הנחת המבוקש בשירות הכפירה

מאת: נח גוטמן | 5/11/2012 על דא ועל הא

ישנה שגיאה לוגית נפוצה ביותר הנעשית שוב ושוב על ידי הכופרים בדיונים שונים בכלל ובאתר זה בפרט. אני עדין לא מצאתי את המילה הלועזית הארוכה שתגדיר שגיאה זו בצורה מדויקת, אם כי חושבני שהיא שייכת להגדרה של "הנחת המבוקש". גולשי האתר האינטלגנטים יעזרו לי מן הסתם להגדיר את הבעיה בצורה ממוקדת יותר.
השגיאה המדוברת מתרחשת כך -
הכופר - "מה ההסבר בפסוק פלוני"?
המאמין - "ההסבר הוא על פי הקבלה \ חז"ל \ ספר שופטים".
הכופר - "אבל אני לא מאמין בספר הזוהר \ חז"ל \ ספר שופטים".
איפה השגיאה?
פשוט מאד.
הכופר הרי לא שאל את המאמין "מנין לך שהתורה אמת". זהו דיון בפני עצמו. בדיון שלנו הכופר בא למאמין מכיון אחר, הוא בא ואומר, בא נניח שהתורה אמת, איך אתה מסביר פסוק פלוני? אם הטיעון הזה אינו תקף בלי להסתמך על הטיעון השני של "מי אמר לך", הרי שאין לנו כאן שום טיעון נפרד.
ולכן -
כאשר הכופר שואל את המאמין "מנין לך שהתורה אמת", או "הוכח לי את מציאות הבורא", המאמין אינו יכול לומר "הרי כך כתוב מפורש בתורה", או "כך קבלנו מרבותינו", שכן הכופר אינו מקבל את היהדות כולה, על קרבה וכרעיה. המאמין זקוק להביא לתורה ראיה חיצונית, וכאלו יש באמתחתו בשפע.
ואולם, כאשר הכופר איננו שואל "מנין לך", אלא "מהו ההסבר בענין פלוני", הוא צריך לשאול את השאלה באופן שהיא אכן תהיה קשה לשיטתו של המאמין, על כל המרכיבים הנמצאים בתפיסת עולמו, החל מהתנ"ך וחז"ל, וכלה בסיפור על הבאבא סאלי, החזון איש והבעל שם טוב שהמאמין האדוק בחר להאמין לו. המאמין יכול להשתמש בכל רעיון סיפור והגיג שהוא מאמין בו כדי להסביר את הפסוק או הפרשה המדוברת, ועל הכופר תהיה מוטלת חובת ההוכחה בענין זה.

תגובות

מכיר את התופעה

רוני | 5/11/2012 2:37:05 PM

מילים ארוכות בלועזית זה לא ממש התחום שלי. אבל נתקלתי בזה לא פעם.
עוד תופעה דומה שאני נתקל בה רבות זאת הטענה הבאה.
אתם הרבנים סילפתם את מה שכתוב בתורה עם כל התורה שבעל פה שהמצאתם. אני מאמין רק בתורה שבכתב.
הנטיה הראשונה שיש בדרך כלל לשמע הטענה הזאת היא לנסות להסביר ולהוכיח שאין דבר כזה תורה שבכתב ללא תורה שבעל פה. יש חומר רב עלן זה ולא פה המקום להאריך. אבל לדעתי יש לנקוט בדרך אחרת. אילו זה שמטיח את הטענות האלה היה באמת קראי היה לנו איתו ויכוח. אבל הטענות האלה מוטחות תמיד מצד אלה שלא מאמינים לא בתורה שבעל פה ולא בשבכתב. אז בבקשה. קודם תהיה קראי. נסה לקיים תורה שבכתב ללא תורה שבעל פה ואז נדבר

לא מדוייק

אסף | 5/11/2012 3:58:25 PM

ראשית, השאלה מה ההסבר שלך לפסוק מסויים אינו מחייב הנחה שהפסוק והבספר בו הוא כתוב הם אמת. הוא יכול להיות רק בקשה לפירוש שלך לדבר. קח משל לדוגמא. האם אני צריך לצאת מתוך הנחה שהוא אכן התרחש בשביל לפרשו? לא. ובמקרה זה ביסוס הפרוש על חלק אחר של המשל בהחלט יכול להיענות ע"י "אבל איך אתה יודע זאת, זה הרי רק משל" או "הוכח לי שטענת המשל נכונה" וכו'.

שנית, כאשר אני מבקש את פרושך אתה יכול לסייגה ב"לדעתי" או "לפי ראיית עולמי" וכו'. אם אני רוצה להמשיך לדון איתך תחת הסייג הזה אני חייב לענות תחת הנחות היסוד שלך. מיותר לציין שפרושך תלוי בהנחות היסוד שלך ויכול להתקבל כנכון רק כל עוד מניחים אותן. אינך יכול לפרש דבר לפני הנחות יסוד לא מוכחות ולטעון לנכונותם האבסולוטית!

תגובת הדוס: אתה לא חייב לקבל את ההסבר שלי, אבל מאותו רגע שאני נתתי הסבר ואתה לא הצגת הוכחה להפריך את אותו הסבר, הרי שאתה אינך יכול להשתמש בקושיא שלך כהוכחה נגד מקורה האלוקי של התורה. זה פשוט מאין כמוהו.

כנראה שלא הבנת את דברי

אסף | 5/11/2012 4:51:13 PM

"... אתה לא חייב לקבל את ההסבר שלי, אבל מאותו רגע שאני נתתי הסבר ואתה לא הצגת הוכחה להפריך את אותו הסבר, הרי שאתה אינך יכול להשתמש בקושיא שלך כהוכחה נגד מקורה האלוקי של התורה ..." - זה בדיוק מה שכתבתי, כל עוד כמובן שפרושך מסייג את פרושך לתלוי בראיית עולמך! בהינתן הסייג אני יכול להשיבך "הכל טוב ויפה אבל איני מקבל את ראיית עולמך כהנחת יסוד" או שאני יכול לדון איתך בהנחת היסוד שלך.

אתה לא חייב להתווכח איתי על דברים שאנחנו מסכימים :-)

שבת שלום

כמו שלך פשוט גם לי פשוט מאד

אמיר | 5/12/2012 3:46:27 PM

ראשית זה לא ממש משנה במה אתה "מאמין" או ה"כופר" בעיניך "מאמין" בו. שניכם אותו הדבר בגילויים שונים. אנוש כחציר ימיו, כציץ השדה כן יציץ.. שנית, לעניין. התורה שבעלפה טובה לתקופה שבה נאמרה ולא אחר כך. לכל הפסוקים בתנ"ך שלך ועוד תנכים יש הסברים ברורים בשפה מדעית וכוללים ידע פיסיקלי עדכני וכן התייחסות לחייזרים. (קצרה היריעה מלהכיל). לא יש תשובה ברורה גם לך הטועה וגם לכופר הטועה.

תגובת הדוס: אתה מכון להתייחס לנאמר במאמר?