יש אלוקים - פרק ט' - הַחֵקֶר אֱלוֹהַ תִּמְצָא

מאת: נח גוטמן | 4/8/2012 בקורת ספרים

בפרק 3 דוקינס מתחיל לטפל בידיו הגסות, כמו פיל בחנות חרסינה, בטיעונים לקיומו של האלוקים. רשימת הטיעונים הראשונה מלאה במספר טיעונים שנטענו במשך הדורות על ידי גדולי הפילוסופים בהיסטוריה כולה. אנשים כהרמב"ם ואריסטו, ששורה אחת מכתביהם הכילה עומק רב יותר מספריו של דוקינס כולם. אל טיעונים עמוקים אלו מתייחס דוקינס בזלזול ובגסות, תוך שהוא פותר אותם בניפנופי ידים כמו בתי הקטנה המנפנפת בידיה כשהיא מנסה לסחוט מאביה את הסוכריה הרביעית, בנסותה לנפנף מעליה את "טיעון רופא השיניים".

את שלושת הטיעונים הראשונים כורך דוקינס בחבילה אחת, כשהוא מקדיש לשאלות יסוד עמוקות אלו דף אחד בלבד!!! מספרו. מדפים שלמים של ספרי פילוסופיה עמוקים נכתבו על טיעונים אלו, אבל מבחינתו של דוקינס אפשר למצות את הענין בדף אחד בודד!!! שגם הוא מלא ברובו במלל משונה שאינו נוגע לענין.

הטיעונים הראשונים והבסיסיים ביותר הם אלו -

א. כל תנועה בעולם מקורה בתנועה קודמת. אי לכך, עלינו לשאול מה היא התנועה הראשונה שגרמה לכל התנועות האחרות. והרי כל תנועה שלא נעלה על דעתנו, תמיד תעלה את השאלה מה מקורה של אותה תנועה. אי לכך, אנו צריכים בהכרח להניח את קיומו של כח עליון בלתי מוגבל שאינו כפוף לחוקי הטבע, ופועל מתוך בחירה, ולכן הוא אינו נזקק לכח חיצוני שיפעל עליו אלא הוא מרצונו הפשוט החליט לברוא את היקום. אם ננסה לתרגם את הטיעון הנ"ל לשפה מודרנית בהתאם למימצאי המדע המודרני, הרי שהשאלה תהיה מהו הכח שגרם להיוצרותו של המפץ הגדול.

ב. היות ובעבר לא החומר והעולם לא היו קיימים, אם כן מי עשה אותם? הרי החומר אינו יכול לברוא את עצמו, אלא בהחרכ ישנו גורם חיצוני שברא אותם. הוכחה זו בנויה על ההנחה שהחומר והאנרגיה שביקום נוצרו יש מאין. הקדמונים הגיעו למסקנה זו תוך שימוש בהוכחות לוגיות מורכבות שמידת כוחם מוטלת בספק, אך מדענים רבים מגדירים את המפץ הגדול כ"בריאת יש מאין".

ג. ניתן להוסיף טיעון נוסף המופיע בספר "האמונות והדעות" לרס"ג - מדוע בכלל ישנה מציאות? הרי ההעדר אינו זקוק לסיבה כדי להיות, ואילו המציאות זקוקה. לכאורה ההעדר הוא ברירת המחדל, ולא המציאות. לפיכך, מבלי גורם שיהפוך את היקום לקיים, החומר והאנרגיה היו צריכים "לבחור" את ההעדר כברירת מחדל.

עד כאן הטיעונים, על קצה המזלג.

מה עונה על כך דוקינס? כיצד מתמודד הפילוסוף הדגול בהיסטוריה עם טיעוניהם העמוקים של קודמיו? כיצד הוא מנפנף סברות עמוקות כל כך במספר שורות?

כדי להתמודד עם טיעונים אלו, מעלה דוקינס דף אחד שמלא על גדותיו בעיסה שמורכבת מטיעונים רבים, שאותם הוא גנב כנראה שאחרים. טיעונים אלו כתובים בערפול, בחוסר בהירות, תוך כדי סדרת בדיחות שלא מן הענין, שמחפה על דלות טיעוניו ה"מקוריים", טיעונים שגדולי עולם שקטנם עבה ממותנו של דוקינס כבר דשו ולשו הלוך וחזור.

לצורך הענין נשתדל לדלות מרשימת הטיעונים של דוקינס את קושיותיו והשגותיו, נמיין אותם יפה ומסודר, ונענה עליהם אחת לאחת. כמובן שהדברים שאכתוב אינם משלי, מדעתי הקטנה והחלושה, אלא דברים שנכתבו על ידי גדולי עולם וענקי הרוח, רבותינו הקדושים וחכמי אומות העולם.

דוקינס :

"אי אפשר לשלוף 'עוצר רגרסיות אינסופי' רק משום שאנו זקוקים לו כדי לפתור את קושיותנו".

תשובה :

באמת?

האם החוקרים אינם שולפים כל מיני דברים כדי לענות על הקושיות שבהם הם ניתקלים?

בהמשך הספר נראה כיצד הכופר דוקינס בעצמו, בעקבותיו של סטיבן הוקינג, "שולף" משרוולו לא פחות מאינסוף יקומים מקבילים, רק בכדי להתמודד עם קושיא אחת ויחידה - שאלת העקרון האנתרופי. כדי להתמודד עם אחת ההוכחות הברורות והמוחלטות למציאות הבורא, נאלצו הכופרים להניח שמלבד היקום בו אנו חיים ישנו עוד מספר אינסופי של יקומים מקבילים, בעלי חוקי פיזיקה שונים משלנו, וכל זה בכדי להתמודד עם שאלה אחת ויחידה!!!

מדוע אם כן מותר לכופר לשלוף משרוולו אינסוף יקומים דמיוניים ולמאמין אסור להניח את קיומו של הבורא?

ובכלל, מדוע כאשר מר דוקינס הנכבד רואה מולו מחשב הוא מאמין כי המחשב נברא על ידי אדם, והרי כבר לימדנו רבנו ש"אין לשלוף עוצר רגרסיות מהשרוול רק משום שאנו זקוקים לו"?

דוקינס :

"מנין לנו שהבורא כל יכול? ומנין לנו שהוא יודע כל? ומנין לנו שהוא שומע תפילות ומוחל עוונות?

תשובה -

א. מי אמר שכל הוכחה למציאות הבורא חייבת להוכיח את כל התורה כולה על רגל אחת? האם כל מימצא ארכולוגי חייב להוכיח את כל התיאוריות המדעיות עלי אדמות?

ב. לגבי היותו של הבורא כל יכול, הרי אם הבורא היה מוגבל לחוקי הפיזיקה של החומר הרי שהוא אינו יכול ליצור יש מאין. יצירת יש מאין מהוה את הסתירה המוחלטת לכל חוקיות שהיא. מי שיכול לברוא יש מאין, הרי הוא נמצא מעל כל חוק שהוא. כל החוקים נוגעים להתנהגותו של החומר, ואילו העדר בריאת יש מאין נוגע לעצם קיומו של החומר.

דוקינס :

"איך אלוקים יכול לשנות את דעתו, אם הוא יודע הכל מראש"?

תשובה -

גם אם הייתה זו שאלה (והיא לא, אלוקים לא משנה את דעתו. רק הנוצרים הפאגנים מאמינים בכך) אך היא בודאי איננה נוגעת כלל לענין. הנסיון לסטות מהדיון נועדה לחפות על חולשת הטיעונים. נעבור לענין הבא.

דוקינס :

"אולי בעתיד החוקרים ימצאו איזה חוק שיסביר את הענין".

תשובה -

א. ואולי בעתיד יתברר שכדור הארץ הוא שטוח?

ב. עם הלוגיקה הזאת אי אפשר לנהל דיון רציונלי בשום נושא בעולם, שהרי תמיד ניתן לטעון "אולי בעתיד יתברר אחרת".

דוקינס -

"מי ברא את הבורא"

תשובה -

הקדוש ברוך הוא, בניגוד מוחלט לכל הברואים, הוא "מחויב המציאות", דהיינו - הוא אינו זקוק לסיבה בכדי להיות קיים.

ומנין לנו שהחומר איננו מחויב המציאות?

 - מפני שהחומר הוא מוגבל. הוא איננו ממלא את כל המציאות. אבל הבורא, הוא איננו מוגבל, ו"אין מקום פנוי ממנו", ולכן הוא יתברך ויתעלה איננו זקוק לבורא בלעדיו.

במילים אחרות - כל דבר מוגבל, בהכרח איננו מחויב המציאות. ואם איננו מחויב המציאות, הוא צריך גורם אחר שיגרום לו להיות. ולכן בהכרח ישנו גורם בלתי מוגבל, ש"מלוא כל הארץ כבודו", שרק הוא היה כל המציאות קודם בריאת העולם, והוא זה שברא את העולם

תגובות

אם יורשה לי להוסיף

יואב | 4/8/2012 6:00:22 PM

1. "אי אפשר לשלוף 'עוצר רגרסיות אינסופי' רק משום שאנו זקוקים לו כדי לפתור את קושיותנו" מקביל לחלוטין למשפט: "אי אפשר לשלוף את 'מודל האטום של בוהר' רק משום שאנחנו זקוקים לו כדי לפתור את קושיותנו לגבי תכונות החומר".

2. "איך אלוקים יכול לשנות את דעתו, אם הוא יודע הכל מראש?" מייחס לאלוהים מושג ידיעה אנושי, שאינו רלוונטי. דוקינס (וגם אני) לא מסוגל לתפוס את מושג ה"ידיעה" של הבורא.
בהקשר הזה, אולי בניגוד למה שכתבת אתה (הדוס) הייתי מזכיר את "וירא אלוהים כי טוב", שמרמז שהראיה של הבורא אם משהו הוא טוב או לא יכולה להיות רק אחרי המעשה.
בכל אופן, כמו שכתבת, זה לא רלוונטי לשאלה האם הוא קיים או לא, אלא לויכוח לגבי מאפייניו.

תגובת הדוס: לגבי ידיעת הבורא מהפסוק "וירא אלוקים את האור כי טוב", אכן שאלה טובה.
זהו עוד מקום שבו התורה מתייחסת לבורא במושגים אנושיים.
אני יכול להביא הוכחה לעיקרון הזה שהתורה מתייחסת לבורא במושגים אנושיים כדי לסבר את האוזן -
בתורה יש פסוקים רבים שמשמע בהם שהקדוש ברוך הוא "נמצא" בשמים - "היושבי בשמים", " ה' משמים השקיף", ועוד רבות.
ושמא נאמר שאכן לזה התכוונה התורה?
זה לא יתכן, שהרי כבר בפסוק הראשון בתורה כתוב "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ". משמע - הקב"ה ברא את השמים, אם כך ברור שהוא עצמו היה עוד לפני שהיו שמים. הרי לנו שהתורה מתייחסת לבורא במושגי בני אנוש, למרות שאיננה מתכוונת למשמעות הפשוטה של הדברים.

ונח מצא חן בעיני האדם

שלום ווילדר | 4/9/2012 12:45:56 AM

שוב רואים איך שהאתיאיסט המצוי מכניס כשלים לוגים בכל דיון אפשרי. ישר כח, בזכותך השקרים יבלו וימחקו מעל פני האדמה!! ושתדע, האתר הזה מזין ומשקה אותי, תודה!!

תגובת הדוס: תודה.

לגבי אינסוף יקומים מקבילים

יואב | 4/11/2012 3:39:01 PM

אינסוף יקומים מקבילים יכול לפתור גם את השאלה של הכל צפוי והרשות נתונה.
כלומר: כל בחירה אפשרית שלנו מתקיימת ממש באיזשהיא מציאות, ואנו בבחירה שלנו רק בוחרים איזו מבין אינסוף האפשרויות לחוות.
מה דעתך על כך?

תגובת הדוס: כן, אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה לפני מותו "הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, ועזבני והפר את בריתי", הוא מתכוין שזה יקרה פה, על הגלקסיה שלנו. לא כך?

אמת

יואב | 4/11/2012 8:37:41 PM

אמת.
פספסתי את המקרה (החשוב) של הנבואה.
יוצא שהכל צפוי והרשות נתונה היא שאלה קשה פחות מנבואה שניתנה ו(עדיין)הרשות נתונה.
כנראה שיש דברים שנידונו להיות נשגבים מבינתנו.

תגובת הדוס: דווקא יש לי על זה חומר מאד יפה, אבל צריך לזה זמן. יש תשובה של הרמב"ם, עם השגה של הראב"ד, ותשובה מדהימה של הרב שך באבי עזרי. מה שמדהים בזה, שכלפי חוץ הרב שך היה האנטי תזה של פילוסוף. הוא היה תמיד בעד אמונה פשוטה בלי התחכמויות ופילוסופיות, ופתאום בקטע הזה שעוסק בנושא מהקשים ביותר הוא פתאום מוריד "מהלך" חד וברור.

אשמח מאוד לקרוא מאמר בנושא

יואב | 4/11/2012 9:11:03 PM

אשמח מאוד לקרוא מאמר בנושא.
ייקח כמה זמן שייקח.

תגובת הדוס: התכוונתי שייקח לי זמן לכתוב. לקרוא זה לא הבעיה, מאמר שאני כותב בשלוש שעות, אתה יכול לקרוא בשלוש דקות.

:-)

יואב | 4/11/2012 9:30:31 PM

.

הפרכת הספר של דוקניס ע"י פרופ' קרייג

דתי לאומי | 4/11/2012 11:11:46 PM

הפרחת הספר אחד לאחד,ע"י הפרופסור הידוע לפילוסופיה וויליאם קרייג'.
הסרטון - http://www.youtube.com/watch?v=j4DpKH0Wt6Y

תגובת הדוס: תודה

כמה הערות

עמוס | 4/12/2012 4:30:59 PM

פסח שמח
1. כתבת בכתבתך "מדענים רבים מגדירים את המפץ הגדול כ"בריאת יש מאין""
אך המפץ הגדול היא תיאוריה על התרחבות היקום מנקודה אחת למה שהוא היום מנקודה סינגולרית (קטנה מאוד) יחידה .
( "המפץ הגדול (באנגלית: The Big Bang) הוא שמה של תאוריה פיזיקלית המהווה את תמצית הקוסמולוגיה המודרנית. על פי תאוריה זו, מקורו של היקום בנקודה בודדת, הקרויה "סינגולריות כבידתית"" מתוך ויקיפדיה המפץ הגדול)
והתיאוריה הזו הוכחה ע"י מדידות מדויקות של תחזיות של התאוריה ולא ע"י הוכחה לוגית (באותו ערך של ויקיפדיה) .
2. בנוסף כתבת שדוקינס שלף את ההיפותזה של אינסוף יקומים מקבילים כדי להתמודד עם שאלת העיקרון האנתרופי, וכעת אני מסכים איתך שאם הוא עשה זאת אז זו אי כנות מדעית כי אין מדידות וכד' שמוכיחות זאת , אך לעומת המפץ הגדול שהיא תיאוריה מדעית מוכחת ע"י מדידות ותחזיות מדיוקות , אין סוף יקומים הוא חלק מתיאורית המיתרים שלא התקבלה ע"י הקהילה המדעית בדיוק בגלל שאין אליה ראיות מספקות . ( תורת המיתרים מבטלת לגמרי את ההנחה של חלקיקים נקודתיים בגלל כל הבעיות שהיא גורמת ומעדיפה להתייחס אליהן כאל מיתרים חד-ממדיים...תאוריה זו התפתחה מתוך תורת העל-מיתר, אך חלוקה עימה במספר הממדים הקיימים ומאששת את קיומם של אינסוף יקומים. )(ויקיפדיה חלקיק) (ובויקיפדיה של תיאורית המיתרים תראה את כל ההתנגדויות לתורת המיתרים) .
3. כתבת "לגבי היותו של הבורא כל יכול, הרי אם הבורא היה מוגבל לחוקי הפיזיקה של החומר הרי שהוא אינו יכול ליצור יש מאין."..."מי שיכול לברוא יש מאין, הרי הוא נמצא מעל כל חוק שהוא. " אני לא מבין איך יצירת יש מאין הופכת אותו לכל יכול לדוגמא יכול להיות משהו שיוצר יש מאין לא בצורה מודעת (כמו ששמש היום יוצרת אטומים שונים ממימן בצורה לא מודעת וכד' ) והמשהו הזה יכול להיות לא חומרי ולכן לא מוגבל ולא מוכרח המציאות וכו' הנקודה שלי היא שגם אם נגלה שהחומר של העולם בא מכלום ע"י גורם בלתי מוגבל מסויים (באיזה שהיא צורה) זה לא אומר שום דבר נוסף על אותו הגורם הוא לא חייב להיות אינטליגנטי כלל ולא חייב להיות לו כוח נוסף חוץ מהכוח ליצר אטומים מכלום הוא אפילו יכול להיות דומם (כמו השמש) וכמובן שגם ע"מ להאמין בדבר הזה (שהוא הרבה יותר סביר מאלוהים כי אין הוא לא חכם בצורה אינסופית שומע תפילות ....) צריך כמות רבה של ראיות ועד שהיא תתקבל הדבר הנכון לעשות הוא לא להאמין לזה.
מאותה סיבה לא צריך להאמין לתורת המיתרים ולאינסוף יקומים ... ובשום דבר שלא הוכח מדעית שהוא נכון . (המפץ הגדול הוכח מדעית והוא לא יצירת משהו מכלום ).
3.כתבת על מה שדוקניס אמר "אולי בעתיד החוקרים ימצאו איזה חוק שיסביר את הענין" שאולי המדענים יגלו שהעולם שטוח , וההבדל הוא שפשוט יש היום ראיות רבות שהעולם הוא כדור (יותר נכון בצורת ביצה) תמונות לוין לדוגמא , ועד שלא היו ראיות לכך שהעולם הוא עגול לא היה הגיון לומר שהוא עגול או שטוח או משולש ומי שהיה אומר שהעולם הוא שטוח הדבר הנכון הוא לומר לו אם אין לך הוכחות אני לא מאמין לך וכך גם לאדם שהיה טוען שהעולם הוא עגול עד שיוכיח את טענתו.

בקיצור עד שאין הוכחות לטענה הדבר הנכון לעשות הוא לא להאמין לה (זה לא אומר להאמין לטענה ההפוכה פשוט לא להאמין לכלום עד שהטענה תוכח מדעית )
חג שמח

תגובת הדוס: 1. אני יודע שיש בזה כמה צדדים, אני לא באתי להיכנס לזה אלא רק להראות שהדברים יותר מורכבים ממה שדוקינס הפרימיטיבי מבין. אין לי כרגע כח להיכנס לנושאים עמוקים אלו, שעל רובם הגדול עניתי באריכות רבה במקומות אחרים.
בברכה.

דבריו של פרופ' קרייג'

לדתי לאומי | 4/15/2012 10:16:35 AM

אתה מודע לכך, אני מקווה שמשנתו של פרופ' קרייג' מכוונת בעיקר לתמוך בתאולוגיה הנוצרית
עם דגש מיוחד על קימתו לתחייה של ישו ?

שם לב - אין זו טענה לגופו של אדם,
אלא הטענה היא כלפי השימוש שלך בבפניה לסמכות ("הפרופסור הידוע לפילוסופיה") ולחוסר העקביות שבה - אם הוא אכן סמכות ידועה לנושא, כיצד זה אתה בוחר רק את הדברים המתאימים לדעתך?

לבחור שהגיב לי

דתי לאומי | 4/17/2012 11:07:59 AM

אין פה "פנייה אל הסמכות" כי אני לא טוען שום טענה. הבאתי סרטון של פרופ' לפילוסופיה שמפריך את סיפרו של דוקינס הפסבדו פילוסוף. זה הכל.

ידוע שקרייג הוא נוצרי הדוק. משנתו של פרופ' קרייג מחולקת לשני חלקים - תיאולוגיה נוצרית, ופילוסופיה(לוגיקה) שבו הוא אך ורק עוסק בנושא בריאת העולם\בורא לעולם מבלי להסתמך או להכניס את הנצרות לתמונה. ניתן ללמוד הרבה מאוד מהידע הרחב שיש לו בנושא.

לגבי העקרון האנתרופי

גולש | 4/18/2012 10:16:55 AM

צריך להבין לעומק מה בעצם אתה מוכיח ממנו.

העקרון הבסיסי אומר: נקבל את זה שבמסגרת חוקי הטבע הנתונים, יכול להיות כוכב שראוי לחיים, ובצירוף מקרים (בטווח הסתברותי) אכן נוצרו בו חיים, והשתלשלויות ארוכות של נסיבות אבולוציוניות גרמו לכך שנוצרו גם חיים תבוניים.

אומר העקרון: עולה מכאן, שבלי צירוף של הרבה נתונים (סוג הכוחות הפיסיקליים וערכיהם) ושל הרבה מקרים (הווצרות חיים, נסיבות של נישות שבהם חיים יותר תבוניים הם יתרון השרדותי), לא היינו כאן.

השאלה מה זה מוכיח. כל מערכת דינמית יכולה להביא להרבה תוצאות.

לדוגמא: בהתאם לחוקי הפיסיקה, גלי מיקרו יכולים לחמם עצמים. מצב זה תלוי בשלל גורמים וערכים ופיסיקליים שאם היו שונים אפילו במקצת, לא היינו יכולים לחמם שניצל. אבל הואיל וכך הם, אנחנו יכולים לחמם. זה משמח, אבל אין כאן שום מופת.

זה משמח שהנסיבות הובילו לכך שאנחנו כאן, אבל אם היו שונות, לא היינו כאן. בנסיבות אחרות, העולם היה מאוכלס בזברות ירוקות, ואולי בכוחות פיסיקליים אחרים, לא היו חיים, אבל היו נוצרים שלל צירופים אחרים.

"חיים תבוניים" זה צירוף כמו כל שאר הצירופים. תוצאה של 6 ספרות שעלתה בלוטו, היה לה סיכוי אפסי לכשעצמה, אבל אחרי שעלתה אין בה שום חידוש. כמובן לאדם שזכה יש לה משמעות עצומה, אבל לא רואים בזה שום נס.

גם לתוצאה של חיים תבוניים יש משמעות עצומה למי שזכה בה, אבל לכשעצמה היא עוד צירוף חסר משמעות.

כמובן שאם בהגרלה עולה המספר 6 עשר פעמים, זה כבר פלא פלאים, כי לתוצאה עצמה יש משמעות יחודית.

דרוש כאן הסבר נוסף, מה הופך חיים תבוניים לתוצאה יחודית יותר מאשר לתוצאה רנדומלית שהמשמעות שלה היא רק למי שזכה אבל אין כל פליאה בעצם קבלתה.

בבקשה אל תתייחס לענין של הסיכוי להווצרות חיים וכו', זה לא הנושא בשאלתי, נניח שזה בטווח הסתברותי.

תגובת הדוס: א. אני מדבר על העקרון האנתרופי בייחס לרקועים הקוסמולוגיים שבלעדיהם לא הייתה אפשרות להיווצרות של מולקולות מורכבות כלל, או מולקלות בכלל, מה שלא היה מאפשר שום צורת חיים שהיא.
ב. לשיטתך, גם שעון לא מוכיח על שען, שהרי כל מספר בעל חמישים ספרות הוא בעל סיכויי הסתברות נמוכים. מיותר לציין מה היית עושה למי שהיה טוען כזה דבר. היית משלח אותו במהירות לגורמים המוסמכים.

שאלה לעמוס

יואב | 4/18/2012 4:18:15 PM

כמה קטנה היתה הנקודה הסינגולרית?
מיקרומטר על מיקרומטר?
ננומטר על ננומטר?

מה זה היעדר של מרחב וזמן, אם לא "אין"?
גם אם תקרא ל"אין" בשם נקודה סינגולרית, או בכל שם אחר, לא תשנה את מהותו.