תורת הקבלה

מאת: הדוס | 4/23/2010 יסודות היהדות

השאלות בנושאי תורה  ויהדות נחלקות לשני סוגים. ישנם שאלות ברמה נמוכה, כמו אבולוציה וגיל העולם, ומי אמר שהתורה אמת. השאלות האלו הם שאלות ברמה של גן ילדים. האבולוציה היא ערימת הבלים, אוסף של פטפוטי סרק מהסוג הנמוך ביותר. אמנם כתבתי על זה עשרות מאמרים, אבל זה ממש בושה וחרפה שאני צריך לכתוב כאלו דברים פשוטים. כמו כן השאלה מי אמר שהתורה היא אמת היא שאלה תינוקית. האם שמענו פעם על עם שלם שהמציא סיפור על ניסים ונפלאות שנעשו לעיני מיליוני אנשים? אין כזה דבר, וזו הוכחה שהמצאה כזו היא בלתי אפשרית. הדברים האלו הם כל כך פשוטים, שאלמלי מכונת השקר האדירה שמסמאת את עיני הבריות, מי שהיה טוען כאלו טענות היו שולחים אותו לאישפוז כפוי.

מצד שני ישנם שאלות מסוג אחר. שאלות ברמה, שאלות שאליהם התייחסו גדולי עולם בכובד ראש, כמו השאלה למה יש צדיק ורע לו רשע וטוב לו, ומהי מטרת הגלות הכל כך ארוכה, ועוד אין ספור שאלות רציניות וכבדות משקל.

התשובות האמיתיות לרוב השאלות האמיתיות נמצאות בתורת הקבלה. שם ןרק שם נמצא את תורת הגלגולים, שמבארת את הנושא של צדיק ורע לו, רק שם נמצא הסברים ברורים למה תפילין צריכות להיות דווקא בצורה הזאת ומה הבעיה באכילת חזיר. ועוד אין ספור ביאורים עמוקים.

אבל, כרגיל, החוקרים האנטישמים ומחניפיהם היהודים, לא פיספסו את ההזדמנות לטעון שהקבלה איננה קדומה אלא המצאה מאוחרת. במאמר הזה אינני הולך ללמד קבלה, אני לא באבא, אלא רק להוכיח את קדמות הקבלה וספר הזוהר.

דבר ראשון אני רוצה להדגיש שגם אם לא הייתה לי שום הוכחה מחקרית לקדמותה של תורת הקבלה זה לא היה מענין אותי כלל, ותורת הקבלה הייתה נשארת בקדושתה וכל דברי החוקרים תאבי הבצע והפירסום היו בטלים ומבוטלים אל מול דברי רבותינו הקדושים. כל אדם שמזלזל בצדקותם של רבותינו זה נובע אך ורק מחמת היותו עם הארץ שלא קרא ולא שנה. כל מי שרגליו דרכו על מפתן בית המדרש יודע היטב שכל גדולי ישראל לכל אורך ההיסטוריה הם הם האנשים האמינים ביותר, שעל מילה שלהם אפשר לסמוך בעיניים עיוורות. מי שטוען שהם המציאו תורה חדשה ופשוט שקרו לכל העולם כשטענו שהיא קדומה, הוא פשוט עם הארץ, שלא טעם טעמה של תורה מימיו. בנוסף לכך, ספר הזוהר בעצמו מעיד על קדושתו. אין אדם בעולם שיכול לכתוב כזה ספר בלי רוח הקודש. אז למה בכל זאת אני מתייחס לאותם טענות? הסיבה לכך היא מפני שיש אנשים שלא למדו, או שלמדו במקומות שלא לומדים את התורה בקדושתה, ולכן הם לא יודעים מי הם רבותינו, מה שיחם ומה שיגם.

הטענה הראשונה של מבקרי הקבלה היא שתורת הקבלה המצויה בידינו לא הייתה בידי חז"ל. אבל, הטענה הזו היא מוזרה ומגוחכת. בגמרא כתוב באין ספור מקומות שבידיהם הייתה תורת הסוד, בשם "מעשה בראשית" ו"מעשה מרכבה". במסכת חגיגה ישנה סוגיה שלמה שדנה כיצד ולמי מותר ללמד את סודות התורה. אז בידי חז"ל הייתה תורת הסוד. מאז חתימת התלמוד שבו מוזכרת תורת הסוד פעמיםן רבות ועד פרסום ספר הזוהר עברו בסך הכל 700 שנה. אז בזמן חתימת התלמוד יש לחז"ל את תורת הסוד. 700 שנה אחרי כן מתפרסם לו ספר הזוהר. מה הדבר ההגיוני ביותר? שזוהי התורה הסודית שעליה דברו חז"ל. אז מה אומרים החוקרים? שהתורה ההיא השתכחה ובמקומה צצה אחרת. זה דבר לא הגיוני, הרי היה רצף של ישיבות ולומדי תורה, והם בוודאי מסרו את נפשם על מסירת התורה, אנחנו רואים בחוש איך כל תפוצות ישראל חזרו בדיוק עם אותה גמרא, אז לאיפה נעלמה אותה תורה קדומה? הרי לומר כאלו קונפירציות משונות בלי הוכחות זה באמת ענין מגוחך. אז מה ה"הוכחות"?

עכשיו אנחנו נראה איך דווקא ההוכחות של מבקרי הקבלה הם ההוכחות הכבדות ביותר לקדמותה של הקבלה.

הספר המרכזי ביותר בתורת הקבלה הוא ספר הזוהר. חוקרי הקבלה טוענים בעקבות המשוגע גרשום שלום שספר הזוהר נכתב בתקופה מאוחרת, בתקופת ראשוני ספרד. מה ההוכחה? ההוכחה היא כזו. גרשום שלום טוען, שהשפה הארמית שכתובה בספר הזוהר היא שונה מאד מזו שבגמרא, ולכן זה מוכיח שמי שחיבר את הזוהר לא ידע ארמית כשפת אם, ולכן הזוהר נכתב בתקופה מאוחרת.

עכשיו בואו ננתח את הטענה הזו.

העובדה שלשון הזוהר שונה לחלוטין מזו של הגמרא היא עובדה גמורה, ששקופה לגמרי לכל מי שפתח מימיו את הגמרא והזוהר. למעשה קשה לקרוא לזה הבדל, כי זה בעצם שפה אחרת. זו ארמית שונה לחלוטין. ישנם מילים רבות שמופיעות בזוהר ואינם מופיעות בגמרא. גם אדם שלמד גמרא הרבה שנים שובר את השינים כשהוא ניגש ללמוד זוהר. אבל, בואו נחשוב מה זה אומר. המשמעות האמיתית של הדבר היא הפוכה לגמרי מזו שאליה הגיעו החוקרים. העובדה שהזוהר נכתב בשפה חדשה כמעט לחלוטין מוכיחה כאלף עדים שהזוהר נכתב על ידי דוברי ארמית בארץ ישראל. הרי, אם אני אגש היום לכתוב ספר בארמית, איזו ארמית היא תהיה? היא תהיה בדיוק אותה ארמית כמו בגמרא. זו הארמית היחידה שאני מכיר. אם מישהו מדור מאוחר יותר מתקופת חז"ל והגאונים היה רוצה לכתוב את הזוהר הוא היה צריך להמציא שפה חדשה לחלוטין. אני רוצה לראות איזה אדם מסוגל להמציא שפה חדשה, רק כדי לכתוב ספר. ובכלל, מדוע הוא היה צריך לעשות כזה מאמץ להמציא שפה חדשה, למה הוא לא כתב בארמית רגילה? גם את הארמית שהייתה מקובלת בתקופת הגאונים הן בבל והן בארץ ישראל אנו מכירים היטב מתשובות הגאונים. היא אמנם קצת שונה מזו שבגמרא, אבל אין שום קשר בינה לבין ספר הזוהר. אז מה נשאר? מאיזו תקופה אנחנו לא מכירים את הארמית? מה שנשאר זו תקופת התנאים, שממנה אין לנו שום ספר בארמית, למרות שהארמית היא הייתה השפה המדוברת באותה תקופה בארץ ישראל, בכל זאת התנאים כתבו את המשניות דווקא בלשון הקודש. ולכן ספר הזוהר יכול היה להכתב אך ורק בתקופת התנאים. זה ההסבר היחיד ללשון הזוהר. הזוהר נכתב בארץ ישראל בתקופת התנאים, ולכן הניב הארמי שבו שונה מאד מהניב שבתלמוד הבבלי והירושלמי.

לא יאומן איך הצליחו השקרנים להפוך את ההוכחה הכל כל פשוטה לקושיא. כדי להבין את האור שבתורה עלינו לראות את חשכתם של הכופרים. כמו שכתוב בזוהר הקדוש - "לית נהורא אלא נהורא דנפיק מתוך חשוכה" - אין האור ניכר אלא מתוך החושך.

תגובות

טענה המופרכת ללא מאמץ

רועי | 4/25/2010 10:44:11 PM

הנתת אי-פעם דעתך לעובדות הבאות?
(1) הארמית בזוהר משובשת, והומצאו מלים ופעלים שלא היו מוכרים בארמית שלפני 2000 שנה.
(2) העברית בזוהר היא של ימי הביניים.
(3) התחביר בזוהר הוא ספרדי.
(4) בזוהר שתי מלים זרות ברורות, 'שומרים' (גרדינין, ספרדית) ו'בית-כנסת' (אסנגה, פורטוגזית),
(5) בזוהר מוזכרים כ- 30 מנהגים ברורים של ימי הביניים.
(6) הזוהר מאזכר מסורות מאוחרות.
(7) בזוהר תאור לא מציאותי של גיאוגרפיית ארץ-ישראל, וניכר שמחברו לא ישב בארץ, אלא העתיק את תאורה מספרים תלמודיים.
(8) אף אחד מגדולי ישראל אינו מאזכר אותו בחבוריו או במכתביו לפני 1286.
(9) אף אחד מגדולי ישראל לא העיד שראה את כתב היד המקורי אחרי 1286.
(10) אין מסורת מסירה לגבי הזוהר.
(11) עדות אשת משה דה-לאון, (שחיבר אותו ב- 1286 בספרד), כפי שנמסרה מפי ר' יצחק דמאן מעכו.
(12) אין לנו שום אזכור של הזוהר, לא במשנה, לא בגמרא, לא בתוספתא, לא ברש"י, לא ברמב"ם, לא במדרש רבא, לא במדרש תנחומא, לא במשלי שועלים, ולא בשיחת כובסים. אין בכל ים התלמוד ולו אזכור אחד של הזהר, או משפט אחד מתוכו.

ועוד משהו קטן מן הזוהר, על בראשית דף ט"ו:

"דעלמא גלגל הוא ככדורא דא וכד נפיק ממזרח אזיל בסגלגלותא עד דמטי לתחת וכדין איתעבד רמשא ובההוא שעתה אזיל ונחית בגלגלין דמדריגן ידיען ונחית וסבב כל ארעא וישובא וכד נחית ואתכסיא מינן רמש לן ונהיר לאילן דדרין תחות לן לפום ישובא וסגלגלותא דארעא"

תרגום: שהעולם גלגל הוא ככדור זה וכשיוצא ממזרח הולך בסגלגלות עד שמגיע למטה ואז נעשה ערב ובאותה שעה הולך ויורד במדרגות ידועות וסובב כל הארץ והישוב וכשיורד למטה ומתכסה מאתנו אז אצלנו ערב ולאלו שדרים למטה אצלם אז אור לפי הישוב וכדוריות הארץ.

מתוארת פה בפירוש התאוריה התלמאית לפיה כדה"א הוא מרכז היקום. מחבר הזוהר לא ידע שכדה"א סובב סביב צירו, אלא סבר שהיקום והשמש מקיפים אותו מדי יום.

ואחרי כל זה אתה טוען שהמדע זה שטויות...

תגובת הדוס: 1. דבר ראשון אתה לא עונה על השאלה איך יתכן שאדם בא והמציא שפה חדשה לחלוטין. היות ואין לך תשובה, ואני מבטיח לך שלא יהיה לך זנב של תשובה לנצח, לכן יש פה הוכחה מוחלטת וסופית לקדמות הזוהר, כמו שהרחבתי בגוף המאמר. כתבת פה הרבה דברים בלי לכתוב מילה אחת על הטענה המרכזית של המאמר.
2. הארמית בזוהר לא משובשת, אלא ארמית אחרת מזו של הגמרא. מי שלא מבין את זה לא פתח זוהר או גמרא מימיו.חכמי המשנה לא כתבו שום חיבור בארמית, כך שאין שום מקור שאפשר להשוות את הארמית בזוהר לארמית שהייתה אז בארץ ישראל.
3. "התחביר בזוהר ספרדי" והתחביר שלך הוא כורדי מימי הבינים. לא אני ולא אתה למדנו ספרדית, וגם לא גרשום שלום. תביא לי בבקשה דוגמאות, לא יהיו לך, ולא לאף אחד, מבטיח לך.
4. יש הרבה מילים שעברו משפה לשפה. בספרד היה ריכוז יהודי עוד מימי חכמי המשנה, והם הכניסו כל מיני מילים לשפה הספרדית, כמו שהיהודים בהולנד הכניסו את המילה "גאנעב" לניב המקומי. האם זה אומר שהתורה נכתבה בהולנד?
5. בקשר למנהגים ומסורות, בבקשה תביא לי אותם, אני מחכה בכליון עינים. אין כאלה דברים, ואני יודע מה שאני מדבר.
6. וכך בקשר ליתר התיאורים. רק לדוגמא, בחז"ל יש תיאורים מפליגים על ארץ ישראל זבת חלב ודבש, שלכאורה אינם מתאימים למציאות. וכך גם לגבי כמות התושבים בבית שני. אבל ראה זה פלא, שיוסיפון בן גוריון, שכידוע היה שונא מובהק של חז"ל, כותב בדיוק את אותם מילים. ללמדך שקצת ענווה לא תזיק לאף אחד.
7. בחז"ל לא מוזכר ספר הזוהר כפי שלא מוזכר שום דבר לגבי הרבה מאד מדרשים שהיו להם. מה שכן מוזכרים בגמרא באין ספור מקומות שהיו להם הרבה מאד ספרים מספרים שונים, יתכן שכמו הזוהר היו עוד הרבה מאד ספרים מהסוג הזה שנעלמו. בגמרא מסופר למשל על ספר בשם "ספר יוחסין" שהיה בגודל של מאות כרכים שהיו בו סודות גדולים, והוא נעלם.
8. בקטע שהבאת לא כתוב שהשמש היא זו שזזה. להיפך, יש כאן ידע שלכל הדיעות לא היה ידוע עדיין, גם בספרד. האם ידעו שיש אנשים שעומדים בחצי השני של כדור הארץ עם הראש "למטה"
בבקשה, עוד קטע בזוהר ,תן לחכם ויחכם עוד-
דְּהָא כָּל יִשׁוּבָא מִתְגַּלְגְּלָא בְּעִגוּלָא כַּכַּדּוּר, אִלֵּין לְתַתָּא, וְאִלֵּין לְעֵילָּא, וְכָל אִינּוּן בִּרְיָין מְשַׁנְיָין בְּחֶזְוַויְיהוּ מִשִׁנוּיָא דַּאֲוִירָא. כְּפוּם כָּל אֲתַר וַאֲתַר, וְקַיְימִין בְּקִיּוּמַיְיהוּ כִּשְׁאָר בְּנֵי נָשָׁא. ועַל דָּא אִית אֲתַר בְּיִשּׁוּבָא, כַּד נָהִיר לְאִלֵּין, חָשִׁיךְ לְאִלֵּין, לְאִלֵּין יְמָמָא, וּלְאִלֵּין לֵילְיָא. וְאִית אֲתַר דְּכוּלֵיהּ יְמָמָא, וְלָא אִשְׁתְּכַח בֵּיהּ לֵילְיָא, בַּר בְּשַׁעֲתָא חֲדָא זְעֵירָא. וְהַאי דְּאָמַר בְּסִפְרֵי קַדְמָאֵי, וּבְסִפְרָא דְּאָדָם הָרִאשׁוֹן הָכִי הוּא. דְּהָכִי כְּתִיב ...

תרגום : כל העולם מתגלגל בעיגול ככדור, אלו למעלה, ואלו למטה,וכל אלו הבריות משונות במראיהן משינוי האויר, כפי כל מקום ומקום, וקימים במקומם כשאר בני האדם, ועל זה יש מקום בעולם כאשר מואר לאלו, חשוך לאלו, לאלו יום, ולאלו לילה, ויש מקום שכולו יום ולא נמצא בו לילה, חוץ משעה אחת קטנה, ומה שכתוב בספרים הקדומים, ובספרו של אדם הראשון כך הוא. שכן כתוב ...

כל העולם מתגלגל בעיגול ככדור- כדור הארץ עגול.
אלו למעלה, ואלו למטה- ידעו שאם אדם בחלק התחתון של כדור הארץ הוא לא יפול.
וכל אלו הבריות משונות במראיהן משינוי האויר- שינוי בצבע העור בכל מקום ומקום בגלל מזג האויר.
ועל זה יש מקום בעולם כאשר מואר לאלו, חשוך לאלו, לאלו יום, ולאלו לילה- הכוונה מתי שפה יש יום אז בצד השני של כדור הארץ יש לילה.
ויש מקום שכולו יום ולא נמצא בו לילה, חוץ משעה אחת קטנה- הקוטב הצפוני יש רק שעה אחת בלילה.
ומה שכתוב בספרים הקדומים, ובספרו של אדם הראשון כך הוא- הכוונה שלא רביי שמעון בר יוחאי גילה את זה אלא העבירו את זה מהאדם הראשון מרב לתלמיד עד לדורו של רבי שמעון והוא יעלה את זה על הכתב.

או שלא קראת את המאמר או שלא קראת את הזוהר

תגובה לרועי | 4/25/2010 11:01:30 PM

1-6, מנין לך שהסדר אינו הפוך? קרא את רש"י על פירוש המילה טוטפות. גם שם מדובר על שפות מאוחרות שקיבלו את המשמעות מהתורה. כך שפות התפתחו.
7, הבלים, גם בתלמוד ירושלמי ישתיאורים כאלה וגם במשנה.
8-12, גם אין איזכור הפוך או איזכורים מקבילים בין ספרים.

"משהו קטן"- לא נאמר מילה על מרכזיות כדוה"א אלא רק על סדר הדברים של יום ולילה סביב הכדור, דבר שלכל הדעות לא היה ידוע בזמנו.
כמו כן ניתן להוסיף את דבריו שכדוה"א הוא עגול ואנשים חיים גם בצד השני של הכדור, שאותם אנשים שווים לנו במבנה האנטומי שלהם אך שונים במראיהם, (אדומי עור, אסייתים, שחורים ועוד) אין לך ראיה גדולה מזו לאמיתות התורה, שקדמה את המדע בכמה וכמה דורות.

"ואחרי כל זה אתה טוען שהזוהר זה שטויות..."

מעשה בראשית ומעשה מרכבה

max | 4/26/2010 6:30:32 PM

הרמב"ם אומר מעשה בראשית זה חכמת הטבע כלומר המדע,
ומעשה מרכבה זה פילוסופיה,

ויש עוד בעיה כלפי הזוהר\הקבלה,
הרמב"ם לא מונה במסורת הקבלה של התורה, את הזוהר והקבלה
ולכן מבחינת ההלכה הזוהר לא רלוונטית, ולכן לא פוסקים בהלכה כמו הזוהר והקבלה,

תגובת הדוס: הרמב"ם כותב מפורש במורה שאין לו שום מסורת מה זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה, וכל דבריו נאמרו בלי מסורת. ולכן כשבאים חכמים אחרים ואומרים שלהם יש מסורת, אין פה שום מחלוקת ושני צדדים, כי גם הרמב"ם היה מודה להם.

.

max | 4/26/2010 7:59:48 PM

ספר מורה הנבוכים פתיחה

וכבר בארנו בחבורינו התלמודיים כללים מזה הענין והעירונו על ענינים רבים,
וזכרנו בהם שמעשה בראשית הוא חכמת הטבע, ומעשה מרכבה הוא חכמת האלהות. ובארנו אמרם ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו מוסרים לו ראשי פרקים,

ועוד כל זמן שהלכה לא מקבלת את הזוהר\הקבלה להלכה מול ההלכה הנגלה, זה אומר מספיק, והמבין יבין

תגובת הדוס: אני חוזר על מה שכבר כתבתי. הרמב"ם כותב מפורש בתחילת הפרקים על מעשה מרכבה שכל מה שהוא מסביר בנושא זה מסברת הלב ולא מידיעה.
הסיבה שהולכים אחרי הפוסקים היא משום שאנחנו לא מבינים מספיק את הזוהר והמקובלים ולא בגלל סיבה אחרת.

שלום

1 | 7/12/2010 3:57:38 AM

למיטב ידעיתי הארמית של הזוהר איננה ממש שפה חדשה, היא ארמית ארצישראלית, ויש בה הרבה מן המשותף לתרגומים, כמו אונקלוס, יונתן, ותרגום ירושלמי, כמו"כ הרבה מקבילות גם בארמית שבתלמוד הבבלי וגם בארמית שבתלמוד ירושלמי ואולי גם השפעות מהארמית המקראית (כמו דניאל)

תגובת הדוס: זה נכון בהחלט שיש דמיון בין לשון הזוהר לארמית של התלמוד הירושלמי, מה שרק מחזק עוד יותר את המסורת, אני לא אומר שזה שפה חדשה אלא ניב שונה מאד של הארמית המוכרת, בדיוק כמו ההבדל העצום שבין הארמית הבבלית לזו הארץ ישראלית. מי שלומד תלמוד בבלי מתקשה מאד ללמוד תלמוד ירושלמי, ומי שלומד את שניהם מתקשה מאד ללמוד זוהר. עד היום בארצות שבהם התקשורת המודרנית איננה מפותחת מתפתחות להם הרבה ניבים של השפה המדוברת.

ניו-יורק

פרופסור | 7/19/2010 5:44:51 PM

אני מאמין בבורא עולם ולפיכך אין לי שום בעיה לקבל את האבולוציה כמנדנון ממנגנוני הטבע. ממה נפשך, אם בורא העולם ברא את חוקי הטבע, הוא גם יכול לברוא את המנגנון של האבולוציה. הבעיה היא שהדוגלים באבולוציה מוציאים את הקב"ה מהתמונה והופכים אותה לחלק מהאתאיזם שהוא אמונה בלא קיים (ולפיכך דת מסוכנת). מה זה משנה אם העולם קיים מיליארדי שנים? הרי הספירה המסורתית מתחילה בבריאת האדם ביום הששי. ששת ימי הבריאה בספר בראשית הם סיכום של תהליכים ארוכים. אם מכניסים את תורת היחסות לתמונה מסתבר שאורך היום הראשון (מנקודת מבטו של הא-ל) היה 3.5 מיליארד שנים (מנקודת מבטנו), ואם ממשיכים בחישוב ולוקחים בחשבון את התפשטות היקום יוצא שמאז שאמר הקב"ה "יהי אור" (המפץ הגדול) עברו כ-13.5 מיליארד שנה. להשקפתי, לא רק שאין בעיה אלא שצירוף בין יהדות ומדע רק מחזק את האמונה בבורא. ומשפט אחרון על בריאת האדם. שוב אין שום בעיה שכן "נעשה אדם בדמותנו" חייב להתיחס לנשמה שכן אין לקב"ה דמות הגוף. אז האם יש בעיה שהקב"ה יחליט לקחת גופה של קוף ולהפכה לאדם? בוודאי שאין, וזה גם בהחלט מתאים לממצאים שלשימפנזה ולאדם יש DNA זהה ב- 98%. האם זה שמוצאו של גוף האדם מהקוף משנה כהוא זה? ודאי שלא! שכן הנשמה שלו, התבונה שלו הם חלק אלוה ממעל. אז נעריצך ונקדישך בורא עולם שנתן לנו את התבונה לחקור את גדולת מעשיך ולגלות את צפנות בריאתך.

תגובת הדוס: הרמב"ם כותב לגבי תפיסת העולם של אריסו בנושא הבריאה שהוא יכול להכניס אותה לתוך התורה בקלות רבה, אלא שאין לו ענין לעשות זאת. לדעתי הוא הדין לגבי האבולוציה. אחרים סבורים אחרת.

תתבייש

אני | 10/16/2010 10:11:21 PM

נמחק

תגובת הדוס: דרך ארץ בבקשה.
אם יש לך השגות לגופם של טענות, אשמח לשמוע.
אם אתה רוצה לחרף את הכותב, תעשה את זה באתר שלך.

האם זה באמת חשוב?

אורי | 5/29/2011 12:28:13 PM

אם הזוהר נכתב או לא לא נכתב בתקופה שנאמר גורם לשמור יותר תורה...יש לנו מספיק חוקים ומשפטים אחרי שנשמור את כולם נתקדם לסודות וקבלה ...והרמבם ידע בדיוק מה זה מעשה מרכבה ומה זה מעשה בראשית ...ככה שקבלה וזוהר זה לא ממש דומה..ולגבי שפות תסתכלו על השיר חד גדיא בהגדה ותראו שגם שם הארמית לא בדיוק מדויקת..לסכום לא צריך להיות מקובל ולחפש קוסמיות צריך לקיים את מה שחייב לקיים וזה הלכות...יש לנו תורה נפלאה נשמור אותה בעזרת השם וזה מספיק אני בטוח