עוד שקרים באתר "הידען"

מאת: הדוס | 4/21/2010 מבט לעולם השקר

 

היום ברור לכל בר-בי-רב כי ההבדל בין האדם לחיות אחרות הוא כמותי בלבד, הווה אומר "מותר האדם" אין !

רק חבל שה"כל בר בי רב" שלך כולל רק שני 2.7% מהאנושות. וכל הברבירבים האחרים סבורים אחרת.

ספרות חז"ל ששותקת כספינקס לגבי אירועי המרד הגדול פורצת דווקא בקילוח שוצף מול הטרגדיה הנוראה שהסבו הקנאים ליהודה בכלל ולירושלים בפרט, ומגמה זו דווקא מאששת את חיבורו האוטוביוגרפי של יוסף.

כל מי שקצת מכיר יודע שחז"ל כמעט שלא כתבו כלום על ההיסטוריה. אם נרכז את כל הידע ההיסטורי ממסופר בגמרא על תקופת בית שני ותקופת חז"ל נקבל בקושי כמה עמודים. הגמרא והמדרשים אינם ספרי היסטוריה, וגם האירועים שמוזכרים בה הם אירועים שבאים ללמד לקח מסוים ועל פי רוב חז"ל בעצמם אומרים לנו את הלקח שעלינו ללמוד מהם, כמו סיפורם של הסיקריקים בירושלים שבא ללמד שלפעמים עלינו להרכין את הראש ולא להתגרות באומות גם אם האמת איתנו. הלואי שנלמד לקח זה לתקופתינו אנו.

מי שזו רמת הבנתו בחז"ל, יואיל בטובו לא לקרוא לעצמו דוקטור לעניינים אלו.

 גזירות אנטיוכוס כנגד היהודים לא היו שונות מאלו שהוציא נגד שאר העמים בממלכתו כדי ליצור אומה אחידה הסוגדת למלך, למה היהודים לקחו את זה יותר קשה, ומה גרם לחשמונאים להנהיג את המרד?

אתה יודע מה התשובה האמיתית?? אני אגיד לך.

אם תיקח היום עשרים מיליון אמריקאים נוצרים אדוקים ותודיע להם שמי שלא יהיה מוכן לעמוד ולהצהיר שהוא מקבל עליו את הדת המוסלמית אחת דתו למות , אתה יודע כמה מהם יעדיפו למות? אני אגיד לך. אפס!!

אבל אם תיקח עשרים מיליון יהודים דתיים על אותו תרגיל, מליוני יהודים יעדיפו למות על קידוש השם. כי התורה שלנו היא תורת אמת, ועל תורת אמת זו נטבחו מיליוני יהודים במשך ההיסטוריה ומסעי הצלב ולא כרעו לברך. אנחנו עם קשה עורף. כל אומה אחרת שהייתה עוברת את הצרות שעברו עלינו , החל מפרעה ואנטיוכוס וכלה בהרצל ובן גוריון שעקרו את הדת, הייתה כורעת מזמן ונעלמת בין דפי ההיסטוריה. כל התרבויות הקדומות התאדו מהעולם, אחרי שהחליפו את דתם עשרות פעמים בהתאם לאילוצי הזמן. אבל אנחנו עם הנצח, עברנו את כל המכשולים ונעבור גם אותך וחבר מרעיך, שלושת האחוזים מצפון תל אביב.

יש לנו הבטחה מלפני אלפי שנים –"שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילינו מידם" הבטחה זו קויימה כפשוטה ממש לכל מי שבקיא בתולדות עם ישראל באמת, לא כמוך שרק יודע לסלף. לא היה דור אחד שלא עמדו עלינו לכלותינו. והקב"ה מצילינו מידם. ומידיך.

שורשי היכולות השכליות שלנו עלומים בעיקרם, אך לאחר שזיהו מדענים את המרכיבים הייחודיים של התודעה האנושית, הם יודעים כעת מה לחפש. בחיפוש הזה, אני מקווה שהנוירוביולוגיה תאיר את עינינו.

 עדיין, לעת עתה, אין לנו ברירה אלא להודות שתודעתנו שונה מאוד אפילו מזו של קרובינו הפרימטים הקרובים ביותר, ושאיננו יודעים הרבה על האופן שבו נוצר השוני הזה. האם שימפנזים יכולים לתכנן ניסוי כדי לחקור בני אדם? האם הם יכולים לדמיין כיצד זה יהיה בשבילנו לפתור אחת מבעיותיהם? לא ולא. אף כי שימפנזים יכולים לראות מה אנו עושים, אין הם יכולים לדמיין מה אנחנו חושבים או מרגישים כי חסר להם המנגנון המנטלי ההכרחי לשם כך.

בני האדם חכמים יותר מיצורים שמוחותיהם גדולים משלנו במונחים מוחלטים, כמו הלווייתן הקטלן, וגם מיצורים שמוחותיהם גדולים משלנו במונחים יחסיים (כלומר, באופן יחסי לגודל גופם), כגון החדף. הגודל לבדו אינו מסביר אפוא את ייחודיות שכלו של האדם.

מוח לווייתן קטלן
5,620 גרם

מוח אדם
1,350 גרם

מוח חדף אטרוסקי
0.1 גרם

אלו קטעים מתוך מאמר שסוקר את ההבדל בין היכולות המנטאליות של האדם לאלו של שאר היונקים ובראשם הקופים. כותב המאמר תוהה עמוקות איך יתכן כזה הבדל תהומי בין שני מוחות שנראים זהים כמעט לחלוטין. ואני הקטן רוצה להוסיף לשאלתו, שאין לומר שאין קשר בין מבנה המוח לבין יכולותיו, שהרי אנחנו רואים בבירור שליונקים ישנו מוח יותר גדול משאר בעלי החיים . עד כאן השאלה.

ובכן אדוני. את ההבדלים בין אדם לקוף לא תמצא במוח. את ההבדלים תמצא בנשמה. לכל בעלי החיים יש במוח נפש רוחנית. אבל לאדם יש מעל הנפש רוח, והיא אחראית לדיבור והאינטליגנציה הרגשית המיוחדת לאדם, ומעל הרוח יש נשמה שאחראית על החשיבה המופשטת ושאר היכולות המנטאליות המדהימות שישנם לאדם. וזו התשובה גם לקטע הבא:

המדענים עדיין אינם מבינים כיצד גנים בונים מוחות וכיצד פעילות חשמלית במוח בונה מחשבות ורגשות.

הוא אשר אמרתי.

למרות שהמדענים נחשבים ל"ליברלים", להראות איך האדם והשימפנזה שייכים לאותו מין הוא דבר מסוכן? על פי הידוע, לא נעשה נסיון לזווג אדם ושימפנזה נסיון שתוצאתו עלולה להוריד את האדם ממרום מושבו, ניסיון שיראה כי האדם הוא בסך הכול "עוד קוף".

אתה לא יודע כי אתה לא רוצה לדעת. ניסיונות כאלו נעשו פעמים רבות הן במבחנה והן באופן טבעי ולא יצא מזה דבר.

הדמיון בין אוכלוסיות אנושיות שונות (גזעים) דומה וקרוב לדמיון בין האדם לשימפנזה.

שקר גס. היכולות המנטאליות של האדם והקוף דומים בדיוק כמו האדם והכלב. תינוק סיני שיגיע לארה"ב יגדל כאמריקאי מושלם, ואילו עד כה לא הצליחו להפוך קופים לאנשים, למרות המשאבים העצומים שהושקעו בזה.

ההבדלים ברצפי הדנ"א לא אומרים כלום. ישנם אזורים בדנ"א שכל שינוי קטן בהם יכול להפוך את כל המערכת וישנם אזורים פחות רגישים שלא יוצרים שינויים דרמטיים. מה שמשנה זה התוצאה, והיא מדברת בעד עצמה.

דמיון בין קטעי גנום קיים בין כל בעלי החיים ברמה כזו או אחרת, וגם בין בעלי חיים לצמחים. הסיבה לכך היא שכולם נבראו על ידי אותו בורא שהשתמש באותם שיטות. ומכיוון שגוף הקוף דומה לאדם יותר משאר בעלי החיים, אך טבעי הוא שגם הוראות היצור וההרכבה שלו ידמו לאלו של האדם. וכן כל היונקים קרובים לאדם הרבה יותר משאר בעלי החיים מאותה סיבה ממש.

עצמותיה המאובנות של נקבת הארדיטיפיטקוס המכונה ארדי, התגלו כבר ב- 1994 באתיופיה, אך השלד כולו היה שבור ומרוסק ליותר ממאה חתיכות ורסיסים. צוות בינלאומי של ארבעים ושבעה מדענים טרח על השרידים במשך 17 שנים, עד שהצליחו לאחות ולשחזר את רובם. כיום נחשפת הקהילה המדעית לראשונה לדיווחי הקבוצות שעבדו על שרידיה של ארדי ובדקו ותיארכו אותם בפרוטרוט.

מאה חתיכות... 47 מדענים... 17 שנה... בפרוטרוט!!!

חה חה חה חה חה חה חה חה חה.........

 

אתה רוצה לשים תפילין?" שאל אותי האברך הצעיר, כשפאות הלחיים הארוכות והמתולתלות שלו נעות בקלילות ברוח.

"למה?" שאלתי אותו.

"זה מביא בריאות." הסביר לי הצעיר ברצינות, כשעיניו כנות.

"אבל יהודים דתיים מניחים תפילין כל יום, והם חולים באותה תדירות כמו חילוניים," הקשיתי.

הפעם טעית, אדוני המלומד. דווקא בבני ברק תוחלת החיים הגבוהה ביותר בארץ ומהגבוהות בעולם. בלי התעמלות ובלי בטיח. בנוסף לכך מחקרים בארה"ב מצאו הפרש של שבע שנים בין תוחלת החיים של מאמינים לכופרים.   

תגובות

בנוגע ל"אומות שהתאדו"

מיקי | 2/18/2010 9:34:44 PM

ככל הידוע לי, המצרים, היוונים, הרומאים והפרסים עדיין חיים וקיימים עימנו כיום.

אולי כוחן הצבאי כבר לא כמו פעם (פרט אולי לפרסים...) אך הן חיות ובועטות, ואם תקח את היוונים לדוגמה, תראה שהם שרדו יפה מאוד למרות שאינם מאמינים כבר בזאוס.

תגובת הדוס: הטעות תוקנה. התכוונתי ל"תרבויות" ולא ל"אומות"

ואם מדובר על תרבויות

| 2/19/2010 2:09:38 AM

מה בעצם היתרון בתרבות שלא השתנתה? אנחנו רואים באפריקה שבטים שתרבותם לא השתנתה והם חיים בבקתות בוץ. לא הגיע הזמן שהיהדות תתקדם (תצא מביקתת הבוץ) ותכיר בכך ש:
1. מגיע לנשים שוויון זכויות וחובות, גם מבחינה הלכתית.
2. הומוסקסואליות היא דבר טבעי, ואם הוא נעשה בהסכמה - אין בו כל פסול.
3. אין כל הבדל בין יהודי לגוי, פרט למוצא.
4. נשים אינן טמאות, מחזור הוא תהליך טבעי וחשוב בגוף האישה ועל כן אינו מטמא את האישה.
5. חשמל אינו אש.

ולחרדים:
1. לא מספיק להוליד ילדים, צריך גם לפרנס אותם ולחנך אותם. ולא, ילדה בת 9 לא יכולה לחנך את אחיה הקטנים. מה יש לה לתרום להם?
2. הגנה על המדינה אינה נחלתם של החילוניים והדת"לים בלבד.
3. אלוהים לא מטאטא רחובות, אולי די לזרוק לכלוך על הרצפה.
4. פיסיקה, כימיה, ביולוגיה ומתמטיקה הם מקצועות חשובים שעוזרים לנו לחקור את העולם שסביבנו (את בריאתו של אלוהים - אם תרצו). אין סיבה להדיר אותם מתכנית הלימודים.
5. הכלב הוא חברו הטוב של האדם, אין צורך לפחד ממנו.

תגובת הדוס: א. התבבויות באפריקא, אף אחד מעולם לא ניסה לשנות אותם. את היהודים כן.
דבר שני, היהודים אינם חיים בבקתות קש. רמת המישכל של היהודים היא הגבוהה בעולם.
ב. זכויות נשים זה מאמר נפרד.
ג. הומוסקסואליות היא דבר טבעי, ככה אתה חושב. התורה חושבת אחרת.
וכנ"ל לגבי גוים נידה וחשמל.
לגבי החרדים. 1. אין ציבור בעולם שדואג לילדים שלו ומפרנס אותם כמו החרדים. תראה לי ציבור שקונה דירות לילדים שלו, גם אם יש לו חמש עשרה כאלו. לגבי האחות לא הבנתי את כוונתך.
2. אנחנו היינו פה לפני כולם, והבסתדרנו עם הערבים באופן נפלא, בלי צבא ובלי בטיח. אם החילונים לא היו באים לפה לא היינו צריכים צבא.
3. כלבים, ליכלוך ושאר הצמצות, אינם ראויות לתגובה.

ואם מדובר על תרבויות

| 2/19/2010 2:09:42 AM

מה בעצם היתרון בתרבות שלא השתנתה? אנחנו רואים באפריקה שבטים שתרבותם לא השתנתה והם חיים בבקתות בוץ. לא הגיע הזמן שהיהדות תתקדם (תצא מביקתת הבוץ) ותכיר בכך ש:
1. מגיע לנשים שוויון זכויות וחובות, גם מבחינה הלכתית.
2. הומוסקסואליות היא דבר טבעי, ואם הוא נעשה בהסכמה - אין בו כל פסול.
3. אין כל הבדל בין יהודי לגוי, פרט למוצא.
4. נשים אינן טמאות, מחזור הוא תהליך טבעי וחשוב בגוף האישה ועל כן אינו מטמא את האישה.
5. חשמל אינו אש.

ולחרדים:
1. לא מספיק להוליד ילדים, צריך גם לפרנס אותם ולחנך אותם. ולא, ילדה בת 9 לא יכולה לחנך את אחיה הקטנים. מה יש לה לתרום להם?
2. הגנה על המדינה אינה נחלתם של החילוניים והדת"לים בלבד.
3. אלוהים לא מטאטא רחובות, אולי די לזרוק לכלוך על הרצפה.
4. פיסיקה, כימיה, ביולוגיה ומתמטיקה הם מקצועות חשובים שעוזרים לנו לחקור את העולם שסביבנו (את בריאתו של אלוהים - אם תרצו). אין סיבה להדיר אותם מתכנית הלימודים.
5. הכלב הוא חברו הטוב של האדם, אין צורך לפחד ממנו.

ואם מדובר על תרבויות

| 2/19/2010 2:09:47 AM

מה בעצם היתרון בתרבות שלא השתנתה? אנחנו רואים באפריקה שבטים שתרבותם לא השתנתה והם חיים בבקתות בוץ. לא הגיע הזמן שהיהדות תתקדם (תצא מביקתת הבוץ) ותכיר בכך ש:
1. מגיע לנשים שוויון זכויות וחובות, גם מבחינה הלכתית.
2. הומוסקסואליות היא דבר טבעי, ואם הוא נעשה בהסכמה - אין בו כל פסול.
3. אין כל הבדל בין יהודי לגוי, פרט למוצא.
4. נשים אינן טמאות, מחזור הוא תהליך טבעי וחשוב בגוף האישה ועל כן אינו מטמא את האישה.
5. חשמל אינו אש.

ולחרדים:
1. לא מספיק להוליד ילדים, צריך גם לפרנס אותם ולחנך אותם. ולא, ילדה בת 9 לא יכולה לחנך את אחיה הקטנים. מה יש לה לתרום להם?
2. הגנה על המדינה אינה נחלתם של החילוניים והדת"לים בלבד.
3. אלוהים לא מטאטא רחובות, אולי די לזרוק לכלוך על הרצפה.
4. פיסיקה, כימיה, ביולוגיה ומתמטיקה הם מקצועות חשובים שעוזרים לנו לחקור את העולם שסביבנו (את בריאתו של אלוהים - אם תרצו). אין סיבה להדיר אותם מתכנית הלימודים.
5. הכלב הוא חברו הטוב של האדם, אין צורך לפחד ממנו.

אם מדובר על תרבויות

| 2/19/2010 12:25:34 PM

הסתדרתם (? - לא ברור שמי שהיה פה היו החרדים, אבל נניח) מצויין עם הערבים עד שהחילוניים הגיעו? מה לגבי מאורעות תקצ"ד (1834) שפגעו ביהודי צפת ונמשכו 36 ימים?
חצי מאה לפני העליה הראשונה ותחילת התנועה הציונית.

מתוך ויקיפדיה:
"הומוסקסואליות בבעלי חיים
===================

ההתנהגות המינית של בעלי חיים היא מגוונת ביותר. חוקרים מצאו בקרב בעלי חיים מקבילות להומוסקסואליות, ביסקסואליות, אינטרסקסואליות וטרנסג'נדריות. התנהגות הומוסקסואלית תועדה בקרב 1500 מינים של בעלי-חיים שונים, בעיקר יונקים ועופות[1]. בבעלי חיים מסוימים נצפו גם מקרים של זוגיות חד מינית למשך כל החיים. במשך שנים רבות לא היו תצפיות רשמיות של התופעה, ייתכן שבשל הטיית הנסיין, שנגרמה בשל היחס החברתי ליחסי מין חד מיניים.

מינים בהם נצפתה התנהגות מינית הומוסקסואלית כוללים: השימפנזה הננסי (בונובו), בו זכרים ונקבות מקיימים יחסי מין עם שני המינים, ונודעה חשיבות להתנהגות הלסבית בקרב קופות הבונובו, החיים בקהילות מטריארכליות;[2] הברבור השחור האוסטרלי, בו זוגות זכרים משתלטים על קינים של נקבות ודוגרים על הביצים יחד; הפינגווין, בו תועדו זוגות של זכרים מזדווגים ומקננים בניו יורק,[3][4] בגרמניה וביפן;[5] שחף, בו 10%-15% מהנקבות בסביבתן הטבעית מראות התנהגות מינית לסבית;[6] כבש, בו כ-8% מהזכרים מזדווגים עם זכרים אחרים;[7] צבוע נקוד, בו לנקבה דגדגן הדומה בגודלו וצורתו לפין של הזכר;[8] דולפינן, בו זכרים ונקבות מראים התנהגות ביסקסואלית הן בטבע והן בשבי.[6]"

אז מי טועה? אולי בכלל אלוהים טעה: "וְגַם אֲנִי נָתַתִּי לָהֶם חֻקִּים לֹא טוֹבִים וּמִשְׁפָּטִים לֹא יִחְיוּ בָּהֶם" (יחזקאל פרק כ פסוק כה)

זכויות נשים: אתגר בשבילך - תכתוב מאמר שלא מסתכם ב "כבודה של בת מלך פנימה" על מנת לתרץ את האפליה הבוטה נגד נשים במגזרך.

לגבי החרדים:
יש ציבור שדואג לילדיו יותר מהחרדים, וזה הציבור החילוני והדתי לאומי. מעבר לקניית דירות לילדים, גם מימון השכלה (אמיתית, כזאת שתאפשר להם ללמוד את העולם שסביבם ולתרום לאנושות ולדורות הבאים), אהבה (!) - וזה אומר גם להכיר את הילדים לעומק (שני ההורים), גם אם הילד מפתח חשיבה עצמאית ונטיות שונות ממך.
וחינוך (שזה מה שדיברתי עליו קודם) - כמה שעות ביום יש לזוג חרדי להקדיש לילדיו? (כן, תפקיד ההורה הוא גם לחנך, לא רק לשלוח לישיבה)

תגובת הדוס: א. הידע שלך בהיסטוריה יהודית הוא אפסי, כמו כל הבוגרים המשכילים של מערכת החינוך הגויית. החרדים היו פה מאות שנים לפני החילונים. הם ורק הם הקימו את כל התשתיות בישוב הישן.
בכל המאות שנים שקדמו לציונות נהרגו יהודים בערך בכמות שנהרגו בפיגוע אחד במחנה יהודה.
ב. בעלי חיים הולכים על ארבע. אז תלך גם אתה.
ג.חכה למאמר על נשים. יש לי עוד כמה נושאים, בסוף זה יגיע.
ד.חינוך נמדד בתוצאות. את תוצאותיו הנפלאים של החינוך החילוני המפואר אנחנו רואים יום יום. מספיק לעבור ברחוב יפו כדי לראות נכוחה את פירות הביאושים של החינוך הקלוקל.
אני לא חי על הירח. אני רואה היטב את היחס המפלצתי של הילדים החילוניים להורים שלהם, אלו שקורעים את עצמם למען ילדיהם. שערות ראשי סומרות כשאני רואה בחור חילוני מתייחס לאמא שלו כמו כלבה. לאותה אמא שהשקיעה בו את כל החיים שלה. לזה אתה קורה חינוך?
מתי אני נמצא עם הילדים שלי? יש לי יום שלם בשבוע שמיועד אך ורק למטרה הזאת. ביום הזה אני לא יושב מול המסך, לא עושה טלפונים, ולא שום דבר. רק יושב עם אישתי וילדי הנפלאים ונהנים מזיו השכינה. שבת שלום.

מספר שאלות

אילן אינגלס | 10/1/2010 3:15:37 AM

1. במקומות רבים אתה מציין מחקרים, מספרים וסטטיסטיקות, אך ללא הפנייה למקור. בדיונים רציניים נהוג לספק את המקור לנתונים אלו- זו חלק משקיפות הדיון והאמון. הרי שכל אדם יכול להמציא את הנתונים שיתאימו למטרותיו. אני בטוח שאתה מבין את כווניתי, אשמח אם תפנה אותי לסקרים שקבעו שבני ני ברק הם ממאריכי החיים בעולם. אין ספק שמערכת הבריאות בישראל היא ברמה מאוד גבוהה, למרות הבעיות התקציביות, אבל אני עדיין ארצה לראות נתונים ממקור ניטרלי.
וגם לקביעתך הבא :"אם תיקח היום עשרים מיליון אמריקאים נוצרים אדוקים ותודיע להם שמי שלא יהיה מוכן לעמוד ולהצהיר שהוא מקבל עליו את הדת המוסלמית אחת דתו למות , אתה יודע כמה מהם יעדיפו למות? אני אגיד לך. אפס!! " הייתי רוצה לקבל מקור מוסמך שערך סקר שכזה. הטענה הזו לא מהווה טיעון בשום דיון רציני. למען האמת, זה פשוט טיעון ללא הצדקה או הוכחה. וטענותיך לגבי כך שכל העמים האחרים המירו דתם ורק העם היהודי לא, אפנה אותך להגדת פסח "עובדי אלילים היו אבותינון במצריים" לא חסרים מקרים בתנ"ך שבהם העם חוטא בעבודה זרה, ומוחזר לדרך הישר. מצד שני, התרבות הסינית איתנו כבר אלפי שנים, וכך גם העמים הסקנדינבים, ברברים, הודים על קבוצתיהם השונות, רומא וסינטי, אבוריג'נים, בריטים ועוד רבים נוספים. אם אתה חושב שלובשי החלוקים והשטריימלים בעלי דמיון רב יותר לעם ישראל שהוגלה מאשר הדמיון בין הסינים כיום ולפני אלפיים שנים, טעות בידך.
2. לגלוג, זהו נשקו של הבור. " מאה חתיכות... 47 מדענים... 17 שנה... בפרוטרוט!!!

חה חה חה חה חה חה חה חה חה.........

" מה אתה מנסה להגיד כאן? שעבודה יסודית וארוכה היא בזבוז זמן?

3."אבל לאדם יש מעל הנפש רוח, והיא אחראית לדיבור והאינטליגנציה הרגשית המיוחדת לאדם, ומעל הרוח יש נשמה שאחראית על החשיבה המופשטת ושאר היכולות המנטאליות המדהימות שישנם לאדם." משום מה, הייתי בטוח שיש לנו במוח חלקים שאחראים על דיבור, התמצאות במרחב, חשיבה גרפית, התנהגולת חברתית ואינסטיקטים הישרדותיים. אני בטוח שאתה, כמוני, לאחר שנחשפתי למידע זה, לא אפנה לניורוכיכורג במקרה של שבץ, אלה אתפלל שהנפש, הרוח והנשמה שלי יטופלו ע"י הקב"ה.
נשמע לך מופרך? כי אותו מנתח שיכול להציל אותך משיתוק או נזק מוחי אחר, יכול לעשות זאת כי הוא יודע שיש איזורים במוח שאחראים בדיוק על הדברים האלו.
4."הדמיון בין אוכלוסיות אנושיות שונות (גזעים) דומה וקרוב לדמיון בין האדם לשימפנזה." אני מניח שפשוט טעות בעריכה סימנה את המשפט הזה כשלך, שהרי המשפט הזה מתאים להוגי תורת הגזע הנאצית.

תגובת הדוס: א. אין ספק שאם היה לי יותר זמן, האתר היה יותר מושקע והמאמרים היו יותר מקצועיים. אני בסך הכל אברך כולל שחוזר הביתה בשמונה בערב אחרי יום לימודים ארוך. אין לי מדי הרבה זמן.
ב. היום בעידן האינטרנט כל אחד יכול להגיע לכל מידע שהוא. כל המידע שאני כותב הוא מבוסס למרות שאינני מציין מקורות. מי שרוצה יכול למצוא כל מידע שהוא בגוגל.
ג. יש לי הוכחה פשוטה לגבי כושר העמידה של דתות אחרות. הנצרות והאיסלאם התפשטו בכח הזרוע. בכל הארצות שנכבשו על ידי הנוצרים והמוסלמים לא נותרה ולו דת אחת מהדתות הטרום תנ"כיות. וכך גם בין הנוצרים והמוסלמים בעצמם. ספרד בעבר הייתה מוסלמית. לאחר הכיבוש הנוצרי היא הפכה לנוצרית במהירות רבה. היחידים שלא קיבלו את האלוהים החדש היו היהודים, והתוצאה הייתה כמובן גירוש ספרד.
ד. לאור נתונים אלו ניתן לקבוע בוודאות למעלה מכל ספק שאם הנוצרים והמוסלמים היו כובשים את סין, הודו ומה לא, הרח שכל אותם תרבויות עתיקות היו נעלמות תחת הכובשים החדשים ללא התנגדות משמעותית. כך הם חוקי ההיסטוריה.
ה. לובשי השטריימלים של היום לומדים בדיוק את אותו תלמוד כמו אבות אבותיהם מהר סיני. גם התימנים והמרוקאים חזרו עם אותה תורה בדיוק, חוץ מכמה הבדלים "חשובים", כמו צורת הכובע, וכמות הפלפל בסיר החמין.
ו. כשיש לך מאה חתיכות קטנות של גולגולת, אתה יכול להרכיב מזה כל יצור שעולה בדמיונך. מבטיח לך.
ז. הנשמה משתמשת בהרבה כלים. כשם שהיא משתמשת ביד והרגל, כך היא משתמשת במוח כמתווך בין הרוח לבין החומר. ביינתיים עד היום שום מדען לא הצליח למצוא היכן מסתתרים המחשבות. אם המחשבות והזיכרונות מאוכסנים במוח כמו שהמידע מאוחסן במחשב, הרי שחייבת להיות אפשרות לפתוח לאדם את המוח ולקרוא את המחשבות שלו. כרגע אין לחוקרים ולו שמץ של כיוון איך לעשות את זה, כי כל המידע פשוט לא נמצא במוח. אין מה לחפש אותו שם, חבל על הזמן.
ז. מבחינה גופנית אין הבדל משמעותי בין אדם לבהמה. מה שהופך את האדם לנזר הבריאה זו הנשמה, אותו חלק אלוק ממעל. הנאצים לא האמינו בזה, ולכן מבחינתם "מותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל".