג שמח !!

תגובת הדוס:
הערת פתיחה: מי שחיבר את המאמר הוא "הדוס" [המקורי], והוא לא נמצא כעת להגיב, אז אני, ערן שמי, יגיב במקומו.

קודם כל - אשריך על ההתחזקות, ומסע החיפוש העצמי. חשוב מאוד לחקור, לשאול שאלות, אך גם להתמיד אחר חיפוש תשובות, ולא להתייאש לעולם. מנסיון שלי, כאשר מחפשים - בסוף מוצאים, וכבר אמרו חז"ל: "יגעת ומצאת - תאמין!".

האמירה שהזכרת לא היתה לרוחי [כאמור, אני לא כותב המאמר], אזי היא נמחקה מהמאמר.

חשוב לאהוב כל אדם באשר הוא אדם, וחביב אדם שנברא בצלם, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. עם זאת, יש נורמות שמקובלות בחברה [והנורמות הללו משתנות מחברה לחברה, לדוג': יש מדינות שבהם מותר ע"פ חוק הוצאה להורג, ויש מדינות שלא. יש מדינות שאוסרות הפסקת הריון (=הפלה), ויש שמתירות. והדברים ברורים ומפורסמים]. לכן, תיקון החברה ושלמותה, לא בהכרח סותר את העקרון של כבוד האדם, כי עניין זה הוא יחסי, וכמובן, אנו צריכים הכרעה שתקבע לנו את דרכי המוסר, וזאת התורה הקדושה, שמנתבת את האדם כיצד עליו לתקן את עצמו ועולמו.

בברכה,
חג שמח