על הניסים בנצרות

מאת: הדוס | 3/7/2010 יסודות היהדות

בפרקים על יציאת מצרים עמדתי על העובדה שהיהדות היא הדת היחידה שטוענת על התגלות אלוקית וסדרה ארוכה של ניסים שנעשו לעיני קהל עצום של מיליוני אנשים. אין ספק שאם יצירת מיתוס מהסוג הזה היה אפשרי, האפשרות הזאת הייתה מנוצלת עד תום על ידי הדתות כולם. העובדה שמכל אלפי הדתות והמיתולוגיות שרחשו בעולם לא הייתה אפילו אחת שהצליחה ליצור משהו דומה, מוכיחה למעלה מכל ספק שמדובר במשימה בלתי אפשרית לחלוטין. הקביעה הזו, שתופעה מהסוג של יציאת מצרים איננה מופיעה בשום דת ומיתולוגיה בעולם נשמעת מאד יומרנית, אבל זו היא האמת הטהורה. אין, לא היה, ולא ייהיה לנצח. זהו מהלך בלתי אפשרי לחלוטין.

בתגובה לטיעון הזה היו גולשים רבים שניסו למצוא דוגמאות דומות לניסים שנעשו לעיני קהל גדול בדתות אחרות. אבל, גם כמויות הידע העצומות שנמצאות במרחבי המדיה המקוונת לא הצליחו להניב ולו דוגמא אחת בודדה. אפס.

הדוגמא היחידה שיכולה למראית עין להתמודד עם סיפורי התורה זה נסי הנצרות, כמו נס הדגים והלחם. על פי כתבי הנצרות האכיל ישו קהל של אלפי אנשים על ידי מספר קטן של ככרות לחם ודגים. הסיפור הזה משמש פעמים רבות כנשק בידי אנשי הכפירה. הנה, יש פה סיפור דומה ליציאת מצרים, קריעת ים סוף ומעמד הר סיני.

אבה נבדוק וננתח את הסיפור המדובר ונראה איך ההשוואה הזו, שנראית על פניה הגיונית, נובעת מטעות פשוטה ביותר.

אני יכול לימצוא חילוקים רבים בין סיפורי התורה לסיפור הלחם והדגים, אבל במקום להתפרס על עשרות נקודות שונות אני מעדיף להתמקד על נקודה אחת, שתשים את ההשוואה המדוברת ללעג וקלס. לא אדבר על ההבדל בין אלפי אנשים למיליונים. לא אנסה להזכיר את ההבדל בין עם שלם לבין קבוצת אנשים שכל אחד יכול לחשוב שזה השני. גם לא אזכיר את החור השחור שמשתרע בין התגלותו של ישו לבין כתיבת הברית החדשה, חור שלא טושטש על ידי הנוצרים אפילו למראית עין. אין צורך אפילו להזכיר את העובדה שנס הדגים יכול להעשות על ידי קוסם מתחיל, בניגוד לקריעת ים סוף והעברת עם שלם בתוכו, והשמדת הצבא המצרי. הטיעונים הללו הם נכונים, אבל מאד מיותרים. אין צורך להגיע לכל זה. ישנו חילוק אחד, הרבה יותר בסיסי ויסודי, שעוקר את ההשוואה מיסודה. 

מי היו אותם אלפי אנשים שהיו אמורים לראות את ניסיו ונפלאותיו של ישו? את מי הוא האכיל, איזה חולים הוא ריפה, ואיזה עקרות הוא פקד? האנשים הללו היו יהודים, יהודים שחיו בארץ ישראל בתקופת בית שני. העם היהודי, הוא זה שהיה אמור לצפות בנפלאותיו של ישו. הם העדים, הם ואין בלתם. אבל האם העדים שראו את הניסים המופלאים השתכנעו בנביאותו של ישו? האם אותם עדים נאמנים המשיכו לספר לבניהם את אותם סיפורים? לא ולא. העם היהודי לא האמין לישו. אותו עם שהיה אמור להיות את הניסים ולהשתכנע מהם עמוקות, אותו עם שהיה אמור לנהות אחרי ישו באותה מידת התלהבות שבה הוא נהה אחרי נביאי ישראל, אותו עם לא האמין בישו. לא זו בלבד שהוא לא האמין בישו, אלא שדווקא אותה אומה עקשנית, היא הייתה האומה היחידה שלא הסכימה לקבל עליה את אמונת הנוצרים גם במחיר נורא של נהרות דם. כל האומות והשבטים באירופה נכנעו במהירות רבה לנצרות. ודווקא אותה אומה שראתה את ישו, דווקא צאצאיהם של אותם אלפי העדים הם היו היחידים שהכחישו את הדת החדשה בכל תוקף. רק הם המשיכו לירוק יריקה קטנה ולומר את הפסוק הידוע, בכל עת שעברו הם ליד כנסיה נוצרית.

האם ישנו קושי להביא אלפי עדים בזמן שאותם עדים מכחישים את האירוע בכל תוקף?

אני בעצמי יכול להביא מיליוני עדים לניסים ונפלאות שעשיתי לעיניהם אתמול בלילה. הביע תהיה שאותם עדים יכחישו בתוקף. החוכמה היא לא להביא עדים שיכחישו, החוכמה היא להביא עדים שיאשרו.

לא זו בלבד שניסי הנצרות אינם נתמכים על ידי אלפי עדים, אלא ההיפך הוא הנכון. כנגד אותם ניסים עומדת אומה שלמה, אותה אומה שבזכרון הלאומי שלה היו אמורים להחרת מעשי הפלא של הנוצרי, והיא עומדת ומכחישה, עומדת וכופרת, זה אלפי שנים. כל כך איתנים הם העדים בהכחשתם, שמוכנים הם למסור את נפשם על הכחשה גורפת זו.

אם עד עכשיו אמרנו שסיפור יציאת מצרים הוא הנס היחיד שמתבסס על מיליוני עדים, הרי שהנצרות היא הדת היחידה שלסיפורה הבסיסי ישנם מיליוני מכחישים.

וכמו שעשו אבותינו זה אלפי שנים, במצרים, בארץ ישראל, בבבל, בספרד, במרוקו, ובפולין, בגטו וורשא, ובערבות סיביר, כך גם השנה, בעוד חודש ימים, נשב כולנו סביב השולחן, ונכריז לעולם כולו את הכרזת הנצח. ההכרזה העתיקה והנצחית, זו שמים רבים לא יכבוה ונהרות לא ישטפוה. היטלרים לא ינצחוה ואחמדיניג'אדים לא ישתיקוה.

"עבדים היינו לפרעה במצרים"

תגובות

הנוגע לנס

דור | 3/4/2010 11:14:06 PM

חיפשתי באינטרנט חומר בנוגע לנס ולא מצאתי ככה שיש לי שאלה האם כל האנשים אותם האכיל היו חסדיו לא? ככה שהם מאשרים את הנס אז מה הבעיה פה?

תגובת הדוס: יעויין בהבשורה על פי מתי, פרק יג'.
על פי הנצרות ישו עשה ניסים רבים, אבל מהעם היהודי הוא נדחה לחלוטין. כל מה שנשאר ממנו זה 12 השליחים שהצליחו לשכנע את הגוים על נס שקרה אצל היהודים. מכל אותם אלפי יהודים שראו את ניסי הנוצרי לא נותר זכר. למה הנוצרים לא הצליחו ליצור מיתוס על ניסים שנעשו לרומאים או לשאר אומות אירופה שכן קבלו את הנצרות? אם אני אספר על נס שהיה אצל האסקמוסים לעיני אלפי אסקמוסים לפני מאה שנה, והיום אין אפילו אסקמוסי אחד ששמע על זה, והאסקמוסים בעצמם יכחישו את האירוע, יש פה בדל של הוכחה?

תוספת

אהרון | 3/28/2010 1:56:35 PM

יתרה מכך שעל אותם ניסים אין עד כיום המעיד שהוא מבני בניהם של אותם שנעשה הנס בפניהם יש לנו להבחין הבחנה נוספת: ניסי היהדות לבד מזאת שנעשו לפני קהל ענק וכל העולם היה עד להם הם חייבו את רואה הנס בחיובים עצומים ושיעבוד כל גופו למצוות הדת
כעת ננסה להניח את עזרא הסופר בא לבני דורו ומנסה לשכנעם לקיים את כל מצוות התורה באמצעות עלילה היסטורית פרי דמיונו הלוא הוא היה נסקל במקום ויתרה מכך הרי כתבי הקודש מעידים על רציפות היסטורית של קיום מזמן מתן תורה ועד היום "זייפן" התורה כביכול מסתבר שהיה שוטה מופלג אם נתן תורה וכתבי קודש המעידים על רציפות על זמנו ובני דורו לא היו מקבלים את דבריו
ניסי הנצרות לא חייבו את האדם בכלום ולא העידו על מסורת שמאמינה באותם ניסים

כנראה אינך מודע להרמב"ם המפורסם

יצחק קליין | 7/18/2011 4:27:51 PM

ואבותינו לא האמינו בגלל הניסים והנפלאות שהמאמין בכישוף יש לו דופי באמונותו אך הם האמינו בגלל שעינינו ראו ולא זר את אלוקים מדבר על הר מול כל העם ישראל ולא איזה התגלות במערה וקיבול תורה בלי עדים נ.ב. תראה לתקן את המאמר ולטיעון נוסף הדת שלנו אסור לה לשנות אות אחת מן התורה לעומת כך הנוצרים יכולים לשנות ואצלינו ספר תורה שחסר אות אחת פסולה אצלם אם תוסיף או תחסר לא יקרה כלום

.

החפץ בעילום שמו | 1/3/2012 7:17:39 AM

ישנו מופת כביכול מהאיסלם על כך שהלבנה נחלקה לשתיים נגד כל העולם כלומר מוחמד חילק את הלבנה לשנים
וישנו גם סיפור על הבתולה מריה (אמו של ישו) שהיא עשתה נס כל העולם כולו ולפני מאה שנה היא הראה לכולם אייך שהשמש זזה הלוך ושוב נגד אלפי אנשים , אשמח אם תנפף את השקר בברכה .

תגובת הדוס: לא קראתי מעולם על הסיפור עם הלבנה, אם תוכל לתת קישור.
לגבי הסיפור עם השמש, חלק גדול מהנוכחים לא ראו כלום, היתר דווחו כל אחד על משהו אחר, וחלק מהם טענו שהשמש קצת זזה. אני מבטיח לך שאם תפרסם ברדיו שהיום בשעה שתיים השמש קצת תזוז בגלל איזו תופעה אסטרונומית כלשהיא, יהיו אלפי אנשים בכל הארץ שישבעו לך שהם ראו אותה זזה במו עיניהם. לעומת זאת אם תגיד לאנשים שבגלל תופעת טבע כלשהיא הם עומדים לחצות את ים סוף, לראות את השכינה על הר סיני, ולאכול מן ארבעים שנה, לא יהיה אדם אחד שיפנטז את זה.

תגובה

עידו | 10/6/2012 11:43:19 PM

נס חציית הירח שהוזכר בתגובה הקודמת הוא נס שעשה מוחמד עפ"י הקוראן לבני שבטו, שבט קורייש, כדי להוכיח את אמיתות נבואתו. מסופר עליו בקוראן בתחילת פרק (סורה) מס' 54.
ניתן לקרוא על כך באנגלית כאן:
http://en.wikipedia.org/wiki/Splitting_of_the_moon
באתר של הידברות נשאלה שאלה על כך:
http://www.hidabroot.org/CommunityDetail.asp?FaqID=83630
אבל אשמח אם תוכל לספק תשובה טובה יותר כי לפי מה שבדקתי, ספר הקוראן לא נכתב הרבה אחרי מותו של מוחמד ולא ראיתי מקור לכך שמוסלמים מתייחסים לסיפור כמשל (אמנם לפי מה שקראתי על שבט קורייש, הם לא מיהרו להאמין במוחמד עד שהוא נלחם בהם, אבל זה לא משנה את העובדה שבדורות שלאחר מכן קיבלו בני השבט את הסיפור כאמת והעבירו אותו לצאצאיהם לאורך כל הדורות).

תגובת הדוס:
ראה כאן:
http://www.who-was-muhamad.info/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%9F/

וכאן:
http://www.who-was-muhamad.info/

תגובה

עידו | 10/11/2012 11:41:43 PM

לא הבנתי את התשובה.
הרי טענתנו היא שאי אפשר להעביר מסורת על התגלות המונית אם לא הייתה.
לעומת זאת, המוסלמים מעבירים מדור לדור את הסיפור על מעמד חציית הירח, שלא היה ולא נברא. הם מאמינים בקוראן באדיקות וחלקם לא מהססים להקריב את חייהם למען אמונתם.
מי שכתב את הספר, שאליו הפנית בקישור שלך, ככל הנראה לא מאמין באמיתות הקוראן, וכמותו (להבדיל) תוכל למצוא הרבה מבקרי המקרא שלא מאמינים באמיתות תורת ישראל.
כל זה כנראה לא מפריע למוסלמים האדוקים לקבל את הקוראן כאמת מוחלטת שאותה הם מעבירים לצאצאיהם.
אם כך, המסקנה המתבקשת (לכאורה) היא, שבעזרת שלטון מספיק חזק שמחדיר את אמונתו ונלחם נגד הכופרים, ניתן לשכנע אנשים רבים לקבל ספר מסוים כספר קודש ולהתייחס אליו כאמת מוחלטת שאותה יעבירו לזרעם.
אז מדוע שלא נאמר למשל שאחד ממלכי ישראל/יהודה הצדיקים (שנלחם על האמונה בתורת ישראל ונלחם כנגד הכופרים בה) הצליח לגרום לעם שלם "ליישר קו" ולקבל את התורה כאמת מוחלטת שאותה הוא מעביר לבניו?
לכאורה "מעמד חציית הירח" הוא ראיה לכך שהדבר אפשרי!

תגובת הדוס:
פרופ' מ.ד קאסוטו כתב: "רשאים אנו לשער שלתקופת השנה מיום צאת בני ישראל ממצרים, העלו באהלי ישראל שבמדבר את זכרון המאורעות הגדולים שאירעו לפני שנה... וזו היתה ההגדה של פסח הראשונה בעולם. והדעת נותנת, שמנהג זה נמשך מעתה בכל שנה ושנה. חזרו וחזרו על המסופר, האבות ספרו לבנים, והזקנים לצעירים". (פרופ' מ.ד קאסוטו, ראשית ההיסטוריוגרפיה בישראל, ארץ ישראל א (תשיא') עמ' 86).

עכשיו, תחשוב היטב על ההבדל בין הידוע על המסורת היהדות, לבין ה"דין מוחמד בסיף" (="דתו של מוחמד בחרב") של האיסלאם. מפורסמת הידיעה על כך שמוחמד ו"חסידיו" עברו מאתר לאתר, וכפו בכוח את העובדי אלילים לקבל על עצמם את מוחמד כנביא...

תגובה

חבר | 10/13/2012 8:42:56 PM

אם מוחמד היה כופה את האיסלם על העיר שלך, האם יש ספק שהבנים שלך לא יקבלו ממך את הרושם שהאיסלם הוא שקרי? ועוד שבן אדם רע מוסלמי שכזה כפה אותה(הדת) עליהם? (שים לב שלפעמים אנשים שופטים את היהדות לפי "החרדים הרעים והפרימיטיביים").

תגובת הדוס:
ראה הפרכה ל"תיאוריה" שלך בסיפור העצוב הבא:
http://en.wikipedia.org/wiki/Edgardo_Mortara