מספרים טיפולוגיים בתנ"ך

מאת: נח גוטמן | 9/22/2011 שאלות ותשובות

שאלה -

ב"ה

בתנ"ך חוזרים על עצמם פעמים רבות מספרים מסויימים כך שנראה יותר שהסיפורים הומצאו בידי אדם ולא קרו באמת כמו המספר ארבעים, שבע, שלוש ועוד...
לדוגמה: רחב שולחת את המרגלים לשלושה ימים להרים ובנ"י עולים לגבעון אחרי שלושה ימים מהברית עם הגבעונים ויהושע שולח את השוטרים להודיע לעם שעוד שלושת ימים עוברים את הירדן וזה עוד רק בעשרת הפרקים הראשונים (בלי להזכיר את שבעת הימים של הקפת יריחו) נראה שאכן לא מדובר במספרים המתארים מציאות אמיתית שקרתה?!
(אני מודע לכך שמדובר בספר יהושע שאכן נכתב בידי נביא אך רק הבאתי זאת להמחשה על מה שקורה גם בתורה עם המספרים)
אשמח לתשובה...

תשובה -

חלק מהדוגמאות שהבאת אינם רלוונטיות. שבעת הימים של הקפת יריחו וכן שלושת הימים של יהושוע היו מספרים מתוכננים מראש, ולכן יתכן שהם נבנו על יסודות של סודות מיסטיים שהיו בידם, כמו שרואים בחוש לכל אורך התורה שישנם מספרים סגוליים כמו שלוש ושבע. אם אפשר לשאול את השאלה שלך זה רק על דוגמאות של מספרים שנבעו מתוך אילוצים מציאותיים ולא בצורה שרירותית, כמו בדוגמא של המרגלים שהלכו שלושת ימים. כאן צריכים לעשות עבודת נמלים, לקחת את כל המספרים בתנ"ך שעונים על הקריקטוריון הנ"ל ולראות אם הם מפוזרים במידה שוה או בסטיית תקן סבירה.
במידה ולא, ישנו הסבר נוסף של מרן בעל ה"קהילות יעקב" זצ"ל. לפי דבריו, היות ואנחנו יודעם ש"אסתכל באורייתא וברא עלצא" - כלומר העולם הוא זה שצריך להתאיךם את עצמו לתורה ולא להיפך, העולם נברא ומתנהל לפי הצרכים של התורה, ולכן, בגלל שיש ענין במספרים מיוחדים בעלי משמעות מיוחדת, הקב"ה גלגל את המאורעות ההיסטוריים בהתאם לכך.

הרעיון הזה אינו חדש. הגמרא לומדת תילי תילים של הלכות מתוך משפטים שנאמרו על ידי אנשים כמו לבן ולוט ונכתבו בתורה. כיצד ניתן ללמוד הלכות ממה שאמרו כל מיני אנשים שלא מצוינים בתורה בתור צדיקים? התשובה היא, שהיות והדברים נכנסו לתוך התורה, הייתה עליהם השגחה מחוידת, שהרי אסתכל באורייתא וברא עלמא, וכנ"ל.


בברכה.

תגובות

תגובה

דוד | 9/21/2011 12:11:44 AM

עוד בנוגע לאמיתות המספרים המקראיים ראה אצל החוקרים החרדים: דניאל משה לוי ויוסף רוטשטיין בספרם "מקרא וארכיאולוגיה" (בעמ' הראשון של הערות השוליים).

דוקא הפוך

יצחק | 9/21/2011 2:42:19 PM

אם התורה נכתבה בידי בני אדם היה חייב להיות מספרים מסוימים בכדי שלא יחשדהו וזה שיש מספרים סגולים בלי פחד מורא על אמת מסוימת
חוץ מזה שאולי שלוש ימים היה מספר מיוחד לכך ולכן השלוש ימים היה דוקא מתוך כוונה טפי כי כך נהגו להתייחס לזמן מסוים וכמו שאנחנו מתנהגים לצורך שבוע ימים או לפני זמן נסיעה יש לנו זמנים מסוימים ולהם זה היה ג ימים לצורך המחשה

דרך אגב יש מספרים נוספים כמו עשר מכות מאתים ועשר או ארבע מאות או שבעים נפש בני יעקב 12 ועוד מאות דוגמאות בלי קשר ל3 או 7 ככה שהתקפת יריחו אין לה כמעט קשר לכך והשאר הוא ימים שבהם הסתגלו לזמן מסוים

ומן הנראה שדוקא זה מביא הוכחה ולא ההיפך

לגבי מספרים גדולים מדויקים

אריק | 9/28/2011 1:23:30 PM

יתכן לומר שהם נובעים מכך שהתורה עיגלה לפעמים למספר יפה ונוח לזכירה(לא רלוונטי לשימוש ב3, 7 וכו') ויתכן שזה יכול להסביר גם מספרים גדולים הנראים מדויקים כגון 127(שנות שרה, מלכות אחשורוש) שגם פה כיוון שזה היה מספר בעל משמעות התורה עיגלה אליו כמו שאנחנו מעגלים למספרים עגולים.

תגובה

חסוי | 11/10/2012 12:11:35 PM

אתה יכול לחשוב שזה ניכתב בידי האדם אבל זה לא .
בדיוק כמו הסיפרה 7 בתנ"ך

תגובת הדוס:
לא זכיתי לרדת לסוף דעתך, אבל בנוגע לספרה 7 בתנ"ך, קאסוטו דווקא הביא מכך ראיה על אחידות התנ"ך מבחינת הסגנון.