על סמך מה אנחנו סומכים על מעתיקי השמועה

מאת: הדוס | 2/4/2011 שאלות ותשובות

שאלה -

אנו יודעים כיום על רבנים ידועי שם ויש להם תלמידים רבים ובאמ ת הם חסרי תוכן, שחקנים טובים, ובעלי כריזמה. ובעוד 200 שנה יהיה מחלוקת בינו לבין ת"ח אחר אמיתי והלמדנים ילמדו תורה זאת בעיון רב ויסבירו "פשטים" בדברי ההדיוט. א"כ אולי אף אנחנו כך? (בקיצור אולי הגר"א לא ת"ח)

תשובה -

שאלתך שאלה מצויינת.

אנשים אחרים יאמרו לך שאין כזה דבר. כל מי שנחשב לרב הוא קדוש ואסור להרהר אחריו. אבל אני, כתלמיד של בית המדרש הליטאי ישיבתי, רחוק מאד מהתשובה הזאת. אני יודע שזה לא נכון, ומי שחושב שכל בעל פראק, גלימה או מצנפת הוא בחזקת צדיק וגאון, אינו אלא תמים.

אז מה התשובה?

התשובה לזה היא, שבעצם כל המציאות הזאת שאחרי אלפיים שנות גלות התורה עדיין הצויה בידינו כמסירתה מסיני, ואנחנו שומרים עליה כעל בבת עינינו, זה נס ופלא, בהשגחת הבורא, ברוך שומר הבטחתו לישראל, שהבטיח לנו ש"לא תשכח מפי זרעו".

אשר על כן, ברור הדבר כשמש, שמי ששמר על התורה שלא תאבד למרות שכל אומות העולם עשו כל שביכולתם כדי לאבדה, הוא זה ששומר עליה מפני כל מיני זייפנים ורמאים.

ואם יש זייפנים?

אז בדור הבא הם המחקו מהמפה, ועוד שני דורות אף אחד לא יזכור אותם.

ההיסטוריה, אגב, מלאה באנשים מהסוג הזה שנמחקו לגמרי, למרות שהיו להם תלמידים, אבל הדורות הבאים ידעו להבחין בין האמת לשקר.

בנוסף, חשוב להדגיש נקודה נוספת.

לכל רבותינו הגדולים, תנאים ואמוראים, ראשונים ואחרונים, כולם כולם הותירו אחריהם ספרים רבים, ואנחנו יכולים למדוד אותם לפי ספריהם. אין היום אף אחד שיכול לכתוב את שו"ת רעק"א, את ביאור הגר"א לשו"ע, את היד החזקה לרמב"ם, וכדומה.

תגובות

מצד שני

אורי | 2/6/2011 2:04:53 AM

מצד שני, אולי ניתן לטעון שאותם זייפנים במרוצת השנים לא התגלו כזייפנים, והצליחו "להשתחל" למסורותינו, ופסיקותיהם וספריהם מהלכים בינינו היום ללא ידיעתנו.

מה דעתך?

תגובת הדוס: ממה נפשך, אם אתה לא מאמין בהשגחת הבורא, ושהוא נתן לנו תורה והוא שומר עליה, אז אנחנו צריכים לדבר על השלב הזה. ואם אתה כבר מאמין בהנ"ל, אם כך ברור שמי ששומר על התורה שלא תשתכח, שומר עליה מדברים כאלה.

ןשיטתך הליטאי

דניאל | 2/13/2012 12:54:31 AM

הרי תנועת חב"ד לפי הלטאים היא שקר והיא רק מתרבה
ועוד שיטות שונות ביהדות שלפי השקפתך אינם נכונות כמו החסידים

תגובת הדוס: לגבי החסידים - מה פתאום. איש אינו רואה בהם זייפנים, חלילה וחס. יש חילוקי דעות קלים, חס וחלילה לא צריכים להגזים. תמיד היו ניואנסים כאלה ואחרים בעם ישראל, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים.
לגבי חב"ד - אכן בדור האחרון תנועת חב"ד סטתה לגמרי מדרך התורה, כיחשו בהשם ויאמרו לא הוא, סרו מאחרי השם וילכו ויעבדו אלוהים אחרים, וילכו וישתחו להם ויצמדו לבעל פעור, ויאכלו זבחי מתים.
אבל -
לפי מה שקורה היום, יתכן שאכן חב"ד מתרבים, אולם הם הולכים ומתנתקים מהיהדות הרגילה בקצב מהיר מאד, ואין לי ספק שבקצב הזה תוך דור או שניים הם יהפכו לדת בפני עצמה.
נשמע לך מופרך?
תלמד את תולדות הנצרות. הנוצרים הקדמונים הלכו בדיוק, אבל בדיוק באותו מסלול.
נ.ב. חשוב להדגיש, שמי שאוהבים מאד לנפח את חילוקי הדעות הליטאיים - חסידיים אלו חסידי חב"ד, שמנסים תמיד להציג את המחלוקת נגדם כמחלוקת נגד החסידות בכלל, למרות שמדובר בשקר גס. האם בעל התניא היה משיחיסט? הוא היה מתחלחל לראות את חסידי חב"ד היום.