האקדמיה השמאלנית במערומיה

מאת: הדוס | 12/1/2010 אמונה ומדע

לפני שנה, עם פרוס חג החנוכה, התפרסם מחקר מרעיש של האוניברסיטה העברית. המחקר הנועז ופורץ הדרך של המוסד האקדמאי נערך על ידי פרופיסור חשוב בשם ד.מ. לא פחות ולא יותר.

וכך מגדיר "אתר המדע הישראלי" את מימצאי המחקר -

"מחקר חדש באוניברסיטה העברית מנפץ מיתוס יהודי עתיק: אנטיוכוס הרשע לא כפה על היהודים להתייוון"

נשמע מרשים במיוחד, ממש המדע בהתגלמותו.

זה לא סתם מחקר מדעי, זה משהו הרבה יותר עמוק. זהו מחקר מדעי שמנפץ לרסיסים מיתוס דתי עתיק יומין. לא סתם מיתוס - מיתוס יהודי!!! מאז לחש גליליאו גליליי את המשפט המפורסם על בימת הכנסיה, לא נעשה על ידי איש מדע מעשה כל כך מדעי. כידוע שאנשי המדע הם אנשים נאורים ומתקדמים, שאך ורק השאיפה לאמת והדיוק המחקרי לנגד עיניהם. אין הם סתם יצורי אנוש עלובים, בעלי אינטרסים ושאיפות, קריירה וכסף, שגעונות ותיסבוכים. המדענים הם זן אחר לגמרי של יצורים. הם אינם זקוקים כלל לממון, הקנאה והתאוה והכבוד הם אינם מכירים כלל. תופעת העדר איננה פועלת עליהם. בקיצור, עולם אחר, זך, טהור, משהו משהו.

מה גילה המדען הדגול? איזה רז הואיל הפרופיסור הנעלה לספר לשומעי לקחו ברוב חסדו?

ובכן,

"המחקר החדש שנערך על ידי פרופ' דורון מנדלס מהמחלקה להיסטוריה באוניברסיטה העברית, מגלה כי בשנות השישים של המאה השנייה לפני הספירה, הממלכה היוונית (בית סלאוקוס) לא כפתה על היהודים להתייוון."

ובכן רבותי, הכל מיתוס. השילטון היווני מעולם לא ניסה לכפות על היהודים את הדת היוונית. מה פתאום. היוונים? חס וחלילה. כל אלו שציירו את אנטיוכוס כמו פריץ פולני, עם שפם אימתני ועיניים מאיימות צריכים לעלות על קברו ולבקש ממנו סליחה ומחילה, בשם העם היהודי לדורותיו. אנטיוכוס האמיתי היה בן אדם עדין נפש. הדמוקרטיה הייתה נר לרגליו. הליברליזם היה נשמת אפו, ומגילת זכויות האדם הייתה שגורה על לשונו.

אז מה רצו ממנו היהודים? למה הם נלחמו נגד אותו אדם אדיב ואצילי?

אה, כן, היו להם כמה חילוקי דעות בנושאים שונים. לא משהו רציני. ממש נושאים שוליים. למשל הנושא הבא, כמו שמפורט במחקר בעצמו -

בניגוד למיתוס מלחמת המקבים ביוונים, נדרשו היהודים להפסיק את קיום המצוות מבלי שיידרשו לאמץ את הדת היוונית.

הבנתם? הכל מיתוס. אנטיוכוס? כפיה? דיכוי? מה פתאום!! חס וחלילה!!! מישהו אמר ליהודים להתיוון? מה פתאום.

אבל רגע אחד, אם הם רצו שהיהודים יפסיקו לקיים את התורה, אז מה המיתוס?

המיתוס הוא, שהיוונים רצו להכניס ליהודים את הדת היוונית.

מעניין מאד.

אבל מה הבעיה?

הבעיה היא, שאני חיפשתי במקורות התורניים, מאיפה שאב הפרופיסור הדגול את ידיעותיו על המיתוס היהודי. איפה בכלל מוזכר שהמאבק היה סביב תופעת ההתייונות.

והנה, המקור המוסמך ביותר לעמדת היהדות לגבי האירועים שהתרחשו באותה תקופה, זה כמובן הנוסח של תפילת "על הניסים". ומה כתוב באותה תפילה?

"בימי מתיתיהו ובניו, כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל, ביקשו להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך".

לא מוזכרת מילה אחת על כפיה לעבודת אלילים, אלא רק השכחת וביטול התורה.

וכך כותב הרמב"ם, בתחילת הלכות חנוכה -

בבית שני, כשמלכי יון גזרו גזרות על ישראל, ובטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות; ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל, ופרצו בו פרצות, וטמאו הטהרות; וצר להם לישראל מאד מפניהם, ולחצום לחץ גדול. עד שריחם עליהם אלהי אבותינו, והושיעם מידם והצילם

זאת אומרת, שהרמב"ם לא מזכיר מילה אחת על כפיית הדת היוונית על עם ישראל!!

אז מאיפה המקור למיתוס של כפיית הדת היוונית?

המקור הוא מ"ספר המקבים". הספר הזה הוא ספר שהתקבל על ידי הנוצרים בלבד, ולא על ידי חז"ל. בספר המקבים מתוארים גזירות אנטיוכוס כשהם כוללים בתוכם את החיוב לעבוד לעבודה זרה. לכאורה נראים הדברים שהרמב"ם לא קיבל את התיאור של ספר המכבים, שאם לא כן הוא היה מציין בראש ובראשונה את הגזירה לעבוד עבודה זרה, שהיא גזירה חמורה בהרבה מכל גזירה אחרת. אפשרות שניה היא שהרמב"ם הגיע למסקנה שגם אם היו סיפורים של כפיית עבודה זרה, הם לא היו שכיחים במיוחד, ולא זה מה שעמד במרכז האירועים.

דוגמא מדהימה להחלוקת שבין ספר המקבים למקורות היותר מקובלים, זה הסיפור של חנה ושבעת בניה, שהקיסר ניסה להכריח אותם להשתחוות לצלם. הסיפור הזה מופיע בשלושה מקורות - בגמרא, במדרש איכה רבתי, ובספר המקבים.  והנה, ראה זה פלא. בספר המקבים הסיפור מופיע כחלק מגזירות אנטיוכוס. ואילו בגמרא ובמדרש איכה מופיע הסיפור לגבי תקופה אחרת לגמרי, על תקופת חורבן הבית.

לסיכום -

א. במקורות היהודיים לא מוזכר כלל הענין של כפית היהודים לעבוד עבודה זרה ולקבל את עבודת האלילים היוונית.

ב. העובדה הזאת מוזכרת אך ורק על ידי המקורות שקודשו על ידי הנוצרים.

ג. והנה מתברר למרבה הפלא, שדווקא חז"ל, שהתייחסו לנושא כבדרך אגב הם אלו שדייקו להפליא, ואילו ספר המקבים שכל כולו עוסק באותו עניין, טועה קשות בהצגת התמונה.

ד. דווקא ספרי ההיסטוריה המודרניים הם אלו שהלכו שולל בעקבות המקורות החיצוניים, מבלי לשמוע לדברי חז"ל הקדושים.

ה. לפיכך יש להתפלא מאד על החוקר הנכבד, שמיהר להכריז על המיתוס היהודי שלא היה ולא נברא, אלא נוצרי היה.

ו. כמובן שאינני מפקפק לרגע בקדושתו הרוממה של הוד קתדרתו. אני רק שואל ומתפלא, תורה היא וללמוד אני צריך.

ז. וצע"ג.

תגובות

.

| 12/2/2010 2:28:27 PM

לדעתי הבעיה העיקרית היא בנקודת המוצא שלך - שאתה מפריך את העובדה שזהו מיתוס יהודי, וטוען שזה מיתוס נוצרי, למי בדיוק אתה מתכוון? אם אתה מתכוון ליהודים שבקיאים בתורה ובכתבים אז אתה צודק. אבל אל תשכח שיש יהודים, כמוני, שאינם בקיאים בכך, אינם מתעניינים בדת והפעם האחרונה שהם פתחו ספר תנ"ך היה בבגרות בתיכון. ולמרות הכל הם גם יהודים, ובשבילם זה אכן המיתוס - כך שבמידה מסוימת זה כן מיתוס יהודי שמופרך.

תגובת הדוס: שומע.