תורת השמיטות

מאת: הדוס | 3/16/2010 אמונה ומדע

תורת השמיטות הקבלית היא תורה קבלית קוסמוגנית (העוסקת במוצא העולם) וקוסמולוגית (העוסקת במבנה העולם) המתארת את העולם כנברא ונחרב בשבעה מחזורים של 7,000 שנה (שמיטה) בתוך מחזור גדול של 50,000 שנה (יובל). תורת השמיטות הקבלית מבוססת על מצוות השמיטה ושנת היובל המקראיות. המקור הראשון שבו נזכרה תורה זו הוא ספר התמונה לרבי נחוניה בו הקנה. תורת השמיטות מובאת גם בכתבי האריז"ל והגר"א, שנים מתוך שלושת המקובלים החשובים ביותר בחמש מאות שנה האחרונות.( למותר לציין ששניהם חיו וכתבו מאות שנים לפני דארוין.)

מצוות השמיטה מופיעה במקרא בגרסתה המפורטת ביותר בספר ויקרא בפרק כ"ה. עניינה של מצוות השמיטה בתורה הוא נושא הבעלות על האדמה ועבודת האדמה. המקרא מצווה על האדם לעבוד את חלקתו במשך שש שנים ולשבות מעבודתו זו בשנה השביעית. השנה השביעית לה קוראת התורה "שבת שבתון" של הארץ היא עת שביתת האדמה והארץ, המקבילה ליום השביעי של השבת. כמו כן ישנם השלכות רבות לנושא השמיטה בטווח רחב של נושאים הלכתיים.

אולם המקרא ממשיך ומפרט כאן מעבר לרעיון השמיטה שמופיע כבר בשמות כג' וגם בדברים טו' ומפליג הלאה לנושא שנת היובל. מחזור שבע השנים של השמיטה הופך לחלק ממחזור זהה בעל שבעה חלקים היוצר מחזור גדול בין 49 שנה. בסיום מחזור זה מתרחשת מעין התחלה חדשה המחזירה את הדברים לצורתם התחילית, הראשונית והשווה. נחלות הארץ מוחזרות לבעליהן המקוריים ומתבצעת מעין חלוקה מחודשת (חלקית אומנם) של ההון המבטלת את חוסר השוויון הנוצר במהלך ההיסטוריה. מצווה זו גם מתכתבת עם המצוות הסוציאליות האחרות הנקשרות בשנה השביעית כגון המצווה לשחרר את העבד העברי בשנה השביעית (שמות כ"א) וזו המצווה על שמיטת החובות (דברים טו').

בחז"ל משמע במקומות רבים שהשמיטה והיובל הם חלק מצורת הלוח העברי כך שהלוח העיברי מחולק ביסודו ליובלות, שמיטות, שנים, חושים, ימים ושעות,

את שני עיקריה הגדולים של תורת השמיטות הקבלית ניתן למצוא בחיבור בין שני מאמרים מפורסמים של חז"ל. הראשון מעיקרים אלו הוא רעיון השבת הקוסמית שבו נתפס העולם כמתקיים במחזוריות בת 7,000 שנה שמתוכן 1,000 השנה האחרונות הן מעין שנות שבתון לעולם. את שורשה של תפיסה זו ניתן למצוא במאמר תלמודי שבו גורס רב קטינה:

ובהמשך נאמר עוד "כשם שהשביעית משמטת אחת לשבע שנים (בשמיטת הארץ), כן העולם משמט אלף שנים לשבעת אלפים שנה". העיקר השני העומד בבסיסה של תורת השמיטות הוא הרעיון של מחזוריות קוסמית של בריאות וחורבנים העוקבים זה את זה במחזוריות קבועה. תפיסה זו נסמכת על מאמר החז"ל (בראשית רבה [וילנא] פרשה ג') כי לפני בריאת עולמנו היה הקב"ה "בורא עולמות ומחריבן" ועל הפסוק התנ"כי (ישעיה סה', יז') "כי הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה ולא תזכרנה הישנות ולא תעלינה על לב".

רעיונות קרובים ניתן למצוא גם בחיבורים כתתיים מתקופת בית שני כמו בספר היובלים.

תורת השמיטות גורסת כי העולם מתקיים ב-7 מחזורים קוסמים בני 7,000 שנה כל אחד. שבע המחזורים מוקבלים ל-7 הספירות התחתונות בעץ הספירות הקבלי הנקראות גם 7 ספירות הבניין. ספירות אלו הן מעין אבני הבניין שמהן נוצר העולם. הן החוקה המטפיזית של העולם המשתתפות באופן פעיל ביצירתו ובתפקודו, זאת בניגוד ל-3 הספירות העליונות והנעלמות. כל אחד מהמחזורים הקוסמים הללו עומד בסימן אחת מ-7 הספירות שהיא באותו מחזור נותנת הטון.

כך מתקיים העולם משך שבעה מחזורים בני 7,000 שנה, כאשר בכל אחד מהמחזורים נשקפים העולם והתורה דרך בחינה אחרת של המנסרה האלוהית. 49 האלפים הללו מוקבלים ל-49 מ- 50 שערי הבינה שניתנו למשה על פי הגמרא ("חמשים שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה חסר אחת, שנאמר 'ותחסרהו מעט מאלוהים'" – נדרים, לח', ע"א). כאשר מסתיימים שבעת המחזורים וכל צורות הבניין נראו, מגיעה עת השער החמישים, עת היובל הגדול.

כל שמיטה היא עולם בפני עצמה, לכל שמיטה היסטוריה בפני עצמה ולכל שמיטה גאולה משלה. אולם היובל הגדול חורג הלאה והרחק מכל אלו. היובל הגדול הוא הגאולה המוחלטת, החריגה הטוטאלית מעבר להיסטוריה, לתפיסה ולאונתולוגיה של עולמנו והמקובלים ממעטים לדבר בו דברים של ממש. היובל לפי המקובלים הוא התיקון המושלם והסופי של הבריאה, שאין אחריו מאומה.

תורת השמיטות נכתבה בספרי הקבלה הרבה שנים לפני שהתעוררו שנוצרו הסתירות לכאורה ביו התורה לבין המדע המודרני בסוגית  גיל העולם וממצאי המאובנים. דווקא משום כך ניתן להשתמש בה לישוב קושיות אלו. אם היו הדברים נכתבים ומומצאים על ידי אדם בן דורנו, היו וודאי טוענים הכופרים שזה נכתב כתגובה לשאלותיהם. אבל מכיוון שלכל הדעות הדברים נכתבו במפורש מאות אם לא אלפי שנים לפני דארוין וחבריו, הרי שלא זו בלבד שהם מיישבים את כל הקושיות, אלא שהם מוכיחים פעם נוספת את רוח הקודש המדברת מתוך גרונם של חכמי התורה.

תגובות

הצעת ייעול

קורא חדש | 1/12/2010 3:23:31 PM

חן חן על הרעיון המבורך.
בבקשה, להגדיל את הפונט.
ולבונה האתר, נא לייצר דף שיהיה ניתן להגדיל אותו עם הכלים של הגדלה, כמו שיש בפיירפוקס.
תודה

229

שלוסמם | 1/12/2010 5:27:06 PM

מעניין אותי אם גם עוד 229 בשנת תתצט החרדים יאמינו המשיח יבוא תוך שנה, או שאז כבר יתחילו עם התירוצים שאלף שנה כיום אתמול
ושבכלל לא הכוונה בדיוק 7000 אלא בערך.
בכלל מה יקרה עם המשיח לא יבוא במאה אלף שנה הבאות האם גם אז יגידו אף על פי שיתמהמה? או שכיון שהפליג הפליג?

שלוסמם

תוהה | 1/12/2010 5:31:20 PM

מה נעשה אם משיח לא יבוא בעוד 100 שנה ?
שאלה חזקה שאני תמיד שואל אותה לחברים שלי...

אין להם תשובה ! התחושה הדתית היא תמיד ... הנה הנה משיח בא ואלוהי-ם יורד כל כסא כבודו וכו' .......

תגובת הדוס: אבל הוא כן יבוא. כשמש בצהרים. כמו שאתה בטוח שהשמש תזרח אני בטוח שהוא בא יבא.

לפחות אין המדובר במתחזה

נושך אברכים | 1/12/2010 6:09:56 PM

אשרינו שאברך אמיתי לפנינו.
הוא מבלבל בין טענה בעלת תקפות לוגית לבין סברת פלפול מתחכמת, ומקפיד לשגות בין לשון זכר לבין לשון נקבה.

לשלוסמם

הדוס | 1/12/2010 8:06:16 PM

אנחנו לא נחכה, הוא יבוא הרבה קודם. תפתח את העיניים ותתבונן על מה שעבר עלינו במאה שנה האחרונות ותראה שאנחנו ממש בעיצומו של התהליך.
לנושך, אולי תענה ענינית? על נביחות אני לא עונה.

התערבות

| 1/12/2010 9:31:51 PM

אני לגמרי בטוח שהמשפט הזה שלך נאמר באותו שכנוע עצמי במשך כל הדורות - כל דור והסיבות והתהליכים שלו. מה עושה אותך לכלכך מיוחד?
ולעניין פרקטי, כמה אתה מוכן להתערב (ניתן לערוך חוזה מסודר אצל עורך דין) שהמשיח לא יגיע בעשרים שנה הקרובות? אני מוכן לתת לך יחס של אחד לעשר.

ההבדל הגדול

הדוס | 1/12/2010 9:50:17 PM

ההבדל הוא שאני כותב בזמן שהתהליך כבר התחיל וצריך לעצום עיניים כדי לא לראות את זה.
אם תפתח את הרמב"ם בסוף הלכות מלכים בפרק על המשיח תבין כמה דברים שאני לא רוצה לכתוב מטעמים שונים.

לי נראה שהתנהגות היקום בזמן היא פונקציה של כמות הזמן מתחילת היקום והזמן

איש | 1/12/2010 11:41:08 PM

וכמו שיש התפשטות המרחב, כך גם מבחינת ציר הזמן, עם התרבות הזמן דברים נעשים איטיים יותר, דומה קצת לרעיון שנחשב מוכח של התפשטות המרחב עצמו (בצורה לא לינארית פרופורציונלי הפוך לכמות הזמן 1\כמות הזמן הכוללת ביקום) כולל מהירות האור שלדעתי יורדת גם כיום בצורה אסימטוטית,ועם התרבות הזמן הירידה במהירות האור הינה בקצב נמוך יותר .

תגובת הדוס: רעיון טוב מאד. אולי זה מסביר גם את סוגיית השתנות הטבעים.

האבן עזרא לא היה קבלי

max | 1/13/2010 12:49:12 AM

והוא מזכיר את התורה זאת,
ועוד ראשונים, מה זה קשור לקבלה ?
אגב השבטים במוזואמריקה
שיש להם גם מסורת של3500 שנה,
גם האמינו בתורה הזאת,
אבל האריז"ל שלל את זה לגמרי,

רצון האלוקים שהמדע יבוא בשלבים,
ומי שמנסה לתת למשה רבינו חכמה, שאלוקים לא רצה לתת לו,
(ונתן לו אך ורק את התורה,)
וכן לתת לחז"ל שהם כביכול ידעו יותר דברים שידעו בזמנם ?

לדעתי רק מזיק ליהדות ולא מועיל שום דבר,

חז"ל עשו דברים ענקים ליהדות,
כל תורה של בעל פה, וכו'
אבל לתת להם חכמה שאלוקים לא נתן להם,?
ולהכניס בפיהם בכוח כאילו ידעו הכל ?
זה אולי טוב לילדים,
מי ביקש ממכם לומר כך ?
אתם רק עושים שחוק מחז"ל הקדושים,
זה פשוט חילול השם וחז"ל,
מצטער,

תגובת הדוס: א. אם תראה לי איפה האבן עזרא כותב את זה אומר לך תודה מראש. ברצינות.
ב.אם זה לא קשור דווקא לקבלה זה גם טוב. העיקר שחכמי ישראל אמרו את זה. האריז"ל כן אומר את זה.
ג. בקשר לאינדיאנים, חלק מחכמת הקבלה זה דברים שהיו ידועים לכול עובדי העבודה זרה שהשיגו אותם מהצד השני. גם להם היו השגות על טבעיות, אבל הם נבעו מצד הטומאה ולא מהקדושה.

לדוס ,שלום לך,

max | 1/13/2010 8:01:59 PM

א, אריז"ל שולל את המושג שאנו כביכול בשמיטה X והוא טוען שאנו בבראשית כמו שכתוב בתורה, והבן,
ב, האבן עזרא כותב ומרמז ע"ז בכמה מקומות, ופלא שאתה לא יודע,
בהמשך אני הבדוק לך איפה בדיוק,

אבל את העיקר שכתבתי שזה לדעתי עקרוני ביותר,
וע"ז אתה לא מתיחס, ולמה ?

אני שואל ואומר למה? ובשביל מה? צריך להכניס לחז"ל דברים בכוח, מה לא פשוט מזה שאפי' נביא לא יודע רק מה שאלוקים אומר לו,
ומה אם זה שאנו רואים שזה גזרת שמים שהחכמה יבוא דווקא בשלבים ??

הרי רואים בעליל שזה כך, אפי' באסטוריה התנכי,

וחוץ מזה, החילול השם שיוצה מזה, עם עצם שאנו רצים לתת לחז"ל כוחות שבאמת לא היה להם,
למשל ברפואה? אנו אומרים,
שנשתנו הטבעים,
באסטרונומיה ? אנו אומרים שזה רק משל לדברים רוחניים, וכו' וכו' עיין בספר צבא השמים של ניסים וידעל חלק ה' ותבין כמה זה לא רציני לתת להם ידע, שאף אחד לא ביקש מאיתנו לתת להם,
אנחנו פשוט עושים צחוק מעצמינו,
וגורמים לדעתי לחילול השם,

תגובת הדוס: עיין בדרוש אור החיים לבעל התפארת ישראל בסוף משניות טהרות (בהוצאות הישנות בלבד) ושם תראה את הציטוטים שלו, ואת כל מה שהוא בונה על זה.

ידוע נו אז מה ?

max | 1/13/2010 8:49:22 PM

תענה לי על זה רק,
האם אנו מצווים לומר שחז"ל או אפי' משה רבינו ידע חכמה יותר מי מה שידעו בזמנם ?
ובשביל מה זה טוב ?
חז"ל אפי' שואלים איך יכול להיות שמשה רבינו למד את כל התורה בארבעים יום,

תגובת הדוס: גם אם אנחנו לא מצווים על כך, המציאות שהם ידעו. על כל מקום שמצטטים דברים שלכאורה הם לא ידעו, ישנם עשרות מקומות שהם גילו ידע שאין שום דרך להבין איך הם ידעו את זה. עיין ערך סיבוב המולד. מאז חז"ל עברו 20,000 מולדות. אם הם היו טועים בשלוש שניות בלבד (!!!)אז היום ראש חודש היה יוצא יומיים לפני המולד. איך הם ידעו? ותיקח בחשבון שזה חישוב של ממוצע רב שנתי!!! כי המולד בכל חודש יש לו אורך אחר. הרי אפילו שעונים לא היו להם! מישהו ידע את זה בזמנם?? המדענים לא ידעו את זה עד לפני כמה שנים.
ובקשר לתפארת ישראל, מה פירוש אז מה? הוא היה פחות תלמיד חכם ממני וממך? הוא לא ידע שזה חילול השם ואתה כן יודע?
וחוץ מזה שאין שום הסבר אחר למאובנים. גם האבולוציה וגם הגישות הדתיות האחרות פשוט לא מצילחות להסביר. האבולוציה לא מתחילה להסתדר עם ממצאי המאובנים, וגם אתה צריך להתפתל בזה. למה להתפתל אם הגר"א והאריז"ל ענו את התשובה הרבה לפני המדענים?

אוקיי,

max | 1/13/2010 9:25:43 PM

אז אנחנו צריכים להבין איך הם ידעו מה שכן ידעו,
אבל מזה להחליט החלטה שהם ידעו הכל ???
הרי אפי' נגיד שהם היו נביאים ?
הם לא אמורים לדעת את הכל,
אגב הרמב"ם מתעלם מחז"לים ידועים בנושא המולד,
וכותב שאין לנו את הספרים של חכמינו זצ"ל בגלל זה הוא מסתמך על חכמי האומות,
והנה יש לנו הרבה חז"לים בנדון, התשובה היא ברורה לדעתי,

תגובת הדוס: איפה יש בחז"ל את כל הנתונים שהרמב"ם מביא בקידוש החודש? ומאיזה מאמרים הוא מתעלם?

המשך

max | 1/13/2010 9:39:27 PM

אתה יודע צדיק איפה הפרדוקס ?
איפה שאנו חייבים את דעתם? או את רוח קודשם? כלומר בעניני מצוות דאורייתא וכו' שם הם לא יודעים, ויש מחלוקות ביניהם, וצריכים לשבור את הראש על כללי הלימוד בכדי לדעת את האמת של מצוות X אוY ,
וכאן אנו אומרים "תורה לא בשמים היא"?
ואיפה שחז"ל עצמם אומרים שאפשר לסמוך על דעתם של נאומות, כלומר מיותר היא שהם ידעו את כל זה, כאן אנו נומר שהיה להם נבואה ????? היתכן?

תגובת הדוס: אתה בעצמך ענית, שבהלכה הכלל הוא שלא בשמים היא. אבל על בירור מציאות לא נאמר כזה כלל.
אני בכל אופן קבלתי מרבותי שחז"ל ידעו הכל, לא דרך רוח הקודש דווקא אלא דרך המנגנון הפנימי של הבריאה שהיה ידוע להם, ואלו שבאו אחריהם לא תמיד ידעו הכל.

המשך

max | 1/13/2010 10:12:19 PM

האבן עזרא אומר לנו כלל גדול,
שיש דרש שהוא טוב לאחרים וידריך בדרך תבונה את הנעורים,
וזה תשובה על שאלתך כלפי התפארת ישראל וכך כלפי כל הגדולים שהלכו בדרך הנ"ל,

אבל אתה מודע לזה שאין באתרי אינטרנט נערים, ולכן השיטה הזאת ל תעבוד כאן, רק יגרום לחילול השם זאת דעתי, ואני ממליץ לכבודו לברר את דעת הגדולים בענין,
אני לא ח"ו בא לקנטר,
להפך אני מבין את הרצון שלך,
אבל תבין שגלשי האינטרנט יודעים דבר אחד או שנים,
ואם לרגע לא יודעים ?
אז הם פונים להגאון הדור ששמו גוגל, והבן,
בכל אופן, בהצלחה בכל דרכך,

תגובת הדוס: הם יכולים לפנות לגוגל כאוות נפשם. מה הם יגלו שם? שאני דובר אמת.
אני מבין שאתה בענינים, אשמח להתכתב איתך במייל.

יש לי ענין דווקא כן להתכתב בפומבי,

max | 1/14/2010 3:15:58 AM

ולמה? כי רצוני להראות שאנחנו בעצם לא מתעלמים משום בעיה,
ואני מעונין להוסיף קושיות יותר קשות, שהם יראו שהקושיות הקלסיות שהם יודעים? קטן על הקושיות של כל לומד תורה בעיון,
לגבי הרמב"ם ששאלת ?
אני מאוד ממליץ ללמוד את ספרו של הרב ניסים וידעל שליט"א "צבא השמים" חלק ד' וה' ותחכימו מאוד,

לגבי החינוך גם אני קיבלתי את אותו חינוך, ובגלל זה צטטתי את האבן עזרא, והבן
לגבי האם שחז"ל קיבלו בקבלה את יסודות הבריאה?
כל בר דעת יודע שזה בלתי אפשרי, 1,) מצד שאלוקים לא סיפר לאף אחד, חוץ ממה שרצה לספר, 2,) אי אפשר להעביר בקבלה כל כך הרבה מידע, ובכלל מידע לא כתובה?? היתכן?
באבלו של משה רבינו לבד? נשתכחו שלשת אלפים הלכות, ואפי' את זה לא החזירו לנו על ידי נבואה? רק ע"י פלפולו של עתניאל בן קנז,

ידוע לך שבזמן חז"ל היוונים כבר ידעו שהעולם עגול,
וחז"ל לא קיבלו את הקביעה הזאת, יש עשרות חז"לים שמוכיח שהם לא קיבלו אותה, למשל רש"י מצטט חז"ל במבול, "הרי אמה לארבע ימים" לפי החשבון הזה רש"י וחז"ל חשבו שהעולם שטוח,
ויש עוד הרבה חז"לים כאלה ועל נחפש חז"ל שנדמה שהם או יחידים כן ידעו, כי הרי למה אדם הראשון לא סיפר לנו דבר כזה חשוב? חז"ל מספרים שאדם הראשון חשב שהעולם הולך להיחרב עד שראה שזה דרך העולם וכו' נו?? אז אלוקים לא נתן לו אפי' ידע פשוט, שהימים הולכים ומתקצרים, ואחר כך הולכים ומתארכים, אז מה נגיד כמו שאמרו לנו בישיבה ? שיש דעות חלוקות בחז"ל ?? ולכן אני אומר שאנחנו הבוגרים חייבים לתת הסבר רציונלי לדעות החלוקות כביכול, ולכן צטטתי את האבן עזרא שמסביר ברור ביותר, שכל הדרשות שהם כביכול נגד השכל הישר? הם אמרו בשביל להדריך בדרך תבונה את הנעורים,

תגובת הדוס: אין לי שום בעיה להתכתב בפומבי, אני רק רציתי בנוסף לזה לשאול אותך כמה דברים.
אני שומע את הגישה שלך. יכול להיות שאתה צודק, ויש לי גם תאוריה להסביר את זה. יש את הכלל שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, וידוע לך היסוד של הגר"מ פיינשטיין לגבי החיידקים, ולכן כל דבר בתורה נמדד לפי הידע המדעי של אותם ימים.
נדמה לי שהרמב"ם או מישהו אחר מסביר את ענין ארבעים ותשע שערי בינה שנמסרו למשה רבנו על הענין הזה. מה שאתה שואל שזה כמות עצומה של ידע, הם קיבלו את השורשים הפנימיים של הדברים ולכן זה לא כל כך הרבה. הגר"א כותב שהקבלה שיש לנו זה ממש כאין וכאפס לעומת מה שהם ידעו. המפתחות לשורשי הבריאה נמצאות בחכמת הקבלה האמיתית, שרובה הגדול נאבד באורך הגלות.

ה"אברך" הידע שלך לוקה בחסר

חיים | 1/14/2010 5:36:34 PM

הרמב"ם במורה נבוכים שולל בתקיפות טענה זו כאילו העולם יתקיים רק עד סוף האלף השישי, וטוען שזו מימרה חז"לית אגדתית בלתי מחייבת

תגובת הדוס: הידע שלי לוקה בחסר בהמון תחומים. אתה לא צריך לספר לי. בעוונותי.
הספר מורה נבוכים לא התקבל בכלל ישראל בכל מקום שבו הוא חולק על המקובלים.

הרמב"ם

max | 1/14/2010 8:30:34 PM

הרמב"ם טוען ששית אלפי שנין?
היא דעת יחיד,
כתוב ברמב"ם עצמו, עיין בהלכות תשובה פרק ח' הלכה ח' בהשגת הראב"ד
ולא רק במורה,

ומה פי' לא התקבלה? זה לא ספר הלכה? שאפשר לומר התקבלה ההלכה כמותו או לא?

הרמב"ם טוען שזה דעת יחיד
ופשוט העולם יהיה לנצח, חוק נתן ולא יעבור,
אותו רמב"ם שאומר שתפילה היא דאורייתא, אומר לך שזה דעת יחיד,

תגובת הדוס: יש שיטה בגמרא שחזקיה המלך היה המשיח ו"אין להם לישראל משיח שכבר אכלוהו בימי חזקיה" והגמרא שם דוחה את השיטה הזו, והרמב"ם כותב שאחרי שכך נקבע בגמרא הרי שמי שלא מאמין בביאת המשיח או שאינו מצפה לביאתו הוא אפיקורוס. מה זה אומר? שגם בדברים האלו יש מושג של הלכה.
בהלכות תשובה הרמב"ם רק כותב שהעולם הבא קיים כבר היום, אבל הוא לא כותב שזה בעולם הזה.
נכון שהרמב"ם במורה הוא אותו רמב"ם שביד, אבל כשם שלא כל ההלכות שהוא כותב ביד החזקה התקבלו, כך גם לא כל מה שכתב במורה התקבל. אלא שבמורה יש קו כללי, שמה שיש הסכמה של בעלי הקבלה נגדו אין הלכה כמותו. ויש דברים שהלך אחרי אריסטו נגד דעתם של כל חכמי ישראל שבאו אחריו. כמו בענין הכישוף והקמיעות. ואתה מסתמא מכיר את דברי הגר"א שכתב על הרמב"ם בענין זה.

max | 1/14/2010 8:44:21 PM

המקולים גם לא התקבלו בכלל ישראל להלכה למעשה, כלומר אם יש שתי הלכות נוגדות ? פוסקים רק לפי הנגלה ולא לפי הקבלה, ולכן אנו לא מקבלים את המקובלים כתורה מסיני, ואם תאמר, שכן קבלנו מסיני ?
אז למה ההלכה כנגלה ולא כנסתר?
הרי הנסתר כביכול יודע יותר טוב את הפנמיות של המצוות??

עלית על נושא כבד

הדוס | 1/14/2010 9:13:04 PM

הגר"א ענה על זה בענין התפילין של ר"ת. הוא הסביר שבעולם הבא תהיה הלכה כר"ת , ולכן בזוהר משמע שהתפילין של ר"ת הם הנכונות, משום שבזוהר לא כתוב להניח כר"ת, אלא שהסדר בעולמות העליונים הוא כמו הסדר של ר"ת. אבל בעולם הזה הלכה כמו רש"י, דווקא בגלל שזה יותר נמוך. ומי שמניח את ר"ת בעולם הזה לפי הגר"א לא יוצא, ולא אכפת לנו שזה יותר גבוה. וזה כמו שכתוב בחז"ל (אולי אתה יודע איפה זה) שבעולם הבא תהיה הלכה כמו בית שמאי. למרות שבעולם הזה מי שייבם צרה כשיטת בית שמאי הוא עובר על איסור כרת.
וזו הסיבה שאין הלכה כהזוהר והמקובלים, משום שהם דיברו בספירות עליונות שלא שייכות אלינו בעולם הזה.
בכלל דעת הגר"א היא שאין שום מחלוקת בין הזוהר לגמרא חוץ ממקום אחד, לגבי עובר לפני המתפלל. וגם שם זה בגלל שהזוהר מדבר לבני עליה ולא הלכה כללית, אם כי אני לא בטוח שהבנתי את דברי הגר"א בנקודה זו של ארבע אמות.

יש אלפי הלכות כאלה

max | 1/14/2010 10:04:08 PM

השל"ה הכניס את הקבלה להלכה,
והמשנה ברורה פוסק כל פעם כנגלה, תפילין ר"ת זה נגלה וכן מחלוקת ב"ש וב"ה הם נגלה,
לגבי הגר"א שאמר כלפי הרמב"ם? כי דעת הרמב"ם היה מוכר לעמך, אבל כך היה גם דעת המאירי וגם בתשובת הגאונים וגם האבן עזרא, בקיצור כמעט כל הגאונים והראשונים הכחישו את הכישוף, האבן עזרא טוען שאם כישוף היה אמת אז למה שלא נשתמש עם זה כמו רפואה ? הטענה שלו היא שהתורה אסרה רק שקר כלומר כישוף זה שקר, הגר"א גם אמר על הרמ"א שהוא לא ידע מעשה מרכבה
(אני חושב שזה מיותר להתווכח על זה באינטרנט)

לגבי משיח? שזה עינין הלכתי כן להאמין או לא להאמין, ולכן פוסקים לפי הדעה שכן יהיה משיח,
אבל האם העולם יהיה לנצח או לא ע"ז אין ענין לאהמין או לא להאמין כלומר אין חיוב להלכה להאמין בו, וגם מבחינת המדע אין עדות כזאת, וע"ז אומר הרמב"ם שזה דעת יחיד, וכך משמע בהמשך הגמ' שם דף צט' א' אגב הרמב"ם בפי' המשניות גם משמע שהוא לא מקבל את זה, אבל בשביל מה צריך את הרמב"ם?
בגמ' עצמה רואים שלא קיבלו את הדעה של רב קטינה, בהמשך יש מחלוקת כמה זמן יהיה משיח? ומדברים שם על אלפי שנה עיין שם, ולפי רב קטינה נשאר רק 230 שנה,

תגובת הדוס: אם אתה לא רוצה להתוכח על זה באינטרנט אז למה אתה מתעקש לא לכתוב לי במייל?

max | 1/14/2010 10:10:37 PM

לגבי הלכות תשובה להרמב"ם?
כתבתי מפורש לעיין בהשגת הראב"ד במקום

ראיתי

הדוס | 1/14/2010 11:29:15 PM

אבל תסתכל בכס"מ במקום.

לא מובן איזה סתירה זה מיישב

dinarzi | 1/22/2010 3:07:02 PM

הרי לפי המדע העולם ובעלי החיים והאדם קיימים לפני הרבה יותר מ49000 שנה.

שאלה: איך יגיבו הדתיים אם יזכה לאריכות ימים עד לשנת ששת אלפים לבריאה, ויראה שהמשיח לא בא?
האם יאמרו: 'אכן, טעינו' או שיטענו שהכל אגדות ומשלים ואין פה סתירה?

תגובת הדוס: א. התיארוך בנוי על פחמן 14 ועליו עניתי במאמר על גאולוגיה.
אבל גם אם אין אמת בשיטת התיארוך, עצם העובדה שאנחנו מוצאים מספר שכבות של מאובנים טעונה הסבר. על זה באתי לענות.

הנה באים החייזרים

שי | 1/22/2010 8:33:49 PM

.

תגובת הדוס: שאבעס.