אתאיזם כהמשך הסטורי של עבודת האלילים

מאת: יאיר טיילור | 1/5/2012 יסודות היהדות

מביך מאוד לקרוא את ספריו של מר דוקינס, מביך במיוחד היה לקרוא את השורות האחרונות של ספרו "השען העיוור" בו הוא 'עובר' על תאוריות חלופיות ועונה להם. ממש ממש לקראת הסוף (ולא במקרה), הוא טורח להתייחס גם ליהדות וכותב : הגישה היהודית שהעולם נברא מאל אחד שווה לטענה שהעולם נוצר מגללים של (****, תסלחו לי, כמה אני יכול לרדת...) והנה ה"הפרכה" המדהימה שלו: פשוט צריך להוכיח את קיומו של האל כפי שצריך להוכיח את קיומם של הגללים.

נו, צריך בכלל לענות לאדם כזה? הן אפילו גוי כנסים ניקולאס טאלב (בספרו "הברבור השחור") עומד בדיקנות על השוני המהותי בין אלילות ומונותאיזם, והשוני התפיסתי המייתר לחלוטין את שאלתו של מר דוקינס. אז למה לדבר בלי לדעת?

 

כבר מזמן שמתי לב שקיימת תפיסה שגויה בקרב רבים ביחס של "הדתות" מול אתאיזם. תחת המטריה שנקראת "דתות" מכניסים הללו את כל מפלצות הספגטי, זאוס, עוד כמה אלים מכאן ומשם, ועל הדך גם מונותאיזם, קרי: אמונה בא-ל אחד. נדמה שיסודה של הטעות נעוץ בכך שהמדע, אותו הם למדו בבית הספר, שולל במידה שוה כל דבר שמכונה "אל" במילון, ונדמה שזה האחרון לא טרח להבחין בין הדברים.

                                              

אז במקום לעשות סדר, תרשו לי קצת הסטוריה: חז"ל אומרים כי "זה לעומת זה ברא אלוקים", או במילים אחרות: תמיד יהיו כוחות זהים של 50/50 במאבק בין האמת לשקר.

כעת שימו לב: הגמרא נכתבה לפני כ1700 שנה. היא מתארת עבודות אלילות שונות, והיא גם מתארת בפירוט את הפיתוי שבהן. כך למשל אדם שסגד לאל פלוני, יכל לבקש גשם למחרת בשדה שלו, ואכן ירד גשם. אלים חוללים ניסים ומופתים מדוייקים מאוד ולפי הזמנה. יש להניח כי לו היו אז צוות חוקרים מלומד ואקדמאי, הם מזמן היו מפרסמים מחקר כי מבחינה מדעית, יש ממש בעבודת האלילים.

חישבו לרגע על העם הנאור והמתורבת ביותר של אתה התקופה: היוונים. הם לא היו טפשים, הם ידעו לחשוב, וידעו לא ללכת שולל. כיצד זה התאזרחה בליבם אמונה פשוטה באלים למיניהם?

היה קשה מאוד אז לא לעבוד אלילים. הפתוי היה מדהים: מי שעבד, היה עשיר. מי שלא, היה עני. ובכל זאת, התנ"ך, (ב"חוסר קידמה" המאפיין אותו עד היום) יצא חוצץ נגד כלי יעיל זה. כמעט מחצית מפסוקיו מוקדשים להתנערות מתפיסה זו. כיצד היה יכול אדם בכל זאת לחשוב שאין אמת באלים? מסתבר שבאותה התקופה היה גם צד שני למטבע: ניסים נעשו כמעט על בסיס יומיומי בבית המקדש. כל מי שביקר שם הרגיש בפועל התרוממות רוחנית, שלצערינו איננו יודעים את טיבה, אולם אנו עדים להתנהגות של אנשים כאשר חוו אותה (ראה במאמר "בין המיצרים, על מה בעצם אנחנו מתאבלים?")

כך שלמרות הפתויים האדירים, לאדם הייתה את האפשרות המלאה לבחור בין הרע לטוב, והייתה לו יכולת שיפוט אובייקטיבית ויכולת לקבל החלטה נכונה.

 

מאוחר יותר מסופר כי חז"ל "ביטלו" את יצר הרע של עבודה זרה. בתקווה כי אינני חוטא לאמת, פירושו של דבר הוא שניטל אותו כח שהיה לאלילות לגרום לדברים. וזאת יש לדעת, כי בין גדולי ישראל יש מחלוקת רחבה האם באמת יש ממש באלילות, או שהיא כולה רק אחיזת עיניים. אגב, אבי האלילות, הלא היא האסטרולוגיה, גם בה יש הטוענים כי יש בה ממש, וכי התנהלות על פני האדמה הייתה תואמת במידה מפליאה את סדרי הכוכבים והמזלות במרום. מזל- מלשון להזיל, נוזל. כאילו הוא זה שמזיל עבורנו השפעות.

בד בבד עם ביטול הכח של האלילות, בטלה גם נבואה. על מנת לשמור על איזון הגון, ופיתוי ראוי לאדם בין הטוב לרע, היה צורך במקביל להוריד את הצד החיובי. (מתן המבחירה החפשית היא קונספט חשוב בעולם כאשר האדם נדרש להתמודד בדילמות הללו ולנצח)

 

מה החליף את האלילות? עדין האנושות כולה הכירה בכח עליון המניע, ואז הופיעו (כמה מאות שנים מאוחר יותר) הדתות הגדולות. בין לבין גם נבחין בתפיסתו של אריסטו כי העולם היה קדמון, ולא היה לו שום בורא.

חשוב לזכור שבאותה העת עדיין עמדו לעם ישראל אנשים צדיקים ובעלי השפעה רוחנית עליונה, אשר גם אנשים מחוץ ליהדות כשתנקלו בהם הכירו בערכם ומעלתם הרוחנית. עם ירידת הדורות, איבדנו אפילו את הדבר החשוב הזה.

 

כיום, עם התפתחות המדע, הדתות האחרות נתגלו במערומיהן ובכשלונן, אין בכלל צד שני ראוי לשמו, והדבר היחיד שנותר הוא אתאיזם פשוט, המנסה ללחום על נפשו ולהוכיח את הבלתי ישים: שהעולם נוצר מאליו והתפתח במקרה.

תגובות

לעניות דעתי חז"ל ביטלו היצר של הקרבת קורבנות.

פיני | 1/5/2012 1:22:14 PM

עם ישראל גלו משום גלוי עריות והקרבת קורבנות לאלילים. ביקשו לבטל היצר להקרבת קורבנות והיצר המיני..
ה' לא ביטל היצר המיני כדי שיתרבו, אולם ביטל היצר לגלוי עריות.
כמו כן ביטל כליל היצר להקרבת קורבות, כדי שלא יקריבו קורבנות לעבודה זרה ולכן כיום אין לעם ישראל יצר להקריב קורבנות כלל.

תגובת הדוס: אני מסופק אם הקרבת הקרבנות קשורה ליצר. פעולת הקרבת הקרבן היא רציונלית ומודעת, בעלת מטרה ברורה ומניע שכלי.

.

נברא | 1/5/2012 1:49:14 PM

הביקורת שלך על דוקינס מוצדקת לחלוטין. אבל אי אפשר שלא לציין באותה נשימה שהחרדיות נראית כעבודת אלילים ממש. סגידה עיוורת ללמדנות שאין לה דבר וחצי דבר עם אמונת אמת וכיסופים לבורא. לכל היותר אנו מוצאים יראת שמיים במובנה הפרימיטיבי ביותר: פחד. מה קרוב יותר לעבודת אלילים מזה?

אילו היה מקים הבורא את דוד המלך או את משה רבנו מקיברם, לראות במו עיניהם מי הם שומרי הגחלת של עמם ותורתם, היו הם ודאי מזדעזעים עד עמקי נשמתם. שהרי מרוב פלפולים וקשקושים לא ניתן לזהות עוד את המקור.

גאולת ישראל לא תבוא איפה ממלחמה בדוקינס הטיפש, אלא מהתפכחותם של החרדים שבדרכי תלאובות הם הולכים. עד אז, כולנו בצרות צרורות משום שאלו שאמונים על המופת החיובי, נותנים כל העת רק מופת שלילי..

תגובת הדוס: קודם כל אתה צודק: החרדיות באמת "נראת" מבחוץ כעבודת אלילים. ומכיוון שהיא נראת ככזו, שומה עלינו להראות את האמת לבל יטעו אנשים אחר הפטה-מורגנה המודע או התת מודע הזה.

עלינו להבין כי דוד המלך, הוא ולא אחר, אמר "סמר מפחדיך בשרי", הפחד שמניע בסיסי של יראת שמים, כשלב ראשון בסולם, הוא חיוני והכרחי. בלעדיו אי אפשר להתקדם.

הלמדנות המעמיקה לדון את מה שצריך וכיצד נכון לנהוג היא נגזרת איכותית ומשלימה ליראת שמים. רק באמצעות הלמדנות יכול האדם להבין את "רוח החוק" את נבכי הדברים, את הסיבה, וממילא את ההשלכות הרחבות שיש לכל דבר. כמעט ניתן לומר שללא הלמדנות בלתי ישים לקיים את התורה.

יראת השמים נידונה בארוכה בגמא, והיא משולה לבסיס שרק עימו ניתן להתקדם. באלילות היו פיתויים רבים, כלכליים ואחרים, אך לא יראה, פחד ומורא מעצם הישות הכבירה, מחולל השמים ומניע הכוכבים, אשר מזניח הכל לשוליים ומתמקד בך, ובכיצד תנהג עכשיו.

הגדרת ההבדל בין מונותאיזם, פליאותאיזם, ואתאיזם

נח גוטמן | 1/5/2012 5:05:27 PM

שלושה אנשים רואים ספר. האחד מסיק שהספר נכתב על ידי גורם תבוני כל שהוא, שיהיה אדם או כל יצור אחר, ואילו האדם השני מסיק שהספר נכתב על ידי מאות יצורים שונים, דמויי פילים וקרנפים מעופפים. האדם השלישי הסיק שהכל שטויות, פשוט היה "עידן הנייר" שנמשך שש מאות מיליון שנה, ואח"כ תקופת הדיו שנמשכה מאתיים מיליון שנה, ולבסוף הגיע תור הכריכות, שבו התעופפו כריכות רבות על פני כדור הארץ, עד שנוצר ספר מרתק זה.

כשאני קוראת את הדברים שנח גוטמן כתב-

רעות | 1/5/2012 10:38:27 PM

אני מזדעזעת. איך יתכן שחיים בעולם יצורים תבוניים, האחד מסביר לשני באופן הכי ריאלי שאפשר את מציאות הבורא, והשני עיוור.
אולי מישהו יכול להסביר לי כיצד זה קורה?
יתכן ואני חרדית חשוכה ושפוטה ולכן הדברים נראים לי ברורים. אבל איך אתם מסבירים את התופעה?

תגובת הדוס: פשוט מאד. תארי לעצמך שמישהו היה מוכן לתת במתנה מיליון דולר לכל אדם שיצליח לשכנע את עצמו שכדור הארץ שטוח. אין לי ספק שתוך תקופה קצרה יהיו הרבה אנשים שיחשבו כך. מה לא עושים בשביל מיליון דולר.
אז היצר הרע הוא המיליונר שנותן לאנשים מתנות. אלא שלשם שינוי הוא לא נותן כסף, רק צ'קים חסרי כיסוי.

החיים זה לא עץ או פלי.

Tomer | 1/6/2012 10:37:03 PM

הסיבה לחוסר אמונה של אתאיסטים אינה יצר הרע. הסיבה היא לוגיקה והסתברות.

משפטך "תמיד יהיו כוחות זהים של 50/50 במאבק בין האמת לשקר." הוא פשוט לא נכון ולטעמי, פירוש רדוד של דברי חז"ל - למה דווקא 50\50?
החיים הם לא עץ או פלי.

מבחינה תיאורטית, יש "אמת" אחת ולעומת זאת אין-סוף שקרים.
הנצרות, האיסלם, היהדות, ההינדואיזם, הבודהיזם, השינטו, וכו' הם כולם MEMEs שמתחרים על האמונה שלך, ואין לך דרך לוודא שאף אחד מהם הוא הדרך הנכונה.
היות ואין לך דרך לוודא, הבחירה הכי הגיונית, היא פשוט לא לבחור, כלומר, להיות אגנוסטי. להשיל מעל חייך הנחות חסרות בסיס, ולחיות את חייך כאתאיסט.

זהו אגב טיעון שנמצא גם בספרו של דוקינס "אשליית האלוהים".

האבסורד הוא שישנם רבנים, כמרים, אייתולות ונזירים, שטוענים שאם לא תחייה את החיים כפי שנראה להם או שמשתמע ממה שהם מבינים מהספר הקדוש שלהם, תענש בחיים אחרי המוות (מה שזה לא יהיה).
וכמו כן, העונש על עזיבת מרבית הדתות הוא מינימום נידוי, אם לא מוות (זהו מנגנון של הMEME שמנסה לשמר את עצמו).

הטענה שלך - נקראה לה "אתאיסטים לא מאמינים בגלל שיצר הרע מניע או מושך אותם" היא עוד פחות מבוססת מהטענה "מי שנולד חרדי, נשאר חרדי בגלל פחד מהעונש הצפוי"
במקרה של האתאיסט - אין לך הוכחות לכך שיצר הרע שולט באתאיסטים. מה גם שפשוט יש אנשים בעולם שגדלו ללא חינוך דתי.
במקרה של החרדי - העונש על עזיבה ידוע, וברור שהוא משחק תפקיד בחיי החרדי (גם אם לא מרכזי)

תגובת הדוס: השבוע נבחרו לאחר דיונים ארוכים שופטים לבג"צ. דגש רב הושם על מוצא השופטים וכן השתייכותם הפוליטית. וכל זאת למה? הרי הכל לוגיקה טהורה, משפטית וקרה?
מסתבר שבשיפוט של כל אדם מעורבות דעותיו האישיות. ואם כך זה במשפט, קל וחומר בדרך חיים.

ברור למה 50-50, כדי שיהיה שוויון מלא, ולאדם תינתן הבחירה המלאה בין הטוב והרע. שהרי רק על התמודדות זו הוא הגיע לעולם ומתוגמל.

יש אמת ברורה, ויש דרך פשוטה להגיע אליה. אם אין דרך כזו, אין שום תביעה על אדם מדוע הוא לא מגיע אליה. ולכן כל הבלי הכמרים אינם מחזיקים מים. אם אלוקים דורש מאיתנו משהו, הוא גם יתן לנו את הדרך לפתרון העניין. לצורך זה הוא התגלה בפני עם שלם והודיע את דברו, וכן השאיר ציוני דרך הסטוריים חד משמעיים כדי שגם בדורות מאוחרים יוכלו להסיק על כך.

.

נברא | 1/8/2012 4:38:52 PM

יפה! על כך כמעט אין אנו חלוקים. אמנם הייתי מעדיף את המילה 'אלהים' תחת המילה 'תורה' אבל גם זה בסדר. אלא שאני טוען שהדוסים איבדו את התורה. מרוב פילפולים דהה המקור ונשכח, ודברי בשר-ודם היו לקודש.

ראה, קל לראות זאת בהתנהגות: אמנם הישיבה-בוחרס בוחרים בעוני, אבל כידוע, גם העני צריך לעבוד כדי להאכיל את ילדיו. אלא שרובם עסוקים ב'למידה' ועבודתם של החילוניים היא המאכילה אותם. החמור מכל הוא שאין להם בעיה עם הפרזיטיות הזו, וזו הבעיה הגדולה ביותר שלהם: אין הם יודעים בושה מהי. אלהים בצד שלהם (אבוי ליוהרה, אבוי לטיפשות).

ראה את ההשתמטות מהשירות הצבאי. זהו בזיון שאין כדוגמתו! אני סבור שעל חטא היוהרה והרמייה הזה - רק על כך - ישלמו הדוסים מחיר של מעלה שאין מסוגלים לאומדו. כאן הם לא רק מרמים את עצמם, כאן הם נושאים שם ה' לשווא. ואני לא צריך לומר לך מהן המשמעויות הנלוות לכך.

ותרשה לי לומר עוד דבר קט: אני מכיר הרבה מאוד "חילוניים" תרבותיים מאוד, נעימי הליכות, טובי לב, ישרים וקורנים אור. אין לי ספק שגמולם בשמיים רב. אני גם מכיר לא מעט חרדים שהם ההפך הגמור מכך, ואין לי ספק שגמולם בשמיים - בהתאם. רק אלהים רואה ללבב, רק הוא השופט. את הצדיקים במסתרים גומל הוא בגלוי ולמתחזים לצדיקים בגלוי ייתן הזדמנות שנייה...

מכל מקום, בהמות יש משני צידי המתרס. מי שאלהים בליבו - בין באופן סמוי ובין בניגלה - מאיר הוא ומאירה דרכו. ומי שאין אלהים בליבו, גם אם יקיים כל המצוות - קלה כחמורה - חשוך הוא וחשוכה דרכו.

והשמיים שופטים וחזק ויציב משפטם.

תגובת הדוס: אתה יודע מה? אין לי שום טענות עליך.
יש דברים שאני חושב שגם אדם שלא למד בישיבה, או אפילו לא גדל בבית דתי, אמור להבין אותם על יד שימוש בשכל אנושי בריא. אבל ישנם דברים שמי שלא למד גמרא, ולא התחכך באמת בתלמידי חכמים בעלי שיעור קומה, לא אמור להבין.
הטענות שלך הם טענות כאלו, שלא יתכן שאדם שגדל בסביבה לא - תורנית לא יהיה מלא בטענות מהסוג הזה. זו ההסתכלות הפשוטה והטבעית של מי שלא למד. אני יכול להבטיח לך דבר אחד - אחרי לימוד של כמה ימים בישיבה, היית מדבר אחרת.
אל תקח את זה כהתנשאות, אני מדבר מהלב.

וואו

| 1/8/2012 5:03:56 PM

"כעת שימו לב: הגמרא נכתבה לפני כ1700 שנה. היא מתארת עבודות אלילות שונות, והיא גם מתארת בפירוט את הפיתוי שבהן. כך למשל אדם שסגד לאל פלוני, יכל לבקש גשם למחרת בשדה שלו, ואכן ירד גשם. אלים חוללים ניסים ומופתים מדוייקים מאוד ולפי הזמנה. יש להניח כי לו היו אז צוות חוקרים מלומד ואקדמאי, הם מזמן היו מפרסמים מחקר כי מבחינה מדעית, יש ממש בעבודת האלילים."

האם גם הדוס המקורי ("נח גוטמן") מאמין בזה? הוא בדרך כלל יותר ראציונלי.

כלומר פעם יכולת להתפלל לאליל שיצרת ולקבל גשם למחרת, ואילו היום, לא משנה לאיזה אל התפללת, גשם לא תקבל אם החזאים לא חזו אותו.

תגובת הדוס: אני רוצה לצטט לך פסוקים מפורשים בחומש דברים, שבהם התורה מדברת על כך שלנביאי השקר ישנו כח לעשות אותות ומופתים -
"ב כִּי יָקוּם בְּקִרְבְּךָ נָבִיא אוֹ חֹלֵם חֲלוֹם וְנָתַן אֵלֶיךָ אוֹת אוֹ מוֹפֵת. ג וּבָא הָאוֹת וְהַמּוֹפֵת אֲשֶׁר דִּבֶּר אֵלֶיךָ לֵאמֹר נֵלְכָה אַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים אֲשֶׁר לֹא יְדַעְתָּם וְנָעָבְדֵם. ד לֹא תִשְׁמַע אֶל דִּבְרֵי הַנָּבִיא הַהוּא אוֹ אֶל חוֹלֵם הַחֲלוֹם הַהוּא כִּי מְנַסֶּה יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם אֶתְכֶם לָדַעַת הֲיִשְׁכֶם אֹהֲבִים אֶת יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם בְּכָל לְבַבְכֶם וּבְכָל נַפְשְׁכֶם."
לגבי החזאים - ברור שהקב"ה לא עושה ניסים גלוים, הוא בחר לברוא עולם שנוהג בדרך הטבע, ולכן כיום לא מסתבר שאם אדם יתפלל בצהרי יום שרבי יתחיל לרדת לו גשם, אלא רק אחרי כמה ימים, בצורה שנראית טבעית. כיוצא בזה, הקיום של עם ישראל בגלות הוא נס גמור לכל מי שמתבונן בזה בצורה רצינית, ובכל זאת כלפי חוץ עולם כמנהגו נוהג.

וואו בריבוע

| 1/8/2012 8:14:44 PM

כלומר, אם תתפלל לאליל, אז האל (שאינו האליל) ישיב לתפילה כדי לנסות אותך. אבל אם תתפלל לאל ישירות, לא תקבל תשובה ניסית (אלא כדרך הטבע, ואז מה המשמעות של תשובה לתפילה?). הבנתי אותך נכון?

תגובת הדוס: התפילה לקב"ה מועילה, גם היא רק בעטיפה של דרך הטבע, חוץ מאנשים גדולים במיוחד שיכולים לצאת ממסגרת הטבע לגמרי, מה שכנראה לא קים כיום כמעט או בכלל.
האליל הוא כלום. חתיכת פלאסטיק מייד אין צ'איינה. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת שתמיד יהיה לאדם נסיון לטוב ולרע, ולכן "בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו". אדם שרוצה להיות צדיק, אז משמיים נותנים לו כל הזמן הזדמנויות להתקדם, ואילו אדם שרוצה להאמין בשטויות בהבלים, או באידיאולוגיות כוזבות, אז נותנים לו כל הזמן דברים שידחפו אותו יותר ויותר למטה.
בתקופות הקדומות יותר, העולם היה יותר רוחני, ואז גם כוחות הקדושה וגם כוחות הטומאה פעלו בצורה יותר גלויה, הנבואה מצד אחד, והעבודה הזרה מהצד השני. העולם כיום הוא הרבה יותר גשמי ולכן גם הניסים שקורים מצד הקדושה וגם מצד הטומאה הם יותר נסתרים. יש על זה אריכות רבה, קיצרתי מאד ביחס לנושא הכבד מאד שנכנסת אליו.

וואו (המשך)

| 1/8/2012 8:18:22 PM

ואם הבנתי אותך נכון, אז כל המחקרים שהראו שלתפילה יש השפעה בעצם העידו כי המתפללים התפללו לאל הלא נכון, וכי אם היה נערך מחקר כזה בהשתתפות מתפללים חרדים, לא היה נמצאת כל השפעה?

תגובת הדוס: בודאי שתפילה לקב"ה עוזרת, אין ספק בזה, אני רק אומר שזה עוזר במסגרת של ההסתר פנים של הטבע. מצד שני, לכוחות הטומאה יש את ההשפעה שלהם, רחמנא ליצלן, אוי ואבוי להשפעה שכזו. אז מה אם אדם קיבל עוד כמה תפוחי אדמה לארוחת צהרים, ובתמורה לזה הוא טימא את נפשו.
אגב, כיום כולם מתפללים לאותו אלוקים, כולל הנוצרים והמוסלמים.

לא הבנתי

| 1/8/2012 9:20:04 PM

מה זה עוזר במסגרת הסתר פנים של הטבע? עוזר או לא עוזר? או שעוזר אבל בצורה שאי אפשר למדוד?

וגם את החלק השני לא הבנתי, סלח לי. אתה טוען אם אתפלל מחר לאליל ואבקש תפוחי אדמה, אקבל תפוחי אדמה? נראה לי ניסוי ששווה לערוך למען המדע.

ואגב תפילה לגשם, זה לא עזר בשריפה הגדולה בשנה שעברה, ולא בבצורת שנמשכת כבר 8 שנים. אבל התפילה לאליל שנקרא מכון התפלה - עוזרת גם עוזרת.

תגובת הדוס: א. יש הנהגה של הקב"ה שמסתתרת תחת הטבע. הקב"ה לא עושה ניסים גלוים כמעט אף פעם.
ב. תפילה עוזרת, לא תמיד. גם אנטיביוטיקה לא תמיד עוזרת. לפי כל המחקרים יהודים דתיים נהנים מתוחלת חיים ארוכה בצורה משמעותית מיהודים שאינם דתיים. למה? יש כמה תשובות רוחניות, ואחת מהם שמתפללים. אם יש הפרש של עשר שנים נניח, אז אולי שנה אחת זה בגלל התפילין, חודשיים בזכות המזוזות, ועוד חמש דקות בגלל איזה סגולה של הבבא סאלי... מה אנחנו יודעים?
ג. האליל ששמו מכון התפלה, לא יעזור לך כלום. אם הקב"ה ירצה להשמיד אותך, המדינה הזו נעלמת מעל פני האדמה תוך חצי דקה, ביחד עם כל מתקני ההתפלה, האוניברסיטאות, תחנות משטרה, והכסא שאתה יושב עליו. תזהר לא להיכנס לנעליים של פרעה שאמר "לי יאורי ואני עשיתיני".
"כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו".

.

רעות | 1/8/2012 11:08:37 PM

טכנאי אחד יצא עם בנו לטיל.
שאלו הבן:"אבא. למה השמש זורחת בבקר ושוקעת בערב?"
ענה לו האב:"אם זה עובד, אל תיגע בזה"

קצת מזכיר את כל האתאיסטים הגאונים. לא?!

תגובת הדוס: הרב אביגדור מילר זצ"ל מביא בספרו ציטוט מאחד מסופרי האבולוציה שכותב שבאמת האבולוציה זה דבר לא הגיוני ולא סביר, אבל המציאות היא שאנחנו קיימים, אז בהכרח הייתה אבולוציה!!!
לא יאומן לאיפה יכולים להידרדר.

המשך

| 1/9/2012 2:18:28 PM

א. אין ניסים גלויים זו מתאים יפה למדע (אין ניסים בכלל). כמה נח.
ב. 10 שנים תוספת לתוחלת חיים? מאיפה הבאת את זה?
בהחלט סביר שאורח חיים דתי (כולל תפילה) מוריד לחץ, אבל אין סיכוי שזה נותן 10 שנים, וצריך להפריד את זה למרכיב טבעי ולמרכיב על טבעי (היית מצפה שבודהיסט לא יאריך ימים בגין המקור העל טבעי, לא?).
ג. האליל ששמו מכון התפלה עוזר לי ולך בכל פעם שאנחנו פותחים ברז. ועל איום הסרק שלך אין לי מה לומר.

תגובת הדוס: א. זה כתוב מפורש בתורה. אם הקב"ה מנהיג את העולם למה יש חוקי טבע? ברור שהקב"ה רוצה עולם מסודר עם חוקים וסדר.
ב. לא יודע אם עשר, אבל מדובר על פער עצום בתוחלת החיים. לגבי הבודהיסטים - המזרח הרחוק שקוע בניון ובפיגור עמוק בכל התחומים. לא נראה שהדתות המזרחיות עושות את האדם משכיל, חזק ובריא.
ג. אתה מדבר בדיוק באותה גאוה שבה דברו יהודי אירופה המתבוללים, שזלזלו ב"איומי סרק" למיניהם, עד שכל הקללות האמורות בתורה נחתו על ראשיהם בדיוק ככתוב בתורת משה. אין לי שום ספק שאם לא יחזרו בתשובה אנחנו נחטוף את זה פעם נוספת.

כותרת

| 1/9/2012 4:27:52 PM

א. התורה מלאה בניסים, רוצה ציטוטים? והגישה של להתפלל כדי להוריד גשם או לזכות בפרנסה ממשיכה את זה.
ב. נו אז כמה? תביא מקור, לא חוכמה לזרוק מספרים בלי כיסוי. לגבי המזרח, יפן מובילה את תוחלת החיים בעולם, לא יודע אם זה בגלל בודהיזם או שינטו. בכל מקרה ממליץ לבקר במקדשים שם אם מישהו מהקוראים מגיע לביקור.
ג. גם החרדים באירופה חטפו את אותם קללות. לעומת זאת הציונים שעלו לארץ, או אלה שעברו לאמריקה, שניצלו. אז לא נראה לי שהאשם היה אלוהים אלא גרמניה.

תגובת הדוס: א. התורה ממש לא מלאה בניסים. רק בתקופה אחת היה פרץ אדיר של ניסים, ביציאת מצרים. גם בתקופה שלפני וגם אחרי הניסים היו דבר נדיר. להבדיל, אגב, מכל המיתולוגיות ההזויות של אומות העולם.
ב. "אין פורענות באה לעולם אלא בשביל הרשעים, ואיננה מתחלת אלא מן הצדיקים" שנו רבותינו. אין ספק לכל אדם שפוי שהשואה היה אירוע על טבעי לחלוטין.

ניסים

| 1/9/2012 9:55:13 PM

בתורה חסרים ניסים? הבריאה, מגדל בבל, המבול, סדום ועמורה, אברם\אברהם\המלאכים, החיים הארוכים של צאצאי אדם, ובטח שכחתי כמה, עברו עשרות שנים מאז שלמדתי את זה.

השואה לא היתה ארוע על טבעי. מבחינה פיזית הכל סטנדרטי. ומבחינה פסיכולוגית, מי אתה שתקבע מה טבעי ומה לא.

ואני שם לב ששכחת להביא את המקור לקביעה שלך שדתיים חיים לפחות עשר שנים יותר.

תגובת הדוס: א. התנ"ך משתרע על תקופה של אלפי שנים. הסיפורים על ניסים מתרחשים פעם ב.. ואילו החיים הרגילים, חיי היום יום של האבות התוארים בצורה טבעית כמעט לחלוטין. זה שונה מאד מסיפורי האגדות של היוונים למשל, שבהם הכל מנוהל על ידי שלל מפלצות.
ב. השואה זה נס מוחלט. שאומה הכי נאורה בעולם יוצאת מדעתה למחליטה להשמיד את היהודים, דווקא בתקופה שבה היהודים בגרמניה התערו לחלוטין בסביבה הגוית.
ג. אין לי זמן לחפש את המקורות, כתבתי עשר שנים כדוגמא בלבד, מדובר על הפרש של כמה שנים טובות, כמדומני שבע שנים, והמחקר נעשה בארה"ב בין מאמינים לכופרים.

נו באמת

| 1/10/2012 2:27:10 PM

א. אברהם מדבר עם אלוהים, טוב אולי זה לא כל כך מיוחד, אבל אלוהים גם עונה לו שזה דיי נדיר. כמעט כל מה שמתואר בתורה יש בו איזה שהיא מעורבות של אלוהים. בתקופות שלא מתוארות, אכן לא מתוארת התערבות אלוהית, אבל זה נכון גם למיתולוגיה היוונית.

ב. קידמת את הגרמנים למעלת האומה המתקדמת ביותר בעולם ואז אתה מתפלא אל ההדרדרות. יפה. אבל המציאות היא שלגרמנים היתה מסורת ארוכה של אנטישמיות, של ציות לסמכות, ושל מלחמה (במלחמת העולם הראשונה השתמשו בנשק כימי). היו להם התקדמויות יפות בתחומי המדע, הפילוסופיה, והתרבות, אבל גם היה בהם כל הרוע שהתפרץ אחר כך.

הגרמנים ניסו להשמיד לא רק את היהודים המתבוללים, אלא גם את החרדים, ואת הצוענים, ואת חולי הנפש, ואת ההומוסקסואלים. מכל הקבוצות האלה, מי שהיה בתחום השליטה של גרמניה נפגע ומי שלא ניצל. אם זה היה נס, למה אלוהים מבדיל בין צועני תושב רומניה לצועני שהיגר מעבר לשליטה של הגרמנים? או בין הומוסקסואל גרמני להומוסקסואל אמריקני? או בין יהודי חרדי תושב פולין, לסבא שלך?

ההסבר הפשוט הוא שאין כאן שום קשר לנס, אלא שבני אדם מסוגלים להיות מפלצות ולכן חובה עלינו לעמוד על המשמר מפני הפאשיזם.

מה שמרתיח בתגובה שלך זה שאתה מעביר את האחריות מהפושע לקורבן. הגרמנים בני ימינו מכירים באחריותם לפשע, אבל מסתבר שלא כל היהודים.

תגובת הדוס: א. נבואה כן, ניסים נסתרים כן, ניסים גלוים - נדיר מאד.
ב. הגרמנים נחשבו לאומה הנאורה ביותר בעולם, הייתה להם תדמית הרבה יותר נאורה מזו שיש היום לאמריקאים. הסופרים החילוניים במערב אירופה שרו שירי הלל אין סופיים לתרבות הגרמנית הנאורה והמתקדמת, והטיפו לאחיהם החרדים להתקדם ולהתערות בתרבות המערב אירופאית.
ג. המלחמה של היטלר הייתה נגד היהודים, כל היתר תפאורה בלבד. אם קראת את מיין קאמפף (אני ריפרפתי בזה מלמעלה) זה ברור שמה לגמרי.

קושיה ממעשה אליהו בהר הכרמל

שמעלץ | 1/10/2012 4:30:13 PM

שהרי אליהו לגלג על עובדי הבעל בכך שהם עובדים להבל וריק שאיננו קיים- ולא למהות רוחנית שמסוגלת לממש את בקשות העובדים לה (שאם כן, אני בטוח שה'בעל' לא היה יכול לבחור עיתוי מוצלח יותר להענות לעובדים לו, או לפחות לעזור להם במנוסתם מאליהו). זאת כמובן, לפני שחז"ל ביטלו את יצרא דעבודה זרה.

דומני שגם מהרמב"ם יש על כך קושיה, ואינני זוכר את המקור המדויק אך חלק מהשלילה של הרמב"ם את העבודה הזרה היא משום שמדובר בהבל. כך שגם לדעת הרמב"ם עבודה זרה איננה בעלת כוחות כלשהם מלבד הונאה עצמית.

ואמירת אגב לעניין המזרח: המזרח איננו שקוע בניוון ופיגור עמוק, לחלוטין לא. סינגפור, טאיוון, דרום קוריאה, הונג קונג ויפן הן כוחות כלכליים משמעותיים ביותר. גם מבחינה יצרנית/תעשייתית ומדעית הם נמצאים במקום מכובד ביותר. וזאת בלי להזכיר את האוניברסיטאות העולות בסין, את המהנדסים ההודיים. סין כבר לא מייצרת רק חיקויים זולים של צעצועי פלסטיק, כנ"ל הודו.
וכל זאת בלי להזכיר במילה אחת אדריכלות, מסורות פילוסופיות, ספרותיות ודתיות של אלפי שנים.

אגב, תוחלת החיים של היפנים (אשר רובם ככולם עובדי ע"ז) גבוהה מזו של כל אומה אחרת.

תגובת הדוס: אליהו לא היחיד שלגלג, גם דוד המלך בתהילים מספר על "ידיים להם ולא יראו, אזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחון". גם משה מדבר על "אתם ראיתם... עץ ואבן, כסף וזהב אשר עימהם". התנ"ך כולו לוחם מלחמת חורמה בעבודת האלילים.
גם הגמרא שמביאה את סיפורי ה"ניסים" כביכול של האלילים מסבירה מדוע זה רק אחיזת עיניים (במסכת עבודה זרה) אולם יש לזכור שגם בתקופתו של אליהו נהו רבים וטובים אחרי עבודת האלילים. בכל זאת, היה בזה משהו מושך. אם אחיזת עיניים כאמת, ואם רווח כלכלי או אחר.

אלא שכפי שציינתץ נכון, יש כאן מחלוקת בין הרמב"ם ואחרים האם אמנם יש משהו רוחני מהותי (ואסור) באלילים, או שהם לחלוטין ריקים מתוכן, והם רק אחיזת עיניים.

אני חולק עליך עד מאוד

נברא | 1/10/2012 6:00:23 PM

אתה יכול להיות עילוי מופלא בגמרא או עילוי מדהים ב'מלחמה ושלום'. לא זה ולא זה יקדמו אותך על הדרך הנכונה. אתם אמנם כמעט שלא לומדים נביאים, אבל תרשה לי להזכיר לך: "חפץ חפצתי ולא זבח, ודעת אלהים מעולות" (הושע, פרק 6, פסוק 6). הלמדנות מרחיקה אתכם מאלהים בהיותה מפרנסת את האגו. וזה לב הבעיה. למדנות (כדרך של אמונה) היא זבח נטו, אין בה שמץ של חסד. ובלא חסד, אנה אתם באים?

תגובת הדוס: תגיד לי, כמה "למדנים" אתה מכיר? אתה מדבר על אנשים שאתה לא מכיר. תבוא לסיור קצר בבני ברק, ואז תוכל לדבר. ההסתכלות שלך היא הסתכלות טבעית, בדרך הטבע הלמדנות לא אמורה לעשות את האדם יותר טוב. אבל התורה זה משהו לא טבעי. זה כח עצום, חומר נפץ, שמפוצץ את היצר הרע, ביחד עם כל השטויות שיש לאדם בלב.

כמה שטויות ושגיאות אפשר להכניס במקום אחד?

סטודנט | 1/19/2012 8:29:59 PM

"...יש להניח כי לו היו אז צוות חוקרים מלומד ואקדמאי, הם מזמן היו מפרסמים מחקר כי מבחינה מדעית, יש ממש בעבודת האלילים..."
המדע כבר כיום שולל את עבודת האלילים. הדוס משקר ביודעין


"...חישבו לרגע על העם הנאור והמתורבת ביותר של אתה התקופה: היוונים. הם לא היו טפשים, הם ידעו לחשוב, וידעו לא ללכת שולל. כיצד זה התאזרחה בליבם אמונה פשוטה באלים למיניהם?..."
לפניי 1700 שנה לא היה מושג "נאורות" והמושג "תרבות" מתייחס לכל אדם שאיננו מהשבטים הברברים (במילים אחרות - ניסו להשפיל את השבטים הברברים, לא בגלל שהם היו ביחס לאותה תקופה).

"...היה קשה מאוד אז לא לעבוד אלילים. הפתוי היה מדהים: מי שעבד, היה עשיר. מי שלא, היה עני..."
שטויות, היו עניים מרודים שהאמינו באלילים. ובכלל, זו הפעם השניה שהדוס טוען שאמונה באלילים מניבה פירות. רעיון מעניין.

"...יצד היה יכול אדם בכל זאת לחשוב שאין אמת באלים? מסתבר שבאותה התקופה היה גם צד שני למטבע: ניסים נעשו כמעט על בסיס יומיומי בבית המקדש. כל מי שביקר שם הרגיש בפועל התרוממות רוחנית, שלצערינו איננו יודעים את טיבה, אולם אנו עדים להתנהגות של אנשים כאשר חוו אותה (ראה במאמר "בין המיצרים, על מה בעצם אנחנו מתאבלים?")..."
שטויות, אחריי שישאיהו שחט באכזריות את כל עובדיי העבודה הזרה בישראל הושלטה הדת המונותאיסטית. כל שאר הדברים שהוא כותב (לגביי התעלות רוחנית) הם בבחינת ניחוש ובעיקר שקר גס.

"...מאוחר יותר מסופר כי חז"ל "ביטלו" את יצר הרע של עבודה זרה. בתקווה כי אינני חוטא לאמת, פירושו של דבר הוא שניטל אותו כח שהיה לאלילות לגרום לדברים..."
יש כמה פירושים, אחד מהם, הוא שחז"ל ביטלו את כל העבודה הזרה בעולם וכולם התחילו להאמין באל אחד. הפירוש של "הדוס" הוא בבחינת עבודת אלילים (משום שהוא טוען שבעבר לאלילים היה כוח, משמע - טוב עשו שבני אדם האמינו בהם.

"...אגב, אבי האלילות, הלא היא האסטרולוגיה, גם בה יש הטוענים כי יש בה ממש, וכי התנהלות על פני האדמה הייתה תואמת במידה מפליאה את סדרי הכוכבים והמזלות במרום. מזל- מלשון להזיל, נוזל. כאילו הוא זה שמזיל עבורנו השפעות..."
באמת? אז הוא גם לא יודע שאסטרולוגיה זה הדבר הכי מופרך בעולם? הדוס שמע פעם על חוזה עתידות שזכה בלוטו נניח? או סתם לא קיבץ נדבות?

"...בד בבד עם ביטול הכח של האלילות, בטלה גם נבואה. על מנת לשמור על איזון הגון, ופיתוי ראוי לאדם בין הטוב לרע, היה צורך במקביל להוריד את הצד החיובי. (מתן המבחירה החפשית היא קונספט חשוב בעולם כאשר האדם נדרש להתמודד בדילמות הללו ולנצח)..."
כן, איך אפשר בלי לתרץ מדוע אין היום נבואה. נו בסדר, אם אין טיעונים טובים, אז לפחות שיהיו הרבה מהם. בחירה חופשית? איזו הבנה יש לדוס במושג הזה?

"...מה החליף את האלילות? עדין האנושות כולה הכירה בכח עליון המניע, ואז הופיעו (כמה מאות שנים מאוחר יותר) הדתות הגדולות. בין לבין גם נבחין בתפיסתו של אריסטו כי העולם היה קדמון, ולא היה לו שום בורא.

חשוב לזכור שבאותה העת עדיין עמדו לעם ישראל אנשים צדיקים ובעלי השפעה רוחנית עליונה, אשר גם אנשים מחוץ ליהדות כשתנקלו בהם הכירו בערכם ומעלתם הרוחנית. עם ירידת הדורות, איבדנו אפילו את הדבר החשוב הזה..."
שום דבר לא החליף את האלילות, האלילות היא עדיין אחת מהדתות הגדולות והחזקות ביותר בעולם (על שינטו שמעתם?). ולבסוף, קצת אפולוגטייה נוספת ללמה אנחנו לא זוכים להתעלות (ירידת הדורות ירידת הדורות).

"...כיום, עם התפתחות המדע, הדתות האחרות נתגלו במערומיהן ובכשלונן, אין בכלל צד שני ראוי לשמו, והדבר היחיד שנותר הוא אתאיזם פשוט, המנסה ללחום על נפשו ולהוכיח את הבלתי ישים: שהעולם נוצר מאליו והתפתח במקרה..."
סיום לא טוב. המדע כיום גם שולל את היהדות.

תעשו חשבון ותגיד לי כמה משפטים מכל מה שהוא אמר הם לא שקר או הטעייה מוחלטת?

מה שהכי מבאס, זה ש"הדוס" לא יבין על מה אני מדבר.

תגובת הדוס: אתה צודק, ברור שהמדע כיום שולל את האלילים. הרי כיצד המדע עובד? הוא עורך תצפיות, ומעניק הגדרות לתופעות נצפות. מכיוון שכיום אין עבודת אלילים, הוא שולל זאת.

המילה "נאורות" בהקשר זה נאמרה ביחס לרציונליזם וחשיבה ביקורתית.

בגמרא מתוארת התחשות של בעל קרקע שביקש מהאלילים גשם על שדהו, וקיבל בתזמון מושלם. אין זה אומר ש"כל" האלילויות היו נכונות. בוודאי היו שטויות רבות ועניים שהאמינו להם. וגם כח ה"ממשיים" היה מוגבל.

לגבי תחושות רוחניות, הובא במאמר האמור עדויות לכך מהזמנים הקדומים. כמדומני שיש לכך אף תיעודים גם בכתבים של תרבויות שונות (כמו יוסיפון, ושליחי תלמי שביקרו בבית המקדש)
אגב, יאשיהו ממש לא היה סוף פסוק, גם לאחריו הייתה עבודת אלילים.

איך חז"ל יכלו לבטל עבודת אלילים? אני שמעתי כי עד היום יש במזרח עבודת אלילים בווריאציות שונות.
העובדה כי יש ממש בעבודת אלילים עדיין לא מכשירה אותם. התורה נלחמת בהם ארוכות, ולא בכדי.

ואם לא שמעתי על חוזה בכוכבים שזכה בלוטו? מה זה אומר? זה אומר שכיום לא תמצא אדם שבאמת מבין בזה. הרי גם לא תמצא אדם היום שיודע לחנוט גופה ולשמר אותה 4,000 שנה, אבל אתה רואה בעיניך מומיות מצריות.

בפסקה הבאה לא ממש הבנתי מה אתה רוצה (למעט העובדה שהיית טעון מאוד מבחינה רגשית כשכתבת אותה)

כאמור, בעבר אלילות הייתה נחלתם של אנשים אינטליגנטיים וביקורתיים, כיום היא נותרה רק בקרב תמימים, פנאטים ושרלטנים.

וביחס למדע והיהדות, אתה נמצא בדיוק באתר שמראה היטב מה המדע אומר ומה אינו אומר.


ברכה והצלחה! יאיר.

לדוס

גלית | 10/9/2012 10:23:35 PM

אחד המגיבים ביקש מרוק לקטע עם התוחלת חיים. הינה:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/012/897.html

וחביבי אתאיסט, חיפוש קצר בגוגל יענה. אתה נורא עצלן, סתם רוצה שכאילו יחשבו שהדוס טועה.... גוגל הוא חברך- השתמש ב!