ניצוצות לליל הסדר - כנגד ארבעה בנים דברה תורה

מאת: נח גוטמן | 4/2/2012 מעגל השנה

בספר "דברי אגדה" שנערך מתוך דרשות שאמר מרן הרב אלישיב לפני כיובל שנים, מופיע "ווארט" נאה על ההגדה.

"כנגד ארבעה בנים דברה תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול" (מתוך ההגדה של פסח).

אומר הרב אלישיב -

הסדר שבו סידר בעל ההגדה את הבנים אינו סדר מקרי, אלא סדר כרונולוגי, של ארבעה דורות. כל בן ובן מייצג דור אחר.

"אחד חכם" - זה הסבא. הוא היה יהודי צדיק ותלמיד חכם. כולו היה חדור ביראת שמים ואמונה לוהטת.

"אחד רשע" - זה הבן, שבעט במסורת אבותיו. הוא נטש את כל הערכים עליהם חונך.

"אחד תם" - זה הנכד. הוא כבר לא כזה רשע, אבל הוא תם. הוא קבל חינוך חילוני, מצד שני יש לו עוד כמה מושגים שראה אצל הסבא.

אבל הדור הרביעי זה - "ואחד שאינו יודע לשאול". זה כבר הנין. הוא כבר לא יודע כלום, אפילו לשאול הוא לא יודע. הוא לא ראה לא את הסבא ולא את הסבתא. כלום כלום כלום.

אז מה עושים אתם?

עם הסבא החכם, איתו לומדים את הלכות הפסח - "אף אתה אמור לו כהלכות הפסח" הוא לא צריך דרשות ושיחות מוסר.

עם הבן הרשע, אין מה לעשות. רק "הקהה את שיניו". שום דבר לא יעזור.

לנכד התם, צריכים להסביר. "בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים.

ואילו לנין שאינו יודע לשאול, איתו יש רק עצה אחת - "את פתח לו".

תגובות

תגובה

ערן | 4/2/2012 11:59:03 PM

מעניין. גם הרב ישראל מאיר לאו שליט"א, בביאור שלו על הגדת הפסח כתב כדברים האלה, והרחיב אותם כיד ה' הטובה עליו.

וורט נפלא!

יוסף | 4/15/2012 11:05:40 PM

אלו דברים שרואים במציאות כל הזמן!!!