עולם הבא

מאת: הדוס | 1/20/2011 שאלות ותשובות

שאלה -

נושא: שאלה בנוגע לתורת השמיטות
הפנייה: אני לא יודע אם אתה בדיוק הכתובת הנכונה, אבל אני מניח שאתה יודע הרבה יותר ממני בעניין

בנוגע לתורת השמיטות, מה היא בדיוק?
האם העולם הבא ואחרית הימים הם בעצם ספירה חדשה?
מה קורה לנשמה בדיוק בסוף כל מחזור? היא אמורה להיות נצחית, נכון? אז היא לא אמורה להיות מושפעת מהמחזורים החדשים והיובלים?

מצטער שיצא לי ניסוח קצת מוזר, אבל באמת שכל הנושא מבלבל אותי מאוד (כן, בעיקר בגלל השאלה עם הנשמה)

תודה מראש על התשובה!

הדוס -

לגבי תורת השמיטות, הנושא לא ברור, יש על זה פולמוס רחב, אם כי לדעתי הענייה הרמב"ן בפירושו על התורה רומז כמעט מפורש על הרעיון הזה, אבל מי אני שאכניס את ראשי לנושא כל כך עמוק. אמנם כתבתי על זה מאמר, אבל עד היום אינני שלם עם עצמי האם זה נכון לפרסם נושא כל כך רגיש.

מה שאני כן יכול לומר זה ביחס לעולם הבא באופן כללי.

בגמרא כתוב, ואני לא זוכר את המקום המדויק, נראה לי בפרק חלק, שהצדיקים באלף השביעי "הקב"ה עושה להם כנפיים ושטות על פני המים". אינני יודע אם זה משל או כפשוטו, אבל המסר ברור.

נקודה נוספת -
צריך להפריד בין השמיטות הקודמות שזה נושא מעורפל ולא לגמרי מוסכם שאין עליו הרבה חומר, לבין השלבים הבאים, שמוזכרים בלי סוף בספרים. זה ברור שהעולם הבא יתחלק לכמה שלבים, וזה כתוב גם בגמרא, שיהיו כמה עליות. אם אתה רוצה ללמוד יותר, כדאי שתיגש ישר למקורות, ומי שסידר את הדברים בצורה הברורה ביותר זה הרמח"ל בספרו דרך ה' בפרקים הרלוונטיים.  בהצלחה, הדוס.

שואל -

תודה רבה.
העולם הבא הוא עולם נצחי, נכון?

הדוס -

כן, העולם הבא הוא ניצחי, גם את זה כותב הרמח"ל, בספר אחר, לא זוכר את המקום המדויק.


בכלל, כל הנושאים האלה, הרמח"ל הוא הכתובת הכי טובה.
חשוב לדעת שהרמח"ל לא המציא את רוב הדברים שהוא כותב, למרות שלפעמים נראה שהוא מחדש דברים בלי מקורות, הוא פשוט לוקח מושגים מסובכים ומבאר אותם בצורה שכל אחד יבין.
גם לרמב"ם ביסודי התורה יש פרקים על זה, והרמב"ן בשער הגמול גם הוא עוסק בעניינים הללו, אבל אף אחד לא הרחיב ופירט בצורה כל כך מסודרת כמו הרמח"ל בספרו "דרך השם"
זה לא ספר של פילוסופיות עמוקות, אלא להיפך, הוא לוקח את כל העניינים העמוקים ומסדר אותם יפה וברור.
לרמח"ל יש הסבר שלם על המהות של העולם הבא, אפשר לסדר את זה בראשי פרקים כך -
א. התוכנית המקורית של הבריאה הייתה שהנשמה תזכך את הגוף, ושניהם יזכו להיכנס לעולם הבא.
ב. בגלל חטא אדם הראשון, הגוף התרחק מאד מהקדושה, ולכן אין לו תקנה רק על ידי מיתה ותחיה מחדש, ורק על ידי זה הוא יוכל להיטהר מטומאתו.
ג. בזמן שהגוף יהיה בקבר הנשמה תקבל את שכרה לבד, ותקבל את החיזוקים שלה לקראת המפגש המחודש עם הגוף
ד. לאחר מכן תהיה תחיית המתים, ואז הנשמה תחזור אל הגוף ושניהם יקבלו את השכר ביחד.
ה. הרעיון שהגוף והנשמה יקבלו את השכר ביחד הוא מוכרח המציאות, היות ושניהם קיימו את המצוות ולא יתכן שרק הנשמה תקבל את שכרה.
ו. הגוף לא יקבל את שכרו בצורתו הגשמית הנוכחית, אלא רק לאחר שהנשמה תזכך אותו. כי בעולם הבא אין מקום לגופים גשמיים וארציים.
ז. נקודה נוספת, השכר והעונש בעולם הבא אינם דברים חיצוניים, אלא שהעבירה בעצמה היא היא העונש, והמצווה בעצמה היא היא השכר. כל עבירה מרחיקה את האדם מהבורא, ואין דבר שמצער את האדם בעולם הבא כמו הריחוק מהבורא, וכל מצווה מקרבת את האדם לבוראו, ואין תענוג גדול מאשר קירבת אלוקים בעולם הבא.
כל זה תקציר של חלק מהדברים.

שואל -

הבנתי. תודה רבה!

תגובות

אלף על כל יום.

פעם ראשונה באתר | 3/25/2011 3:14:30 PM

אגב, כתוב שכשם שהעולם נברא בששה ימים ובשביעי נח אלוקים ממלאכתו, כך שנות העולם יהיו 6 אלפים של עשייה והתפתחות בעולם והאלף השביעי יהיה זמן של מנוחה שזה אומר שבעז"ה המשיח יבוא עד אז(זה לא עוד הרבה זמן..) ויהיה מצב של רגיעה ומנוחה (ותשובות לכל השאלות שמציקות.. "תשבי יבוא יתרץ קשיות ואבעיות..)

רציתי לשאול

- | 11/23/2011 6:50:43 PM

האם הגוף יחזור בדיוק למצב שהיה קודם? כולל פגמים וכדו..?

תגובת הדוס: שאלתך הועברה למדור שאלות ותשובות.