בריאה ומדע - הרצאה שניה בסדרה

מאת: הדוס | 8/26/2012 הרצאות שמע

הרצאה שניה בסדרה, מאת הרב ח.ב.ש.

 

 

 

 

 הנושא הפעם -

בין בריאתנות לתכנון תבוני.

למאמר זה לא ניתן להגיב