החרדיות מול הדרך הדתית לאומית

מאת: נח גוטמן | 8/1/2011 שאלות ותשובות

שאלה -

כמתחזק בתחילת דרכו, חשוב לי להבין מה שורש ההבדל בין התפיסה החרדית לתפיסה הדתית - לאומית, ומדוע נראה לך שרק הדרך שלך היא הלגיטימית?

תשובה -

אתה נוגע בנושא רגיש וטעון, שעלול להקפיץ עלי את חמתו של ציבור הגולשים, ולכן אשתדל לכתוב את הבנתי בצורה מכובדת ביותר, ואני מבקש גם מהמגיבים לשמור על דיון מאופק וענייני.

אני אכתוב בראשי פרקים את מה שנראה לי כשורש הענין, מבלי להייחס כלל לצד השני של המטבע.

היסוד המרכזי של הדרך החרדית הוא - "שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך". אנחנו לא מחפשים דרכים חדשות, הדרך שלנו היא הדרך הישנה והעתיקה, הדרך המסורה לנו מרבותינו מדור דור. בה הלך סבי, עליה מסר את נפשו סבו של סבי, ועליה נעקדו על קידוש השם יהודים בכל הדורות.

דרך זו היא המשך ישיר של מה שקבלו אבותינו על הר סיני, "למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו". יצירות אנושיות יכולות להתפתח עם הזמן, אך דברים ששורשם הוא אלוקי, והגיעו על ידי התגלות לאומה, אינם יכולים להתפתח אלא אך ורק להתנוון עם הזמן, ככל שעובר הזמן.

כל מי שבא להציע לי משהו אחר, משהו חדש, אני דוחה אותו. לא, אני לא מכיר את הרעיונות שלך, לא זה מה שקבלתי מרבותי.

זה לא אומר שאסור לשנות בדברים מעשיים. צריכים להתאים את עצמנו למצבים משתנים, אבל הרוח, הכיון, האידיאולוגיה, היא נצחית ובלתי משתנית. מה שמשתנה זה אך ורק הכלים המעשיים.

והדרך להגיע לזה - אך ורק על ידי לימוד התורה בטהרתה, כנתינתה מסיני. רק על ידי לימוד התורה, לימוד דבריהם של גדולי התורה מכל הדורות, רק בדרך זו אנו יכולים להתחבר באמת לדרכם של הדורות הקודמים, שחיבור זה יהיה חיבור פנימי - אידיאולוגי, ולא חיבור חיצוני שמתחיל ונגמר בכובע והחליפה.

תגובות

חותם על כל מילה שלך ידידי היקר .

חיים - דתי לאומי כמובן | 8/1/2011 10:50:58 AM

ראשית אסור לשכוח שהדרך המסורה לנו מרבותינו מדור דור היא לעיתים במחלוקת .
ר' עקיבא ור' ישמעאל
רבא ואביי
רש""י ור"ת
רמב"ם וראב"ד
הגר"א והבעש"ט
כל אחד אומר שהדרך האחרת היא רעיונות חדשים .
אני מניח שגם חסיד סאטמר פיקח , יאמר כמוך .
ו.... (לא נזכיר את ההמשך )
למשל רבותינו מסרו לנו :
1. כל תורה שאין עימה מלאכה - סופה בטלה .
2. טוב תלמוד תורה עם דרך ארץ .
3. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל ....
4. ועוד ועוד
אני אומר - מזל גדול ליהדות האורטודקסית שיש את כל הגישות . כל גישה מדגישה פן אחד וחשוב בתורה .

"שאל אביך ויגדך..."

חרד לגורלנו | 8/1/2011 10:54:41 AM

זו הדרך הנכונה היחידה לעבוד את ה'. לבדוק כיצד נהגו אבותינו, וכיצד נענשו אלה שלא נהגו נכון.
כבר במדבר לפני הכניסה לארץ, כאשר המרגלים הנשיאים גדולי התורה ראו כי בארץ צריך לשלב תורה ועבודת כפים, סירבו להיכנס לארץ, נענשו במיתה במגיפה במדבר,ובגללם אנו מתאבלים בימים אלה על חורבן הבית. ומשנכנסו לארץ, וכן בתקופת התלמוד, כל גדולי ישראל שילבו תורה ועבודת כפים, וכך חינכו את תלמידיהם. אלפיים שנה בגלות נהגו כך, גם היום בגלות החרדים נוהגים כך. עד שהוקמה המדינה הציונית ומלאה כסף כמים לים מכסים, בחרו החרדים לסטות מדרך אבות אבותיהם, דרך אשר צדיקים לא ילכו בה, ופושעים יכשלו בה.
לכן מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, לחתן ילדיו בהרחבה ובשמחה, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה.

תגובת הדוס: שני שבטים בעם ישראל עסקו רק ברוחניות - שבט לוי ושבט יששכר. שני שבטים מתוך שתים עשרה, זה הרבה יותר מאחוז האברכים כיום במדינת ישראל.

זה דבר ידוע

רעות | 8/1/2011 2:28:34 PM

שכל סטיה קטנה של קו אחד משני קוים מקבילים גורמת להם בסופו של דבר להפגש..
הזרם הדתי לאומי סטה ממש טיפונת, זה היה כמעט לא מורגש בהתחלה ואף אחד לא הבין מה הבעיה בזרם המסויים הזה. ומה החרדים המצומצמים נבהלים, רק גדולי הדור ידעו כמו תמיד לצפות את הסוף.
הם סטו בסטייה כמעט לא מורגשת, אך כיום רואים למי הם מתאימים יותר לקו החרדי או החילוני. די להביט בעיתונים שלהם ולראות את מי הם יותר מכבדים ומעריצים את הזמרים והשחקנים החילונים או את הרבנים החרדים.

רעות, פיך מפיק מרגליות.

חרדי מצוי | 8/1/2011 6:40:51 PM

היטבת להגדיר הירידה מהפסים של הציבור הדתי הלאומי. ובמיוחד בזה שאינם מכבדים, ואינם מעריצים, ואני מוסיף גם שאינם נעזרים ברבותיהם כדי להתברך, לקבל סגולות, ולראות ישועות, כפי שעושים החרדים ההולכים בדרך האמת. והתוצאה היא נתק בינם לבין רבותיהם, לעומת מסירות הנפש של הרבנים החרדיים לחסידיהם. רק השבוע ראינו מסירות נפש של בבא לחסידו. למרות שידע ברוח קודשו כי חייו בסכנה, לא היסס לקבל אותו כדי להביא לשלום בית בינו לבין אישתו.
אי אפשר לשכוח את אדמו"רי ישראל אשר בשואה האיומה נשארו עם חסידיהם עד הסוף המר, שלא כמו רבני המזרחי שברחו לארץ ישראל, והשאירו אחריהם בתי כנסת ובתי מדרש מפוארים שעלו באש.

תגובת הדוס: הממ......
בדרך כלל אני לא מתווכח עם אלו שבאים לעזור לי, אבל בכל זאת -
בבא אלעזר ידע ברוח קדשו? מי אמר? תקופת הנבואה, למיטב ידיעתי הסתיימה לפני אלפי שנים. וגם הנביאים לא ידעו הכל. אני לא מאמין שיש היום מישהו שיודע הכל. ראיתי בחיי כמה אנשים גדולים מאד. הם היו פקחים בצורה מבהילה, אבל רוח הקודש לא היה לאיש מהם.

הדוס, אני מתפלא עליך.

החרדי המצוי | 8/1/2011 7:25:43 PM

אם הרבנים החרדים הם בסך הכל פיקחים, מה הולכים אליהם עשרות אלפי חרדים מכל קצוות תבל, מדוע משלמים להם במיטב כספם, בשביל לשוחח עם אדם פיקח, כאלה יש גם באוניברסיטה, ואפילו יותר פיקחים. אלא שרוח הקודש בעזרתה עושים כל יום ניסים ונפלאות. רופאי חולם, מתירי אסורים, מחייה מתים,מזווגי זיווגים, זה מה שמביא את המוני החרדים אליהם בחייהם, ואף אחרי מותם בציוניהם.

תגובת הדוס: רוח הקודש, אין הכוונה שאדם כזה יודע הכל, אלא שמפעמת בקרבו ידיעה לא טבעית, שגורמת לו לתפוס דברים שבדרך הטבע אין סיכוי להבין אותם, אבל זה לא אומר שהוא יודע הכל. גם בגמרא רואים כל הזמן שהאמוראים לא ידעו הכל. יש בלי סוף סיפורים בגמרא על תנאים ואמוראים שלא ידעו כל מיני דברים.
אותות ומופתים אינם קשורים לרוח הקודש בדווקא, אלא לסייעתא דשמיא עצומה.
ולגבי פקחות - אין בשום מקום פקחים כמו חכמי ישראל. פשוט אין, אפילו לא עשירית מהם. אולי הפקחות הזאת היא בעצמה תוצאה של רוח הקודש. אולי.

יישר כוח על הניסוחים המתפתלים.

החרדי המצוי | 8/1/2011 9:03:38 PM

לא רוח הקודש, אבל מעל הטבע.. אתה אומר כי הכל נובע מגדלות בתורה, לכן אין את זה לפרופסורים באוניברסיטה. אז מדוע אין את זה לראשי ישיבות רק לאדמו"רים, וכמעט ולא רואים חרדים באים להתברך אצל ראשי ישיבות, ונאלצים לצאת ולגייס כספים בחו"ל, לעומת זה הגבירים באים לבתי האדמו"רים והבאבות עם כיסים מלאים כסף כאשר יוכלון שאת.

לחיים הדתי לאומי

רעות | 8/2/2011 12:11:09 AM

אני מכבדת את הדרך שלך באשר אתה באופן אישי משתדל לעשות את רצון ה' ולהתקדם בדרכך כבנ"א. אך תנסה לחשוב על המושג:"נבל ברשות התורה" כשאתה רוצה להיות "לייט" בענינים שכבדים לך אל תתלה זאת בזה שזו דרך התורה.
הציבור המזרחי הוא כבר מזמן לא אדיאולוגיה. הציבור רצה, ועדיין משתוקק לשאת חן בעיני החילונים לאמור אנחנו לא דוסים כמו החרדים.. ואני חושבת שאת סטירת הלחי מהחילונים קבלתם כאשר לא התחשבו כלל ברגשותיכם בפינוי האכזרי מגוש קטיף. וכן התווצאות מעידות שהזרם לא מחזיק מעמד כמעט ברוב המקרים. מתוך קבוצה גדולה של בני משפחה קרובה שלי- דתיים לאומיים- יש שחזרו בשאלה, ויש שהתחזקו. אולי 10% נשארו בדרך הלא ברורה הזו.
ולגבי המחלוקות בציבור החרדי- מה אתה משווה? מדובר על עבירה על הלכות? מדובר על חומרות כאלו או אחרות שכל זרם חזק בנושא אחר בתחום, אך אף פעם לא הייתה ולא תהיה מחלוקת לגבי ענינים שהם ברורים בהלכה כמו שיש בזרם הדתי לאומי למשל בנושא הלכות צניעות: גרביים, מכנסי "אלאדין" וכדו.. מדברים על דקויות בחומרות בהלכה.

תגובה לחרדי המצוי

ערן בן ישי | 8/2/2011 1:32:31 AM

1. אין אף אדם שיכול לחזות את יום מיתתו. גם דוד המלך, שבטוח היה בעל רוח הקודש, כתוב שנסתר ממנו יום מיתתו. אז מה בדיוק הקושיא על הבבא אלעזר?

2. אנחנו הולכים לחכמי ישראל, בגלל שכתוב שלברכתם יש תועלת, בבחינת "הצדיק גוזר והקב"ה מקיים", ורוב ככל בית ישראל מאמינים בברכה של הצדיק, גם אם הם לא אנשים דתיים. מלבד זאת, יש להעריך את דברי הצדיק שהקדיש את כל ימיו לתורה, וכידוע התורה מחכימה את האדם כ"ש: "מרבה ישיבה מרבה חכמה", לכן ראוי לקבל את עצתו של אדם חכם. כמו כן מכיוון שהם הרבו להתייעץ עם גדולי הדור שחיו לפניהם הם בעצמם הפכו לאנשים בעלי תבונה, כ"ש: "מרבה עצה מרבה תבונה", וכל זאת מלבד הסיעתא דשמיא שיש כאשר מחפשים דעת תורה. והבן!

3. לגבי מה שכתבת בנוגע לתקופה של לפני השואה, מדובר בטעות וסילוף היסטורי, וכבר הרחבתי על כך במאמרי, ראה בקישור המצו"ב:
http://thedos.co.il/Article.aspx?Article=319

4. ככה פני הציבור הדתי לאומי: חינוך ללאומיות מוגזמת ודגש על פיתוח פיזי/ השלמת תעודת בגרות/ צבא (רצוי להמשיך בקבע)/ אוניברסיטה/ מקצוע פרומיננטי/ אינטרנט/ פלאפון דור 3 (היום זה כבר "אייפון")/ רבים מהם רואים סרטים ומעורים בכל השטיקים החילוניים, ותוסיף לכל זאת אנטגוניזם טבוע נגד החרדים וכל מה שהם מייצגים, ממילא כבר עולה השאלה מאליה: מה להם למסורת ישראל סבא? קצת פולקלוריזם לא הופך אותם להיות זרם לגיטימי ביהדות.

האם גם ההקצנה היא חלק מאותה דרך?

חילוני חרד | 8/2/2011 9:07:32 AM

האם דפוסי לבוש של יהודים מצפון פולין מלפני מאתיים שנה ניתנו בהר סיני? האם גם ההחמרות המגוכחות בצניעות ובכשרות שחלים בעשורים האחרונים ניתנו בהר סיני? האם גישת ה"אהבת לרעך כמוך" במסגרתה משליכים קיצונים חרדים אבנים על שוטרים ניתנו בהר סיני?

כמה התנשאות...

חילוני חרד | 8/3/2011 1:58:57 PM

רעות, כמה התנשאות יש בתגובה שלך. החרדים האשכנזים - אתם הדתיים האמיתיים וכל השאר חפיפניקים. הדרך שלכם היא הנכונה וכל השאר מתחנפים לחילונים... נו באמת אני לא צריך להגיד לך למה מביא פילוג ושנאת חינם. מצד שני אני הרי תינוק שנשבה, מה אני מבין.

תגובה לערן.

חרדי מצוי | 8/3/2011 4:17:25 PM

אומר ערן:,אנחנו הולכים לרבנים בגלל שכתוב....
אתה יודע כמה עוד דברים כתוב?
אתה יודע כי צריך לדעת להבדיל בין דברים חשובים יותר לדברים חשובים פחות הכתובים?
אף אדם כולל אתה לא מקיים, ואפילו אינו מנסה לקיים כל מה שכתוב. זה בלתי אפשרי. לכן צריך האדם לבחור בעיקר, ואם ישאר לו זמן פנוי, יעשה כל שאר הדברים הכתובים.
הציבור אליו אתה שייך שכח מהעיקר שדרך ארץ קדמה לתורה, שחובה על הבעל לפרנס משפחתו, ולא לשלוח את אישתו המטפלת בילדיה לעבוד בחוץ כדי שילמד בנוחות דווקא ביום ולא בלילה למרות שכתוב שהזמן הכי טוב ללמוד זה בלילה, כפי שמסופר על דוד המלך.
וכן כתוב:"הבוטח בה' חסד יסובבנו". "השלך על ה' יהבך, והוא יכלכלך,"
כל זה ועוד הרבה כתוב ורחוק מהחרדים כרחוק מזרח ממערב.
לגבי סעיף 4, בגרות , אוניברסיטה, מקצוע הכל הבל, אתה מדבר מגרונם של רבניך דהיום שהם כעשב השדה לעומת הרמב"ם, אבן עזרא,הגאון מוילנא, אם אלה היו רבניך היית מדבר כמוני.

לרעות ולדוס היקרים

חיים | 8/4/2011 8:58:07 AM

ראשית אני מעריך מאוד את הדוס שהוא בוחר
פעם שנייה לא להגיב לתגובתי , ואני בטוח שזה לא בגלל שאין לו מה לענות .
הדוס בהחלט הולך אחר דברי רבותינו : " סייג לחוכמה שתיקה " (כנראה שאני חלש בתחום ....)
לרעות , לדעתי את טועה ומטעה .
דתי לאומי הוא ממש לא דתי לייט ובוודאי לא נבל ברשות התורה ?????????
דתי לייט יש עם כיפה סרוגה וגם עם כיפה שחורה
ואפילו עם כובע וחליפה .
דתי לאומי ממש לא עושה מה שהוא עושה כדי למצוא חן בעיני מישהו , אלא בגלל שזו הדרך הנכונה .
יש מחלוקת בין יראי ה' כיצד להתייחס למדינה הזו , כיצד להתייחס ללימודי חול ומדעים .
חוזרים בשאלה יש מכל המגזרים , ודווקא החוזרים בשאלה המפורסמים והקיצוניים באו מהמגזר החרדי .
אני בפרוש אמרתי שיש מזל גדול ליהדות שיש את כל המגזרים (ליטאים - חסידים - דתיים לאומיים )
אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם כל שומרי המצוות היו שייכים למגזר אחד .
מה היה קורה במדינה , בצבא .
מה היה קורה לתורה .
מה היה קורה לשאר העם ששומר פחות מצוות .
כללית למיטב ידיעתי רבותינו לימדו אותנו להתייחס בכבוד והערכה גם לבר פלוגתא שלפי כל הסימנים הוא ירא שמיים .


לחילוני החרד

רעות | 8/4/2011 12:38:35 PM

השאלה שלך נכונה מאד מנקודת התצפית שבה אתה עומד. אך אכן! עוד כשעמ"י היו במצרים- טרום קבלת התורה- מספרים לנו שלא שינו שמם, לבושם, ושפתם. הם גרו בין גויים שנים ארוכות ואם היו משנים לא היה שום הבדל בינם לבין הגויים.
גם כיום- ישנם חילונים שאין שום הבדל חיצוני בינם לבין גוי מצוי, ואני שואלת אותך- מה היה קורה אילו כולנו היינו משנים את הלבוש לעכשווי, מנסים להיות "אין" גם בשמות וגם מדברים אנגלית ומנפנפים לעברית לשלום. האם היה יחוד כלשהו לעם היהודי? היינו הופכים להיות כמו כולם. אז בעצם ארץ ישראל לא שייכת לנו כיהודים, ע"פ דין תורה והעם היהודי היה נטמע לחלוטין בין כולם. אתה לא מבין שזה מה ששומר על העם היהודי? אם אתה רוצה שהבן שלך יניח תפילין בבית כנסת בבר המצווה שלו- מישהו צריך לשמר בשבילך את בית הכנסת ואת המצוות. אתה לא יכול לרצות להתפלל ביום כיפור בלבד- אלא אם כן יש מי שחשוב לו לשמר את ביהכנס ואת התפילות כל השנה.
אלא אם כן אתה מאלה שלא מבינים מדוע צריך עם ישראל להיות מיוחד, אך אם יש בך טיפת מסורת- אתה צריך להבין שאם אנחנו לא נקצין ונשמור בקנאות- העם היהודי יכחד כעם.
ואני טוענת שהחלק של הציבור החרדי בשימור העם כעם- גדול מאד!!! לפחות כמו החלק של החיילים היקרים של צה"ל. אנחנו בעבודה כל הזמן בשביל לתחזק את ארץ ישראל מהבחינה הזו. ורב החילונים בארץ הם מסורתיים ומאמינים ורוצים שהעם ישאר כעם בפני עצמו בכל מאודם, אך באופן פרדוכסלי- לועגים לציבור החרדי ובאים בתביעות מדוע הם לא מתגייסים לצבא. אני הייתי מצפה שתבינו שהתפקיד שלנו חשוב מאד וגם מחייב מאד.וכן!!! אם הצבא היה לפי רוח תורה ולא סוחף לחיי פריצות- החרדים היו מתגייסים מתוקף התפקיד. הרי זה דין תורה. כמו שהיה בזמן שלמה המלך שכולם התגייסו.
לגבי הקנאים החרדים- נו, באמת. .. אני משווה אותם למכבי ת"א של הציבור החילוני. גם אני לא חושבת שכל החילונים פראיים ומסוגלים כמעט להרוג על חוסר ניצחון בכדור. אני יודעת שזה חלק מאד מסויים וקטן בציבור.
ההתנהגות הזו- זו לא דרך התורה!!!!!!!

רעות אליך התכוונו חז"ל שאמרו סייג לחוכמה שתיקה.

חרדי מצוי | 8/7/2011 1:52:25 PM

כל שורה נוספת שלך מלמדת את בורתך בתורה ובהסטוריה של עם ישראל,
הלבוש החרדי הוא לבוש יהודי?
משה רבינו חבש שטריימל? חליפה בצבע שחור? צבע שחור לבשו רק אלה שלא יכלו להתגבר על יצרם, כפי שכתוב בגמרא.
הלבוש החרדי הוא לבוש הגויים באירופה, והשטריימל הוא הכובע של קצינים מונגולים שפלשו לאירופה. אם חשקה נפשך לדעת מה לבשו היהודים שיצאו לגלות אירופה לכי אל הבדואים בנגב.

תגובת הדוס: כתוב בגמרא שלבוש ארוך שמכסה את כל הגוף הוא דרך תלמידי חכמים. גם לבישת כובע נוסף זה ענין של יראת שמים, כמבואר בפוסקים.
הצבע והצורה- סתם ענין צדדי.

לחיים

רעות | 8/7/2011 9:17:27 PM

אני מתנצלת שהיה משמע מתגובתי שאינני מכבדת את הציבור הדתי לאומי. להיפך- באיזשהו מקום אני מעריכה אותם יותר משום שיש להם פיתויים רבים יותר ולמרות זאת הם נשארים דתיים. וכל דבר שהם מקפידים בו ראוי להערכה רבה.
בנוגע לנבל ברשות התורה-כוונתי היתה , שאם אתה מקל בדברים שנח לך אל תתלה זאת בזה שכך ע"פ דין תורה היה צריך להיעשות.
ותגיד לי את האמת- מי יותר מקפיד על הלכות? חרדי או דת"ל? מי מקפיד יותר על לימוד תורה? על צניעות? אין לך מה לנסות לשכנע אותי כי אני מכירה מידי מקרוב את הציבור.העובדות בשטח מוכיחות. אם אתה מאמין בכל ורוצה לקיים מצוות- אז למה לא ללכת עם זה עד הסוף?
ואני מדברת על רוב בלבד- מכיוון שכפי שציינת יש אכן דת"לים חזקים מאד באמת! כשם שיש חרדים גרועים בהרבה מכל דת"ל מצוי.
אך מרבית האחוזים מוכיחה על ההשקפה הרווחת, בוא לא נתיחס למיעוטים שישנם בכל מקום ומגזר.

לחילוני החרד

רעות | 8/7/2011 9:19:38 PM

כואב לי לראות שאתה רואה זאת כהתנשאות! אני דווקא לא חושבת את עצמי לטובה ביותר. אני כל הזמן עם העיניים למעלה- אל אלו שחזקים ממני, אלו שבאמת ספונים כל היום באוהלה של תורה. לגבי הדת"לים- חשוב היה לי להבהיר שיש להם בעיה השקפתית ברורה. לך זה לא ברור? אשמח אם תפרט לי מה.

תגובה לרעות

חילוני חרד | 8/9/2011 1:17:01 AM

אני לא אומר לכם ללכת ולהתלבש "כמו חילונים" אבל התחרות ההזויה מי מחמיר יותר, מי צנוע יותר, מי אדוק יותר, קצת יצאה מפרופורציה ומסובבת לאנשים את הראש. גם לגבי עניין השמירה על העם, המגזר החרדי נהיה כל כך אדוק ומחמיר שהוא מנתק את עצמו משאר העם, ובמקרים מסויימים לוקח מונופול על הדת (מי אמר שהדרך שלכם היא הנכונה?).

שימי לב זה לא כמו ההתבדלות מהגויים בגולה מחשש להתבוללות, זו התבדלות מעם ישראל, מיהודים אחרים. למה? האם שבט לוי ויששכר התבדלו בצורה כזו קיצונית מבני ישראל? (וביננו היו לא מעט חוטאים באותה התקופה).

לגבי עניין הצבא לא נגעתי בזה אבל אם כבר פתחת את הנושא... אני מכיר כמה וכמה אנשים חרדים - אנשים נפלאים עם לב טוב וראש על הכתפיים. אני הבנתי (אם כי הם לא אמרו זאת בצורה גלויה) שישנם אברכים, ולא מעט, אשר נשארים בכולל בשביל שלא יאלצו להתגייס לצבא. אני לא אומר שהם מתבטלים ולא לומדים תורה, אבל אם לא היה שירות צבאי חובה, אולי היו לומדים קצת פחות שנים ויוצאים בגיל יותר צעיר לרכוש השכלה, לעבוד ולבנות את עתידם. תוסיפי לזה מעט מאוד לימודי חול בישיבות ותקבלי אנשים צעירים ונפלאים, ששולטים בכל רזי התורה, אבל צריכים לעבוד מאוד קשה בשביל ללמוד מקצוע או תואר ולהשתלב בשוק העבודה. אותם אנשים כבר נשואים עם ילדים, מצד אחד אין להם הרבה כסף ללימודים ומצד שני הם צריכים לימודים בשביל עבודה מכובדת. יש כאן סוג של מלכוד. האטימות של המגזר החרדי והחשש מהשפעות חוץ חרדיות כל כך מוגזם שהוא פוגע בכם (וזה מבלי לדבר על החברה) ועל מי בסופו של דבר נופל הנטל? עליכן הנשים, שמצד אחד צריכות לפרנס את המשפחה בשנים הקשות כשהבעל בכולל (ואין לי ספק שאתן עושות זאת באהבה ובתחושה עמוקה של שליחות) אבל מצד שני נטל הילדים עליכן. זה נראה לך מצב בריא?

את יכולה להסביר לי מהיום עד מחר כמה חשובה תרומתם של תלמידי הישיבות ואני יכול להסביר לך כמה חשובה תרומתם של אנשי המדע וזה לא ממש משנה משום שבסופו של דבר כולנו באותה הקלחת ואם תפתחו קצת ותתקרבו קצת אתם רק תרוויחו.

לחרדי מצוי

רעות | 8/10/2011 1:10:51 PM

לא מתאים להתבטא כפי שהתבטאת! גם אם זו דעתך.
כוונתי היתה לא ללבוש מסוים שהרי גם היום ישנם הרבה סוגים של לבוש בתוך הציבור החרדי: ראה לבוש בבא, לבוש רב חסידי, לטאי, מזרחי. הכוונה היא להתבדלות ע"י לבוש כלשהו. ומה אתה חושב היתה הכוונה שלא שינו לבושם? שלא הורידו את כובע הלבד מעל ראשם? לבוש מסוים שהיה יחודי ליהודים. וגם כיום זה לא משנה על איזה לבוש מדובר, העיקר ההתבדלות: אנחנו לא ככל הגויים. ולזה התכוון הפסוק :בחוקות הגויים לא תלכו.

לחילוני החרד

רעות | 8/10/2011 10:53:57 PM

אתה מדבר על הנטל של הנשים החרדיות כאילו שאצל החילונים, האשה- כל כבודה בת מלך פנימה - מגדלת את הילדים בלי שום פזילה אל עבר קריירה, והבעל נמצא איתה לעזרה כל הזמן ויחד מגדלים את הילדים.
לידיעתך- אברך כולל לומד אכן המון שעות אך עם דגש ושימת לב מיוחדת לעזרה בבית בגידול הילדים- הוא חוזר בשעה 1 כדי לקחת את הילדים מהגנים, וארוחת צהרים בצוותא, וכן- חוזר ב7 בערב לעזור בהשכבה, ולארוחת ערב משותפת עם בת הזוג. ושוב חוזר ללמוד עד.... אז עול הילדים לא נופל כנטל על אשה חרדית יותר מאשר על אשה חילונית שבעלה עובד והם נפגשים בדרכ בסוף שבוע.

תורת ארץ ישראל

משה | 8/12/2011 1:27:32 AM

ברצוני להתיחס לנקודה העקרונית ולא לאיך מתנהגים במציאות .(אישתי המזרוחניקית מתלבשת צנוע הרבה יותר מרוב החרדיות הליטאיות בשכונתי... וזה לא מוכיח כלום לשום צד)
ולחיזוק דברי אביא מדרש ידוע:
"אמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה משה למרום מצאו להקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות אמר לפניו רבונו של עולם מי מעכב על ידך אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף
כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות. אמר לפניו: רבונו של עולם הראהו לי אמר לו חזור לאחורך. הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא היה יודע מה הן אומרים תשש כחו. כיון שהגיע לדבר אחד אמרו לו תלמידיו: רבי מנין לך?
אמר להן: הלכה למשה מסיני, נתיישבה דעתו. חזר ובא לפני הקדוש ברוך הוא אמר לפניו:
רבונו של עולם יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי
אמר לו: שתוק כך עלה במחשבה לפני"
זה בתמצית הבסיס לתורת א"י המתחדשת של מרן הרב קוק,
מצד אחד ר"ע מחדש חידושים שלא מבין אפ' משרע"ה ומצד שני הכל מבוסס על הלכה למשה מסיני. גם החידושים מבית מדררשו של מרן הרב קוק כולם מבוססים על אדני הקודש של כתבי המהר"ל הגר"א וריה"ל.
אפשר לחלוק על זה א"א להגיד שאסור לחדש.
קטונתי מלפרשן את גדולי ישראל אך נראה לי שההתנגדות היא לא עקרונית ודאי שיש מקום ואין בית מדרש שאין בו חידוש, אבל בתקופה בה נפוצים חידושים אסורים שאינן מבית המדרש יש לפסול כל חידוש כהוראת שעה.
וזו נק' המחלוקת.

תגובת הדוס: להביא מקורות מחז"ל ומהתנ"ך זה לא חוכמה. גם מתנגדו הגדול של הרב קוק, הרבי מסאטמאר, מביא בספרו אינספור ראיות לשיטתו.

לכן אין ברירה, וחייבים לסמוך על המסורת החיה בראש ובראשונה.

לרעות

חילוני חרד | 8/14/2011 8:19:23 PM

את התייחסת רק לטיעון אחד קטן מכל התגובה שלי. מה עם השאר?

לחילוני החרד

רעות | 8/17/2011 1:47:54 PM

אין לי מה לענות לך. יש כיום הרבה חרדים שמנסים להיפתח ולהתקרב תסתכל עליהם ותגיד לי אם אתה מעריך אותם. בינתיים כל התלונות ששמעתי על החרדים, התיחסו אל ה'חברה' האלו איך הם לבושים, ואיך הם מתנהגים.

רעות, עד מתי תשתכרין, הסירי יינך מעליך.

חרדי מצוי | 8/18/2011 6:59:11 PM

כל היהודים שיצאו לגלות של אלפיים שנה, אימצו את לבוש הגויים באותם מדינות.
יהודי הודו הגיעו לארץ בלבוש גויים הודי.
יהודי אתיופיה באו לארץ בלבוש גויים אתיופי.
יהודי מרוקו הגיעו לארץ בלבוש ערבים מרוקאים.והיהודים החרדים האשכנזים הגיעו לארץ בלבוש הגויים האירופים.
כל העדות לעיל זנחו לבוש הגויים, ואימצו לבוש ישראלי המתאים לאקלים הישראלי.
רק החרדים גיירו את לבוש הגויים, ואפילו קידשו אותו, ולכבוד שבתות ומועדים, מוצאים את השטריימל המונגולי, ובאים איתו לבית הכנסת.

תגובת הדוס: הלבוד היהודי המסורתי היה בנוי על כמה נקודות, שהם - לבוש חיצוני ארוך, וכובע על הראש. הצבעים והניחוחות - היו מקומיים, והם ממש לא חשובים.

לרעות

אריק | 10/23/2011 11:58:45 AM

לגבי טענתך על הסטייה. אם הבנתי נכון טענת שהציבור הדתי לאומי סטה קצת מהדרך הקודמת(כאילו הייתה דרך קודמת אחידה אבל נגיד) ואנו רואים כיום שרוב הציבור לא ירא שמים ומכאן שה"סטייה" הזאת פגומה ומזיקה.
אלא שכאן יש לבדוק לא את המצב הנוכחי(נגיד שאת צודקת שהוא רע יותר- אני לא מכיר את הציבור החרדי מספיק) אלא את הכיוון- למיטב ידיעתי המציאות הפוכה מדבריך- בדור הקודם הייתה פחות הקפדה על הלכות(נראה לי) וכיום בחלק מהציבור זה עלה בהרבה. בלימוד תורה קל לראות זאת- לפני ששת הימים היו בארץ 3 ישיבות של הציבור הדתי לאומי- מרכז הרבה ו2 ישיבות הסדר -כרם דיבנה ועוד אחת(נראה לי ישיבת הדרום)(אלו לא היו ישיבות ענק). כיום יש לפחות 1400 תלמידים בשנה בהסדר ועוד יותר מ1000 במכינות. והמספרים הולכים וגדלים משנה לשנה. לפני כמה עשורים הרבה בתי ספר היו מעורבים(בנים בנות) לפחות עד כיתה ח' והיום זה נדיר(יש ויכוחים על כיתות א'-ג').
כל זאת במקביל לעליית שיעור הקצינים בצה"ל40 אחוז דתיים(יתכן שזה כולל חוזרים בשאלה אבל זה עדיין הרבה) כך שאני לא רואה פה עזיבה של הדרך הדתית לאומית ומעבר לחרדיות(אם כי יש גם קבוצות שבאמת קרובות מאוד לחרדיות).